Taller aliances tercer sector

635 views

Published on

Presentació per al Taller d'aliances en el Tercer Sector Social organitzat per ECAS.

Published in: News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
187
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taller aliances tercer sector

 1. 1. Amb el suport de:<br />Alia’t<br />Dinamització i assessorament <br />per a la configuració d’aliances <br />entre entitats del Sector Social<br />Taller de co-creació d’Aliances<br />18 de març de 2011<br />
 2. 2. Index<br />Perquè aliar-se<br />Definició<br />Procés general d’assessorament<br />Etapes aliances<br />Exemples<br />Treball de casos / anàlisi de projectes<br />Market place<br />
 3. 3. Perquè aliar-se?<br />La nueva morfología social se expresa bajo la modalidad de redes, entre cuyos atributos destacables están la "interconexión" y la "flexibilidad".<br /> (M. Castells, 2005)<br />Té un efecte en el rendiment entre dues i cinc vegades major que l’aprofitament d’oportunitats i els efectes de la turbulència de mercat.<br /> <br />SISTEMES EMERGENTS. O ¿que tenen en comú formigues, neurones, ciutats i software?<br />Steven Johnson <br />La col·laboració i les aliances amb tercers com a factor crític d’èxit.<br />
 4. 4. Perquè aliar-se?<br />Perquè el tercer sector té més motius per fer aliançes?<br />La mida de les ONGs catalanes és massa reduïda i més petita que la mitjana de les europees. <br />Això afecta l'eficàcia de l'acció social i propicia un ús inadequat del talent, ja que es veuen abocades a perdre molt de temps en activitats de baix valor, incloses les múltiples tramitacions amb les administracions per sol·licitar informació de la qual elles mateixes disposen. <br />En una situació de crisi, tot això encara afecta més el creixement i la creació d’ocupació.<br />Per superar l’atomització<br />Per visióestratègica<br />Per transformació social<br />
 5. 5. Perquè aliar-se?<br />En moments com l’actual on els importants fluxos econòmics europeus rebuts tenen una clara tendència a disminuir de forma molt significativa, la cooperació orientada al creixement , pot esdevenir una important eina de desenvolupament per afrontar riscos, accedir a oportunitats, complementar especialitats, compartir recursos o serveis i aprofitar resultats derivats d’una major massa crítica, amb projectes conjunts.<br />Reflexió estratègica<br />
 6. 6. Perquè aliar-se?<br />Resultats del qüestionari<br />Viabilitateconòmica10<br />Incidència política 9<br />Extensió territorial 8<br />Ampliar a altrescol·lectius 5<br />Millorar la comunicació3<br />Millorar la qualitat2<br />Altres2<br />Els vostres motius<br />
 7. 7. Perquè aliar-se?<br />Resultats del qüestionari<br />Objectius i estratègia 8<br />Equips i lideratge 5<br />Planificació i operativitat 4<br />Desconfiança 4<br />Compromís 4<br />Factors personals 2<br />Comunicació 2<br />Control i autonomia 2<br />Els vostres obstacles<br />
 8. 8. Perquè aliar-se<br />Definició<br />Procés general d’assessorament<br />Etapes aliances<br />Exemples<br />Treball de casos / anàlisi de projectes<br />Market place<br />
 9. 9. Definició<br />aliança<br />Acord entre parts que permet fer més i millor que la suma de les parts. <br />Acord: implica que hi ha un propòsit comú. Pot derivar en diverses formes: xarxa, cooperació o fusió.<br />Fer més: l’aliança no suma sinó que multiplica la capacitat d’actuació<br />Fer millor: l’aliança complementa i enriqueix la forma de fer conjunta, la qualitat, la força, la representativitat.<br />Què és i què no és una aliança?<br />Aplicat al nostre cas<br />
 10. 10. Definició<br />Treball en xarxa cooperar<br />Cooperació<br />Coordinació<br />
