C#, Microsoft Yaz Okulu 2011 - İzmir

937 views

Published on

2011 yılı Microsoft yaz okulu izmir'de gerçekleştirdiğim C# eğitimi sunumu

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
212
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • This is the fully animated slide.
 • C#, Microsoft Yaz Okulu 2011 - İzmir

  1. 1. http://www.enterprisecoding.com
  2. 2. Build ve Kod Yaz Check in Test Fix edilebilir Sebebini Build evetEvet mi?? araştır hayır başarılı mı? Hayır Tüm ekip bekler Gated Automate Kod Yaz check-in d build Check-in’i Test için kaydet Build hayır hazır (commit) evet başarılı mı?
  3. 3. SP1 3.5 3.0.Net 1.0 .Net 1.1 .Net 2.0 .Net 4.0 2002 2003 2005-08 2010CLR 1.0 CLR 1.1 CLR 2.0 CLR 4.0
  4. 4. public class Zaman { public double Saniye; public double Saat;}public class Zaman { public double Saniye; public double GetSaat(){ return saniye/3600; } public void SetSaat(double value){ saniye = value * 3600; }}...Zaman zaman = new Zaman();zaman.SetSaat(3);
  5. 5. public class Zaman { public double Saniye; public double Saat;}public class Zaman { public double Saniye; public double Saat{ get{ return saniye/3600;} set{ saniye = value * 3600;} }}...Zaman zaman = new Zaman();zaman.Saat = 3;
  6. 6. public class Zaman { public double Saniye; public double Saat;}public class Zaman { public double Saniye; public double Saat{ get{ return saniye/3600;} }}...Zaman zaman = new Zaman();zaman.Saat = 3;
  7. 7. public class Zaman { public double Saniye; public double Saat;}public class Zaman { public double Saniye; private double _saat; public double Saat { get { return _saat; } set { _saat = value; }; }}
  8. 8. public class Zaman { public double Saniye; private double _saat; public double Saat { get { return _saat; } set { _saat = value; }; }}public class Zaman { public double Saniye; public double Saat { get; set; }}
  9. 9. try { ...}catch (Exception ex){ ...}try { ...}catch (Exception ex){ ...}Finally { ...}
  10. 10. try { File.OpenRead("Olmayanbir.dosya");}catch (Exception ex){ Console.WriteLine("Dosya okunamadı");}try { File.OpenRead("Olmayanbir.dosya");}catch (FileNotFoundException fnex){ Console.WriteLine("Dosya bulunamadı");}catch (Exception ex){ Console.WriteLine("Beklenmeye bir hata oluştu");}
  11. 11. public interface IInsan { string Adi { get; set; } int Yasi { get; set; } void Konus();}public class Erkek : IInsan { private string _adi public string Adi { get { return _adi; } set { _adi = value; } }private int _yasipublic int Yasi { get { return _yasi; } set { _yas = value; } } public void Konus(){ //... }}
  12. 12. IInsan insan = new Erkek();Console.WriteLine(insan.Adi);insan = new Kadin();Console.WriteLine(insan.Adi);public class IOgrenci : IInsan { //...}
  13. 13. public abstract class Sekil { public abstract void Ciz(int x, int y);}public class Kare: Sekil { public override void Ciz(int x, int y){ //kare çizim kodu }}Sekil sekil = new Kare();Console.WriteLine(sekil.Adi);Sekil.Ciz(0, 0);
  14. 14. public abstract class Sekil { private string _adi; public string Adi { get { return _adi; } } public abstract void Ciz(int x, int y);}public class Kare: Sekil { public override void Ciz(int x, int y){ //kare çizim kodu }}
  15. 15. delegate tanımı parametreler public delegate void Uyari(string mesaj); . . atama . Uyari uyari = delegate(string mesaj) { MessageBox.Show(mesaj); }; uyari("Hatalı değer girildi"); . . kullanımı uyari("Lütfen yeniden deneyiniz"); uyari = delegate{ MessageBox.Show("Hata oluştu"); Alternatif }; tanımlama uyari("kullanımayan parametre");
  16. 16. delegate tanımı event tanımıpublic delegate void SurecDegistiIsleyici(int tamamlanmaOrani);public event SurecDegistiIsleyici SurecDegisti;islem.SurecDegisti += new SurecDegistiIsleyici(islem_SurecDegisti);void islem_SurecDegisti(int tamamlanmaOrani) { Olay bildirimine . . kayıt} Olay gerçekleştiğinde işletilecek süreç
