Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blockchain ve Kripto-Paralar

3,597 views

Published on

Blok zinciri, ilk defa Bitcoin ile ortaya konulmuş olan, içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu, sürekli büyüyen dağıtık bir veritabanıdır. Bu veritabanındaki kayıtlar bir blok olarak paketlenmiş ve değişime karşı korunmak amacıyla kendinden önce gelen blokların hash değerleriyle bağlanmıştır.

Bu dağıtık veritabanı fikrinin en bilinen uygulaması, kriptopara için dağıtık bir şekilde tutulabilecek para aktarım ve kayıt defterinin oluşturulmasıdır. Bu şekilde tutulan veri, gerçekte bir bankanın gelir-gider defterine benzeyen bir şekilde zaman damgalarıyla beraber tutulan bir yığın kayıttan oluşur. Bitcoin üzerinde herhangi bir yönetim merkezi olmadığından, kullanıcılar peer-to-peer şeklinde izine gerek olmaksızın bu platformdan faydalanabilirler.

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

Blockchain ve Kripto-Paralar

 1. 1. Y A R A T M A G İ R İ Ş İ M İG Ü V E N E K O N O M İ S İ
 2. 2. B L O C K C H A I N Blockchain teknolojisi nedir? Sosyal, ekonomik, yönetimsel ve felsefi anlamlarda neleri değiştirebilir? Blockchain teknolojisi ile neler yapılabilir? 1. BÖLÜM C R Y P T O C U R R E N C Y Dijital para birimlerinin tarihi nedir ve çalışma prensipleri nelerdir? Dijital para birimleri güvenilir midir, çeşitleri ve biçimleri nelerdir? 2. BÖLÜM K O D A D I : Türkiye’de crypto currency ortaya koymak hangi fırsatları yanında getirir? Türkiye’nin ve Türk yüksek teknoloji ve finans sektörlerinin neden bir dijital para birimine ihtiyacı var? 3. BÖLÜM Y O L H A R İ T A S I Türk dijital para birimini ortaya koymak için teknik, teknolojik, yönetimsel, bütçesel, hukuki, öğrenimsel anlamlarda nelere ihtiyç vardır? 4. BÖLÜM Gündem
 3. 3. Blockchain nedir? Blok zinciri, ilk defa Bitcoin ile ortaya konulmuş olan, içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu, sürekli büyüyen dağıtık bir veritabanıdır. Bu veritabanındaki kayıtlar bir blok olarak paketlenmiş ve değişime karşı korunmak amacıyla kendinden önce gelen blokların hash değerleriyle bağlanmıştır. Bu dağıtık veritabanı fikrinin en bilinen uygulaması, kriptopara için dağıtık bir şekilde tutulabilecek para aktarım ve kayıt defterinin oluşturulmasıdır. Bu şekilde tutulan veri, gerçekte bir bankanın gelir- gider defterine benzeyen bir şekilde zaman damgalarıyla beraber tutulan bir yığın kayıttan oluşur. Bitcoin üzerinde herhangi bir yönetim merkezi olmadığından, kullanıcılar peer-to-peer şeklinde izine gerek olmaksızın bu platformdan faydalanabilirler. D E T A Y L A R
 4. 4. Blockchain M E R K E Z İ V E R İ D A Ğ I T I L M I Ş V E R İ Facebook, Google, Amazon, Uber, Airbnb gibi iş modelleri kendilerine ait sunucularda bizim bilgilerimizi tutarken, bu veriler üzerinden gelir elde etmektedir. Verilerin tamamı bu şirketlere aittir ve tüm şifreler de onlardadır. Hack’lenebilirler, verileri kaybedebilirler, hata yapabilirler. Blockchain network’une bağlı tüm bilgisayarlar, aynı Blockchain veritabanına sahiptir. Herkes geçmiş işlemlere erişme hakkına sahiptir. Hiçbir taraf tek başına veriyi veya bilgiyi kontrol edemez. Her bir taraf işlem yapacağı tarafla ilgili kayıtları doğrulayabilir ve bunun için bir aracı gerekmez. Dağıtık veri tabanı anlayışı
 5. 5. Blockchain P E E R T O P E E R İletişim merkezi bir bağlantıdan değil taraflar arasında doğrudan gerçekleşir. Her bir nokta bilgiyi depolar ve diğer noktalara iletir. Uçtan uca iletim anlayışı S E R V E R / C L I E N T Y A P I A N L A Y I Ş I D I S T R I B U T E D C L I E N T S Y A P I A N L A Y I Ş I
 6. 6. Blockchain A N O N İ M L İ K T E N G E L E N Ş E F F A F L I K Her bir işlem ve işleme atfedilen değer sisteme erişimi olan herkese açıktır. Blockchain’deki her bir nokta veya kullanıcının kendisini tanımlayan 30 ve üstü basamaklı bir alfa numerik adresi vardır. Kullanıcılar anonim kalmayı veya kendilerini doğrulamayı tercih edebilir. İşlemler Blockchain adresleri arasında gerçekleştirilir. Şeffaflık anlayışı
