Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (18)

Advertisement

More from Francesc Balagué (18)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge

 1. 1. B logs per a l’ E nsenyament i l’ A prenentatge alguna cosa més que tecnologia francesc balagué Universitat de Barcelona www.blocdeblocs.net
 2. 2. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology I – Introducció II – Aplicacions educatives III – Comencem!
 3. 3. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology I i n t r o d u c c i ó
 4. 4. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>- Nou paradigma d’ensenyament i aprenentatge </li></ul><ul><li>- Enfocament centrat en l’estudiant </li></ul><ul><li>- Basat en competències </li></ul>>> Espai Europeu d’Educació Superior - Nou rol professorat estudiants institucions
 5. 5. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology “ Els nostres estudiants han canviat radicalment. Els estudiants d’avui ja no són les persones per a les quals havia estat dissenyat l’actual sistema educatiu.” Mark Prensky, “Digital Natives, Digital Immigrants”
 6. 6. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Web 2.0 http://en.wikipedia.org/wiki/Web20
 7. 7. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li> “ … la filosofia de maximitzar mútuament la intel·ligència col·lectiva i afegir valor per a cada participant amb un intercanvi i creació d’informació formalitzada i dinàmica. </li></ul><ul><li>Högg, R. Meckel, M., Stanoevska-Slabeva, K., Martignoni, R., 2006. Overview of business models for Web 1.0 communities. Proceedings of GeNeMe, p.23-37. </li></ul>>> Web 2.0
 8. 8. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Web 2.0 http://www.slideshare.net/rdesalvo/blogs-and-wikis-for-beginners/
 9. 9. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Per a ser definit com a programari social , una eina ha de complir com a mínim dues de les següents condicions: </li></ul>>> Web 2.0 <ul><ul><ul><li>Permetre a les persones comunicar-se, col·laborar i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>construir una comunitat online </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pugui ser sindicat, compartit, reutilitzat i remesclat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet a les persones aprendre fàcilment I capitalitzar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a partir del coneixement dels altres </li></ul></ul></ul><ul><li>Meredith Gorran Farkas </li></ul>
 10. 10. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Característiques del programari social : </li></ul>>> Web 2.0 Col·laboració online Converses Capitalitzar la saviesa col·lectiva Transparència Portabilitat Meredith Gorran Farkas Facilitat de creació de continguts i compartir-los
 11. 11. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology P e r q u è w e b l o g s ? http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022
 12. 12. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Els blogs són una de les eines més representatives de la Web 2.0; ofereixen flexibilitat, adaptabilitat i permeten la integració amb d’altres eines. </li></ul><ul><li>Blogs in </li></ul><ul><li>Plain English </li></ul><ul><li>http: // commoncraft.com /blogs </li></ul>>> Usos dels blogs
 13. 13. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology Technorati State of the blogsphere 2008 http://www.technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
 14. 14. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology II a p l i c a c i o n s e d u c a t i v e s
 15. 15. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>La tecnologia NO canvia l’ensenyament i l’aprenentatge, </li></ul><ul><li>però pot ajudar a introduir noves metodologies i entorns d’aprenentatge </li></ul>
 16. 16. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Blogs en educació Els blogs permeten: Construcció de coneixement reflexió monitorització compartir arxivar Possibilitats de les eines Web 2.0
 17. 17. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>dissenyar, planificar, produir </li></ul>>> Taxonomia de Bloom experimentar, monitoritzar implementar, executar organitzar, atribuir, integrar resumir, inferir, parafrasejar, reconèixer, identificar, recuperar