  17. 17. Olay bildirimine kayıtislem.SurecDegisti += islem_SurecDegisti;..islem.SurecDegisti -= islem_SurecDegisti; Olay bildirimine kaydı silme
  18. 18. Özel temsilci (delegate)private SurecDegistiIsleyici _surecDegistiIsleyici; Olay bildiriminepublic event SurecDegistiIsleyici SurecDegisti { kayıt add { _surecDegistiIsleyici += value; } remove { _surecDegistiIsleyici -= value; }} Olay bildirimine kaydı silme
  19. 19. Olay bildirimine kayıt olunduğuna emin olunprotected virtual void OnSurecDegistiIsleyici(int tamamlanmaOrani) { if (SurecDegistiIsleyici != null) { SurecDegistiIsleyici(tamamlanmaOrani); }} Olay bildirimini tetikleyin
  20. 20. delegate
  21. 21. public class Ogrenci { public string Adi; public string Bolum;}List<Ogrenci> ogrenciler = new List<Ogrenci> { new Ogrenci{ Adi = "Duru", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Melis", Bolum = "Deri Müh." }};Bilgisayar mühendisi olan öğrencilerin listesi;List<Ogrenci> bilMuhOgrencileri = new List<Ogrenci>();foreach (Ogrenci ogrenci in ogrenciler) { if (ogrenci.Bolum == "Bil. Müh.") { bilMuhOgrencileri.Add(ogrenci); }}
  22. 22. public class Ogrenci { public string Adi; public string Bolum;}List<Ogrenci> ogrenciler = new List<Ogrenci> { new Ogrenci{ Adi = "Duru", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Melis", Bolum = "Deri Müh." }};List<Ogrenci> bilMuhOgrencileri = ogrenciler.FindAll( delegate(Ogrenci ogrenci) { return ogrenci.Bolum == "Bil. Müh."; });
  23. 23. public class Ogrenci { public string Adi; public string Bolum;}List<Ogrenci> ogrenciler = new List<Ogrenci> { new Ogrenci{ Adi = "Duru", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Melis", Bolum = "Deri Müh." }};List<Ogrenci> bilMuhOgrencileri = ogrenciler.FindAll(ogrenci =>ogrenci.Bolum == "Bil. Müh.");List<Ogrenci> bilMuhOgrencileri = ogrenciler.FindAll((Ogrenciogrenci) => ogrenci.Bolum == "Bil. Müh.");
  24. 24. Lambda ifadeler temsilcilere atanabilirpublic delegate void Uyari(string mesaj);...Uyari uyari = mesaj => MessageBox.Show(mesaj);uyari("Hatalı değer girildi");..uyari("Lütfen yeniden deneyiniz");
  25. 25. Lambda ifadeler yerel değişkenleri ve tanımlandıkları metod’a ait parametreleri(dış değişkenleri) kullanabilirler;public delegate void Uyari(string mesaj);...string varsayilanMesaj = "Hata Oluştu";Uyari uyari = mesaj => MessageBox.Show(mesaj ?? varsayilanMesaj);uyari("Hatalı değer girildi");..uyari(null);
  26. 26. Lambda ifadelerince kullanılan dış değişkenlerin değerleri lambda ifadeçağırıldığında hesaplanır;int carpan = 3;Func<int, int> carpim = x => x * carpan;int sonuc1 = carpim(2); // sonuc1 = 6carpan = 10;int sonuc2 = carpim(2); // sonuc2 = 20• Bir dış değişkenin değeri lambda ifade içerisinde değiştirilebilir• Lambda ifade içerisinde tanımlanan değişkenler her çağırım için tekildirler
  27. 27. Genişletme metodunun string türü için olduğunu belirtir public static class StringEx { public static bool BosYadaBoslukMu(this string stringIfade) { return string.IsNullOrEmpty(stringIfade) || stringIfade.Trim() == string.Empty; } }Örnek kullanım;string ornek = "Örnek";Console.Write(ornek.BosYadaBoslukMu());Derleyici taradından oluşturulan kod;string ornek = "Örnek";Console.Write(StringEx.BosYadaBoslukMu(ornek));
  28. 28. public static IEnumerable<int> To(this int ilk, int son){ for (var l = ilk; l <= son; l++) { yield return l; }}foreach (int i in 5.To(15)){ j = i*i;}
  29. 29. − new var
  30. 30. var ogrenci = new {Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." }Derleyici tarafından üretilen kod;internal class OtomatikUretilmisTurAdi{ private string adi; //gercekte farkli bir ad verilebilir private int bolum; //gercekte farkli bir ad verilebilir public OtomatikUretilmisTurAdi (string adi, string bolum) { this.adi = adi; this.bolum = bolum; } public string Adi { get { return adi; } } public string Bolum { get { return bolum; } }}var ogrenci = new OtomatikUretilmisTurAdi("Fatih", "Bil. Müh.");