 7. 7. Protokol Bir protokol olarak Blockchain ZAYIF PROTOKOL ŞİŞMAN UYGULAMALAR ZAYIF UYGULAMALAR ŞİŞMAN PROTOKOL Facebook, Google, Amazon gibi web uygulamaları bazıları onyıllardır kullanılan web protokollerinden faydalanmaktadırlar: TCP/IP, SMTP, FTP, v.b.. Bu protokoller, web standartları haline gelmişlerdir, ancak protokolün kendisi sadece veri taşıma işi yaptığından ve başka fonksiyonu olmadığından dolayı değerli değildir. Bu yüzden de protokol olarak Zayıf Protokol olarak isimlendirilirler. Facebook gibi şirketler her ne kadar bu protokolleri kullanıyor olsalar da, sahip oldukları onbinlerce server, tamamı kendilerine ait olan milyonlarca satır kod, uygulamalarını kullanan milyarlarca kullanıcı ve bu uygulamaları kullanarak müşteri erişimi sağlayan onbinlerce reklamveren, bu uygulamaları Zayıf Protokol’leri kullanarak para kazanan Şişman Uygulamalar haline getirmiştir.
 8. 8. Protokol Bir protokol olarak Blockchain ZAYIF UYGULAMALAR ŞİŞMAN PROTOKOL Blockchain’de ‘değer’ paylaşılan protokol katmanında konsantre olur ve bu değerin sadece çok küçük bir kısmı kendine uygulama katmanında yer bulabilir. Bu protokol, yeteri kadar parası olmadığı için banka hesabı olmayan kişilerin bile ekonomik sistemin içerisine sadece bilgisayarlarına bir uygulama yükleyerek girmelerini sağlar. Bu sayede ortadaki ‘değer’ hiçbir devlete, kuruma veya şirkete bağlı olmaz, dağıtılır. En küçük yatırımcı da, en büyük yatırımcı da sisteme sağladıkları katkı kadar sistemde pay sahibi olur. Bu paylar kayıt edilebilir, transfer edilebilir, işlemlenebilir, işlenebilir, yönetilebilir.
 9. 9. Güven Protokolü Maddi değerler Blockchain altyapısı, tüm dünyada The Trust Protocol adıyla anılmaktadır. Sözleşmeleri ortadan kaldıran, güveni sağlamlaştıran, kayıtların değiştirilemez olduğu, uçtan uca denetlenebilir, şifrenin ötesinde hiçbir kaydın meraklı gözler tarafından görüntülenemediği, hack’lenemez bir güven protokolü. Blockchain(ler) Depolama ve içerik Akıllı kontratlar dUygulamalar (dApps) Sosyal Varlık Takibi İtibar Kimlik İletişim Açık kaynak projeler (Maddi değeri yoktur) Yüksek altyapı yatırımları gerektirir Akıllı kontrat şablonlama platformları & Şifrelenmiş depolama çözümleri (Maddi değer yaratabilir) Dağıtık ekonomi (Maddi değer Token’lar ve network kontrolü ile yaratılabilir) Kullanıcı deneyimi katmanı (Maddi değer yaratılabilir, ancak bu değer hafiftir)
 10. 10. Fikir Fikirin önemi Sosyal Varlık Takibi İtibar Kimlik İletişim Amatör veya deneyimli yatırımcıların Turkcoin’e yatırım yapması, ancak ve ancak onların güvenini kazanmakla olabilir. Bir ‘değer’e parasal değer yüklenmesi, kolektif bir kabul ediş ve değerin oluşturduğu ekosisteme duyulan güven ile sağlanabilir. Bir Crypto Currency’nin başarılı olabilmesi için kullanıcılar arasındaki sosyal bağları kişisel, profesyonel veya finansal anlamlarda güçlendirmesi gerekir Başarılı bir Crypto Currency’nin en temel özelliği, kullanıcıların kendilerine ait olan varlıkları basit, hızlı ve güvenilir bir şekilde takip etmelerine olanak sağlamasıdır İtibarlı bir Crypto Currency’nin arkasında, ICO döneminde atılan adımlar vardır; ICO, Genesis olarak adlandırılır ve ICO stratejisi bir Coin’in başarısında bel kemiğidir. Bir Crypto Currency’nin, her ne kadar fonksiyonellik veya güven anlamında sorunu olmasa da, sürekli iletişim halinde olması ve yatırımcıları pozisyon almaya itmesi gerekmektedir. Bir Crypto Currency elbette sadece fikir ile de ortaya çıkabilir, fikir tek başına önemli bir sorunu çözüyorsa, Coin değerlenebilir. Ancak, bugün Coin rekabetinin artmış olmasından dolayı, bir Coin’in arkasında itibarlı ikinci ve üçüncü partilerin bulunması gerekmektedir.
