Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tradisi tedhak siten

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Advertisement

Tradisi tedhak siten

 1. 1. ₠ Ahmad Fauza Aulia (03) ₠ Firda Nisa Aryuda (09) ₠ Golden Rahmah Al-Mukaromah (14) ₠ Muhammad Al-Fauzi (18)
 2. 2. Tumrahe budaya tradhisi adicara tedhak siten mujudake kalamangsa nepungake bocah marang wewengkone. Miturut Pak Sis Wahono dosen sastra daerah fakultas sastra lan seni rupa Universitas (UNS), minangka panggonan adeging manungsa, bumi lan wewengkone perlu ditepungake marang bocah, kanthi adicara tedhak siten. NEXT
 3. 3. Diarani ritus awit ngandut perangan spiritual, kang ngambarake yen manungsa ngono wujud ngono pluralis, kang dumadi saka jiwa lan raga. Kodrate minangka mahlukindividu sosial,kawulane gusti kang sarwa winates, nanging ugabkasinungan karodhangan kanggo milih. Mula ing salah siji rituale bocah diwenehi karodhangan milih barang kang sumadya ing kurungan. NEXT
 4. 4. NEXT
 5. 5. Dene ancase tedhak siten, atur puji sukur marang gusti Allah, dene wis paring kekuatan sarta keslametan nganti bisa ngidak pertiwi lan bakal urip mandiri. NEXT
 6. 6. NEXT
 7. 7. NEXT
 8. 8. 3. Menek andha tebu karo dicekeli kiwo tengen , kanthi alon-alon. Yen sikile bocah wis ngocik Unto-Untone andha kang kapitu, ana pini sepuh sing nyaruwe, “wis wis andhahe nganti rusak” kang ngemu pralambang yen bocah wis kasil ngawekani pepalange Urip. NEXT
 9. 9. 4. Kurungan : sawise mudhun saka andha, bocah dilebokake kurungan. Dijarke supoyo bocah milih arta dolanan barang kang sumadya NEXT
 10. 10. 5. Siram sawise bocah ngeliwati sadhengah pepalangi urip, banjur didusi banyu ing bogor kang isi kembang setoman, kang katan banyugege khanti pangajab bocah inggala gedhe, sarta wis ora nemoni alangan sawiji apa. NEXT
 11. 11. 6. Dandan : sawise dipesi bocah dilungguhake ing kursi kang wisdandan sawise diduse banyu gege, bocah banjur didandani ngango sandangan anyar, serta diwenehi penganggo saka mas-masan wiwit iku bocah wis diwenehi penganggo saka emasyen pangangone wis jangkepeyange banjur alok “ wah putuku wis ayu”,nkang nandhaakeyen bocah wis semekta mlebu ing jakating pangutipan kang jembar. NEXT
 12. 12. NEXT

×