KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA    KURIKULUM BERSEPADU     SEKOLAH MENENGAH   HURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN...
Kementerian Pendidikan MalaysiaHURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU     TINGKATAN SATU       2002...
ISBN                             Diusahakan                         ...
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganselu...
FALSAFAH PENDIDIKAN                         KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha be...
KATA PENGANTARPara 1 (kosongHuraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajar...
KANDUNGANKata Pengantar.. .... .. .. ..    ..    ..  .. .. .. .. .. i    PILIHAN                ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                       Tin...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Sat...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                           Tingkatan Satu       ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                       Tin...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                         ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                        Ti...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                    Tingkatan ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                      Tingka...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                      Tingk...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Satu...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup              Tingkatan Satu Cadangan Aktiviti  Lajur ketiga iaitu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                Tingkatan SatuBAHA...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                           Tingkatan Satu       ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                               Tingkatan Satu   ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                Tingkatan Satu  ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                            Tingkatan Satu      ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Satu...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                Tingkatan Satu  ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Sat...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan Satu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan Satu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Satu...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan Satu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                   Tingkatan Sa...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan Satu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Satu...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan Satu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Sat...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                    Tingkatan ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan Satu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan Satu ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                   Tingkatan Sa...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                    Tingkatan...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                  Tingkatan Satu...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                          Tingkatan Satu        ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup                                 Tingkatan SatuPI...
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sukatan pelajaran kh ting 1

2,075 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sukatan pelajaran kh ting 1

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN I 2002 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR
 2. 2. Kementerian Pendidikan MalaysiaHURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN SATU 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 3. 3. ISBN Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan MalaysiaHak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apajuga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izinbertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. i
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmurannegara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sainsdan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN ii
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iii
 6. 6. KATA PENGANTARPara 1 (kosongHuraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuaidengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Buku ini juga menyediakanpenerangan bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapatmerancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebihbermakna.Para 3 (kosong)Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZINPengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia iv
