Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Economia de la empresa

536 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Economia de la empresa

 1. 1. Economia de l'empresa (Les empreses i la borsa de valors)
 2. 2. Què és una empresa? Una empresa es un conjunt d'elements organitzats i coordinats per la direcció que produeixen béns i serveis necessaris per satisfer les necessitats de les persones. Els seus objectius: és màximitzar el benefici minimitzant els costos. Plantejament: -Quins bens o serveis i en quina cantitat produïr -Per a qui produïr-los -Com prodïr-los Per resoldre aquest dubtes existeixen els factors de producció: - Recursos naturals - Treball - Capital .
 3. 3. Formes Juridiques d'empreses Individual: Persona física que realitza a nom propi i mitjançant una empresa, una activitat comercial, industrial o comercial. Les principals condicons són ser major d'edad i tenir plena disponibilitat dels béns propis. Els deutes de l'empresa estaran relacionats amb el patrimoni particular, això s'anomena empresa il·limitada. Societat civil privada: -Estan formades per dues o més persones amb un contracte pactat pels membres. -Responsabilitat il·limitada -No té limit de capital. Societat civil pública: -Els pactes entre els socis són públics i es formen mitjançant escriptura pública atorgada davant de notari. -S'ha d'inscriure al Registre Mercantil com totes les societats amb personalitat jurídica.
 4. 4. Societat mercantil: -Estan formades per diverses persones que reuneixen un fons patrimonial comú a) Personalistes: la gestió correspon als socis i, per tant es més important l'aspecte personal de cadascun que el capital en si b) Capitalistes: es més important l'aportació del capital, la gestió no cal que la portin a terme els socis ja que es pot contractar a un empresari perque la gestioni. Societat col·lectiva: -mínim dos socis -Els socis intervenen en la gestió -Els socis responen dels deutes socials davant de terceres persones. -No hi ha un capital social mínim per a la seva constitució -Atribueixen a l'impost de societats
 5. 5. Societat comaditaria simple: socis col·lectius: intervenen directament en la gestió de la societat i responen de manera il·limitada als deutes socials socis comanditaris: realitzen una aportació econòmica a la societat i participen dels resultats economics sense participar en la gestió i tenen responsabilitat limitada -Minim dos socis. -condicions lliures. -No hi ha capital mínim -Tributen a l'impost de societats ● Societat comanditària per accions: - La participació dels socis es per accions -Capital mínim: 60 000€ -Ha d'estar totalment subscrit i desemborsat com a mínim en un 25% -Mínim dos socis (s'encarreguen de la gestió de l'empresa. -Tributen per l'impost de societats
 6. 6. .Societat de responsabilitat limitada: -Mínim un o més d'un soci -Responsabilitat limitada al capital aportat. -El capital està dividit en participacions, mínim 3000€ -Tributen a l'impost de societats. Societat limitada nova empresa: -Nombre màxim 5 socis -Es permet la societat limitada nova empresa unipersonal -Mínim de capital 3012€ i màxim 120202€ -Se li dona ajudes fiscals i facilitats comptables -Importants facilitats per continuar la seva activitat com a societat de responsabilitat limitada .
 7. 7. Societat anònima: -Un o més d'un soci. -Responsabilitat limitada al capital aportat -capital social minim de constitució 60 000€ -La transmissió de les accions és lliure una vegada que la societat s'hagi inscrit al Registre Mercantil -Tributen a l'impost de societats El corte inglés és una empresa de societat anònima.
 8. 8. La borsa de valors -La borsa es un mercat on es reuneixen venedors (oferents) i compradors (demandants) de valors o títols que representen a una empresa en forma d'accios, bonos, papers comercials etc.. -Les operacions de compra-venta de valors en la borsa es realitzen exclusivament a través de intermediaris especialitzats anomenats agents de borsa.
 9. 9. -Invertir vol dir que posas els diners amb l'objectiu de treure un benefici asumint un determinat risc. -El risc: es la possibilitat que hi ha de no obtenir el resultat que un espera fins l'extrem de perdre tot el que has invertit. -Hi han diferents opcions per invertir: depositar els diners a un banc, adquirir bens el cual el seu preu s'espera un augment en el futur o realitzar una inversió en el mercat de valors.
 10. 10. -Accionistes: són els amos de una part de l'empresa, la cual adquireixen en forma d'accions (cada acció te un preu i representa una part de l'empresa). Això els i dona drets politics i economics depenen del valor de l' acció que tingui fins poder gestionar. ● -Accions: són títols de propietat d'una part del capital d'una empresa. Comuns: son valors de les empreses constituides com societats anònimes, que donen alguns drets al propietari com participar en el capital, votar a les juntes d'accionistes, fiscalitzar la gestió dels negocis de l'empresa.. D'inversió: són títols emèssos per els treballadors de les empreses del sector privat per a la participació del patrimoni de l'empresa.
 11. 11. ● Típos de valors en els que es pot invertir ● variables: el seu benefici s'extreu apartir dels canvis de preu o cootizació en bolsa. Típos de valors de renta variable -accions comuns -accions d'inversió -certificats de subscripició preferent -cuotas de participació de fons d'inversió
 12. 12. Bibliografía Típus de personalitat jurídica: Llibre d'economia d'empresa Que és una empresa?: Viquipèdia La borsa: Slideshare/ viquipèdia.

×