 11. 11. Blockchain N O D E ’ L A R Kayıtların geri alınamaması T R A N S A C T I O N Birine para göndermek istiyorsunuz… P2P network’ü her birine NODE adı verilen bilgisayarlardan oluşur. Onaylanma Bilinen algoritmalar kullanılarak işlem ve kullanıcının durumu onaylanır. Onaylanmış bir işlem, içerisinde kripto para, sözleşme, kayıt veya başka bilgiler bulundurabilir. Kripto para B L O C K ’ L A R Onaylanan işlem, başka onaylı işlemlerle birleşerek tüm Blockchain veri tabanına bağlanan yeni bir Block oluşturur. B L O C K C H A I N Hazırlanan yeni Block, var olan Blockchain’e, kalıcı ve değiştirilemez bir şekilde eklenir İşlem tamamlanır. Kripto para blockchain üzerinde şifreleme teknikleri kullanılarak, elektronik olarak oluşturulan ve kaydedilen, üzerinde oluşturulan finansal ürünleri kontrol etmek ve sahipliklerin transferini onaylamak için kullanılan bir alış-veriş medyasıdır. Fiziksel bir formu yoktur. Sadece network üzerinde yer alır. Tedariği bir banka tarafından belirlenmez, network’un tamamı dağıtıktır.
 12. 12. Blockchain Blok yapısı B L O C K 9 8 B L O C K 9 9 B L O C K 1 0 0 B L O C K 1 0 1 versiyon bilgisi nonce önceki blok zaman damgası MERKLE işlemin ID listesi Proof-of-work şifrelemesi (hash) Merkle ağacı şifrelemesi (hash) Basitleştirilmiş blok yapısı Merkle: Block’un içerdiği işlem kimliklerinin özeti İşlemin ID listesi: Block’un Merkle ağacının içerdiği işlemlerin kimlik bilgilerinin şifrelenmiş hali
 13. 13. Blockchain Blockchain elemanları L E D G E R K A Y I T D E F T E R İ Tüm dünyadaki Blockchain ağına bağlı bilgisayarların paylaştığı ve tüm işlem bilgilerinin tutulduğu veritabanı A K I L L I K O N T R A T Önceden belirlenmiş bir tetikleme ile kendini çalıştıran, komutlara bağlı mutabakat sistematikleri K O N S E N S Ü S A Ğ I Blockchain network’undeki tüm bilgisayarların oluşturduğu global onaylama ve bilgi işleme ağı K İ M L İ K Tarafların her birini tanımlamak için kullanılan, 30 alfanumerik karakterden oluşan tanımlayıcı O L A Y L A R İşlemler, hash’ler ve Merkle’lerin tamamı, event’ler S İ S T E M Y Ö N E T İ M İ Sistem kaynaklarının etkin kullanılması adına yapılan iyileştirici çalışmaların tamamı C Ü Z D A N Kimlik tanımlayıcının arayüzü S İ S T E M E N T E G R A S Y O N U Bitcoin Blockchain’ine bağlanabilen ve Bitcoin’e yeni özellikler veya yetenekler sağlayan programların bağlanma arayüzü
 14. 14. Blockchain Bilgi işlem mantığı Kayıt defterinin dijital doğası gereği blockchain işlemleri bilgi işlem mantığına dayanır ve bir nevi programlanmışlardır. Bu nedenle kullanıcılar bu bağlantılar arasında işlemlerin otomatik olarak tetiklenmesini sağlayacak algoritmalar ve kurallar oluşturabilir. P R O G R A M L A M A T E T İ K L E M E Son geçerlilik tarihi veya üst fiyat gibi önceden belirlenmiş bir tetikleme sayesinde sözleşmedeki kod otomatik çalışır ve kodun gerekliliğini yapar. S Ö Z L E Ş M E 2 veya daha fazla taraf arasında yapılacak olan anlaşma, program kodu olarak Blockchain’e yazılır. Taraflar anonimdir, ancak opsiyonlu sözleşme kayıt defterinde açıktır. D E N E T L E M E Denetleyiciler blockchain’i kullanarak işlenen sözleşmeyi tarafların gizliliğini bozmadan inceleyebilir. Sol tarafta mantığı anlatılan Akıllı Kontratlar (Smart Contracts), 22 yaşında bir programcı olan Vitalik Buterin tarafından geliştirilen Ethereum Blockchain’inin alamet-i farikasıdır. Farklı şekillerde ve fikirlerle programlanabilen blockchain sayesinde programcılar ve girişimciler, kendi fikirlerini blockchain veritabanı ve network anlayışını kullanarak hayata geçirebilir ve bu fikirleri halka açabilir —ICO.
