Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SPP/K/003                   SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN                    M...
1
C. MAKLUMAT PERKHIDMATAN                           UNTUK KEGUNAAN SPP              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011 07-07 borang ptb[1]

3,121 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 07-07 borang ptb[1]

 1. 1. SPP/K/003 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PERKHIDMATAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN ARAHAN UNTUK KEGUNAAN SPP1. Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat Rujukan fail HITAM/BIRU Tarikh terima perakuan / /2. Sila gunakan "HURUF BESAR" Jawatan:3. Sila tandakan √ pada yang bertanda * Kuiri Ada Tiada Tarikh Surat Kuiri / /A. PERINGATAN UNTUK KEGUNAAN1. Borang ini hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan SPP2. Sila sertakan salinan dokumen yang telah disahkan: Semakan dokumen: * a Jadual Keenam Peraturan 36 P.U.(A) 176/2005- Borang Perakuan Pemberian Taraf Berpencen a Ada Tiada b Jadual Kelima Peraturan 36 P.U.(A) 176/2005- Borang Opsyen Skim KWSP b Ada Tiada c Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang disahkan dan dikemaskini c Ada TiadaB. MAKLUMAT PEMOHON UNTUK KEGUNAAN1. No. Kad Pengenalan Baru 2. No. Kad Pengenalan Lama (jika ada) SPP3. Nama4. Tarikh Lahir 5. No. Telefon bimbit / /6. Jantina 7. Emel L P8. Nama Jabatan9. Alamat 10. Poskod11. Bandar 12. No. Telefon Pejabat13. Negeri 14. No. Faks Pejabat
 2. 2. 1
 3. 3. C. MAKLUMAT PERKHIDMATAN UNTUK KEGUNAAN SPP Cuti tanpa gaji:1. Tarikh lantikan pertama Tiada / / Ada2. Jawatan sekarang Tarikh PTB yang ditetapkan / /3. Gred jawatan sekarang Tarikh kelulusan Pengerusi/Timb. Pengerusi / /4. Tarikh lantikan tetap ke jawatan sekarang / / Bil. KSJ No. Calon Muka surat Lampiran Catatan:D. PERAKUAN PEMOHON UNTUK KEGUNAAN SPP Disediakan oleh: Nama: Tarikh:E. PENGESAHAN KETUA JABATAN Disemak oleh: Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dicatatkan adalah benar teratur. Saya juga akan memaklumkan SPP dengan segera jika berlaku sebarang Nama: perubahan terhadap butir-butir yang dinyatakan di dalam borang ini. Tarikh: Disahkan oleh: Tandatangan Nama : Cop Rasmi: Jawatan : Nama: Jabatan : Tarikh: Tarikh: 2

×