Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 1
BAB 1
ISLAM
ISLAM
SEBAGAI ADSEBAGAI ADDIN
DIN
CTU 101
PRINSIP-PRINSIP ASAS
ISLAM
PENGENALAN
 Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT
yang mulia, sempurna dan indah kejadiannya.
 Firman Allah SWT: Sura...
Manusia dan unsur
kejadiannya
 Terdiri dari 2 unsur :

i)

Tanah (jasmani)

ii)

Roh (rohani)

 Proses penciptaan Nabi A...
Dari tanah bumi (al-Najm : 32)

Proses kejadian manusia :
1.Nutfah (air mani)
2.‘Alaqah (segumpal darah - zigot)
3.Mudghah...
Pengertian Agama
 Berasal dari bahasa sanskrit yg bermaksud “bukan dunia,
dan tiada keseronokan serta jauh dari nafsu yan...
Keperluan manusia kepada
agama
Pandangan Sains Sosial
 Agama sebahagian daripada kebudayaan bukan material.
Sistem keper...
Pandangan Falsafah
Agama mengajar manusia tentang akhlak, kebaikan adat
dan rujukan membezakan baik dan buruk.
Satu bent...
 Fitrah manusia yg diciptakan Allah memiliki naluri
beragama.
 Kejahilan manusia mengenai diri dan persoalan
persekitara...
Pengertian Islam
Bahasa
 Dari kata dasar salima yang bermaksud selamat, sejahtera.
Taat dan patuh, aman dan damai, tundu...
Islam sebagai Ad-Din
 Bermaksud cara hidup yang merangkumi segenap aspek
kehidupan manusia sama ada dari aspek politik, e...
Skop Ajaran Islam
Akidah
 Berasal dari aqada yang bermaksud ikatan atau simpulan.
Istilah: Keimanan kepada nilai-nilai m...
Syariah
 Bermaksud jalan untuk diikuti.
 Hukum-hukum perundangan yang digubal oleh Allah
bertujuan untuk mengatur kehidu...
Akhlak
 Bermaksud perangai, budi pekerti, adab dan tabiat.
Istilah: Keadaan jiwa yang terpancar darinya tingkah laku
dan...
Sistem Hidup Bermasyarakat
dan Bernegara
Politik
Pencalonan seseorang pemerintah mestilah melalui proses
demokrasi.
Prin...
Ekonomi
1) Prinsip keadilan sosial:
 Pengamalan nilai agama dalam semua urusan hidup.
 Menaikkan taraf daya fikir.
 Neg...
3) Prinsip bekerja dan ganjaran
 Melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi.
 Memberi peluang pekerjaan kepada semua lapisan...
Sosial
Peningkatan
kepentingan
individu
selari
dengan
kepentingan masyarakat.
 Merupakan rangkaian yang saling berkaitan...
Jihad dan Dakwah
Jihad Nafsu
Merupakan jihad untuk membersihkan jiwa dan menyucikan
hati daripada sifat-sifat keji dan ti...
Jihad Lahir / Jihad Kecil
 jihad dengan hati
 jihad dengan lisan dan penulisan
 jihad dengan ilmu
 jihad dengan harta
...
Sumber-Sumber Ajaran
Islam
Sumber Asasi
Al-Quran:
Kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada
Nabi Muhammad
SAW ...
Al-Sunnah:
Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW
samaada
dari
segi
perkataannya,
perbuatannya,
pengakuannya atau...
SAW di satu-satu masa tertentu selepas kewafatan Rasulullah
SAW mengenai sesuatu hukum Syarak.
 Antara syarat-syaratnya:
...
belum ada hukumnya berdasarkan kepada perkara yang
telah sabit hukumnya dalam al-Quran mahupun al-Sunnah
kerana terdapat p...
yang tidak dinaskan oleh al-Quran mahupun
al-Sunnah secara qat’i berdasarkan buah
fikirannya melalui andaian atau qiyas te...
I’ /

