Fizik 2012 Lys çıkmış sorular

18,176 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
18,176
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
180
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fizik 2012 Lys çıkmış sorular

 1. 1. 2012 LYS FÿZÿK SORU VE CEVAPLARI 2012 LYS FiZiK SORU VE CEVAPLARI 2012 – LYS2 / FİZ FİZİK TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. M1. Karanlık bir ortamda, K ışık kaynağı ile perde arasına 2. K ortamından gelen ışık ışını, L ortamında şekilde ke- ışık akısının 0,40’ını geçiren X filtresi ile 0,50’sini ge- sikli çizgilerle belirtilen yollardan birini izleyerek M orta- çiren Y filtresi şekildeki gibi konulduğunda perdenin mındaki P noktasından geçiyor. M noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti oluyor. SY Filtrelerin ikisi de kaldırıldığında aynı nokta çevre- sinde oluşan aydınlanma şiddeti olduğuna göre, K ortamının ışığı kırma indisi M ortamınınkine eşit oranı kaçtır? olduğuna göre, bu ışının izlediği yol 1, 2, 3, 4, 5 ile belirtilenlerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 0,10 B) 0,20 C) 0,30 D) 0,40 E) 0,50Ö 1 Diğer sayfaya geçiniz.
 2. 2. 2012 – LYS2 / FİZ3. ışık ışını, yakınsak X ve Y merceklerinden oluşan 5. O ucuna bağlı menteşe çevresinde serbestçe döne- düzenekte şekildeki yolu izliyor. bilen, düzgün, türdeş kalasını, gergin K, L ipleri şekildeki konumda dengede tutuyor. Bu durumda K ipindeki gerilme kuvvetinin büyük- lüğü T olduğuna göre, L ipindeki gerilme kuvveti- X’in odak uzaklığı , Y’ninki de olduğuna göre, nin büyüklüğü kaç T’dir? M oranı kaçtır? ( ) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)SY4. Düzgün, türdeş ve özdeş 4 çubuk şekildeki gibi birbirine eklenmiştir.Ö Bu çubukların ortak kütle merkezinin (x , y) koordi- natları nedir? A) (7 , 5) B) (8 , 4) C) (8 , 5) D) (9 , 4) E) (10 , 6) 2 Diğer sayfaya geçiniz.
 3. 3. 2012 – LYS2 / FİZ6. Şekildeki düzenekte kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli 7. Doğrusal bir yolda aynı yerden anında harekete çubuk yatay dengededir. başlayan K, L cisimlerinin hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir. Makaranın kütlesi m olduğuna göre, I. X cisminin kütlesi makaranınkinden büyüktür. zaman aralığında, M II. Y cisminin kütlesi makaranınkinden büyüktür. III. X cisminin kütlesi Y’ninkinden büyüktür. I. K ile L birbirine zıt yönde hareket etmektedir. II. K’nin ortalama hızı L’ninkine eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? III. K’nin ivmesinin büyüklüğü L’ninkine eşittir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II E) I ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve IIISYÖ 3 Diğer sayfaya geçiniz.
 4. 4. 2012 – LYS2 / FİZ8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun KL, LM, MN, NP, 9. Şekildeki düzenekte X, Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla PR bölümlerinin uzunlukları birbirine eşittir. Bunlardan 3m ve 2m’dir. Y cismi yerden h kadar yüksektedir. yalnız NP bölümü sürtünmelidir. K noktasından ilk hızsız harekete başlayan bir cisim R noktasından geri dönüyor. Buna göre, cisim R noktasına ulaşıncaya kadar M yolun hangi bölümünü öteki bölümlerinden daha X cismini yerden h kadar yükseltmek için yapılması kısa sürede geçmiştir? gereken işin en küçük değeri kaç mgh’dir? (g: yerçekimi ivmesidir ve makaraların kütlesi önem- A) KL B) LM C) MN D) NP E) PR sizdir.) A) 1 B) C) 2 D) E) 3SY 10. Esneklik katsayıları sırasıyla k, 5k olan M, N yayları, normal boyları değiştirilmeden S cismine ve P, R çivilerine şekildeki gibi bağlanmıştır. S cismi, sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde ok yönünde x kadar kaydırılınca M ve N yaylarındaÖ oluşan esneklik potansiyel enerjilerinin toplamı kaç olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 4 Diğer sayfaya geçiniz.
