Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Code Of Nursing Ethics

19,659 views

Published on

Code Of Nursing Ethics

 1. 1. BY :KUMPULAN A
 2. 2. DEFINISI
 3. 3. 1. Etika Khusus kepada perwatakan & keperibadian Aspek – aspek yang berkenaan dengan kebaikan dan mengelakkan diri daripada mencederakan orang.
 4. 4. 2. Etika Kejururawatan Memberi standards untuk kelakuan profesional dan ianya adalah pengajian tentang prinsip – prinsip dalam amalan yang betul dan salah dalam kejururawatan. Merangkumi panduan tingkah laku ikhtisas jururawat dalam perhubungan mereka dengan pesakit, rakan sejawat dan masyarakat. Panduan ini terkandung dalam tatatertib majlis jururawat antarabangsa untuk jururawat
 5. 5. 3. Bioetika Imbuhan awal `bio’ bermaksud kehidupan Bioetika = etika berkaitan dengan kehidupan Dalam amalan, bioetika dipraktikkan sebagai etika perubatan iaitu aspek-aspek berkenaan melakukan kebaikan dan mengelakkan diri dari mencederakan orang dalam bidang perubatan.
 6. 6. 4. Piagam Pelanggan 1 komitmen bertulis Jabatan atau Agensi Kerajaan terhadap perkhidmatan kepada pelanggan Piagam pelanggan memberi perhatian kepada pelanggan kerana mereka merupakan penerima keluaran atau perkhidmatan dari Jabatan atau Agensi.
 7. 7.  Bukan sahaja memberi tumpuan kepada kualiti dan produktiviti tetapi perubahan sikap positif anggota perkhidmatan awam dengan mempertingkatkan lagi disiplin, tanggunggjawab dan akauntibiliti dalam Perkhidmatan Awam.
 8. 8. i. Nurses And People Tanggungjawab profesional jururawat ialah untuk memberi jagaan perawatan kepada orang lain Semasa memberi penjagaan , jururawat menghormati hak-hak manusia, nilai, adat dan kepercayaan rohani seseorang individu, keluarga dan masyarakat. Jururawat memberi penerangan yang mencukupi kepada pesakit supaya pesakit dapat memberi kebenaran tentang penjagaan dan membuat pemilihan rawatan.
 9. 9.  Jururawat mengekalkan kerahsiaan pesakit dan berkongsi maklumat ini dengan orang yang berkaitan atau berkenaan sahaja. Jururawat menjalankan tugasan atau mengambil tindakan untuk meningkatkan keperluan masyarakat. Jururawat juga bertanggungjawab untuk menentukan suasana yang selamat. Contoh : Elak pencemaran dan kerosakan.
 10. 10. ii. Nurse And Practise Jururawat bertanggungjawab ke atas amalan kejururawatan dan perlu mengekalkan kemahiran dengan pembelajaran berterusan. Jururawat perlu menjaga kesihatan diri supaya dapat memberi penjagaan yang sempurna. Jururawat perlu menerima/mengagihkan sesuatu tanggungjawab mengikut kemahiran individu.
 11. 11.  Pada setiap masa, jururawat mengekalkan standards dalam amalan harian untuk peningkatan imej profesion dan keyakinan orang ramai. Jururawat memastikan kegunaan alatan sains dan teknologi adalah berdasarkan kepada keselamatan dan menghormati hak- hak orang lain.
 12. 12. iii. Nurse And Society Jururawat dan rakyat yang lain berkongsi tanggungjawab dalam pelaksanaan atau memberi sokongan untuk memenuhi keperluan kesihatan sosial orang awam. Contoh= kempen.
 13. 13. iv. Nursing And Co-workers Jururawat mengekalkan perhubungan kerjasama dengan rakan sebaya dalam bidang kejururawatan dan bidang lain. Jururawat mangambil tindakan sewajarnya untuk melindungi individu apabila jagaannya terancam oleh rakan sebaya atau orang lain.
 14. 14. v. Nurse And Profession Jururawat memainkan peranan yang penting dalam implementasi standards dalam amalan klinikal pengurusan, kajian dan pendidikan. Jururawat meningkatkan pengetahuan melalui kajian. Jururawat memberi perkhidmatan melalui organisasi profesional dan memastikan suasana kerja yang sesuai dan selamat.

×