PR
A

KT
IKA

L

TI N
G

KEISTIMEWAAN ISLAM

A

L
MI
A
SY

GI
/

L
MI
A
&K

RA

A
BB

H
YYA
NI

W
AQ

G
UN
G

‘ALAMI...
Rabbaniyyah
Islam adalah agama wahyu yang tiada campur tangan
sesiapa. Islam sebagai agama rabbani, mempunyai ciri-ciri
y...
Waqi’ / Praktikal
 Islam adalah agama praktikal dan bukan semata-mata
teori yang boleh dilaksanakan di dalam kehidupan
se...
‘Alami / Universal
 Islam diturunkan untuk seluruh alam, bukan kepada
kaum atau tempat tertentu sahaja.
 Islam tidak men...
Disediakan Oleh:
Ustaz Mohamad Zaki Razaly
Chapter 1  islam sebagai ad-din
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chapter 1 islam sebagai ad-din

27,632 views

Published on

 • Login to see the comments

Chapter 1 islam sebagai ad-din

 1. 1. BAB 1 BAB 1 ISLAM ISLAM SEBAGAI ADSEBAGAI ADDIN DIN CTU 101 PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM
 2. 2. PENGENALAN  Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mulia, sempurna dan indah kejadiannya.  Firman Allah SWT: Surah al-Tin:4 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya)”
 3. 3. Manusia dan unsur kejadiannya  Terdiri dari 2 unsur : i) Tanah (jasmani) ii) Roh (rohani)  Proses penciptaan Nabi Adam a.s : Dari air (al-Furqan : 54) Dari tanah (al-Anbiya’ : 30) Dari pati tanah (al-Mukminun : 12) Dari tanah liat (al-al-Saffat : 11) Dari tanah yang panas dan berbau (al-Hijr : 28) Dari tanah keras seperti tembikar (al-Rahman : 14)
 4. 4. Dari tanah bumi (al-Najm : 32) Proses kejadian manusia : 1.Nutfah (air mani) 2.‘Alaqah (segumpal darah - zigot) 3.Mudghah (ketulan daging - embrio) 4.‘Izom (tulang) 5.Kasauna al-’Izoma Lahman (daging membaluti tulang) 6.Nasy’ah Khalqun Akhar (semua anggota terbentuk dengan sempurna)
 5. 5. Pengertian Agama  Berasal dari bahasa sanskrit yg bermaksud “bukan dunia, dan tiada keseronokan serta jauh dari nafsu yang negatif”. Dari aspek Hindu dan Buddha, ia berkaitan dengan kepercayaan kepada dewa-dewa, keberhalaan dan merujuk kepada Veda. Kamus Dewan: Kepercayaan kepada Tuhan atau yang maha kuasa dan sifat-sifat serta kekuasaan tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahNya.
 6. 6. Keperluan manusia kepada agama Pandangan Sains Sosial  Agama sebahagian daripada kebudayaan bukan material. Sistem kepercayaan untuk mengatasi pelbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pandangan Psikologi Agama mengurangkan kebimbangan dan ketidakpastian yang dialami manusia. Agama memenuhi keperluan kognitif yang ada pada manusia.
 7. 7. Pandangan Falsafah Agama mengajar manusia tentang akhlak, kebaikan adat dan rujukan membezakan baik dan buruk. Satu bentuk pengetahuan diri manusia yang paling awal. Pandangan Islam Agama menyelamatkan manusia, masyarakat, negara dan dunia. Agama menghubungkan manusia dengan Allah. Asas pembentukan peribadi yang baik dan akhlak mulia.
 8. 8.  Fitrah manusia yg diciptakan Allah memiliki naluri beragama.  Kejahilan manusia mengenai diri dan persoalan persekitaran hidupnya.  Kecenderungan manusia hidup menurut sesuatu peraturan.  Kelemahan akal manusia untuk mentafsir alam di sebalik alam nyata ini.
 9. 9. Pengertian Islam Bahasa  Dari kata dasar salima yang bermaksud selamat, sejahtera. Taat dan patuh, aman dan damai, tunduk dan menyerah diri. Istilah Patuh, tunduk dan jujur hatinya kepada Allah SWT serta beriman dengan pengajaran-pengajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
