Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT DM THN2

266 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RPT DM THN2

 1. 1. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 2 (2013) MINGGU TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN MULANYA DI SINI 1 (2 – 4 Jan) 2 (7 - 11 Jan) FOKUS Tempo - Cepat - lambat MULANYA DI SINI FOKUS Pic -pic tinggi -pic rendah MULANYA DI SINI 3 (14–18 Jan) FOKUS Tempo - cepat - lambat MULANYA DI SINI 4 (21 – 25 Jan) FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan B1D1E2 Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat B1D1E3 Mengenal pasti detik PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik CATATAN B1D1E5 Mengenal pasti tekstur nipis 5 MULANYA DI SINI (28 Jan - 1 Feb) DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 1
 2. 2. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 FOKUS daripada pelbagai repertoir. daripada muzik yang didengar. - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal) dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut Tekstur - solo - nipis - kumpulan - tebal MULANYA DI SINI 6 (4-8 Feb) FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) dinamik - lembut ( p ) - kuat ( f ) Tekstur - nipis - tebal MULANYA DI SINI FOKUS Warna ton PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan B1D1E7 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B3D1E8 Membezakan ton suara PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. B1D1E8 Menyatakan bunyi detik 8 (18-22 Feb) 9 MULANYA DI SINI ( 25Feb - 1 Mac ) DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 2
 3. 3. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 FOKUS Detik Postur - postur panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik MULANYA DI SINI 10 secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: Dinamik - kuat - lembut B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - tempo cepat/lambat B2D1E2 Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek FOKUS Warna ton (4– 8 Mac) 11 (11-15 Mac) MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik - kuat - lembut MULANYA DI SINI 12 (18-22 Mac) FOKUS Tempo. - cepat - lambat MULANYA DI SINI 14 (1 – 5 Apr) FOKUS Bunyi : panjang dan pendek DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 3
 4. 4. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 MULANYA DI SINI FOKUS 15 PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan B2D1E6 Membezakan ton suara B3D1E8 Membezakan ton suara B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik) B2D1E3 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B2D1E6 Membezakan ton suara PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - bunyi panjang/pendek B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - tempo cepat/lambat B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat Warna ton (8 – 12 Apr) MULANYA DI SINI FOKUS 16 (15–19 Apr) Muzik vokal dan muzik instrumental Warna ton 17 MULANYA DI SINI (22- 26 Apr) FOKUS Muzik dan gerakan 18 MULANYA DI SINI ( 29 Apr - 3 Mei ) FOKUS Muzik dan gerakan B3D1E6 DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 4
 5. 5. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat MULANYA DI SINI 19 (6- 10 Mei) FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) MULANYA DI SINI 20 (13- 17Mei) FOKUS Teknik dalam nyanyian 21 (10- 14 Jun) MULANYA DI SINI FOKUS Detik Postur MULANYA DI SINI 25 (17-21 Jun) 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) B3D2E3 Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas PENTAKSIRAN SUMATIF PBS PENGGAL 1 (20- 23 Mei) 24 PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. FOKUS Tempo - cepat - lambat PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek B3D2E1 Bermain perkusi mengikut detik 26 DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 5
 6. 6. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 MULANYA DI SINI (24-28 Jun) FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) MULANYA DI SINI 27 (1–5Jul) FOKUS Nyanyian - pernafasan MULANYA DI SINI 28 (8–12 Jul) 29 (15-19 Jul) FOKUS Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan MULANYA DI SINI FOKUS Nyanyian - sebutan vokal MULANYA DI SINI 30 (22 –25 Jul) FOKUS Tempo - cepat - lambat PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir 1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) B3D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik B4D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul. B3D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan B4D2E5 Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan B3D2E6 Menyanyikan pic tinggi, rendah dan pic tengah B3D1E4 Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek - pengambilan nafas - pengeluaran nafas 31 DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 6
 7. 7. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 MULANYA DI SINI (29 Jul - 2 Ogos) FOKUS Mud APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (riang, sedih, cemas, tenang dan takut) MULANYA DI SINI 32 FOKUS Tekstur APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. ( 5 - 6 Ogos ) - tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal) MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 34 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - dinamik (kuat-lembut) (19-23 Ogos) B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B5D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B4D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut 35 ( 26 - 30 Ogos ) MULANYA DI SINI FOKUS DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna B4D1E5 Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi 7
 8. 8. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 Warna ton repertoir. ton daripada m uzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - Muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik) MULANYA DI SINI PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan: - dinamik kuat/lembut - pic tinggi/rendah - tempo cepat/lambat - bunyi panjang/pendek B4D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B5D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B2D1E4 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo. B4D1E7 Mengenal pasti bunyi detik panjang dan pendek B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. FOKUS Gerakan 36 ( 2 – 6 Sept ) MULANYA DI SINI 37 (9 - 13Sept) FOKUS Tempo - cepat - lambat - cepat - lambat 38 (16– 20 Sept ) MULANYA DI SINI FOKUS Warna ton DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 B4D1E8 Membezakan ton suara B5D1E8 Membezakan ton suara 8
 9. 9. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan MULANYA DI SINI 39 ( 23 - 27 Sept ) FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) MULANYA DI SINI 40 ( 30 Sept – 4 Okt) FOKUS Dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) MULANYA DI SINI 41 (7 - 11 Okt) FOKUS Nyanyian -sebutan vokal PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir 1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) B4D2E1 Bermain perkusi mengikut detik B4D2E2 Bermain alat perkusi dengan dinamik PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f ) B4D2E3 Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul. B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B5D2E4 Menyebut lirik dengan jelas PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. B4D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B5D2E6 42 (17 - 18 Okt) MULANYA DI SINI FOKUS Pic DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 - pic tinggi 9
 10. 10. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan MULANYA DI SINI 43 FOKUS Kreativiti - pic rendah - pic pertengahan PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. (21-25 Okt) (28Okt-1 Nov) B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut Aktiviti perkusi badan: - bertepuk tangan - menepuk peha - memetik jari Aktiviti perkusi mulut: - klik lidah MULANYA DI SINI 44 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut. Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin FOKUS Kreativiti PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. - mengajuk corak irama - mencipta ”jawapan” kepada ”soalan” irama yang diberikan B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama 45 (6 – 8 Nov) MULANYA DI SINI FOKUS DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 PENGHASILAN MUZIKAL 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal. B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. B6D3E2 10
 11. 11. SK HULU KELANG KSSR TAHUN 2 Kreativiti - mengajuk melodi - mengimprovisasi ”jawapan” kepada ”soalan” melodi yang diberikan MULANYA DI SINI 46 FOKUS Menghayati elemen muzik (11-15 Nov) APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan m uzik instrumental serta warna ton daripada muzik yang didengar. - muzik vokal (solo dan kumpulan) - muzik instrumental (solo dan kumpulan) - warna ton (suara dan alat muzik) Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama B6D4E1 Menunjukkan penghayatan 10 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin CUTI AKHIR TAHUN 2013 ( 18 November – 1 Januari 2014 Dikemaskini oleh Pn Nurul Amalina Bt Mohmmad Najib DUNIA MUZIK TAHUN 2 KSSR_2013 11

×