  31. 31. var ogrenci = new {Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." }string Adi = "Fatih";string Bolum = "Bil. Müh.";var ogrenci = new {Adi, Bolum };string Adi = "Fatih";string Bolum = "Bil. Müh.";var ogrenci = new {Adi = Adi, Bolum = Bolum };
  32. 32. var ogrenci1 = new {Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." };var ogrenci2 = new {Adi = "Melis", Bolum = "Deri Müh." };bool sonuc = ogrenci1.GetType() == ogrenci2.GetType(); //true
  33. 33. object nesne = 1;if (nesne.GetType() == typeof(int)){ Console.WriteLine("Tabiki türü int");}
  34. 34. object nesne = 1;if (nesne.GetType() == typeof(int)){ Console.WriteLine("Tabiki türü int");}nesne = nesne + 1;Yukarıdaki kodun derlenebilmesi için int türüne dönüşüm gerekli;object nesne = 1;if (nesne.GetType() == typeof(int)){ Console.WriteLine("Tabiki türü int");}nesne = (int)nesne + 1;
  35. 35. Aşağıdaki kod derleme zamanı hata vermese de çalışma zamanı hata oluşturur;object nesne = 1;if (nesne.GetType() == typeof(int)){ Console.WriteLine("Tabiki türü int");}nesne = (string)nesne + 1;
  36. 36. dynamic nesne = 1;if (nesne.GetType() == typeof(int)){ Console.WriteLine("Tabiki türü int");}dynamic nesne = 1;if (nesne.GetType() == typeof(int)){ Console.WriteLine("Tabiki türü int");}nesne = nesne + 1
  37. 37. Dinamik kullanılırken derleyici desteği olmayacağı için geliştirme zamanı koddaha fazla hataya açıktır. Örneğin aşağıdaki kod derleme zamanı hata vermezkençalışma zamanında hataya neden olacaktır;dynamic nesne = 1;if (nesne.GetType() == typeof(int)){ Console.WriteLine("Tabiki türü int");}Nesne.VarolmayanBirMetod();
  38. 38. Bir önceki örneğin derlenmesi sonucu oluşan C# kodu;internal class Program { private static void Main(string[] args) { object nesne = 1; if (<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site1 == null) { <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site1 = CallSite<func><calls ITE, object, bool>>.Create( Binder.UnaryOperation(CSharpBinderFlags.None, ExpressionType.IsTrue, typeof(Program), new CSharpArgumentInfo[] { CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.None, null) })); } if (<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site2 == null) { <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site2 = CallSite<func><calls ITE, object, Type, object>>.Create( Binder.BinaryOperation(CSharpBinderFlags.None, ExpressionType.Equal, typeof(Program), new CSharpArgumentInfo[] { CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.None, null), CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.UseCompileTimeType, null) })); } if (<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site3 == null) { <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site3 = CallSite<func><calls ITE, object, object>>.Create( Binder.InvokeMember(CSharpBinderFlags.None, "GetType", null, typeof(Program), new CSharpArgumentInfo[] { CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.None, null) })); } if (<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site1.Target.Invoke(<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site1, <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site2.Target.Invoke(<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site2, <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site3.Target.Invoke( <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site3, nesne), typeof(int)))) { Console.WriteLine("Tabi ki tx00fcrx00fc int"); } else { Console.WriteLine("Tx00fcm makale hatalıymış :P"); } if (<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site4 == null) { <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site4 = CallSite<func><calls ITE, object, object int,>>.Create( Binder.BinaryOperation(CSharpBinderFlags.None, ExpressionType.Add, typeof(Program), new CSharpArgumentInfo[] { CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.None, null), CSharpArgumentInfo.Create(CSharpArgumentInfoFlags.Constant | CSharpArgumentInfoFlags.UseCompileTimeType, null) })); } nesne = <ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site4.Target.Invoke(<ma IN>o__SiteContainer0.