Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNIK DAN KEPERLUAN GUNA TENAGA MAHIR

PEMBIAYAAN KEWANGAN PENDIDIKAN

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNIK DAN KEPERLUAN GUNA TENAGA MAHIR

 1. 1. GGGC6483 PEMBIAYAAN KEWANGAN PENDIDIKAN DR MOHAMED YUSOFF BIN MOHD NOR PEMBIAYAAN KEWANGAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNIK DAN KEPERLUAN GUNA TENAGA MAHIR MAZLAWATI BINTI MARZUKI P76140 SARAH NADIRAH BT MOHAMMAD KAMAL P76316 FAZHANI BINTI CHE MAT ZAIN P79014 NURFARAHIN BT CHE MOHAMAD ILIAS P79056
 2. 2. Isi kandungan 1Pengenalan 2 Perbincangan Kelebihan & kekurangan serta kesan 3Isu dan cabaran 4 5Cadangan Kesimpulan
 3. 3. PENGENALAN Pendidikan teknikal merupakan pendidikan yang berbentuk persediaan praktikal dan teori di semua peringkat dalam pelbagai bidang pembuatan serta perkhidmatan. Pendidikan vokasional adalah sebahagian daripada pendidikan teknik yang direka khas untuk memberi persediaan kepada pelajar sebelum memasuki sesuatu bidang pekerjaan. Pekerja Mahir iaitu pekerja yang menerima latihan secara formal di institusi latihan tertentu atau latihan dalaman khusus untuk kerja-kerja tertentu.
 4. 4. “pendidikan vokasional membantu pelajar membuat persediaan kerjaya yang memerlukan kepakaran dalam bidang teknik tertentu. Kejayaan ini merangkumi kemahiran teknikal atau vokasional seperti pertukangan kayu sehinggalah kepada jawatan dalam bidang kejuruteraan dan pekerjaan lain. Berbeza dengan aliran teknik yang membantu pelajar membuat persediaan untuk pendidikan lanjutan, aliran vokasional lebih berorientasikan kerjaya” -Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 “ Pendidikan teknikal dan vokasional sebagai aspek proses pendidikan yang melibatkan selain pendidikan, pembelajaran tentang teknologi dan sains yang berkaitan serta pemerolehan kemahiran teknikal, sikap, pemahaman dan ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan dalam pelbagai sektor ekonomi dan kehidupan sosial” -The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
 5. 5. SEHINGGA OGOS 2015…. - Peruntukan sebanyak RM8.7 juta untuk naik taraf 80 buah sekolah vokasional. - Pengambilan pelajar TVET berjumlah 8585 orang pelajar dengan kos RM49.8 juta. - Bajet 2016, RM4.8 bilion diperuntukan kepada 545 buah institusi TVET dan peruntukan pembangunan pendidikan teknik vokasional sebanyak RM 255,222,400 Sehingga 2020, sekurang-kurangnya 60% dari 1.5 perjawatan baru memerlukan kelulusan teknikal dan vokasional. Sumber: Laporan Ekonomi 2015.