 5. 5. 2012 – LYS2 / FİZ11. Bir su pompasının 2 m derinlikteki kuyudan 2 kg su 13. Her birinin uzunluğu ve kütlesi m olan düzgün, tür- çıkarıp hızla fırlatması isteniyor. deş X, Y çubukları sürtünmesiz yatay düzlemde sıra- Bu işlemin 5 s’de tamamlanabilmesi için pompanın sıyla ve noktalarından geçen bu düzleme dik gücünün en az kaç watt olması gerekir? eksenler çevresinde, açısal hızlarıyla şekildeki gibi ( pompanın verimi önemsenmeyecektir.) dönüyor. A) 5 B) 8 C) 13 D) 25 E) 40 X’in noktasına göre açısal momentumu , Y’nin noktasına göre açısal momentumu da ’dir. M Buna göre oranı kaçtır?12. Düşey xy düzleminin S noktasından bu düzlem içinde hızıyla yatay doğrultuda atılan noktasal bir cisim, (Bölmeler eşit aralıklıdır ve X’in noktasına göre şekildeki T noktasından geçiyor. eylemsizlik momenti: dir.) A) B) C) 1 D) 2 E) 4SY 14. kütleli K cismi dinamometreyle Yerde tartıldığında 24 N geliyor. kütleli L cismi de aynı dinamometreyle Bu cisim, bundan sonra K, L, M, N, P noktalarının hangisinden de geçer? Ayda tartıldığında 2 N geliyor. A) K’den B) L’den C) M’den Ayın çekim ivmesi Yerin çekim ivmesinin ’sı olduğuna göre, oranı kaçtır? D) N’den E) P’denÖ A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6 5 Diğer sayfaya geçiniz.
 6. 6. 2012 – LYS2 / FİZ15. Özdeş çelik bilyelerden oluşan K, L, M sarkaçları şe- 17. Sığaları sırasıyla C, 2C, 2C olan X, Y, Z sığaçları kildeki konumdayken K sarkacı serbest bırakıldığında (kondansatörleri) 4 voltluk üretece şekildeki gibi L’ye esnek olarak çarpıyor. bağlanmıştır. Bu çarpmanın hemen sonunda sarkaçlardan hangi- leri hareketsiz kalır? Buna göre, X, Y, Z sığaçlarının uçları arasındaki potansiyel farkları kaçar volttur? A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ve L M D) L ve M E) K, L ve M A) 1 1 2 B) 1 2 1 C) 2 2 1 D) 2 1 2 E) 2 1 1SY16. Şekildeki K ve M noktalarına konulan , elektrik yüklerinin, L noktasına konulan yüküne uyguladık- ları kuvvetlerin bileşkesi dir. 18. Şehir geriliminin 220 volt olduğu bir evde bir elektrikli fırın ile 550 wattlık bir ütü birlikte çalışırken sayaçtan 10 amper akım geçiyor. Bu evde aynı fırından bir tane daha çalıştırılırsa sayaçtan kaç amper akım geçer? (Güç çarpanı: alınacaktır.) A) 12,5 B) 15,0 C) 17,5 D) 20,0 E) 25,0 Buna göre oranı kaçtır?Ö A) B) C) D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz.
 7. 7. 2012 – LYS2 / FİZ19. Birbirine paralel, sonsuz uzunluktaki X, Y iletken telleri 20. İletken KLM çubuğu sayfa düzlemine dik ve içeriye ile X’ten d, Y’den de 2d uzaklığındaki K noktası aynı düzlemdedir. doğru yönelmiş manyetik alanı içinde, dönmeden, hızıyla şekildeki yönde hareket ediyor. X’ten 2i, Y’den de 3i şiddetinde elektrik akımları şekilde belirtilen yönlerde geçerken K noktasında manyetik M alanı oluşuyor. olduğuna göre, çubuğun K, L, M noktala- rında oluşan yüklerin işareti aşağıdakilerden han- X’ten geçen akımın yönü ve şiddeti sabit tutulurken gisi gibidir? Y’den geçenin yalnız yönü değiştirilirse nin yönü (Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.) ve büyüklüğü için ne söylenebilir? (Yerin manyetik alanı önemsenmeyecektir.) A)    A) Değişmez DeğişmezSY B)    B) Değişmez Artar C)    C) Değişmez Azalır D)    D) Değişir Artar E)    E) Değişir AzalırÖ 7 Diğer sayfaya geçiniz.