 7. 7. KANDUNGANKata Pengantar.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. i PILIHAN PILIHAN 1Pendahuluan.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 Bidang Kemahiran Teknikal.... .. .. .. .. .. 35Perubahan Dalam Edisi Penyemakan .. .. .. .. 1 PILIHAN 2Objektif Tingkatan Satu.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 3 Bidang Ekonomi Rumah Tangga.... .. .. .. .. 46Organisasi Kandungan Tingkatan Satu.. .. .. 4 PILIHAN 3 Bidang Pertanian.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65Pendekatan Dan Penekanan... .. .. .. .. .. .. 6 PILIHAN 4Format Huraian.... .. .... .. .. .. . . .. .. .. 10 Bidang Perdagangan dan Keusahawanan .. .. 75 LAMPIRANHuraian Tingkatan Satu 1. Perubahan Dalam Mata PelajaranTERAS Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM .. .. .. 91Bidang Reka Bentuk dan Teknologi.... .. .. 12 2. Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan .. .. 101 3. Kesinambungan Kandungan Kurikulum Kemahiran Hidup Dari Sekolah Rendah Ke Sekolah Menengah .. .. .. .. .. .. 110 v
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPENDAHULUAN warganegara yang berpengetahuan serta Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan berakhlak mulia demi menghadapi cabaran Bersepadu satu mata pelajaran amali yang kehidupan masa kini dan masa akan datang. berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN Tingkatan III. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat Matlamat Tidak Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini, ke arah mempertingkatkan produktiviti Berubah matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu negara melalui penglibatan masyarakat tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan secara kreatif, inovatif dan produktif. kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan. Mata pelajaran ini digubal ke arah Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup membekalkan tenaga kerja yang Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berpengetahuan dan mahir dalam Matlamat berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi teknologi dan ekonomi serta sanggup serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kehidupan harian. kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. Kemahiran Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam Perancangan dan pembangunan mata Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka pelajaran ini adalah selaras dengan Mereka Cipta dan cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid 1
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu berdikari dan yakin diri serta mampu Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian menjalani kehidupan secara produktif Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu dalam dunia teknologi dan ekonomi yang ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan kompleks dan sentiasa berubah. “Kekeluargaan” digugurkan. Elemen reka bentuk dan teknologi diberi lebih fokus dan asas elektromekanikal dimasukkan dalam mata Murid juga digalakkan mengambil inisiatif pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal. dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai murni, sikap Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Tajuk yang positif dan budaya kerja yang baik “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras diterapkan semasa murid menjalankan Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka aktiviti amali demi meneruskan konsep Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran kesepaduan dalam mata pelajaran. Manipulatif Tambahan” ditukar kepada “Kemahiran Teknikal”. Perubahan Perubahan dari segi kandungan Walaupun tajuk Perdagangan dan Kandungan memperlihatkan beberapa tajuk Keusahawanan digugurkan daripada bahagian Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi semula, digugurkan atau ditambah, semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan dengan hasrat untuk mengukuhkan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya kesinambungan dan mengelakkan bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1, pertindihan serta mengemaskinikan 2 dan 3. Di samping itu, satu pilihan baru kandungannya. diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan.. Ia merupakan tambahan kepada senarai pilihan yang sedia ada. 2
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Keseluruhan perubahan kandungan diringkaskan dalam Lampiran 1. 4. Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. OBJEKTIF TINGKATAN I 5. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan I adalah untuk membolehkan murid: 6. Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian. 1. Mengamalkan kreativiti, inovasi 7. Membuat kompos dan menanam sayuran dan berdaya usaha dalam mereka jenis buah. bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit 8. Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul. 2. Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan 9. Mengenal pasti kepentingan perniagaan, mendapatkan idea daripada perkembangannya pada masa depan pelbagai sumber untuk mereka yang bercirikan k-ekonomi dan bentuk dan menghasilkan produk. perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. 3. Menjalankan kerja-buat-sendiri, 10. Menerangkan faktor utama dalam menyenggara dan membaik pulih pengeluaran, kaitannya dengan mudah kerja elektrik dan paip permintaan dan proses pengeluaran dalam kehidupan harian. serta membuat pengiraan kos. 3