<>p__Site4, nesne, 1); } [CompilerGenerated] private static class <ma IN>o__SiteContainer0 { public static CallSite<func><calls ITE, object, bool>> <>p__Site1; public static CallSite<func><calls ITE, object, Type, object>> <>p__Site2; public static CallSite<func><calls ITE, object, object>> <>p__Site3; public static CallSite<func><calls ITE, object, object int,>> <>p__Site4; } }
  39. 39. Sadece sınıflar için Aynı sınıf üzerinde birden kullanılabilir fazla kullanılamaz[AttributeUsage( AttributeTargets.Class, AllowMultiple = false, Inherited = false)] public class OrnekAttribute : Attribute { }Alt sınıflarda tanımlı değil Bir öznitelik tanımlandığını belirtir
  40. 40. public class Ogrenci { public string Adi; public string Bolum; }FieldInfo[] ogrencialanlari = typeof(Ogrenci).GetFields( BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance);foreach (var ogrenciAlani in ogrencialanlari) { Console.WriteLine("Alan :" + ogrenciAlani.Name);}Çıktı; Alan : Adi Alan : Bolum
  41. 41. Ogrenci ogrenciInstance = new Ogrenci { Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." };Yukarıdaki ifadenin reflection karşılığı;Type ogrenciType = Type.GetType("Ogrenci");object ogrenciInstace = Activator.CreateInstance(ogrenciType);FieldInfo adiAlani = ogrenciType.GetField("Adi");FieldInfo bolumAlani = ogrenciType.GetField("Bolum");adiAlani.SetValue(ogrenciInstace, "Fatih");bolumAlani.SetValue(ogrenciInstace, "Bil. Müh.");
  42. 42. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Ogrenci xmlns="http://www.enterprisecoding.com" Adi="Fatih" Bolum="Bil. Müh." /> Tür’ün tanımlı olacağı xml Xml tür adı isimuzayı[XmlType(Namespace="http://www.enterprisecoding.com",TypeName="Ogrenci")]public class Ogrenci { [XmlAttribute] public string Adi; Veri elemanının xml içerisinde ne şekilde tutulacağını belirtir [XmlAttribute] public string Bolum;}
  43. 43. Xml dokümanı giriş elemanı[XmlRoot(Namespace="http://www.enterprisecoding.com",ElementName="OgrenciListesi")]public class OgrenciListesi { Xml içerisinde oluşturulacak [XmlArray(ElementName="Ogrenciler")] array tanımlaması [XmlArrayItem(ElementName="Ogrenci")] public Ogrenci[] Ogrenciler;} Xml içerisinde oluşturulacak array elemanlarının tanımlaması
  44. 44. Serileştirilecek türXmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(OgrenciListesi));OgrenciListesi ogrenciListesi = new OgrenciListesi { Ogrenciler = new[] { new Ogrenci{ Adi = "Ali", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Melis", Bolum = "Deri Müh." } }};using (StreamWriter dosya = File.CreateText("ogrenciListesi.xml")) { serializer.Serialize(dosya, ogrenciListesi);} Serileştirmenin yapılacağı Serileştirilecek nesne stream
  45. 45. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><OgrenciListesi xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.enterprisecoding.com"> <Ogrenciler> <Ogrenci Adi="Ali" Bolum="Bil. Müh." /> <Ogrenci Adi="Fatih" Bolum="Bil. Müh." /> <Ogrenci Adi="Melis" Bolum="Deri Müh." /> </Ogrenciler></OgrenciListesi>
  46. 46. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><OgrenciListesi xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.enterprisecoding.com"> <Ogrenciler> <Ogrenci Adi="Ali" Bolum="Bil. Müh." /> <Ogrenci Adi="Fatih" Bolum="Bil. Müh." /> <Ogrenci Adi="Melis" Bolum="Deri Müh." /> </Ogrenciler></OgrenciListesi>
