Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genomföra komplexa webbprojekt

2,197 views

Published on

Att genomföra komplexa digitala projekt. Genomgång av agila arbetssätt, strategier och genomförande av webbprojekt. Erfarenheter och praktiska tips från caset Vårdgivarguiden.

Published in: Internet
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Genomföra komplexa webbprojekt

 1. 1. A"  genomföra  komplexa  digitala  projekt   -­‐  Lärdomar  från  caset  Vårdgivarguiden   Frukostseminarium  22  maj  2014  
 2. 2. DAGENS  FRUKOSTSEMINARIUM   Uppdraget i korthet ●  Stort komplext projekt med många intressenter ●  Agil utveckling med mixade utvecklingsteam i Stockholm och Ljungby ●  Konsolidering av 9 webbplatser, 8 000 sidor ●  Sökbaserad arkitektur ●  Responsiv webb ●  Alenio har haft roller som strateger, projektledare, delprojektledare och produktägare/konceptansvarig ●  Varit med från förstudie till genomförande och förvaltningsetablering Att genomföra komplexa projekt: Case ”Vårdgivarguiden”: Idag skall vi berätta hur vi jobbat, vad vi lärt oss och vad som kunde gjorts bättre
 3. 3. VI  ÄR  ALENIO   Alenio  är  e?  konsultbolag  som  leder  digital  verksamhetsutveckling.       Vi  stö?ar  våra  kunder  i  strategi,  koncept  &  genomförande.   ●  Customer Insights & Digital strategy ●  Digitala strategier och beslutsunderlag ●  Affärs- och verksamhetsutveckling ●  Service design ●  CRM & Data driven marketing ●  Enterprise Architecture ●  Leda förändringsarbetet kring information, processer och teknik för att realisera affärsstrategin ●  Val av arkitektur, plattformar och produkter ●  Project management and change leadership ●  Projektledning & produktägarskap ●  Leda förändringsarbete ●  Effektiva organisationer
 4. 4. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudien – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 5. 5. VILKA  FRÅGOR  FUNDERAR  NI  PÅ  IDAG?   ● Var befinner ni er idag? ● I genomförande av projekt? ● I etableringsfas/projektuppstart? ● Vilka utmaningarna/frågeställningar står ni inför? Diskutera med din granne
 6. 6. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ●  Varumärke och vision ●  Koncept ●  Arkitektur ●  Organisation ● Förstudien – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 7. 7. KORT  OM  STOCKHOLMS  LÄNS  LANDSTING  (SLL)   ●  SLL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) ansvarar för att du som bor i Stockholms län har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård. SLL ansvarar även för kollektivtrafiken och regionplanering. ●  En viktig del för HSF är att kvalitetssäkra, styra och följa upp den vård som är avtalad ●  Kommunikationen till vårdgivarna var spridd i många kanaler, hade överlappande information och skiftande kvalitet ●  Konceptet Vårdgivarguiden initierades för att på ett bättre sätt stödja vårdgivarna i utförandet av deras uppdrag Snabb  fakta  om  SLL  (2014):   ●  Budget  på  82  miljarder     ●  50,7  miljarder  går  Oll  sjukvården   ●  43  000  anställda   ●  Avtal  med  cirka  1  000  privata  vårdgivare   ●  40  000  sjukvårdsbesök  per  dag    
 8. 8. PROJEKTET   ● Utveckla och lansera Vårdgivarguiden.se ● Etablera förvaltningsorganisation och arbetssätt ● Migrera de webbplatser som ska ingå i Vårdgivarguiden.se ● Lansering Q1 2014 ● Steg ett att migrera befintliga webbplatser och utveckla ”Remissguiden” ● Steg två att fram fler e-tjänster och förbättrad support till vårdgivarna
 9. 9. VÅRDGIVARGUIDEN  SAMLAR  LANDSTINGETS  INFORMATION   OCH  TJÄNSTER  FÖR  VÅRDGIVARE     PÅ  ETT  OCH  SAMMA  STÄLLE.  