 18. 18. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Ús dels blogs a l’aula Compartir opinions i aprenentatge Veure les interconnexions del coneixement Facilitar la reflexió i avaluació Desenvolupar el portafoli digital Promoure l’escriptura creativa Ensenyar l’escriptura pública responsable http://anne.teachesme.com/2007/01/17/rationale-for-educational-blogging (Davis 2007)
 19. 19. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>… al professorat oferir feedback i seguiment dels estudiants d’una manera més efectiva. </li></ul>>> Els blogs faciliten … … autoavaluació i avaluació continua. … reflexió personal . … seguiment del procés (pels propis estudiants i pel professorat).
 20. 20. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology III c o m e n c e m !
 21. 21. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Comencem!
 22. 22. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Comença explorant l’eina, què es pot fer, com funciona, etc. </li></ul>>> Consells per començar Consulta als companys que ja ho han fet servir. Aprofita als estudiants més avançats perquè ajudin als altres. Llegeix altres blogs educatius; com el fan servir, com organitzen la informació, quina temporalitat utilitzen per publicar, com donen les instruccions als estudiants, etc.
 23. 23. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>… una organització diferent de l’espai i el temps (també diferent en un entorn presencial que a distància) </li></ul>>> Utilitzar blogs requereix… … aprendre una nova eina (tan tecnològica com metodològicament) … preveure la càrrega de treball que suposaran les activitats plantejades
 24. 24. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Alguns enllaços d’utilitat
 25. 25. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Pannell de control de Wordpress.com
 26. 26. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Blogger.com
 27. 27. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Pannell de control Blogger
 28. 28. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> Algunes altres plataformes: B2Evolution http://b2evolution.net/ LiveJournal http://www.livejournal.com/ Edublogs http://edublogs.org/ Twitter (microblogging) http://twitter.com
 29. 29. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology >> i … Afegir complements al blog: http://www.youtube.com/watch?v=-OVRlXn9mAs Sindica’t, actualitzacions automàtiques www.feedreader.com www.bloglines.com www.google.com/reader
 30. 30. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Referències: </li></ul><ul><li>- Socio-Constructivism on EdutechWiki </li></ul><ul><li>http:// edutechwiki.unige.ch /en/Socio-constructivism </li></ul><ul><li>- Bloom, B.S (1984) Taxonomy of educational objectives, Pearson Education, Allyn and Bacon, Boston, MA. </li></ul><ul><li>- Jonassen, D. (1994) Thinking technology: towards a constructivist design model, Educational Technology, 34(4), 34-37. </li></ul><ul><li>- Social Software in Higher Education http://www.slideshare.net/librarianmer/social-software-in-higher-education </li></ul><ul><li>- Two ways to integrate technology in our teaching </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jasondenys/wikis-and-blogs-in-education </li></ul>
 31. 31. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>Referències: </li></ul><ul><li>- Matrix of some uses of blogs in education http://www.edtechpost.ca/wordpress/2003/10/09/Matrix-of-some-uses-of-blogs-in-education - Blogger & Wordpress chart http://pulsed.blogspot.com/2007/07/blogger-wordpress-chart.html </li></ul><ul><li>- Educational Blogs’ Slides at Slideshare </li></ul><ul><li>http:// www.slideshare.net/search/slideshow?q =education%2Bblogs&submit= post&commit =Search - Avoiding the 5 Most Common Mistakes in Using Blogs with Students </li></ul><ul><li>http://www.campustechnology.com/articles/68089/ </li></ul>
 32. 32. Blogs for Teaching and Learning – Something more than just technology <ul><li>francesc balagué </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.blocdeblocs.net </li></ul><ul><li>Foto Fulla: http://www.flickr.com/photos/montanaraven/10693295/ </li></ul><ul><li>Foto Estudiants: http :// www.flickr.com / photos / kmtucker /507130019 </li></ul><ul><li>Foto Web2.0: http://www.flickr.com/photos/stabilo-boss/93136022 </li></ul><ul><li>Foto Tren: http://flickr.com/photos/brianlewandowski/2115495443 </li></ul><ul><li>Foto Mur: http :// flickr.com / photos /8628950 @N06 /2405895532 </li></ul>Moltes gràcies!!

×