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu 11. Mengumpul, memproses dan Untuk tujuan ini, murid menggunakan teknik dan mendokumentasikan maklumat proses pembuatan yang melibatkan bahan secara sistematik dan binaan seperti kayu, papan lapis atau bahan menggunakannya dengan bijak komposit. dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan 12. Mengamalkan peraturan dan menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang budaya kerja yang baik dan juga untuk menghias kawasan persekitarannya selamat. dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain daripada itu, murid juga melakukan kerja ORGANISASI KANDUNGAN penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip TINGKATAN I yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Berikut perangkap. adalah penerangan mengenai organisasi kandungan khusus untuk Tingkatan I. Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. Pilihan pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III. Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid. Pilihan 1: Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit Reka Bentuk dan Bidang Reka Bentuk dan Teknologi Kemahiran pembelajaran yang membolehkan murid Teknologi menyediakan murid Tingkatan I dengan Teknikal mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam pengetahuan dan kemahiran teknologi elektrik dan asas elektromekanikal. untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. 4
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Dalam pembelajaran elektrik, murid Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis mengkaji litar siri dan litar selari untuk fabrik dan memperoleh kemahiran memilih mengetahui kaitan antara voltan, arus dan pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt rintangan. Murid akan menggunakan berkasing untuk kerja jahitan. meter pelbagai untuk menguji keterusan litar dan mengukur nilai perintang tetap. Pilihan 3: Pertanian Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam Di samping pengiraan kuasa elektrik, pembinaan kompos dan penanaman sayur- murid juga diberikan rumusan untuk sayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayur- mengira rintangan dalam litar siri dan litar sayuran yang hendak ditanam, mengenal pasti selari. kesesuaian tanah dan baja serta merancang projek penanaman sayur-sayuran. Pendedahan kepada konsep pergerakan elektromekanikal bertujuan untuk Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan membolehkan murid mengetahui dan memerhati kesan daripada penggunaan kompos memahami bagaimana komponen dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran elektronik boleh mengawal dan mem- dan penghasilan sayur-sayuran. pertingkatkan pergerakan mekanikal. Pilihan 4: Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan Pilihan 2: Ekonomi Bidang Ekonomi Rumah Tangga Perdagangan dan menyediakan murid dengan pengetahuan serta Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan Keusahawanan amalan perniagaan yang merangkumi langkah- dan kemahiran tentang makanan dan langkah penubuhan dan pengendalian pengendalian makanan, masakan, pakaian perniagaan serta pengenalan kepada bidang- dan jahitan. Murid membuat kerja amali bidang pengeluaran yang telah dalam penyediaan sarapan dan minum pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut. 5
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu sedia wujud. Murid juga diperkenalkan dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus kepada pelbagai jenis dokumen penting dititikberatkan. Sehubungan ini, dalam Kemahiran bagi penubuhan dan pengendalian Hidup Bersepadu, pembelajaran perniagaan dan perniagaan. keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta Antara tujuan bidang ini adalah untuk lain-lain bidang pilihan. memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif peluang perniagaan dengan bijaksana. (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya Pendedahan murid kepada konsep dalam imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan proses pengeluaran membantu mereka diperkembangkan. membuat pengiraan kos sesuatu projek secara sistematik Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan PENDEKATAN DAN PENEKANAN Teknologi” termasuk: - Merekabentuk dan membina projek baru Pembelajaran Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu dengan menggunakan pendekatan Melalui tumpuan diberi terhadap pembelajaran penyelesaian masalah Pengalaman melalui pengalaman. Mata pelajaran ini harus dikendalikan secara tidak langsung - Menjana idea untuk mereka bentuk dan semasa mengendalikan aktiviti amali. membina projek - Membuat keputusan pemilihan idea dan Dalam mengendalikan kelas amali, reka bentuk, pembinaan projek, alatan penggabungjalinan antara teori dan amali, tangan dan bahan yang sesuai aktiviti dalam dan luar bilik darjah 6