 10. 10. GRUNDLÄGGANDE  PRINCIPER   Extremt hög ambitionsnivå Vi skapar i alla lägen, oavsett förutsättningar, bästa möjliga lösning. I vårt arbete ställer vi oss kontinuerligt frågan, ”Kan detta bli bättre?”. Skräddarsytt Vi lägger den tid och energi som krävs för att lösa varje enskilt problem, inte utifrån vad vi redan gjort eller vad som är enkelt, utan utifrån användarens behov. 30 sekunder Användaren ska kunna få svar på sin fråga eller lösa sin uppgift på 30 sekunder. Vårdgivarguiden måste därmed, i alla delar, med struktur, innehåll och funktion vara koncis, tydlig och effektiv. Stärk vårdgivarna Vår huvudsakliga uppgift är att se till att vårdgivarna i sin roll känner sig trygga, effektiva och informerade.
 11. 11. MÅLGRUPPER   •  Verksamhetschefer och personer med ansvar för avtalet med SLL •  Administrativ personal inom vården •  Vårdpersonal som möter patienter
 12. 12. DESIGN   ● Våga prioritera! ● Stödja ett tydligt mål med besöket ● Gå snabbt att ta sig fram ● Läsupplevelsen i fokus ● Innehåll och delar som ”atomer” och block ● Höjd för responsivt och fokus på touch
 13. 13. SÖK  OCH  LISTOR   ● Sökmotordriven arkitektur ● Möjlighet att skräddarsy listor och block utifrån sökfrågor ● Högre krav på redaktion/ innehållsansvariga ● Koppla informationsobjekt till varandra
 14. 14. ARKITEKTUR  -­‐  VÄGVAL  SLL   ● Övergripande vägval ● Innehållet kommer att användas på flera platser ● Innehållet ses som informationsobjekt ● Relaterat innehåll ska enkelt gå att kopplas ihop ● Allt är baserat på sök och metadata ● All information, oavsett källa, finns i sökindex ● Episerver 7 som contentmanagement i huvudsak ● Stöd för mobila enheter ● COPE inspirerat Flexibilitet i informationen
 15. 15. Recept   -­‐  Namn/rubrik   -­‐  Ingress   -­‐  Bilder   -­‐  InstrukOoner   -­‐  Ingredienser   -­‐  TillagningsOd   -­‐  Näringsinnehåll   -­‐  HögOd   -­‐  Typ  av  kök   Ingrediens   Maträ"   Typ  av  kök   HögTd   Event/kalender   Betyg/omdöme   INFORMATIONSOBJEKT  -­‐  RECEPT   Definiera varje innehåll som ett informationsobjekt -  Vad är det? -  Vilka beståndsdelar har det? -  Vad bör vara strukturerad data? -  Vilka relationer har det till andra
 16. 16. API:ER  KANALER  OCH  INTEGRATION   REST,  RSS,  Webservice,  XML,  Sök     CMS   Tjänst  X   Tjänst  Y   Tjänst  Z   PresentaOon   InformaOonsobjekt   Data  och  admin   API:er   Websajt   App   Mobilsajt   Andra  kanaler   ●  Multikanal ●  Tjänstekontrakt och öppna API:er ●  Semantisk web, Microdata, HTML5
 17. 17. ORGANISATION   •  Viktigt att säkerställa en framtida förvaltning och vidareutveckling •  Etablera organisation, rutiner, processer •  En av de viktigaste ”leveranserna” i projektet som helhet •  Sätta fokus på betydelsen och vikten att ha en aktiv kanal Tips •  Sätt roller, ansvar och rutiner/processer •  Arbeta aktivt med etableringen •  Det är efter projektet är levererat det börjar på riktigt! En plattform att arbeta vidare med.
 18. 18. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudie – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 19. 19. FÖRSTUDIE  –  VIKTIGA  FRÅGOR   ● Vad är det vi vill åstadkomma ● Vad är strategin? ● Vilka verksamhetsmål ska stödjas? ● Vad är användarnas behov? ● Hur får vi igenom beslut på genomförande ● Vad behöver konkretiseras? ● Hur visualiserar vi det på bästa sätt
 20. 20. FRÅN  FÖRSTUDIE  TILL  GENOMFÖRANDE?   ● Vad är viktigast för att få till beslut om digitala satsningar i er organisation? Diskutera med din granne
 21. 21. GRUNDEN  LÄGGS  I  FÖRSTUDIEN   1.  Skapa en gemensam bild av nuläget 2.  Definiera målgrupper utifrån beteende 3.  Formulera mål och förtydliga önskat läge 4.  Förtydliga och analysera framgångsfaktorer för projektet 5.  Föreslå förändringar för verksamhetsprocesser 6.  Utforma konceptuell målbild 7.  Ta fram genomförandeplan med budgetestimat 8.  Beskriv konsekvenser för organisationen 9.  Förankra målbilden och skapa ett starkt ledningsstöd !