 10. 10. Islam sebagai Ad-Din  Bermaksud cara hidup yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia sama ada dari aspek politik, ekonomi dan sosial.  Firman Allah: “Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah hanyalah Islam”, (Ali-Imran: 19) “Pada hari ini Aku telah menyempurnakan ke atas kamu nikmatKu dan Aku redhakan Islam sebagai agamamu”, (alMaidah: 3)  Ad-Din adalah sistem yang lengkap mengandungi ajaran, hukum dan peraturan yg ditentukan Allah kepada manusia.
 11. 11. Skop Ajaran Islam Akidah  Berasal dari aqada yang bermaksud ikatan atau simpulan. Istilah: Keimanan kepada nilai-nilai murni yang mutlak terikat kukuh dalam hati sanubari seseorang, membuahkan sikap, pandangan, perilaku dan perkataan yang menepati syariat yang tidak mungkin terurai oleh sebarang paksaan, perubahan suasana dan keadaan. Akidah umpama akar kepada pokok atau asas kepada sebuah binaan.
 12. 12. Syariah  Bermaksud jalan untuk diikuti.  Hukum-hukum perundangan yang digubal oleh Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, masyarakat dan negara.  Syariah yang bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah tidak boleh diubah oleh manusia, manakala undang-undang ciptaan manusia boleh diubah mengikut kehendak majoriti atau pemerintah.
 13. 13. Akhlak  Bermaksud perangai, budi pekerti, adab dan tabiat. Istilah: Keadaan jiwa yang terpancar darinya tingkah laku dan perbuatan manusia yang menjadi kebiasaan. Al-Ghazali menyatakan bahawa ia adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir sesuatu perbuatan atau tingkahlaku. Perbuatan atau tingkahlaku tersebut terjadi dengan spontan hasil dari pancaran rohani.
 14. 14. Sistem Hidup Bermasyarakat dan Bernegara Politik Pencalonan seseorang pemerintah mestilah melalui proses demokrasi. Prinsip perundingan, syura yang memberikan peluang kepada semua orang untuk menyatakan pandangan. Pandangan majoriti harus diterima.
 15. 15. Ekonomi 1) Prinsip keadilan sosial:  Pengamalan nilai agama dalam semua urusan hidup.  Menaikkan taraf daya fikir.  Negara ditadbir menepati sistem syura. 2) Prinsip Istikhlaf  Pemilikan harta melalui cara yang diredhai Allah SWT. Pemilik harta menggunakan hartanya untuk kebajikan diri dan masyarakat.
 16. 16. 3) Prinsip bekerja dan ganjaran  Melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi.  Memberi peluang pekerjaan kepada semua lapisan rakyat.  Keadilan pengagihan harta dan kekayaan. 4) Prinsip keuntungan dan kerugian  Menjamin keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi.  Semua golongan membangunkan ekonomi masyarakat.
 17. 17. Sosial Peningkatan kepentingan individu selari dengan kepentingan masyarakat.  Merupakan rangkaian yang saling berkaitan.  Perkara yang diusahakan mesti berada dalam lingkungan yang dihalalkan oleh Allah SWT.
 18. 18. Jihad dan Dakwah Jihad Nafsu Merupakan jihad untuk membersihkan jiwa dan menyucikan hati daripada sifat-sifat keji dan tipu daya syaitan. Dianggap sebagai jihad agung kerana: o o o o medan perjuangan yang tidak terbatas. masa perjuangan yang tidak terhad. musuh tidak dapat dilihat dengan pancaindera. asas kepada jihad yang lain.