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu - Menghasilkan lukisan projek berupaya menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah - Merancang dan melaksanakan menentukan hala tuju masa depan. kerja projek mengikut prosedur pengurusan bengkel yang sesuai Dalam proses mereka bentuk, murid mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari alternatif, - Menilai kualiti projek yang telah membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan siap supaya bersesuaian dengan produk yang berkenaan. Di samping itu murid hasil yang dihasratkan juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baru mereka dalam senario - Mempersembahkan reka bentuk masa depan. atau projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas daripada orang lain untuk Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja memperbaiki atau menambahbaik- yang relevan harus merentasi aktiviti yang kannya. dijalankan. Dengan cara ini, nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia Kaedah Kajian Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu, murid menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati Masa Depan juga perlu mengembangkan daya berfikir menggunakan sumber dapat dipupuk supaya secara kritis dan kreatif ke arah menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan membentuk masa depan yang lebih urusan hidup murid. sempurna. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus diberi penekanan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus semua projek yang dihasilkan. diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk merangsang daya intelek agar mereka 7
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Kemahiran interpersonal seperti Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh menghargai pendapat dan usaha orang diperkembangkan seperti melayari laman web, lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan menerima kritikan membina, memberi data serta berkomunikasi secara elektronik. dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan, menjalin persahabatan, belajar secara koperatif dan Keselamatan dan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi bekerja secara kumpulan dan memupuk Pengurusan “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”, semangat kerjasama dengan rakan peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sebaya perlu juga diterapkan semasa sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali pengajaran dan pembelajaran. menjalankan kerja amali. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan kalangan murid bagi memberi mereka dengan amalan dalam kehidupan dan pengalaman tambahan serta menanamkan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan pembelajaran menjadi lebih bermakna, berdisiplin. menyeronokkan dan berguna kepada murid. Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN KANDUNGAN Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan Maklumat dan teknologi maklumat dan komunikasi atau Kesinambungan Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran Komunikasi information and communication technology Kandungan dari Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke (ICT) dalam pembelajaran mereka Peringkat peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam terutamanya dalam pengumpulan, Pendidikan Lampiran 2. Dengan merujuk jadual pemilihan dan pemprosesan maklumat. Rendah ke kesinambungan ini, guru yang mengajar Menengah Rendah Kemahiran Hidup pada tahun tertentu, 8
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu sama ada di sekolah rendah atau Di Tingkatan I dan II, proses menengah, akan mendapat gambaran mereka bentuk dipelajari secara menyeluruh mengenai susunan sistematik. kandungan mata pelajaran ini. - Murid dikehendaki mengkaji secara lebih mendalam jenis Contoh maklumat yang boleh didapati bahan dan pengikat agar mereka daripada jadual kesinambungan adalah boleh menggunakan pengetahuan seperti berikut: ini dalam proses perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian Contoh Contoh 1 projek. Semua pengalaman dan Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta kemahiran ini diaplikasikan dalam berkait rapat dengan kandungan Reka Tingkatan III di mana murid perlu Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk menghasilkan projek reka cipta. Lampiran 2). - Di sekolah rendah, murid Tahun Empat dan Lima diberi latihan Contoh 2 tentang kreativiti dan penyelesaian masalah. Mereka dibimbing dalam Di sekolah rendah, elektrik dan elektronik merekabentuk projek mengguna- dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Di kan kayu, logam dan bahan kitar sekolah menengah, untuk mempelajari semula serta mengamalkan teknik kandungan ini secara mendalam, elektrik dan penggunaan alatan tangan yang elektronik diasingkan kepada dua unit sesuai. pembelajaran. Murid mengaplikasikan kemahiran Pemetaan dan pengalaman ini untuk mereka Kandungan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran cipta projek di Tahun Enam. Tingkatan I-III Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan I hingga Tingkatan III 9