 22. 22. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudie – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ●  Planer och aktiviteter ●  Arbetssätt ●  Verktyg och backlog ●  Vägledande principer ●  Designspecifikation ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 23. 23. PROJEKTGENOMFÖRANDE  –  VIKTIGA  FRÅGOR   ● Projektmetod och arbetssätt ●  Vilken projektmetod stödjer projektet på bäst sätt? ●  Hur ska arbetsformerna och metodiken se ut? ● Hur ska vi specificera projektet ●  Vilka är de centrala leverablerna för projektet och vilka verktyg kan stödja projektet bäst? ● Leveranser ●  Hur och när bör leveranser ske? Hur godkänner man dem? ● Samarbete ●  Hur ska vi samarbeta tillsammans, partners eller leverantör?
 24. 24. UTVECKLINGSPROJEKTET  
 25. 25. PLANER  OCH  AKTIVITETER   Val av projektmetod och stöddokument som behövs för projektets styrning. Fokus här på teknikutvecklingen. •  Aktivitetslistor •  Tidplaner •  Testplaner •  Riskanalys •  mm Tips •  Gör det som tillför nytta till projektet/ utvecklingen. ”Keep it lean”.
 26. 26. ARBETSSÄTT   En av de mest centrala delarna är hur samarbetet ska ske •  Hur vill vi att samarbetet ska fungera? •  Vilka arbetsformer, möten etc behövs? •  Hur organiserar vi utvecklingen? •  Avvägning mellan ändringshantering och flexibilitet Tips •  Viktigt att tidigt sätta förväntningar, arbetsformer och klimat •  Utvärdera hela tiden arbetssätt och justera •  Vänta inte för länge om något inte fungerar
 27. 27. ARBETA  INKREMENTELLT   1 2 3 4 5 Att arbeta inkrementell kräver att vi har en väldigt tydlig (och färdigtänkt) målbild! Mao kravspeca!
 28. 28. ARBETA  ITERATIVT   1 2 3 Ett iterativt arbetssätt tillåter att gå från en idé som justeras efter vägen ju mer vi lär oss och ju mer vi växer oss in i lösningen. 4 5
 29. 29. TRE  TEAM   InnovaOonsteam   Ledningsteam   Utvecklingsteam   ● Tre huvudteam: ●  Ledning och utredning ●  Koncept och specificering ●  Utveckling och teknik ● Resurser kan gå mellan teamen beroende på den uppgift som ska lösas ● Utgångspunkten är att en uppgift alltid ska lösas av de resurser som gör det bäst ● Varje grupp har tilldelade uppgifter att lösa
 30. 30. CORE  TEAM  -­‐  INNOVATIONSTEAM   ●  Ett innovationsteam som består av kompletterande kompetenser ●  Tillsammans med produktägaren agera som konceptägare ●  Teamets uppgift är att: ●  Vara ägare och förespråkare för den konceptuella målbilden. ●  Se till att hålla en balans mellan användbarhet, kommunikation/ varumärke, verksamhet och teknik ●  Planera och prioritera backloggen ●  Ta fram koncept och förslag till lösningar ●  Specificera lösningen till utvecklingsteamet ●  Vara stöd till utvecklingsteamet
 31. 31. PROCESSEN   Vi utgår från User story i backloggen Tar fram principer, struktur och konceptskisser ID görs direkt i prototyp så att vi kan ”klämma och känna” AD växer fram parallellt och iterativt i processen Utveckling från: •  Backlog •  Prototyp •  AD •  Designspecifik ation •  Walkthrough Weekly builds till test/ demoserver Feedback och eventuellt nya stories med förbättringar
