Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGAJIAN AM KERTAS 1PERBADANAN AWAM DI BAWAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI (MOSTI)a)Institut Penyelidikan Per...
 menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan pertambahan nilai untuk       keperluan industri, masyarakat, dan neg...
 Bank Islam Malaysia Berhad      Bank Industri Malaysia Berhad      Khazanah Nasional Berhada)Perbadanan Nasi...
 Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri – wujud di 13 buah negeri.      Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) –...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun

15,243 views

Published on

 • Be the first to comment

Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun

 1. 1. PENGAJIAN AM KERTAS 1PERBADANAN AWAM DI BAWAH KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI (MOSTI)a)Institut Penyelidikan Perindustrian dan Piawaian Malaysia (SIRIM Berhad) i. Institut Penyelidikan Perindustrian dan Piawai Malaysia (SIRIM) dikorporatkan pada bulan September 1996 dan menggunakan nama baru iaitu SIRIM Berhad. ii. SIRIM Berhad ialah badan tidak berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. iii. SIRIM Berhad ialah penggerak utama dalam kajian dan pembangunan industri untuk mewujudkan kedinamikan dalam ekonomi negara melalui keunggulan teknologi dan pengiktirafan dunia terhadap barang-barang dan perkhidmatan dari Malaysia. iv. SIRIM Berhad menjalankan fungsi-fungsi yang berikut:  mempromosikan dan menjalankan penyelidikan saintifik industri.  menggalakkan kecekapan dan pembangunan industri.  menyediakan perkhidmatan pemindahan teknologi dan nasihat.  membangunkan piawai Malaysia dan mempromosikan jaminan piawai dan kualiti untuk meningkatkan daya saing.  meningkatkan kebajikan, kesihatan, serta keselamatan awam dan industri.b)Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia (MIMOS Berhad) i. MIMOS ditubuhkan pada 1 Januari 1985 dengan sokongan penuh daripada kerajaan. ii. Pada bulan Januari 1995, MIMOS dilantik menjadi urusetia kepada Majlis Teknologi Maklumat Negara yang berhasrat untuk membentuk sebuah masyarakat yang kaya dengan maklumat selaras dengan visi polisi negara, Wawasan 2020, dan memberikan tumpuan penting terhadap pembangunan dan pengaplikasian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam usaha-usaha pembangunan negara. iii. Pada 1 November 1996, MIMOS dikorporatkan dan menjadi MIMOS Berhad. iv. Fungsi dan objektif MIMOS Berhad adalah seperti berikut:  sebagai penasihat kepada kerajaan dalam bidang teknologi, polisi, dan strategi tentang pembangunan ICT.
 2. 2.  menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan pertambahan nilai untuk keperluan industri, masyarakat, dan negara.  menjadi organisasi penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang ICT.PERBADANAN AWAM DI BAWAH KEMENTERIAN PENGANGKUTAN i. Badan berkanun dalam Kementerian Pengangkutan ialah Lembaga Pelabuhan Klang. ii. Antara badan tidak berkanun di bawah Kementerian Pengangkutan ialah:  Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)  Penerbangan Malaysia Berhad  Syarikat Perkapalan Antarabangsa Berhad (MISC)  Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Sdn. Bhd. (PUSPAKOM)  Zon Bebas Pelabuhan KlangPERBADANAN AWAM DI BAWAH KEMENTERIAN KEWANGAN i. Antara badan berkanun di bawah Kementerian Kewangan ialah:  Bank Negara Malaysia – mengawal semua bank dan institusi kewangan; mengurus percetakan mata wang Ringgit.  Bank Simpanan Nasional Berhad (BSN)  Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ii. Antara badan tidak berkanun di bawah Kementerian Kewangan ialah:
 3. 3.  Bank Islam Malaysia Berhad  Bank Industri Malaysia Berhad  Khazanah Nasional Berhada)Perbadanan Nasional Berhad (PNS) i. Perbadanan Nasional Berhad (PNS) dahulunya dikenali sebagai PERNAS. ii. Sebagai syarikat komersial, matlamat PNS adalah seperti yang berikut:  untuk meningkatkan bilangan usahawan menengah bumiputera dalam kalangan bumiputera yang berkelayakan.  mewujudkan kemahiran keusahawanan dan budaya korporat dalam kalangan usahawan menengah bumiputera.  menyediakan sistem pangkalan data efektif tentang golongan menengah bumiputera yang akan bertindak sebagai alat untuk mengukur prestasi usahawan bumiputera menengah.b)Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) i. Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) ialah badan berkanun. ii. HICOM ditubuhkan untuk memenuhi matlamat yang berikut:  mengenal pasti projek-projek industri berat.  melabur dalam projek-projek industri berat dan mengurusnya.PERBADANAN AWAM DI BAWAH KERAJAAN NEGERI i. Antara badan berkanun di bawah Kerajaan Negeri ialah:
 4. 4.  Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri – wujud di 13 buah negeri.  Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) – wujud di 13 buah negeri.  Perbadanan Pinjaman Sabah  Yayasan Sabahii. Antara badan tidak berkanun di bawah Kerajaan Negeri ialah:  Pihak Berkuasa Air Negeri  Amanah Saham Pahang Berhad  Syarikat Kemajuan Perumahan Sarawak  Labuan Wood Products (Sabah)  Syarikat Gula Perak  Syarikat Sergam Johor  Suarikat Babena Terengganu

×