 11. 11. Factorsclau<br />1. LES PERSONES, les intencions reals, apreciar-se<br />2. FOCALITZACIÓ ESTRATÈGICA en àmbits de valor<br />3. POTENCIAR LES CAPACITATS bàsiques (core)<br />4. PERFIL DE PARTNERS i del grup de cooperació<br />5. SINCRONIA en necessitats, situació i ritme<br />Algunes claus d‘èxit<br />Jordi Martí a Cooperació Empresarial<br />
 12. 12. Factorsclau<br />Algunes claus d’èxit<br />6. LIDERATGE, rols i comunicació al grup<br />7. DEFINIR objectius, decisió i avaluació<br />8. DEDICACIÓ, recursos i processos encaixats<br />9. FORMALITZACIÓ segons cooperació i partners<br />10. SUPORT EXPERT en el procés de cooperació<br />
 13. 13. Factorsclau<br />Factors de fracàs<br />1. EGO, deshonestedat, cobdícia o ignorància<br />2. CONFIANÇA baixa o desconeixementmutu<br />3. INTERESSOS o propòsitsdivergents<br />4. OBJECTIUS pocclars<br />5. LIDERATGE que no beneficia elgrup<br />Jordi Martí a Cooperació Empresarial<br />
 14. 14. Factorsclau<br />Factors de fracàs<br />6. RELACIÓ o coordinació insatisfactòria<br />7. REGLES DE JOC o acords poc clars<br />8. DESEQUILIBRI en poder o aportació-compensació<br />9. COMPROMÍS baix, incompliment, decebre els altres<br />10. POCA INTEGRACIÓ d’equips i processos entre partners<br />
 15. 15. Factorsclau<br />Esforços existents<br />Actors<br />Comunicació<br />Redundàncies<br />Obstacles<br />Paradigmes<br />Sinèrgies<br />Impacte<br />Apalancar<br />Tasques<br />Limitacions<br />Especialització<br />Constància<br />Perseverància<br />Renovació<br />Tenacitat<br />Bucle<br />8<br />
 16. 16. Factorsclau<br />PERSONES<br />Cal elegir QUI de l’organització<br />Persones, no NOMS.<br />Un organisme que neix requereix molta feina i compromís de persones que facin propi el projecte.<br />Per tot això, necessitem...<br />
 17. 17. Perquè aliar-se<br />Definició<br />Procés general d’assessorament<br />Etapes aliances<br />Exemples<br />Treball de casos / anàlisi de projectes<br />Market place<br />
 18. 18. Perquè aliar-se<br />Definició<br />Procés general d’assessorament<br />Etapes aliances<br />Exemples<br />Treball de casos / anàlisi de projectes<br />Market place<br />
 19. 19. Procés general assessorament<br />La nostrafunció<br />SÍNTESI<br />LAB. CONTROL<br />ESTIMULACIÓ<br />Detecció<br />Incubadora<br />Llençament<br />Preguntar<br />Connectar<br />Reformular<br />Enllaçar<br />Reduir<br />Recombinar<br />Pensament lateral<br />Amplificar<br />Trencarsimetríes<br />Teixirfort<br />Recerca del guanya - guanya<br />
 20. 20. Etapesaliances<br />INICIAL<br />Autodiagnosi. Anàlisi interna de la motivació. Inventari iniciatives d'impacte estratègic. Sistematització i priorització d'iniciatives, identificant sinergies<br />Diagnosi. Exploració dels avantatges o fites a assolit amb l’aliança.<br />Avaluació comparativa Identificar altres actors rellevants que sumin esforços. Altres aliances existents<br />Passos<br />
 21. 21. Etapesaliances<br />INCUBADORA<br />Treballem en petits grups que promoguin creativitat, espontaneïtat i velocitat <br />Tothom te llibertat per comunicar-se amb l'altre/s<br /> <br />Escoltem cada idea (oportunitats / laterals)<br />Oferir les teves idees no ha d’implicar riscos.<br /> <br />Dediquem un temps cada setmana <br />Estem propers a altres actors i innovacions externes.<br /> <br />Firma de document d'intencions i confidencialitat.<br />Passos<br />
 22. 22. Etapesaliances<br />TANCAMENT<br />Constitució de l’acord, amb la fórmula adient.<br />Establiment òrgans govern o coordinació<br />Comunicació interna<br />Comunicació externa<br />Passos<br />
 23. 23. Perquè aliar-se<br />Definició<br />Procés general d’assessorament<br />Etapes aliances<br />Exemples<br />Treball de casos / anàlisi de projectes<br />Market place<br />