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di aras. Pemeringkatan kemahiran dan Lampiran 3. pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran Peruntukan masa yang dinyatakan dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan merupakan cadangan untuk membantu mengambil kira kadar pembelajaran dan guru dalam penyediaan perancangan keupayaan murid. pengajaran. Masa untuk pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai waktu seminggu dan setiap waktu meliputi oleh semua murid sebelum mereka meneruskan 40 minit. pembelajaran ke Aras 2. FORMAT HURAIAN Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan menguasai kandungan Aras 1. dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid Cadangan Aktiviti Pembelajaran. yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Bidang, Unit dan Dalam lajur pertama, bidang Hasil Pembelajaran pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk Dengan ini pembangunan dan perkembangan yang berkenaan dinyatakan. Dalam lajur pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke kedua dinyatakan hasil pembelajaran, Aras 3. keluasan dan kedalaman skop setiap unit. Hasil pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. 10
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Cadangan Aktiviti Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan merekabentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh menyesuaikan cadangan ini dan merekabentuk aktiviti tambahan yang secocok dengan kebolehan murid dan keadaan persekitaran mereka terutamanya persekitaran sekolah. 11
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuBAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANBidang Pembelajaran: 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan ( Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) Aras 1 Aktiviti yang dicadangkan ialah; a. Pengurusan • Menyedia dan mempraktikkan Menyediakan jadual kerja dan melantik formen organisasi struktur organisasi bengkel dan penolong formen bengkel dan Amalan 4M iaitu : keselamatan • Mengamalkan langkah Membersih: Membersih diri dari aspek keselamatan fizikal dan mental Menyusun atur: Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan Menilai : Menilai diri sendiri dan tempat kerja Mendisiplin: Sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas-tugas lain yang dimaklumkan oleh guru. 12
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid diingatkan supaya sentiasa mengamalkan amalan 4M dalam setiap aktiviti Semasa melakukan kerja pembersihan, penggunaan mesin penyedut hampagas (vacuum cleaner ) dan mesin pemampat udara (compressor / air blower)) adalah digalakkan Aktiviti yang dicadangkan ialah : - Latihan Kebakaran ( Fire drill ) - Melukis poster keselamatan - Tayangan gambar keselamatan berkaitan punca kemalangan dan kebakaran. CATATAN Rekod kemalangan dan kecederaan Buku rekod kemalangan dan kecederaan mesti disediakan. Penerangan mengenai aspek keselamatan dan penggunaan elektrik perlu diutamakan Segala bahan mudah terbakar dan bahan beracun perlulah disimpan ditempat yang selamat dan diawssi oleh guru semasa menggunakannya. 13
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Etika dan budaya kerja Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap terhadap kerja seperti menepati waktu, amanah, bertanggungjawab patuh kepada peraturan dan undang-undang semasa menjalankan kerja. Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam 1.3 Reka bentuk dan sesebuah organisasi. penghasilan projek ( Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) a. Pengenalan reka Aras 1 bentuk dan teknologi Menyatakan definisi reka bentuk Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan dan teknologi bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak. Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan. 14
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN b. Faktor reka bentuk Aras 1 • Menyatakan faktor utama Faktor utama reka bentuk ialah: reka bentuk - komposit seperti MDF ( Medium Density Fibre ) dan Fungsi - Rupa bentuk - Kesesuaian bahan - Kaedah pembinaan - Ketahanan - Kos - Kemasan - Keselamatan - Nilai komersial c. Jenis bahan dan Aras 1 Pengikat • Mengenal pasti saiz dan Bahan yang dipelajari ialah kayu, papan lapis sifat bahan dan bahan mounting board. Mengetahui kekuatan dan kelemahan kayu, • Menyenaraikan kekuatan papan lapis, MDF dan mounting board. dan kelemahan bahan Penggunaan bahan ini sesuai dalam pembinaan perabot dan pembinaan am. 15
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Contoh saiz bahan di pasaran Bahan Saiz Catatan dipasaran Papan lapis 4’ x 8’ Boleh diperolehi 3’ x 6’ dalam pelbagai saiz ketebalan MDF 4’ x 8’ Boleh diperolehi dalam pelbagai saiz ketebalan Mounting 2’ x 4’ Boleh diperolehi board 2’ x 3’ dalam pelbagai warna Kayu ½” x ½” Boleh diperolehi ½” x 1” dalam pelbagai ½” x 4” saiz panjang ½” x 6” 1” x 1” 1” x 2” 1” x 8” Contoh pengikat ialah paku kepala rata, paku panel, skru kepala benam, skru kepala bulat, glu PVA dan glu sentuh. 16