 19. 19. Jihad Lahir / Jihad Kecil  jihad dengan hati  jihad dengan lisan dan penulisan  jihad dengan ilmu  jihad dengan harta  jihad dengan nyawa Dakwah membawa maksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan.
 20. 20. Sumber-Sumber Ajaran Islam Sumber Asasi Al-Quran: Kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur melalui perantaraan Jibril AS, bersifat mukjizat, secara mutawatir dan membacanya adalah ibadat. Mengandungi lebih 6200 ayat dalam 114 surah membicarakan tentang akidah, syariah, ibadah, akhlak, ekonomi, politik, sosial dll.
 21. 21. Al-Sunnah: Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW samaada dari segi perkataannya, perbuatannya, pengakuannya atau sifat keperibadiannya. Sumber yang kedua selepas al-Quran yang bertindak sebagai pentafsir ayat-ayat al-Quran. Sumber Tafsiran yang Disepakati Ijmak: Persepakatan mujtahid dari kalangan umat Muhammad
 22. 22. SAW di satu-satu masa tertentu selepas kewafatan Rasulullah SAW mengenai sesuatu hukum Syarak.  Antara syarat-syaratnya: o Kata sepakat dari kalangan semua mujtahidin semasa. o Mesti berlaku di kalangan mujtahidin sahaja. o Mesti berlaku di kalangan orang Islam yang mukallaf. Qiyas:  Meletakkan hukum ke atas sesuatu perkara yang masih
 23. 23. belum ada hukumnya berdasarkan kepada perkara yang telah sabit hukumnya dalam al-Quran mahupun al-Sunnah kerana terdapat persamaan dari segi ilahnya iaitu alasan yang ada pada hukum tersebut. Contohnya meletakkan hukum wajib zakat pada padi kerana persamaan yang wujud antara padi dan gandum yang merupakan makanan asasi bagi sesebuah negara. Ijtihad: Pandangan ulamak berhubung hukum sesuatu perkara
 24. 24. yang tidak dinaskan oleh al-Quran mahupun al-Sunnah secara qat’i berdasarkan buah fikirannya melalui andaian atau qiyas terhadap hukum yang sedia ada dalam al-Quran mahupun al-Sunnah. Sumber-Sumber yang tidak Disepakati  Al-Istihsan  Al-Masalah Mursalah  Syariat yang terdahulu  Mazhab sahabat Rasulullah SAW  Al-Istishab  Sad Al-Zara’i’  Al-Urf
 25. 25. I’ / PR A KT IKA L TI N G KEISTIMEWAAN ISLAM A L MI A SY GI / L MI A &K RA A BB H YYA NI W AQ G UN G ‘ALAMI / UNIVERSAL
 26. 26. Rabbaniyyah Islam adalah agama wahyu yang tiada campur tangan sesiapa. Islam sebagai agama rabbani, mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan penciptaNya yang maha tinggi. Syamil & Kamil Islam adalah agama yang mencakupi seluruh kejadian manusia dalam seluruh bidang kehidupannya. Sistem Islam sesuai dengan semua keadaan, suasana atau rupa bentuk kehidupan manusia dan hubung kaitnya dengan alam seluruhnya tanpa mengira tempat dan masa.
 27. 27. Waqi’ / Praktikal  Islam adalah agama praktikal dan bukan semata-mata teori yang boleh dilaksanakan di dalam kehidupan seharian manusia.  Segala hukum hakamnya adalah praktikal dan di dalam batas kemampuan manusia. Tinggi / Agung  Islam adalah agama yang mempunyai kedudukan tertinggi dan tidak ada agama-agama lain yang setanding dengannya.
 28. 28. ‘Alami / Universal  Islam diturunkan untuk seluruh alam, bukan kepada kaum atau tempat tertentu sahaja.  Islam tidak menilai kemuliaan seseorang berdasarkan kepada keturunan, warna kulit dan wajahnya tetapi berdasarkan kepada ketaqwaannya kepada Allah SWT.
 29. 29. Disediakan Oleh: Ustaz Mohamad Zaki Razaly

×