 8. 8. 2012 – LYS2 / FİZ21. Şekildeki elektrik devresi, her birinin elektromotor kuv- 23. Uçlarından gerilerek iki duvar arasına bağlanan yayda veti 9 V, içdirenci 1 Ω olan 4 özdeş üreteç ile 119 Ω’luk ok yönünde hareket eden K, L atmalarının bir andaki R direnci kullanılarak kurulmuştur. görünümü şekildeki gibidir. Bu atmaların görünümü bir süre sonra aşağıdaki- lerden hangisi gibi olabilir? Buna göre, R direncinden geçen akımın şiddeti kaç A) amperdir? A) 0,05 B) 0,10 C) 0,15 D) 0,20 E) 0,30 M B)22. Elektrik yükü olan m kütleli bir cisim, hızıyla, C)SY I. Ayın çekim alanının, II. düzgün elektrik alanının, III. düzgün manyetik alanın içine giriyor. D) Girişte hızı, alanların doğrultularına dik olduğuna göre, cismin kinetik enerjisi, cisim bu alanlardan hangilerinin içinde kaldığı sürece artar? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) D) I ve II E) I ve IIIÖ 8 Diğer sayfaya geçiniz.
 9. 9. 2012 – LYS2 / FİZ24. Yan yana duran iki özdeş dalga leğeninde aynı frekans- 26. Bir fotoelektrik olayı deneyinde, eşik frekansı olan ta titreşen dalga kaynaklarının oluşturduğu dalga tepe- metalin üzerine, frekanslı fotonlar düşürüldüğünde lerinin bir andaki görünümü şekildeki gibidir. sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi oluyor. Başka bir deneyde, eşik frekansı olan bir metal üzerine, frekanslı fotonlar düşürüldüğünde sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi oluyor. Buna göre oranı kaçtır? A) B) C) D) E) M Buna göre, kaynaklar arasındaki faz farkı aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) 27. Bir mikrodalga fırın çalışırken frekanslı A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 elektromanyetik dalgalar oluşturuyor. Bu dalgaların dalgaboyu kaç cm’dir?SY (Işığın boşluktaki hızı: ) A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 3025. dalgaboylu ışıkla yapılan tek yarıkta girişim dene- yinde, merkezi aydınlık saçağın her iki yanında oluşan 2. karanlık saçaklar arasındaki uzaklık , 2. aydınlık saçaklar arasındaki uzaklık da oluyor. 28. Taban (temel) durumundaki hidrojen atomunun Buna göre oranı kaçtır? elektronunu 2. uyarılmış enerji düzeyine çıkarmak için, bu atomun kaç eV enerjili fotonlarla uyarılmasıÖ gerekir? (Hidrojen atomu için Rydberg sabiti: ) A) B) C) D) E) A) 10,20 B) 12,09 C) 12,75 D) 13,06 E) 13,60 9 Diğer sayfaya geçiniz.
 10. 10. 2012 – LYS2 / FİZ29. Kuvvet ile zamanın çarpımı impuls (itme) olduğuna göre, bu niceliğin birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) M30. Yerde durgunken boyu 5 m olan çubuk, kendi doğrultu- sunda yere göre v büyüklüğündeki hızla giderken, yerde duran gözlemci çubuğun boyunu 4 m olarak ölçüyor. Buna göre v kaç c’dir? (c: ışığın boşluktaki hızı) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 D) 0,6 E) 0,8SYÖ TEST BİTTİ. 10 CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
 11. 11. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS)  24.06.2012  LYS – 2 / FİZİK TESTİ CEVAP ANAHTARI   1. B  2. B  3. D  4. A  5. A  6. E  M 7. D  8. C  9. C  10. B  11. C  12. D SY 13. E  14. B  15. C  16. C  17. E  18. C  19. B  20. A  21. C Ö 22. D  23. E  24. D  25. E  26. A  27. C  28. B  29. A  30. D  

×