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Penerangan tentang saiz paku dan skru. • Mengenal pasti jenis dan Tunjukcara : saiz pengikat - Memaku tegak - Memaku serong • Mengenal pasti cara - Memasang skru penggunaan pengikat - Mengglu Alatan tangan yang perlu dipelajari ialah: - Pita pengukur - Pembaris keluli - Sesiku L - Tolok penanda d. Alatan tangan dan Aras 1 - Tolok serong mesin • Mengenal pasti nama dan - Gergaji tangan fungsi alatan tangan - Gergaji puting - Gergaji lengkung halus - Tukul kuku kambing - Tukul warrington - Pahat tepi serong - Kikir parut - Gandin kayu Tunjuk cara penggunaan alatan tangan Mesin yang perlu dipelajari ialah mesin gerudi mudah alih dan mesin gerudi lantai Bahagian utama mesin gerudi: 17
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti nama dan - Bindu fungsi mesin - Rahang - Suis penghidup • Mengenal pasti bahagian - Motor utama mesin Aktiviti yang dicadangkan: - Memilih dan memasang mata gerudi - Latihan menggerudi - Membersih mesin gerudi lantai • Mengguna dan menyenggara mesin Tunjuk cara penyenggaraan mesin yang dipelajari Penyenggaraan mesin gerudi mudah alih dan mesin gerudi lantai hendaklah dilakukan oleh murid dengan pengawasan guru. Perhatian: Aspek keselamatan diri, rakan dan mesin perlu diutamakan 18
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN e.Proses Aras 1 i. Lukisan projek • Membuat lakaran reka Membuat lakaran untuk memperkembangkan bentuk idea dalam bentuk dua atau tiga dimensi. • Memilih lakaran yang paling Memilih lakaran yang paling sesuai sesuai berpandukan faktor reka bentuk. Memberikan ukuran pada reka bentuk yang dipilih. ii. Pembinaan Aras 1 • Mengenal pasti proses Tunjuk cara mengukur, menanda, memotong mengukur , menanda dan dan membina. memotong • Mengenal pasti cara Proses mencantum merangkumi kerja seperti membentuk dan mencantum membuat tanggam, mengglu, memaku dan memasang skru. • Menyatakan kaedah membina dan mencantum Bahan pemasangan seperti engsel, breket atau bahagian projek penyangkut boleh digunakan 19
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN iii. Kemasan Aras 1 • Mengenal pasti alat dan Perkara yang perlu dipelajari ialah : bahan kemasan yang sesuai - gred dan cara penggunaan kertas • Membuat kemasan las - tepung penyumbat - aplikasi kemasan Contoh alat kemasan ialah berus cat, berus syelek dan pengikis. Contoh bahan kemasan ialah cat licau, cat sembur, syelek dan tona kayu ( timber tone ) f. Reka bentuk projek Kemasan seperti semburan lekar jernih ( clear lacquer spray ) dan pelekat ( sticker) i. Pernyataan masalah atau Aras 1 boleh digunakan keperluan • Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan Guru boleh memberi tema sebagai panduan untuk membantu murid. Contoh tema : Penyimpanan dan Pengasingan 20
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengumpul maklumat dan Cara mengumpulkan maklumat dan data data adalah melalui pemerhatian, lawatan, sumbangsaran, pembacaan, melayari internet, penyelidikan dan bimbingan guru. Guru menggunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, keselamatan dan kos produk yang sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea. • Menyenaraikan pelbagai Murid menyelesaikan masalah menggunakan alternatif penyelesaian peta minda, sumbangsaran dan perbincangan masalah dalam bentuk kumpulan. lakaran bebas Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua atau tiga ii. Perancangan, dimensi. pembinaan dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Menyediakan jadual kerja Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap • Menyenaraikan bahan dan Murid menyenaraikan bahan dan alatan yang alatan tangan yang paling sesuai untuk pembinaan projek diperlukan 21
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih • Menguji dan menilai projek Murid menguji kefungsian projek dan menilai mengikut aspek rupa bentuk, keselamatan, kos, penggunaan sumber dan nilai komersialnya dengan bimbingan guru. • Mengubahsuai projek untuk Mengubahsuai projek untuk menambah nilai mendapatkan hasil yang (value added) jika perlu. lebih berkualiti iii. Pendokumentasian Aras 1 • Mengumpul dan Segala maklumat projek seperti lakaran merekodkan maklumat hendaklah dikumpul dan direkod serta projek disimpan dalam fail. • Mengira kos pengeluaran Guru membimbing murid cara menjaga kekemasan dan keselamatan fail. Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran • Membuat persembahan projek ( kos pengeluaran = kos bahan + kos upah + kos overhed ) 22
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.4 Elektrik (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) Aras 1 Mengenal pasti sumber elektrik Contoh sumber elektrik ialah : a. Sumber dan kegunaan elektrik Sumber elektrik Contoh 1. Kemagnetan turbin, dinamo 2. Tindakan kimia sel kering, sel basah 3. Cahaya sel solar, sel foto Perbincangan mengenai sel yang terdapat dipasaran adalah digalakkan. Contoh : - sel alkali - sel merkuri - sel lithium - sel nikel cadmium 23