 24. 24. Exemplesaliances<br />Treball en xarxa en base a un projecte<br />Projecte “Senseaixecar la mà”<br />El servei a la comunitat:<br />Alumnesde 2on de Batxilleratrealizen a l’assignatura"MedisAudiovisuals", un programa de televisiósobre les entitatssocialsde la ciutat.<br />L’aprenentatge:<br />Competènciasperiodístiques i técniquesen el camp de la comunicació; coneixements sobre les associacions i les sevesproblemàtiques; habilitatssocials, sensibilitat, respecte…<br />IES Miquel Biada<br />Ambdiversesentitatssocials<br />Mataró<br />http://apsmataro.blogspot.com<br />
 25. 25. Exemplesaliances<br />Treball en xarxa en base a un projecte<br />Projecte “Senseaixecar la mà”<br />El treball en xarxa:<br />+<br />Ajuntament(IME)<br />FundacióHospital<br />Instituts<br />Entitatssocials<br />Televisiólocal<br />Alguns resultats:<br />29 entitatssocialsde Mataró jadisposend’unreportatje.<br />
 26. 26. Exemplesaliances<br />Creaciód’una nova entitat “paraigüa”<br />FUNDACIÓ MAMBRÉ<br />PATRONAT<br />2 persones de cada entitat<br />CONSELL DIRECTIU<br />1 persona de cada entitat<br />Reunionsdelsdirectors de centre de cada entitat<br />Reunions de l’equiptècnic de cada entitat<br />
 27. 27. Exemplesaliances<br />Creació d’una nova entitat “paraigüa”<br />Cada entitat conserva la seva identitat jurídica, però es crea una fundació on hi ha representació de cada una.<br />Resultats:<br />Ampliació de l’oferta de pisos recursos residencials.<br />Diversificar el tipus de recursos.<br />Desenvolupar un servei d’inserció laboral.<br />Jornades de discussió i debat.<br />Projecte Enllaç amb 14 entitats per promoure recursos d’allotjament temporal.<br />Filles de la caritat<br />
 28. 28. Perquèaliar-se<br />Definició<br />Procés general d’assessorament<br />Etapes aliances<br />Exemples<br />Treball de casos / anàlisi de projectes<br />Market place<br />
 29. 29. Treball de casos <br />Anàlisi de projectes<br />Es presenta una bateria de taules, indicadors i qüestionaris.<br />Taula 1: FINALITATS DE L’ALIANÇA PER A LA NOSTRA ENTITAT<br />Taula 2: CONDICIONS i RISCOS<br />Taula 3: EXTENSIÓ TERRITORIAL<br />Taula 4: AVALUACIÓ D'ALIANCES DES D’UNA VISIÓ BASADA EN RECURSOS.<br />Taula 5: AVALUACIÓ SOCIS<br />Taula 6: HABILITATS PER PART DELS CONDUCTORS DEL PROCÉS<br />Taula 7: ANÀLISI DE L’ENTORN<br />Eines<br />
 30. 30. Perquè aliar-se<br />Definició<br />Procés general d’assessorament<br />Etapes aliances<br />Exemples<br />Treball de casos / anàlisi de projectes<br />Eines per la presa inicial de decisions<br />
 31. 31. Procés general assessorament<br />Explorar els processos i metodologies per formar aliances <br />Definir idees per aliances<br />Taller de co-creació sobre <br />alances<br />Focus grup sobre aliances<br />Grups d'anàlisi i debat entorn un projecte d'aliança <br />Madurar projectes d'aliança<br />Selecció i definició de projectes<br />Procés d'anàlisi i debat entorn un projecte d'aliança <br />Decidir projectes d'aliança<br />Nuclis incubadors<br />Grups de treball a l’entorn d’un projecte d'aliança. <br />Conceptualitzar els aspectes claus <br />Pla d'acció<br />Metodologies i eines de treball<br />Resolució de conflictes<br />Quadre de comandament<br />Desenvolupament de les aliances<br />
 32. 32. Procés general assessorament<br />ECAS<br />Propostes<br />Necessitats<br />Idees<br />Entitats<br />Consultors<br />Propostes<br />Metodologia<br />Dinamització<br />Projectes d'aliances<br />
 33. 33. Calendari<br />
 34. 34. Correu electrònic del programa<br />aliat@acciosocial.org<br />Frederic Cusí - 649 248 567<br />Marc Botella - 600 409 312<br />Amb el suport de:<br />Contacte<br />ecas@acciosocial.orgwww.acciosocial.org<br />Via Laietana, 54 1er08003 Barcelona<br />T. +34 932 682 222F. +34 933 100 483<br />

×