 15. 15. Akıllı kontratlar Örnek özgün fikir O T O N O M İ Herhangi bir broker veya avukata gerek duymadan, sözleşmeyi hazırlayan kişiler sözleşmeyi imzalayan kişilerdir. G Ü V E N Tüm dökümanlar Kayıt Defteri’nde (Ledger) şifrelenmiş bir şekilde yer alır, sözleşmeyi imzalayanlardan başkası göremez. Y E D E K L E M E Tüm dökümanlarınız, blockchain üzerinde milyonlarca bilgisayarda kopyalanmıştır. T A S A R R U F Aracı olmadığı için akıllı kontratlar sizden dramatik komisyonlar götürmez, neredeyse ücretsizdir. K E S İ N L İ K Akıllı kontratlar hızlı ve ucuz olmasının yanında, form doldurma, kaydetme, depolama gibi olası hataların önüne geçer.
 16. 16. Dağıtılmış defter-i kebir (distributed ledger) sayesinde denetim ve finansal raporlamanın gerçek-zamanlı ve şeffaf hale getirilmesi D E Ğ E R Y Ö N E T İ M İ Uçtan uca finansal yaklaşım sayesinde, para gönderiminden kar dağıtımına kadar geniş yelpazede bir güven ekonomisi yaratılması YAT I R I M V E VA R L I K F O N L A M A S I Şifreleme ile güçlendirilmiş, onaylanabilir ve sağlam kimlik denetimi K İ M L İ K V E D E Ğ E R D O Ğ R U L A M A İtibar yönetimi sistemleri sayesinde değerin gerçeğe yaklaşan bir şekilde risk analizinin yapılması ve sigorta için dağıtık veriye sahip marketlerin yaratılması D E Ğ E R İ N S İ G O R TA L A N M A S I V E R İ S K Y Ö N E T İ M İ Çok büyük veya çok küçük miktarlarda ödemeyi neredeyse ücretsiz yapabilme yeteneği D E Ğ E R İ TA Ş I M A K : T R A N S F E R , Ö D E M E V E YA S AT I N A L M A Mevduat ve faiz hesaplarının güvenilir bir şekilde tutulması, dolayısıyla bildiğimiz bankacılık sisteminin baştan yaratılması D İ J İ TA L K A S A Blockchain üzerinde borç oluşturulabilmesi, ödenebilmesi, kredilendirilebilmesi sayesinde sistemsel riskin azaltılması ve verimlilik yaratılması K R E D İ , B O N O V E M O R TG A G E Y Ö N E T İ M İ Bir çeyrekte hedef kazanca ulaşan bir şirketin karının akıllı kontratlar kullanılarak otomatik dağıtılması gibi uçtan uca yeni finansal modellerin ortaya çıkması D E Ğ E R D E Ğ İ Ş TO K U Ş U , S P E K Ü L A S Y O N V E A R B İ T R A J
 17. 17. Mutabakat Finansal işlem mutabakatları 0 1 2 3 5 1 0 2 0 ( g ü n ) K U R U M S A L B O N O L A R F İ N A N S A L Ü R Ü N L E R ( O TC D E R I VAT I V E S ) Ö Z S E R M AY E S E N D İ K A S Y O N K R E D İ L E R İ Ö Z E L B O R Ç L A R Güncel durum Blockchain Kaynak: Accenture
 18. 18. Adaptasyon Blockchain’in geleceği • Blockchain’in yeteneklerinin keşfedilmesi ve uygulama senaryolarının çıkarılması • Kurumiçi mutabakat gibi erken uyarlayıcı uygulamala geliştirmeler 2 0 1 5 KEŞFETME VE UYGULAMA • Önde gelen bankaların Blockchain’in değerini görmesi ve bu sisteme özel iki taraflı alınıp satılabilen varlık ürünleri oluşturması • Regülasyonun kesinliğine dayalı dış kullanımların önünün açılması • Regülasyon otoritelerinin Blockchain’in denetim