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti kegunaan Tenaga elektrik boleh diubah kepada bentuk elektrik tenaga lain seperti: Tenaga Contoh 1. Haba seterika 2. Kinetik kipas angin 3. Bunyi radio 4. Cahaya mentolb. Jenis wayar dan kerja Aras 1 pendawaian • Mengenal pasti alatan Alatan tangan yang digunakan ialah pena ujian, tangan dan fungsinya pemotong sisi, playar muncung tirus, playar gabung dan penjalur wayar. Maklumat alatan tangan seperti fungsi dan penyenggaraan diberi penekanan semasa kerja amali. • Mengenal pasti jenis wayar Mengenal jenis wayar seperti wayar kuprum dan kegunaannya berenamel, wayar lembar tunggal, wayar teras tunggal, wayar teras kembar dan wayar 3 teras. • Mengenal pasti jenis plag Jenis plag yang perlu dipelajari ialah plag 2 pin dan kegunaannya 2A, plag 3 pin 13A dan plag 3 pin 15A 24
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Membuat pendwaian plag 3 Aktiviti yang dicadangkan ialah membuat pin 13A pendawaian pada tamatan plag tiga pin. Tamatan hidup ( L ) wayar perang / merah Tamatan neutral ( N ) wayar biru / hitam Tamatan bumi ( E ) wayar hijau berjalur kuning • Menyatakan fungsi fius Fius digunakan untuk melindungi litar dan perkakas elektrik • Mengenal pasti bahagian Guru menyediakan set lampu pendarfluor dan lampu pendarfluor menerangkan fungsi setiap bahagian Bahagian utama lampu pendarfluor ialah suis penghidup, cok, tiub pendarfluor, pemegang tiub dan perumah . Nota : Lampu pendafluor arus terus (DC) boleh juga didapati di pasaran. Aras 2 • Mengganti tiub dan suis Tunjuk cara mengganti tiub pendarfluor dan penghidup suis penghidup 25
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Penerangan mengenai beberapa kerosakan yang biasa berlaku dalam lampu pendaflour. Murid menguji hasil aktiviti kerja pendawaian dengan pengawasan guru Aras 3 • Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarfluor • Membuat pendawaian Tunjuk cara pendawaian lampu pendarfluor lampu pendarfluor dengan mengikut litarnya. menggunakan alatan tangan Murid menguji sendiri hasil aktiviti kerja pendawaian kepada punca bekalan kuasa 1.6 Kerja Paip 240V dengan pengawasan guru (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) Aras 1 a. Pengenalan sistem • Mengenal pasti sistem Guru menyediakan carta atau model sistem bekalan air di rumah bekalan air di rumah bekalan air di rumah iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. 26
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti nama dan Penerangan fungsi paip perhubungan, paip fungsi paip yang perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip disambungkan ke tangki limpah. simpanan air b. Jenis paip, Aras 1 Guru menerangkan jenis paip yang terdapat di penyambung paip dan • Mengenal pasti jenis paip pasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvani bahan pemasangan dan paip poli. paip Contoh saiz paip di pasaran ialah 13mm, 20mm dan 25mm. • Mengenal pasti jenis dan Contoh penyambung paip besi bergalvani (BG) fungsi penyambung paip dan PVC ialah: - soket sama - soket pengecil - siku 90º sama - siku 90º pengecil - Tee sama - Tee pengecil - puting heksagon - penyuai soket PT - penyuai soket injap - soket penjodoh - palam - nat pengunci 27
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti bahan Bahan pemasangan paip seperti pita PTFE pemasangan paip ( Poly Tetra Fluoro Ettelena ) dan glu paip PVC Tunjuk cara kaedah penyambungan paip PVC, paip besi galvani dan paip poli dengan Aras 1 menggunakan bahan pemasangan. • Mengenal pasti dan c. Jenis dan kelengkapan paip menggunakan alatan tangan Alatan tangan yang digunakan ialah : - pita pengukur - gergaji besi - pemotong paip beroda - ragum paip yoke - kikir bulat - kikir rata - pemotong paip PVC - perengkoh paip - sepana boleh laras - playar cengkam seribu • Mengenal pasti jenis, nama Jenis tangki simbah ialah tangki simbah aras bahagian dan fungsi tangki tinggi dan tangki simbah aras rendah. simbah Guru menerangkan bahagian utama dan fungsinya 28
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menyatakan operasi tangki Guru menerangkan operasi tangki simbah. simbah • Mengawal aras air dalam Mengawal aras air dengan melaraskan skru tangki simbah pelaras • Mengenal pasti jenis dan Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili berbibir bahagian utama pili dan pili bertiang. • Mengganti sesendal pili Tunjuk cara menggantikan sesendal pili. Sesi perbincangan tentang pelbagai bentuk pili yang terdapat di pasaran. d. Kerja Penyenggaraan Aras 1 • Mengenal pasti jenis dan fungsi Perangkap yang dipelajari ialah perangkap perangkap jenis P, S dan botol. Perbincangan tentang kedap air. • Memilih dan menggunakan Tunjuk cara membersihkan perangkap alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan Aktiviti penyenggaraan boleh dilakukan secara perangkap berkumpulan. 29
