Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AQAD / KONTRAK DALAM PERNIAGAAN ISLAM

2,640 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

AQAD / KONTRAK DALAM PERNIAGAAN ISLAM

  1. 1. AQAD / KONTRAK DALAM PERNIAGAAN ISLAM SITI BALQIS BINTI MOHD SALAM ELEY SUHANNA BINTI SALLEHUDDIN
  2. 2. DEFINISI  suatu ikatan daripada pihak pertama dan penerimaan daripada pihak ke dua yang melibatkan proses ijab dan qabul .  Melahirkan kesan terhadap pemindahan milik sesuatu aset dan terbentuklah kontrak atau kesan terhadap sesuatu perkhidmatan.
  3. 3. Memeterai kontrak  wujud pihak penawar (ijab) , pihak penerima (qabul) dan kesan daripada perjanjian atau kontrak jual beli yang dipersetujui itu.  Sekiranya rukun dan syaratnya cukup,kontrak atau ijab dan qabul boleh dilakukan dan hukumnya adalah SAH
  4. 4. SYARAT –SYARAT AQAD  Keahlian pihak yang beraqad.  Pelaksanaan kesan daripada aqad yang dibuat.  Aqad yang memberi faedah atau diluluskan dan disahkan oleh syarak.
  5. 5. SIGHAH (IJAB DAN QABUL)  Bermaksud ikatan dan simpulan.  Satu ikatan perjanjian persetujuan antara kedua belah pihak iaitu penjual dan penerima.  Menandakan bermulanya ikatan kontrak antara pihak yang terlibat dengan kerelaan hati masing-masing.
  6. 6. AKHLAK DALAM KONTRAK  Melaksanakan muamalah secara hak dan adil.  Melaksanakan jual beli dengan secara bebas dan kerelaan kedua-dua belah pihak.  Menjauhi riba.  Menjauhi urus niaga yang melibatkan bende haram.  Menjauhi urus niaga gharar.
  7. 7. PENAMATAN KONTRAK  Berlaku kematian yang melibatkan salah seorang dari ahli kontrak atau kedua-duanya.  Berlakunya khiyar.  Pembatalan kontrak akibat pencabulan atau kerosakan pada kontrak.  Perlanggaran kontrak atau tidak melaksanakan kontrak.  Tempoh masa kontrak telah tamat atau kontrak telah berjaya dilaksanakan.

×