 6. 6. PROGRAM 2013 (RM) 2014(RM) 2015(RM) (sehingga 30 Sep 2015) Pendidikan Pra Sekolah 33,483,592.70 7,066,071.93 - Pendidikan Rendah 194,654,409.62 126,637,604.86 83,134,923.65 Pendidikan Menengah 457,960,282.00 347,249,029.35 274,780,823.50 Sekolah Sukan 16,416,740.77 31,481,598.81 7,167,611.56 Sekolah Berasrama Penuh Integrasi 25,839,417.22 27,603,856.67 7,418,086.69 Matrikulasi 75,239,799.70 7,408,005.02 3,185,687.50 Pendidikan Teknik & Vokasional 195,799,857.65 134,291,099.83 51,039,355.94 Pendidikan Guru (IPGM) 133,852,796.62 240,132,249.77 115,859,189.65 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN MENGIKUT PROGRAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia
 7. 7. KELEBIHAN
 8. 8. KELEMAHAN
 9. 9. KESAN
 10. 10. Isu dan Cabaran (Pembiayaan Kewangan) i. Kurang penyelarasan tadbir urus ii. Sistem penyampaian yang tidak bersepadu iii. Kurang pengiktirafan kerjaya teknologis iv. Jurang kompetensi tenaga pengajar (RMK ke-11)
 11. 11. Kurang penyelarasan tadbir urus Tadbir urus TVET terletak di bawah bidang kuasa dua agensi, iaitu MQA dan JPK JPK-penekanan terhadap komponen praktikal, mekanisme jaminan kualiti yang berbeza serta graduan dianggap kurang minat dalam bidang akademik MQA-kurikulum yang berorientasikan akademik~akses untuk menyambung pendidikan lebih tinggi adalah besar Rancangan Malaysia Kesebelas Kertas Strategi 9: Mentransformasi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional untuk Memenuhi Permintaan Industri Kekurangan input daripada industri dalam pembangunan kurikulum menyebabkan terdapat jurang antara kemahiran yang diperlukan oleh industri dengan kemahiran lepasan TVET Bebanan~pihak industri untuk bekerjasama daripada pelbagai institusi TVET
 12. 12. • Dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan, universiti, pusat pembangunan kemahiran negeri, dan institusi swast~kursus yang ditawarkan sama dan tiada pengkhususan • 7 kementerian (525 institusi latihan )KSM, KPM, KBS, KKLW, MoA, KKR dan MINDEF • 813 institusi TVET swasta (JPK) dan 12 pusat pembangunan kemahiran • Tiada sistem penarafan yang seragam~menilai prestasi institusi TVET awam • Terhad~Polyrate & MySPEKK (awam),JPK (swasta) Sistem penyampaian yang tidak bersepadu
 13. 13. Jurang kompetensi tenaga pengajar ● Pendedahan industri yang terhad dan kurang kemahiran dalam teknologi terkini merupakan faktor menyumbang kepada jurang kompetensi tenaga pengajar. ● Tiadanya sistem profil data tenaga pengajar berpusat yang komprehensif turut menyumbang kepada kesukaran pengenalpastian jurang kompetensi tenaga pengajar TVET. ● Menurut Hamzaniza (2008), Di dalam bidang kemahiran, penyumbang utama dalam latihan kemahiran di negara ini adalah sektor awam. Peranan ini terpaksa dimainkan oleh sektor awam memandangkan program latihan kemahiran melibatkan perbelanjaan dan pelaburan yang tinggi dari segi pelaksanaan, penyelenggaraan dan juga perolehan mesin dan peralatan. ● Menurut Azani (2013), tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan terkini tentang teknologi dan perkembangan industri dapat memberi latihan yang paling relevan dan seterusnya dapat meningkatkan kebolehpasaran pelajar dalam bidang pekerjaan.
 14. 14. Isu-isu TVET di MalaysiaT• merapatkan jurang kemahiran dalam bidang ekonomi pada abad Ke-21 yang masih berlaku di rantau Asia Pasifik. • Kajian menunjukkan pada tahun 2030 tenaga kerja global akan meningkat kepada 3.5 bilion dan dijangka berlaku permintaan 40 juta pekerja berkemahiran tinggi tetapi berlaku kesukaran mengisi jawatan ditawarkan. (Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh dalam Persidangan Asia Pasifik Bagi Pendidikan dan Latihan 2015 (ACET 2015). • Ketidaksepadanan kemahiran di antara pelajar dengan industri, pekerja yang kurang kompeten dan kurang penekanan kepada kemahiran kerja teras seperti kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran berkomunikasi dan sebagainya. • Pengangguran dikalangan graduan. Jabatan Perangkaan Malaysia (2012) menyatakan bahawa pertambahan mereka yang menganggur adalah seramai 385,600 orang Isu dan Cabaran(Semasa)
