Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El blog com a eina d’autoregulació del procés d'aprenentatge

3,190 views

Published on

Presentació de l'experiència de l'ús dels blogs a Educació Superior - Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDUI 2008)

Published in: Technology
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

El blog com a eina d’autoregulació del procés d'aprenentatge

 1. 1. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE CIDUI 2008 V Congrés Internacional de Docència Universitària Balagué F., Higueras, E., Prats, E., Espasa, A.
 2. 2. Espai Europeu Educ. Superior “ Noves Metodologies i Recursos” “ Nou rol docent / estudiant” “ Nova Organització” EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 3. 3. Nova Cultura Universitària “ Centrada en l’estudiant” “ Centrada en l’aprenentatge i l’adquisició de competències” EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE Requereix: “ Implicació de tota la comunitat “ Canvis profunds i duradors”
 4. 4. Contextualització Interculturalitat i Educació Psicopedagogia UOC EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 5. 5. Ús del blog - Facilitat d’ús - Organització de la informació (temporal, categories, etiquetes) - Interacció - Xarxa amb altres blogs EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 6. 6. http://uoc-ie.blogspot.com/
 7. 7. Ús del blog “ Espai personal de reflexió sobre el propi aprenentatge” “ Interacció amb els companys” “ Seguiment per part del professorat” EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 8. 8. Ús del blog Blog de l’alumne Un post per a cada activitat Un post final amb la reflexió/valoració del procés EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 9. 9. Resultats i valoracions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 10. 10. 1. L’autorregulació del procés d’aprenentatge 1. La concreció del procés d’aprenentatge en un seguit d’entrades ordenades i escrites ajuda a sintetitzar l’assoliment de continguts. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 11. 11. 1. L’autorregulació del procés d’aprenentatge 1. La concreció del procés d’aprenentatge en un seguit d’entrades ordenades i escrites ajuda a sintetitzar l’assoliment de continguts. 2. L’adquisició de nous coneixements millora notablement gràcies a l’administració i l’organització de la informació en el blog. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 12. 12. 2. L’adquisició del coneixement <ul><li>L’organització de la informació de l’assignatura ajuda a incorporar nous aprenentatges. </li></ul>EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 13. 13. 2. L’adquisició del coneixement <ul><li>L’organització de la informació de l’assignatura ajuda a incorporar nous aprenentatges. </li></ul><ul><li>2. La pròpia eina esdevé com a un aprenentatge i/o un valor afegit tant a nivell d’assignatura com a nivell d’habilitats personals. </li></ul>EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 14. 14. 3. Les interaccions <ul><li>Visitar els altres blogs permet conèixer la posició dels altres companys però també nous enllaços, webs, recursos, etc. </li></ul>EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 15. 15. 3. Les interaccions <ul><li>Visitar els altres blogs permet conèixer la posició dels altres companys però també nous enllaços, webs, recursos, etc. </li></ul><ul><li>2. La interacció obliga a fer una reflexió personal sobre la feina feta, a ser més escrupolós i perfeccionista, i a afinar més en les entrades. </li></ul>EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 16. 16. 4. L’avaluació continuada 1. El seu caràcter transversal i longitudinal (durant tot el quadrimestre) reforça la idea de continuïtat. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 17. 17. 4. L’avaluació continuada 1. El seu caràcter transversal i longitudinal (durant tot el quadrimestre) reforça la idea de continuïtat. 2. S’assoleix un aprenentatge significatiu i continu gràcies a la reflexió explícita generada en les entrades. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 18. 18. 4. L’avaluació continuada 1. El seu caràcter transversal i longitudinal (durant tot el quadrimestre) reforça la idea de continuïtat. 2. S’assoleix un aprenentatge significatiu i continu gràcies a la reflexió explícita generada en les entrades. 3. L’avaluació continuada es veu reforçada per l’autoavaluació que s’ha fet en les entrades del blog (especialment en la darrera entrada). EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 19. 19. Avantatges - Ajuda a l'autoreflexió i a ordenar idees. - Permet compartir les reflexions personals i rebre noves idees. - Permet la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge. - Sistema ràpid, de fàcil accés des de qualsevol lloc i moment. - El fet de ser públic, genera un sentiment de responsabilitat. - És un element motivador, un estímul davant l'aprenentatge. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 20. 20. Inconvenients - La inseguretat que pot generar el fet que tothom pugui llegir uns textos que formen part d’un procés d’aprenentatge, amb dubtes i errors. - Les interaccions i els comentaris s’han de fomentar, costa que els estudiants es comentin entre ells. - Incertesa sobre l’audiència final del blog, i per tant com adequar-ne els continguts, to del missatge, format, etc. a aquests lectors. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 21. 21. Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE <ul><li>Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits. </li></ul>
 22. 22. Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE <ul><li>Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits. </li></ul><ul><li>2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants. </li></ul>
 23. 23. Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE <ul><li>Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits. </li></ul><ul><li>2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants. </li></ul><ul><li>3. Responsabilització de l’estudiant pel seu aprenentatge i valoració continuada del seu propi procés personal d’aprenentatge. </li></ul>
 24. 24. Conclusions EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE <ul><li>Increment del grau de satisfacció dels estudiants pels aprenentatges assolits. </li></ul><ul><li>2. Increment de les capacitats d’adquisició, organització i administració del coneixement per part dels estudiants. </li></ul><ul><li>3. Responsabilització de l’estudiant pel seu aprenentatge i valoració continuada del seu propi procés personal d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>4. Augment de l’interès dels estudiants per l’ús formatiu de blogs. </li></ul>
 25. 25. Conclusions 5. Augment del nombre d’interaccions entre els estudiants i de les activitats en xarxa. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 26. 26. Conclusions 5. Augment del nombre d’interaccions entre els estudiants i de les activitats en xarxa. 6. Millora en el desenvolupament de l’avaluació continuada de l’assignatura. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 27. 27. Conclusions 5. Augment del nombre d’interaccions entre els estudiants i de les activitats en xarxa. 6. Millora en el desenvolupament de l’avaluació continuada de l’assignatura. 7. Desenvolupament d’habilitats de treball pròpies de l’era digital i del context en el que desenvolupen els seus estudis, la UOC. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE
 28. 28. EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE http://blogs.uab.cat/
 29. 29. [email_address] blocdeblocs.net EL BLOG COM A EINA D’AUTOREGULACIÓ DEL PROCÉS D’APRENENTATGE

×