 37. 37. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.8 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) a. Mesin jahit Aras 1 • Mengenal pasti jenis mesin Jenis mesin jahit seperti mesin tangan, mesin jahit kaki, mesin elektrik dan mesin elektronik. • Menerangkan fungsi Murid menerangkan fungsi bahagian mesin bahagian mesin jahit. jahit Bahagian mesin jahit adalah roda imbang, penekan jahitan, tuas angkat, gigi penolak, pemegang jarum, tiang benang, tuas pemegang benang, ceper penegang benang, spring pemegang benang, pelaras mata jahitan, skru pemberhenti dan pemusing gelendung. • Memasang benang atas dan Tunjuk cara memasang benang atas dan benang bawah benang bawah mengikut urutan. 30
 38. 38. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid memasang benang atas dan benang bawah mengikut urutan pada mesin jahit. • Menggunakan mesin jahit Tunjuk cara menggunakan mesin jahit. Murid berlatih menggunakan mesin jahit. • Menjahit kertas tanpa Murid menjahit kertas pada garisan lurus, benang berpenjuru dan melengkung. Aras 2 • Menjahit fabrik menggunakan Murid menjahit fabrik pada garisan lurus, benang berpenjuru dan melengkung. • Membaiki kesilapan memesin Membaiki kesilapan memesin seperti mata jahitan mesin longgar • Menyenggara mesin jahit Kerja penyenggaraan seperti mengganti jarum mesin, menukar tali dan meminyak mesin. Murid membuat penyenggaraan mesin jahit b. Penghasilan artikel Aras 1 dengan pengawasan guru. • Menjahit artikel mudah dengan menggunakan Guru menyediakan pola mengikut artikel yang mesin jahit dipilih. Tunjuk cara menjahit artikel yang dipilih. 31
 39. 39. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Mempamerkan contoh artikel seperti alas pinggan dan alas dulang. Murid menjahit artikel mudah • Menghias artikel dengan Menetapkan bahan hiasan pada artikel jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan Tunjuk cara menghias artikel renda Memperagakan bahan hiasan seperti renda, lapik, kun dan jahitan sulaman. • Menetapkan bahan hiasan Tunjukcara menghias artikel pada artikel dengan menggunakan mesin jahit. Murid menghias artikel mengikut kreativiti. Aras 2 • Mereka bentuk dan Murid mereka bentuk artikel mengikut kreativiti, menghasilkan artikel dengan menyediakan pola dan menjahit artikel dengan menggunakan mesin jahit. mesin jahit. Mempamerkan contoh artikel sarung tangan ketuhar dan tuala gantung. 32
 40. 40. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menghias artikel dengan kun Murid menjahit kun pada artikel sebagai hiasan dan kemasan. • Menilai hasil kerja. Hasil kerja dipamer dan dinilai.1.11 Tanaman Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pembiakan secara keratan Aras 1 • Menyediakan medium Tunjuk cara penyediaan medium semaian semaian Perbincangan dalam kumpulan mengenai jenis • Menerangkan jenis keratan keratan batang seperti keratan kayu lembut, batang keratan kayu sederhana dan keratan kayu • Menyediakan keratan keras. batang Tunjuk cara menyediakan tiga jenis keratan • Menyemai keratan dalam batang dan menyemai keratan dalam alur-alur medium semaian atau lubang kecil yang telah disediakan di atas medium semaian. Murid membuat keratan secara individu 33
 41. 41. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menjaga keratan batang di Guru menyediakan jadual penjagaan. tapak semaian Murid melakukan kerja penjagaan di tapak semaian secara berkumpulan mengikut jadual penjagaan. Aras 2 • Memilih contoh pokok Keratan kayu lembut – Alternanthera ellliptica hiasan yang boleh dibiak melalui keratan Keratan kayu sderhana – Hibiscus rosa sinensis Keratan kayu keras – Pterocarpus indikus b. Penanaman Aras 1 Tunjuk cara menyediakan medium penanaman • Menyediakan medium seperti J.I.P ( John Innes Potting Compost ) penanaman 7:3:2 Murid menyediakan campuran medium pemasuan J.I.P • Mengubah keratan berakar Tunjuk cara mengubah keratan berakar ke ke beg politena. dalam beg politena. 34
 42. 42. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid menyediakan medium penanaman dan mengubah keratan berakar ke dalam beg politena c. Penjagaan anak Aras 1 pokok • Menjaga anak pokok Guru menerangkan kaedah penjagaan anak pokok di tapak semaian seperti menyiram,membaja,menggembur tanah dan merumput. Murid membuat kerja-kerja penjagaan anak pokok di tapak semaian. 35
 43. 43. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.2 Elektrik (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Jenis litar elektrik Aras 1 • Membuat pemasangan litar Penerangan litar siri. siri Murid membuat pemasangan litar siri dengan menggunakan mentol, wayar, suis dan bateri. Mentol boleh digantikan dengan buzer • Mengukur voltan dan arus Tunjuk cara memasang serta membaca dalam litar siri voltmeter dan ammeter. • Mengira jumlah rintangan Guru memberikan rumusan untuk mengira dalam litar siri rintangan dalam litar siri iaitu R J = R1 + R2 + R3 + …. Guru menyediakan latihan untuk murid mengira jumlah rintangan dalam litar siri • Membuat pemasangan litar Penerangan mengenai litar selari. selari Murid membuat pemasangan litar selari dengan menggunakan mentol, wayar, suis dan bateri 36

×