 15. 15. ISU PENDIDIKAN : Pendidikan Vokasional Perlukan Perubahan Besar & Segera - Muhyiddin BANGI: Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat melahirkan kebimbangan Malaysia tidak akan menjadi negara kompetitif dan terus ketinggalan sekiranya pendidikan vokasional tidak mengalami perubahan besar dan segera. Mengambil kira perkembangan yang berlaku di negara maju dan serantau, Timbalan Perdana Menteri berkata kejayaan negara perlu diukur bukan hanya kepada pencapaian dalam bidang akademik tetapi definisi baru kejayaan ialah melalui bidang teknikal dan vokasional. ● Pertumbuhan ekonomi nasional-graduan bidang teknikal dan vokasional ● laporanPertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)-44% aliran TVET, Malaysia (10%) Jerman, Finland dan Austria hampir 50 hingga 80 peratus pelajarnya mengikuti pendidikan vokasional di peringkat menengah atas melalui program sepenuh masa (4-5 tahun) dan program perantisan.Pilihan seawal 14 tahun. ● Indonesia & Thailand-40-60% memilih mengikuti aliran teknikal & vokasional ● "Dengan terlaksananya transformasi ini, maka aliran vokasional tidak boleh lagi dianggap sebagai pendidikan kelas kedua kerana pelajar-pelajar yang keluar nanti adalah pekerja mahir yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi," Tan Sri Muhyiddin. Isu dan Cabaran
 16. 16. • Kurang buruh berkemahiran tinggi Kerajaan mensasarkan sumber tenaga buruh berkemahiran tinggi sebanyak 33% (2015) & 50% pada tahun 2020 (Pendidikan Untuk Pembangunan Mampan: Menggalakkan Pendidikan Teknikal & Latihan Vokasional (Tevt) pekeliling amalan perniagaan terbaik 4/2013 ) dengan pelunjuran 4% (Unit Perancang Ekonomi) Isu-isu TVET Persepsi yang menyatakan Pendidikan dan latihan vokasional adalah pilihan kedua mengurangkan minat pelajar akibat kekangan yang di pihak pelajar @ tenaga pengajar-memperlahankan pengeluaran tenaga mahir negara. Contoh : negara Indonesia-seawal Tingkatan 1, mempunyai pengkhususan yang berkaitan minat dan kemahiran & Jerman-pelajar tingkatan 4 & 5 memperoleh program PLC,diaplikasi dalam bidang hidraulik dan pneumatik Yusri (2010) di dalam Graduate Employability graduan UTHM siri 1-2010, berkenaan dengan persediaan sebelum memasuki alam kerjaya. Dapatan analisis menyatakan bahawa hanya 22% responden berbincang dengan kaunselor, 52% mengikuti kerjaya dan hanya 57% menghadiri latihan temu duga. Isu dan Cabaran
 17. 17. Isu-isu TVET • Sistem pendidikan negara lebih untuk perempuan. Tertumpu kandungan subjek,jangkamasa pembelajaran, menghafal dan menjawab kertas peperiksaan. Lebih pentingkan sains & matematik sebagai bahan teori bukan diaplikasi dalam bidang kemahiran. Kurangnya kemahiran psychomotor, sosial & soft-skills. (Berita semasa, 23 November,2015). Analisis Education for All Mid-Decade Assessment (EFA-MDA)-kadar kemasukan pelajar lelaki jauh lebih rendah menunjukkan tahap keciciran yang tinggi (aliran harian). United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI) mendapati “struktur pendidikan yang meluas seperti bilangan tahun pendidikan yang diwajibkan menurut undang- undang, sama ada pendidikan disediakan percuma dan proses aliran biasa akademik” boleh menjadi faktor dorongan yang tidak disengajakan yang menyebabkan pelajar lelaki meninggalkan bangku persekolahan.