  47. 47. XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(OgrenciListesi));using (StreamReader dosya = File.OpenText("ogrenciListesi.xml")) { var ogrenciListesi=(OgrenciListesi)serializer.Deserialize(dosya); . . .}
  48. 48. public class Ogrenci { public string Adi; public string Bolum;}List<Ogrenci> ogrenciler = new List<Ogrenci> { new Ogrenci{ Adi = "Ali", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Fatih", Bolum = "Bil. Müh." }, new Ogrenci{ Adi = "Melis", Bolum = "Deri Müh." }};var bilMuhOgrencileri = ogrenciler.Where(ogrenci => ogrenci.Bolum =="Bil. Müh.");
  49. 49. Aynı sorgunun farklı bir şekilde ifadesi;var bilMuhOgrencileri = from ogrenci in ogrenciler where ogrenci.Bolum == "Bil. Müh." select ogrenci;Sadece öğrencilerin adını sorgulamak için; var bilMuhOgrencileri = from ogrenci in ogrenciler where ogrenci.Bolum == "Bil. Müh." select ogrenci.Adi;
  50. 50. Aynı sorgu, isimler sıralı şekilde; var bilMuhOgrencileri = from ogrenci in ogrenciler where ogrenci.Bolum == "Bil. Müh." orderby ogrenci.Adi ascending select ogrenci; Sorgu Sözdizimi (Query Syntax/Query Expression Syntax)Başka bir ifade ile; var bilMuhOgrencileri = ogrenciler .Where(ogrenci => ogrenci.Bolum == "Bil. Müh.") .OrderBy(ogrenci => ogrenci.Adi) .Select(ogrenci => ogrenci); Akıcı Sözdizimi (Fluent Syntax)
  51. 51. Bir önceki örnekteki akıcı sözdizimini incelersek;var bilMuhOgrencileri = ogrenciler .Where(ogrenci => ogrenci.Bolum == "Bil. Müh.") .OrderBy(ogrenci => ogrenci.Adi) .Select(ogrenci => ogrenci);var filtrelenmis = ogrenciler.Where(ogrenci=>ogrenci.Bolum=="Bil. Müh.");var siralanmıs = filtrelenmis.OrderBy(ogrenci => ogrenci.Adi);var sorgu = siralanmıs.Select(ogrenci => ogrenci);
  52. 52. Dış değişken kullanırken dikkati elden bırakmamalı;int[] sayilar = { 9, 2, 0, 8, 6, 7, 5, 4, 1, 3 };int limit = 5;var sorgu = from sayi in sayilar where sayi > limit select sayi;int[] limitUstuSayilara1 = sorgu.ToArray(); // 9, 8, 6, 7limit = 3;int[] limitUstuSayilara2 = sorgu.ToArray(); // 9, 8, 6, 7, 5, 4
  53. 53. static void Main(string[] args) { Thread t = new Thread(EkranaYaz); t.Start(); for (int i = 0; i < 999; i++) { Console.Write("-"); }}private static void EkranaYaz() { for (int i = 0; i < 999; i++) { Console.Write("*"); }}Program çıktısı;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------****************************************************************************************************************************************----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54. 54. static void Main(string[] args) { Thread t = new Thread(EkranaYaz); t.Start(); for (int i = 0; i < 999; i++) { Başlatılan thread’in Console.Write("-"); bitmesi beklenir } t.Join();}private static void EkranaYaz() { for (int i = 0; i < 999; i++) { Console.Write("*"); }}
  55. 55. public delegate void ThreadStart();public delegate void ParameterizedThreadStart (object obj);static void Main(string[] args) { Thread t = new Thread(EkranaYaz); t.Start("*"); for (int i = 0; i < 999; i++) { Console.Write("-"); } t.Join();}private static void EkranaYaz(object mesaj) { for (int i = 0; i < 999; i++) { Console.Write(mesaj as string); }}
  56. 56. BildirimselEşzamanlılık Dinamik
  57. 57. 2002 - C# 1.0 Managed Kod
  58. 58. 2005 - C# 2.0 Generics2002 - C# 1.0 Managed Kod
  59. 59. public static IEnumerable<int> To(this int ilk, int son){ for (var l = ilk; l <= son; l++) { yield return l; }}foreach (int i in 5.To(15)){ j = i*i;}
  60. 60. 2007 - C# 3.0 LINQ 2005 - C# 2.0 Generics2002 - C# 1.0 Managed Kod