ve uyumluluğunu görmesi, yasa yapımının başlaması 2 0 1 6 - 2 0 1 7 ERKEN UYARLAMA • Bankaların erken uyarlacılarının deneyimlerinden doğan kazançları görmeye başlaması ve network etkisinin doğuşu • Yeni servis sağlayıcıların ve yeni iş modellerinin doğuşu • Birçok varlık sınıfının viral etkiyle yayılması • Yeni ürün ve servislerin ortaya çıkması; eskiden kalma oranların kenara atılması 2 0 1 8 - 2 0 2 4 BÜYÜME • Blockchain adaptasyonunun ana akım haline gelmesi ve sermaye piyasaları ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olması 2 0 2 5 OLGUNLUK Kaynak: Accenture
 19. 19. Blockchain Kullanım alanları •Sahipliği kanıtlamaya dayalı iş modelleri •Dijital içerik depolama ve dağıtımı konularında sahipliği kanıtlamaya dayalı iş modelleri •Puan toplamaya dayalı değer transferi ile araç paylaşım servisleri •Dijital varlık ticaret, sahipliği ve transferine dayalı iş modelleri •Sözleşme ve dökümanları dijitize etme ve paylaşma ve imzalamaya dayalı iş modelleri •Dağıtık yapı ile kurgulanmış dosya depolama servisleri •Şeylerin Interneti’nin dağıtık modellendiği işler •Müşteri gizliliğini korumak için dijital kimlik oluşturmaya dayalı iş modelleri •Yediemin servisleri (Escrow/Custodian) •E-ticaret ve üretimde sipariş icrasına dayalı IT portal iş modelleri •Dijital varlıkların satışına dair pazar yeri iş modelleri (decentralized eBay) •İnceleme ve önerme ya da çalışan değerlendirmeye dayalı iş modelleri •Politika, para piyasaları gibi konularda dağıtık tahminleme platformu iş modelleri •Dağıtık hasta kaydı yönetimine dayalı iş modelleri •Dijital içerik sahipliğine dayalı iş modelleri •Sahte ürün veya dijital varlık/ürün kontrolünü güçlendirme mekanizmaları •Evlere ve işyerlerine dağıtık modellenmiş internet ve bilgiişlem kaynakları sağlamaya dayalı iş modelleri •Şirket hisse devirleri, sahiplikleri ve yönetimine dayalı iş modelleri
 20. 20. Yatırımlar Blockchain vs. VC yatırımları Kümülatif Blockchain yatırımları Teknolojinin küçük tarihinde ilk defa Blockchain girişimleri diğer risk sermayesi yatırımlarını geçti (2017 ilk 6 ay) 2017’nin ilk 6 ayında, Inıtial Coin Offering yöntemi ile toplanan toplam fon 327m$ olurken, alışılagelmiş yöntemlerle alışılagelmiş teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar 297m$’da kaldı. Toplam Blockchain yatırımlarının büyük kısmı 2017’nin ikinci çeyreğinde yapıldı. 2016’nın ilk 6 ayında bu rakamlar VC yatırımları için 500m$ iken, ICO için 130m$ civarında gerçekleşti.
 21. 21. Yatırımlar Blockchain vs. VC yatırımları Blockchain Initial Coin Offering yatırımları Bir endüstri haline gelmesine ramak kalan Blockchain için erken dönem ana fonlama kaynağı olan ICO geçtiğimiz yıla göre 3 kattan fazla artış gösterdi. Brave, Civic, Kik gibi omurgası Blockchain olan bazı girişimler ise hem ICO hem de standart VC yatırımları ile fon toplamayı başardılar.