 18. 18. Rajah 1 : kadar kemasukan diperingkat menengah atas dan diperingkat tinggi merosot. Faktor pelajar tercicir : 1. Pencapaian akademik yang rendah 2. kurang minat 3. masalah disiplin 4. Kemiskinan (KPM & Unesco,2004) menyebabkan lahirnya pekerja muda yang rata adalah lelaki
 19. 19. CONTOH KAJIAN RINTIS DI NEGARA MAJU: Negara Sweden: Pendidikan Vokasional Tinggi (HVE)
 20. 20. Pendidikan Vokasional Tinggi (HVE) • HVE ditubuhkan pada tahun 2001 untuk mengisi jurang dalam pasaran pendidikan dengan menyediakan program postsecondary bukan universiti (berteraskan akademik) yang berhubung rapat dengan keperluan pasaran buruh. • Pengajian sepenuh masa: 1) enam bulan 2) satu tahun (200 kredit) kelulusan diploma 3) dua tahun ( 400 kredit) kelulusan diploma lanjutan. * 70% daripada program yang berkekalan selama dua tahun (CEDEFOP, 2012).
 21. 21. • program HVE tidak terikat kepada mana-mana pengurusan institusi. • Pelbagai badan yang berbeza seperti awam dan swasta, boleh memguruskan HVE jika mereka mematuhi keperluan dan undang-undang yang telah ditetapkan. • Pada tahun 2011, daripada 242 institusi menguruskan HVE, dianggarkan separuh daripadanya swasta manakala selebihnya milik pihak berkuasa tempatan dan serantau (Kementerian Pelajaran dan Penyelidikan Sweden, 2013). • Program-program HVE dibiayai secara terbuka dan tanpa yuran pengajian.
 22. 22. • HVE cenderung untuk ditawarkan kepada orang dewasa (bukan lepasan sekolah) dengan purata umur peserta menjadi 29 tahun pada tahun 2011. • Lelaki adalah majoriti yang mendaftar di HVE manakala wanita adalah sebaliknya (program postsecondary lain) (Kementerian Pelajaran dan Penyelidikan Sweden, 2013). • Diploma lanjutan atau yang setaraf diperlukan untuk kemasukan ke HVE. • Bergantung kepada program, dimana pelajar mungkin dikehendaki untuk memenuhi kriteria tambahan, seperti membuktikan mereka mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan.
 23. 23. Dana Peruntukan Pembiayaan Di Sweden pendidikan postsecondary, termasuk kedua-dua HVE dan pendidikan tinggi profesional, tidak melibatkan yuran pengajian. Ini berbeza dengan banyak negara OECD mana pelajar menyumbang kepada kos VET postsecondary.
 24. 24. Kekuatan dan cabaran VET postsecondary di Sweden Strengths/ kekuatan • pendidikan vokasional tinggi (HVE) adalah model peruntukan postsecondary yang sangat inovatif, terutamanya dalam kapasiti untuk menggalakkan kerjasama di antara majikan dan penyedia latihan. • Faedah HVE yang besar, kualiti yang tinggi dan terjamin dengan mewajibkan pembelajaran amali di tempat kerja. • Rakan-rakan sosial di Sweden terlibat sepenuhnya dalam peruntukan postsecondary. • Jaminan kualiti yang tinggi dan hubungan yang kukuh diantara kedua-dua agensi iaitu HVE dan program profesional dalam pendidikan tinggi . • Terdapat data statistik yang positif, terutamanya melalui data daftar daripada hasil pasaran buruh.
 25. 25. Cabaran • Terdapat peruntukan yang terhad untuk mereka yang mungkin ingin melanjutkan kursus VET postsecondary secara sambilan terutama golongan sedang bekerja. • Peralihan daripada pendidikan vokasional yang lebih tinggi untuk pendidikan tinggi adalah sedikit sukar, tanpa pengiraan sistematik dalam pemindahan kredit. • Peluang pembelajaran ditempat Kerja dalam aturan program HVE yang kukuh hanya di beberapa tempat, segelintir program dan beberapa institusi. • pengembangan pendidikan vokasional lanjutan yang lebih tinggi adalah menarik, tetapi perlu disokong oleh bukti permintaan.