 32. 32. SPRINTAR Förberedelser Utveckling ID   Namn   10   e-­‐tjänster  och  system   10   Listning  E-­‐tjänster  och  system   10   e-­‐tjänst/system  detaljsida   10   e-­‐tjänst/system  block   13   SekOonspresentaOon   19   Sök  i  EK   19   Söksida  EK   19   Visa  vårdenhet  (EK)   19   Visa  vårdpersonal  (EK)   117   Sök  och  visa  vårdenhet   143   Prestandatester  och  verifiering   ID Namn 2   Sajkot   13   SekOonspresentaOon   15   Sök  och  visa  kontakOnformaOon   15   Visa  kontakOnformaOon  Oll  kontakt   42   AutenOsering  och  behörighet  för  besökare   43   AutenOsering  och  behörighet  för  redaktörer  och   administratörer   94   Tyck-­‐Oll,  Beta  feedback!   96   Sajtsök   96   Sökresultatsida   96   Sök  innehåll   96   Sök  dokument   96   Sök  i  delinnehåll   96   Autocomplete/suggest   96   Refresh  index   117   Sök  och  visa  vårdenhet   134   Bild  Block   135   Text  Block   139   Länk  block   140   Ta  hand  om  gamla  länkar   141   Ta  hand  om  gamla  domäner/webbar   143   Prestandatester  och  verifiering   146   Tipsa  en  kollega  
 33. 33. VERKTYG  OCH  BACKLOG   Vilka verktyg behövs för att stödja projektet på bäst sätt? •  Hantering av backlog •  Dela dokument och specifikationer •  Kommunikationslösningar Tips •  Testa och utvärdera vad som fungerar bäst •  Använd det som skapar nytta för projektet och är enkelt att använda, minska trösklar •  Bra att följa en projektmetod övergripande
 34. 34. NÅGRA  AV  VERKTYGEN  
 35. 35. VÄGLEDANDE  PRINCIPER   Övergripande konceptdokumentation behövs för att skapa en gemensam målbild. •  Vision/mål •  Varumärke/kommunikation •  Övergripande design •  Behovsprofiler Tips •  Prata hela tiden om koncept och målbild. Försök få med alla. •  Behovsprofiler och informationsstruktur är avgörande för målbilden. Lev med dem
 36. 36. BEHOVSPROFILER   Skillnader hos användarna: ● Mål ● Roller/demografi ● Miljö ● Uppmärksamhet ● Tid ● Datorvana Förutsättningar som påverkar: ● Webbläsare ● Skärmstorlek ● Uppkopplingshastighet ● Inmatningsmöjligheter ● Batteri/hårdvara
 37. 37. DESIGNSPECIFIKATION   Sammanställ allt i designspecifikation. •  Bärande principer •  Beskrivning/syfte •  Målgrupp •  Koncept och struktur •  Interaktion och design •  Logisk/teknisk lösning Tips •  Centralt som underlag för att förankra lösningar och tänk •  Använd som underlag för innehållsproduktion, utvecklare, ledning och intressenter
 38. 38. ANVÄNDARNA   Hur får vi feedback från användarna? •  Användartester (papper, prototyp, lösningen) •  Fokusgrupper •  Referensgrupper •  Enkäter •  Demos Tips •  Planera tidigt in användarinvolvering i projektet, både budget, resurser och tid •  Arbeta utifrån att ta fram hypoteser och förslag/prototyper. Ger vassare feedback •  Var noga med vad man ska få ut av testerna
 39. 39. INNEHÅLL   ● Introduktion till dagens seminarium ● Konceptet Vårdgivarguiden ● Förstudien – viktiga frågor ● Projektgenomförande – hur vi jobbade ● Framgångsfaktorer & lärdomar
 40. 40. FRAMGÅNGSFAKTORER  &  LÄRDOMAR   1.  Ett starkt ledningsstöd och en stark sponsor till projektet är av avgörande betydelse 2.  Att målbilden är tydligt visualiserad och kommunicerad 3.  Alla bör vara delaktiga i målbilden 4.  Centralt med ett konceptteam/konceptägare 5.  Skapa förutsättningar för en öppen dialog och insikt att krav och förutsättningar alltid kan ändras 6.  Ha ett iterativt förhållningssätt. Bygg in en beredskap för förändring i kraven 7.  Utvärdera ständigt leverans, metodik, verktyg och samarbete 8.  Bestäm vilka leverabler som skapar värde för projektet (och hur utvecklarna vill ha saker specade) 9.  Regelbundna korta leveranser i sprintar 10.  Ha beredskap för förändringar i roller och att resurser byts ut 11.  Det enda man vet säkert i ett projekt är att man kommer att behöva planera om
 41. 41. TACK  FÖR  IDAG!   Fredrik  Dolléus   fredrik.dolleus@alenio.se   070-­‐387  12  60   www.linkedin.com/in/dolleus   www.alenio.se        

×