  61. 61. List<int> ogrenciIdleri = new List<int>();foreach (Ogrenci ogrenci in ogrenciler){ if (ogrenci.BolumID == 1) { ogrenciIdleri.Add(ogrenci.ID); }}var ogrenciIdleri = ogrenciler .Where(ogrenci => ogrenci.BolumID == 1) .Select(ogrenci => ogrenci.ID);var ogrenciIdleri = from ogrenci in ogrenciler where ogrenci.BolumID == 1 select ogrenci.ID;
  62. 62. 2010 - C# 4.0 Dinamik programlama 2007 - C# 3.0 LINQ 2005 - C# 2.0 Generics2002 - C# 1.0 Managed Kod
  63. 63. object hesapMakinesi = HesapMakinesiniGetir();Type hesapMakinesiTuru = hesapMakinesi.GetType();object sonuc = hesapMakinesiTuru.InvokeMember("Ekle",BindingFlags.InvokeMethod, null, hesapMakinesi, new object[] { 1, 2});int toplam = Convert.ToInt32(sonuc);dynamic hesapMakinesi = HesapMakinesiniGetir();int toplam = hesapMakinesi.Add(1, 2);
  64. 64. Bildirimsel C# 3.0 DinamikEşzamanlılık C# 4
  65. 65. ... - C# v.Next Asenkron Programlama 2010 - C# 4.0 Dinamik programlama 2007 - C# 3.0 LINQ 2005 - C# 2.0 Generics2002 - C# 1.0 Managed Kod
  66. 66. var veri = VeriyiIndir(...);VeriyiIsle(veri);VeriyiIndirAsync(... , veri => { VeriyiIsle(veri);});
  67. 67. public TResult VeriyiIndir(TParam parametre);…public IAsyncResult BeginVeriyiIndir (TParam parametre, AsyncCallback geriCagri, object durum);public TResult EndVeriyiIndir (IAsyncResult asenkronSonuc);
  68. 68. public TResult VeriyiIndir(TParam parametre);…public void VeriyiIndirAsync(TParam parametre);public event VeriIndirTamamlandiEventHandlerVeriIndirTamamlandi;public delegate void VeriIndirTamamlandiEventHandler( object sender, VeriIndirTamamlandiEventArgs eventArgs);public class VeriIndirTamamlandiEventArgs :AsyncCompletedEventArgs{ public TResult Sonuc { get; }}
  69. 69. private void adresleriBul_Click(object sender, EventArgs e) { <adresleriBul_Click>d__0 d__ = new <adresleriBul_Click>d__0(0); d__.<>4__this = this; d__.sender = sender; d__.e = e; d__.MoveNextDelegate = new Action(d__.MoveNext); d__.$builder = VoidAsyncMethodBuilder.Create(); d__.MoveNext();}
  70. 70. [CompilerGenerated]private sealed class <adresleriBul_Click>d__0 { private bool $__disposing; private bool $__doFinallyBodies; public VoidAsyncMethodBuilder $builder; private int <>1__state; public EventArgs <>3__e; public object <>3__sender; public AnaEkran <>4__this; private string <1>t__$await5; private TaskAwaiter<string> <a1>t__$await6; public string <adress>5__1; public Match <eslesim>5__4; public MatchCollection <eslesimler>5__3; public string <icerik>5__2; public EventArgs e; public Action MoveNextDelegate; public object sender; [DebuggerHidden] public <adresleriBul_Click>d__0(int <>1__state) { this.<>1__state = <>1__state; } [DebuggerHidden] public void Dispose() { this.$__disposing = true; this.MoveNext(); this.<>1__state = -1; } public void MoveNext() { try { this.$__doFinallyBodies = true; if (this.<>1__state != 1) { if (this.<>1__state == -1) { return; } this.<adress>5__1 = "http://www.enterprisecoding.com/blog/"; this.<a1>t__$await6 = new WebClient().DownloadStringTaskAsync(this.<adress>5__1).GetAwaiter<string>(); this.<>1__state = 1; this.$__doFinallyBodies = false; if (this.<a1>t__$await6.BeginAwait(this.MoveNextDelegate)) { return; } this.$__doFinallyBodies = true; } this.<>1__state = 0; this.<1>t__$await5 = this.<a1>t__$await6.EndAwait(); this.<icerik>5__2 = this.<1>t__$await5; this.<eslesimler>5__3 = Regex.Matches(this.<icerik>5__2, @"(?<Protocol>w+)://(?<Domain>[w@][w.:@]+)/?[w.?=%&=-@/$,]*", RegexOptions.IgnoreCase); IEnumerator CS$5$0002 = this.<eslesimler>5__3.GetEnumerator(); try { while (CS$5$0002.MoveNext()) { this.<eslesim>5__4 = (Match) CS$5$0002.Current; this.<>4__this.adresListesi.Items.Add(this.<eslesim>5__4.Value); } } finally { if (this.$__doFinallyBodies) { IDisposable CS$0$0003 = CS$5$0002 as IDisposable; if (CS$0$0003 != null) { CS$0$0003.Dispose(); } } } this.<>1__state = -1; this.$builder.SetCompleted(); } catch (Exception) { this.<>1__state = -1; this.$builder.SetCompleted(); throw; } }}