 26. 26. Ringkasan: Kekuatan Sistem pendidikan teknik dan vokasional German (model contoh yang digunakan di Malaysia) • Rakan-rakan sosial secara meluas yang terlibat dalam sistem. • Kepimpinan Polisi yang kukuh dengan pembahagian tanggungjawab yang jelas. • Peperiksaan pekerjaan di peringkat tinggi secara berkesan mengaitkan peningkatan kemahiran untuk pengiktirafan pembelajaran terdahulu. • Program VET Postsecondary adalah yang dinyatakan dengan atas pendidikan vokasional dan latihan (VET) menyediakan saluran janjang menarik kepada pelajar serta memenuhi pasaran buruh permintaan. • Kerajaan telah secara aktif membuka jalan bagi dari pendidikan akademik vokasional.
 27. 27. Ringkasan: Cabaran Sistem pendidikan teknik dan vokasional German • Perubahan teknologi yang pesat dan permintaan pasaran buruh , dan pengaturan pekerjaan fleksibel, memberi cabaran kepada Fachschule (sekolah teknikal/special-training school ) untuk mengekalkan kemahiran tenaga kerja mereka yang up-to-date. • Latihan Tempat Kerja tidak meluas digunakan di sekolah teknikal walaupun banyak kelebihan potensinya. • Maklumat yang lemah mengenai kualiti dan harga kursus persediaan untu peperiksaan profesional yang menyebabkan pilihan kursus persediaan adalah sukar bagi pelajar, dan • insentif untuk menyediakan kursus baik pada kos yang sederhana adalah tidak mencukupi.
 28. 28. Cadangan: berdasarkan model negara Sweeden dan German • Mengumpul dan menyebarkan maklumat yang lebih baik dari penyedia persediaan kursus mengenai kualiti kursus dan kos. menggalakkan pengawalan kendiri industri kursus persediaan untuk memastikan tinggi dan standard yang konsisten. • Terokai pilihan peraturan rangka kerja dan standard yang jelas untuk semua peperiksaan, untuk menyokong kualiti mereka. • Fachschulen perlu membuat beberapa bentuk tempat latihan berdasarkan persekitaran tempat kerja yang sesuai bagi melatih pelajar dan menjadi perkara asas kurikulum mereka. Ini boleh dikaitkan dengan kerja projek pelajar. • Mereka juga perlu membangunkan satu rangka kerja yang menghubungkan pengalaman tempat kerja untuk kurikulum sekolah. • guru sepenuh masa dan jurulatih perlu digalakkan untuk menghabiskan masa dalam industri sepanjang kerjaya mereka untuk mengekalkan dan mengemas kini pengetahuan dan kemahiran mereka.
 29. 29. Kesimpulan Kesimpulan, terdapat beberapa langkah yang wajar diberikan perhatian dalam usaha untuk memperkasakan sistem pendidikan teknik dan vokasional agar pengurusan organisasi dan perkhidmatan menjadi lebih baik pada masa hadapan: i. Industri perlu terlibat dalam perancangan kurikulum dan perkembangan pendidikan vokasional agar latihan yang diberikan kepada pelajar dapat dihubungkaitkan dengan dunia pekerjaan yang sebenar. ii. Pihak swasta perlu digalakkan untuk memberi sumbangan kerana beban dan kos untuk membiayai pendidikan vokasional adalah terlalu tinggi. iii. Program vokasional yang khusus untuk sesuatu pekerjaan perlu diperkuatkan pada peringkat tertinggi seperti di Institusi dan persekolahan menengah atas. iv. Pegawai yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan vokasional perlu diberi pendedahan mengenai perkembangan teknologi supaya kemahiran tersebut sejajar dengan perkembangan teknologi.
 30. 30. Rujukan Ahmad Esa, Razali Hassan, Jamaludin Hashim, Mohd Yusop Hadi (2012). Cabaran Pendidikan Teknik & Vokasional (PTV) di Malaysia : Peranan UTHM Dalam Melahirkan Pendidik Berketrampilan. Seminar JPPG 2009 Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 2013. Pendidikan untuk pembangunan mampan: Menggalakkan pendidikan teknikal dan Latihan Vokasional (TVET). http://www.ssm.com.my/sites/default/files/cr_agenda/BBPC%204-2013%20Booklet%20BM%20R3.pdf

×