Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
₠  Ahmad Fauza Aulia      (03)₠  Firda Nisa Aryuda      (09)₠  Golden Rahmah Al-Mukaromah  (14)₠  Muhamma...
Tumrahe budaya tradhisi adicara tedhak sitenmujudake kalamangsa nepungake bocah marangwewengkone. Miturut Pak Sis Wahono d...
Diarani ritus awit ngandut peranganspiritual, kang ngambarake yen manungsangono wujud ngono pluralis, kang dumadi sakajiwa...
NEXT
Dene ancase tedhaksiten, atur puji sukurmarang gustiAllah, dene wis paringkekuatan sartakeslametan ngantibisa ngidak perti...
NEXT
NEXT
3. Menek andha tebu karo  dicekeli kiwo tengen  , kanthi alon-alon. Yen  sikile bocah wis ngocik  Unto-Untone andha  ...
4. Kurungan : sawise  mudhun saka  andha, bocah  dilebokake  kurungan. Dijarke  supoyo bocah milih  arta dolanan bar...
5. Siram sawise bocah  ngeliwati sadhengah  pepalangi urip, banjur  didusi banyu ing bogor  kang isi kembang  setoman...
6. Dandan : sawise dipesi bocah dilungguhake  ing kursi kang wisdandan sawise diduse  banyu gege, bocah banjur didandani...
NEXT
Tradisi tedhak siten
Tradisi tedhak siten
Tradisi tedhak siten
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4

Share

Download to read offline

Tradisi tedhak siten

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tradisi tedhak siten

 1. 1. ₠ Ahmad Fauza Aulia (03)₠ Firda Nisa Aryuda (09)₠ Golden Rahmah Al-Mukaromah (14)₠ Muhammad Al-Fauzi (18)
 2. 2. Tumrahe budaya tradhisi adicara tedhak sitenmujudake kalamangsa nepungake bocah marangwewengkone. Miturut Pak Sis Wahono dosensastra daerah fakultas sastra lan seni rupaUniversitas (UNS), minangka panggonan adegingmanungsa, bumi lan wewengkone perluditepungake marang bocah, kanthi adicaratedhak siten. NEXT
 3. 3. Diarani ritus awit ngandut peranganspiritual, kang ngambarake yen manungsangono wujud ngono pluralis, kang dumadi sakajiwa lan raga. Kodrate minangka mahlukindividusosial,kawulane gusti kang sarwawinates, nanging ugabkasinungan karodhangankanggo milih. Mula ing salah siji rituale bocahdiwenehi karodhangan milih barang kangsumadya ing kurungan. NEXT
 4. 4. NEXT
 5. 5. Dene ancase tedhaksiten, atur puji sukurmarang gustiAllah, dene wis paringkekuatan sartakeslametan ngantibisa ngidak pertiwilan bakal urip mandiri. NEXT
 6. 6. NEXT
 7. 7. NEXT
 8. 8. 3. Menek andha tebu karo dicekeli kiwo tengen , kanthi alon-alon. Yen sikile bocah wis ngocik Unto-Untone andha kang kapitu, ana pini sepuh sing nyaruwe, “wis wis andhahe nganti rusak” kang ngemu pralambang yen bocah wis kasil ngawekani pepalange Urip. NEXT
 9. 9. 4. Kurungan : sawise mudhun saka andha, bocah dilebokake kurungan. Dijarke supoyo bocah milih arta dolanan barang kang sumadya NEXT
 10. 10. 5. Siram sawise bocah ngeliwati sadhengah pepalangi urip, banjur didusi banyu ing bogor kang isi kembang setoman, kang katan banyugege khanti pangajab bocah inggala gedhe, sarta wis ora nemoni alangan sawiji apa. NEXT
 11. 11. 6. Dandan : sawise dipesi bocah dilungguhake ing kursi kang wisdandan sawise diduse banyu gege, bocah banjur didandani ngango sandangan anyar, serta diwenehi penganggo saka mas-masan wiwit iku bocah wis diwenehi penganggo saka emasyen pangangone wis jangkepeyange banjur alok “ wah putuku wis ayu”,nkang nandhaakeyen bocah wis semekta mlebu ing jakating pangutipan kang jembar. NEXT
 12. 12. NEXT
 • KrisTiadi4

  Nov. 19, 2017
 • AgnetyParisanti

  Nov. 2, 2017
 • oktyashastuti

  Jan. 15, 2015
 • RiyasyAzizah

  Nov. 10, 2014

Views

Total views

10,519

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,137

Actions

Downloads

301

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×