Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bm en. alias

522 views

Published on

 • Boleh dapat idea jugak ni....
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bm en. alias

 1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH. BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAHPENGUJIAN, PENTAKSIRAN & PENILAIAN DISEDIAKAN OLEH: CHE NOORAINI NAWI NUR FAZLILA JALALUDI SITI NOR ADIBAS BINTI AB RAHMAN
 2. 2. PENGUJIAN
 3. 3.  Pengujian merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik. Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu. Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran
 4. 4.  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest. Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.
 5. 5.  Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Ujian menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya, jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya
 6. 6. PENTAKSIRAN
 7. 7.  Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan suatu proses yang menentukan kuantiti atau takat pembelajaran pelajar dan keberkesanan pengajaran guru. Alat pengukuran yang digunakan guru mungkin terdiri daripada ujian, soal selidik, senarai semak, inventori, atau sesuatu skala.
 8. 8.  Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:- i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor
 9. 9. Fungsi Pentaksiran Mengesan hasil pembelajaran yang telah diperoleh. Mengesan jenis kemahiran yang diperoleh. Mengesan kemajuan yang dicapai dalam aspek- aspek pembelajaran yang lain. Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar.
 10. 10. PENILAIAN
 11. 11. Definisi & Konsep Penilaian Penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. (Terry D. TenBrink :1974) Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan
 12. 12.  Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.
 13. 13. Jenis Penilaian Bahasa Terdapat 6 jenis penilaian bahasa, iaitu:1) Ujian Formatif2) Ujian Sumatif3) Ujian Kefasihan4) Ujian Kemajuan5) Ujian Bakat6) Ujian Pencapaian
 14. 14. Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa kepentingan. Antaranya ialah untuk: Mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar- pelajar dalam perkara yang hendak diajar. Menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan.
 15. 15.  Membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.
 16. 16.  Membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka. Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan- kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.
 17. 17. Hubungan Antara Pengujian, Pentaksiran dan Penilaian
 18. 18. SEKIAN,TERIMA KASIH

×