  71. 71. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }
  72. 72. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }
  73. 73. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }
  74. 74. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }
  75. 75. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }
  76. 76. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }
  77. 77. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }
  78. 78. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); } 
  79. 79. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); } 
  80. 80. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }  
  81. 81. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }  
  82. 82. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }   
  83. 83. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }     
  84. 84. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }      
  85. 85. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }       
  86. 86. async void DoWorkAsync() { var t1 = ProcessFeedAsync("www.acme.com/rss"); var t2 = ProcessFeedAsync("www.xyznews.com/rss"); await Task.WhenAll(t1, t2); DisplayMessage("Done");} async Task ProcessFeedAsync(string url) { var text = await DownloadFeedAsync(url); var doc = ParseFeedIntoDoc(text); await SaveDocAsync(doc); ProcessLog.WriteEntry(url); }       
  87. 87. private void adresleriBul_Click(object sender, EventArgs e) { var adress = "http://www.enterprisecoding.com/blog/"; var icerik = new WebClient().DownloadString(adress); var eslesimler = Regex.Matches(icerik,@"(?<Protocol>w+)://(?<Domain>[w@][w.:@]+)/?[w.?=%&=-@/$,]*", RegexOptions.IgnoreCase); foreach (Match eslesim in eslesimler) { adresListesi.Items.Add(eslesim.Value); }}
  88. 88. delegate void EslesimleriEkleCallback(MatchCollection eslesimler);private void adresleriBul_Click(object sender, EventArgs e) { var islem = new Thread(new ThreadStart(AdressleriBul)); islem.Start();}private void AdressleriBul() { var adress = "http://www.enterprisecoding.com/blog/"; var icerik = new WebClient().DownloadString(adress); var eslesimler = Regex.Matches(icerik, @"(?<Protocol>w+)://(?<Domain>[w@][w.:@]+)/?[w.?=%&=-@/$,]*", RegexOptions.IgnoreCase); if (adresListesi.InvokeRequired) {//Fonksiyon ayrı thread’den çağırılmış var callback = new EslesimleriEkleCallback(EslesimleriEkle); Invoke(callback, new[] { eslesimler }); } else { //Aynı thread, doğrudan çağırılabilir EslesimleriEkle(eslesimler); }}private void EslesimleriEkle(MatchCollection eslesimler) { foreach (Match eslesim in eslesimler) { adresListesi.Items.Add(eslesim.Value); }}
  89. 89. private async void adresleriBul_Click(object sender, EventArgs e) { var adress = "http://www.enterprisecoding.com/blog/"; var icerik = await new WebClient().DownloadStringTaskAsync(adress); var eslesimler = Regex.Matches(icerik,@"(?<Protocol>w+)://(?<Domain>[w@][w.:@]+)/?[w.?=%&=-@/$,]*",RegexOptions.IgnoreCase); foreach (Match eslesim in eslesimler) { adresListesi.Items.Add(eslesim.Value); }}
  90. 90. ... - C# v.Next Next CaaS ... - C# v.Next Asenkron Programlama 2010 - C# 4.0 Dinamik programlama 2007 - C# 3.0 LINQ 2005 - C# 2.0 Generics2002 - C# 1.0 Managed Kod
  91. 91. SınıfMeta-programlama Oku-Çalıştır-Yaz public Foo Döngüsü Dil Nesne Modeli alan private X string .NET Kaynak Kodu Source code Assembly Source code Source code Compiler Derleyici Source code
  92. 92. 3D Derinlik Algılayıcıları RGB KameraÇoklu Mikrofon Dizisi Hareket Motoru
  93. 93. ShoulderRight ShoulderLeft ElbowRight Head ElbowLeft WristRight WristLeftHandRight HandLeft ShoulderCenter Spine HipCenter HipRight HipLeft KneeRight KneeLeft AnkleRight AnkleLeft FootLeft FootLeft
  94. 94. http://www.enterprisecoding.com

  ×