 22. 22. Pazar büyüklüğü 2015’in başından bugüne Bitcoin ve alt-coin’lerin toplam pazar büyüklüğü 13 kat arttı. Bugün pazarda aktif 746 alt-coin işlem görüyor. Günlük ortalama ticari hacim 3 milyar$’a yaklaşıyor.
 23. 23. Crypto Currency nedir? Geleceğin parası —the money of the future. Kripto Para Birimi, en basit tanımı ile, “spesifik şartlar yerine getirilmeden kimse tarafından değiştirilemeyen limitlenmiş girdilere sahip bir veri tabanıdır”. Para da birilerinin hesabında, mevduatında veya işlemlerinde kullandığı veri tabanlarındaki onaylanmış girdilerdir. İnsanlar bu tanımı güvenilir bulduğu için Bitcoin gibi crypto currency’ler parasal değere sahiptir. D E T A Y L A R
 24. 24. Y Ö N E T İ L E M E Z Tüm devlet kontrollerinden uzaktır, kripto para ekonomisi uçtan uca (peer to peer) izlenen bir internet protokolüdür. Ş İ F R E L İ D İ R Kripto para 1 birim dijital paranın belirlenmesi için şifrelenmiş bir dizi veriden oluşur. K O D İ Ç E R İ R Crypto currency kodlardan oluşan sanal paraya denir. Crypto Currency
 25. 25. Crypto-Currency G E R İ A L I N A M A Z Bir işlemin onayı geri alınamaz. Hiç kimse, hiçbir şekilde onaylı bir işlemi geri alamaz. Birine para gönderirseniz, göndermiş olursunuz, o size geri göndermediği sürece geri alamazsınız. G İ Z L İ D İ R Alıcı veya satıcı gerçek dünyada kişiliklere bağlı değildir.Her satıcının ve alıcının 30 karakter civarında Bitcoin adresleri vardır ancak kişiler kendi cüzdanlarını paylaşmadıkları sürece gizlidirler. H I Z L I V E K Ü R E S E L D İ R İşlemler network üzerinde neredeyse anında yer almaya başlar ve birkaç dakika içinde onaylanır. Network’deki tüm bilgisayarlar dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu için, yan komşunuza da para gönderseniz, onay beklersiniz. G Ü V E N L İ D İ R Tüm cüzdanlar bir kriptografi sistemi ile kilitlidir. Özel anahtarı bilen kişiler, o özel anahtar hangi cüzdanı açıyorsa, ancak o cüzdanı görebilirler. Bir Bitcoin adresi, Amerikan Federal Reserve’den daha güvenlidir. İ Z İ N G E R E K T İ R M E Z Crypto currency kullanmak için kimseden izin almanıza gerek yoktur. Bu bir yazılımdır, isteyen herkes bilgisayarına indirebilir ve kullanabilir. Kapıları tutan kimse yoktur, kimse sizi engelleyemez.
 26. 26. Proof of Work Bitcoin madenciliği NODE B L O C K C H A I N İşlem 1 İşlem 5 İşlem 34 İşlem 54 İşlem 65 M e m p o o l İşlem 1 İşlem 5 İşlem 34 İşlem 54 İşlem 65 T r a n s a c t i o n L i s t Block Hash’i (Block ID) Önceki Block ID İşlemler Hash'i (Merkle Kökü) Toplam İşlem Sayısı BITCOIN BLOCK Bekleyen işlemler getirilir Block ve çözme kanıtı Node’a gönderilir 1 3 Proof of Work hesaplanır (yaklaşık 10 dakika) 2 Blockchain güncellenir ve güncelleme yayınlanır4
 27. 27. Proof of Work / Proof of Stake Bitcoin madenciliği, çözülmesi büyük bilgisayar gücü gerektiren — dolayısıyla pahalı— bir işlemdir. Proof of Work gerekliliği, bu pahalı işlemi ödüllendirme üzerine kuruludur. Her bir Block’daki matematik problemini çözen ilk bilgisayar Bitcoin ile ödüllendirilir. Ağdaki madenciler problemi çözen ilk bilgisayar olmak için yarışırlar. Yeni bir Block’un oluşturulmasına sıra geldiğinde, bu Block’u kimin oluşturacağı, o bilgisayarın sistemdeki payına göre belirlenir. Proof of Stake sisteminde yeni oluşan Block için bir ödül yoktur, dolayısıyla madenciler, bir işlem komisyonu alır: 0.0001 BTC. PoS, PoW’ye göre yatırım/performans anlamında 1000 kat daha verimlidir. Proof of Work Proof of Stake vs.

×