BAB 9PERNIAGAAN DANKEUSAHAWANAN     KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Pengenalan Kepada Perniagaan  Definisi KEPERLUAN & KEHENDAK  KEPERLUAN   Sesuatu yang diperlukan untuk terus    hid...
Perbandingan Keperluan Asas danKehendak  KEPERLUAN ASAS       KEHENDAK  2.  Amat penting   2.  Untuk kepuas...
Definisi PERNIAGAAN  Perniagaan adalah semua  KEGIATAN melibatkan urusan     JUAL dan BELI  BARANG-BARANG atau  ...
PERNIAGAAN JUAL        BELIBARANG-BARANG  PERKHIDMATAN         KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Kepentingan perniagaan kepadaindividu, masyarakat dan negara  1.  Memenuhi keperluan dan    kehendak manusia  2.  ...
Sistem Perniagaan Dahulu DanSekarang  1.  SISTEM BARTER    1.  Perniagaan yang menukarkan       barang denga...
1.  SISTEM WANG   1.  Penggunaan wang sebagai     perantara untuk menukar barang.   2.  Kelebihan :     ...
1.  SISTEM PERDAGANGAN   1.  Pelbagai jenis alat pembayaran     masa kini :     1.  Wang tunai     2....
1.  JUALAN MASA KINI   1.  Pelbagai kaedah jualan masa kini :     1.  Jualan tunai     2.  Barter berasas...
Bentuk Dan Jenis Perniagaan         Aktiviti jual beli melibatkan barang-  PERNIAGAAN  barang  BARANG   ...
JENIS PERNIAGAAN       PERNIAGAAN  Perniagaan       Perniagaan Dalam Negeri       Luar Negeri    ...
Perniagaan Dalam Negeri    Aktiviti jual beli yang berlaku di    dalam negara kita  2.  Perniagaan Runcit    ...
Perniagaan Luar Negeri    Aktiviti jual beli yang berlaku di peringkat    antarabangsa / luar negara  2.  Import...
MILIKAN PERNIAGAAN          Milikan   Ciri-Ciri          Perkongsian       Koperasi      ...
Refleksi  1.  Nyatakan maksud Perniagaan?  2.  Nyatakan 4 kepentingan perniagaan?  3.  Apakah bentuk perniagaan Sist...
Sekian SelamatMengulangkaji    KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perniagaan dan keusahawanan

4,776 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Perniagaan dan keusahawanan

 1. 1. BAB 9PERNIAGAAN DANKEUSAHAWANAN KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 2. 2. Pengenalan Kepada Perniagaan Definisi KEPERLUAN & KEHENDAK KEPERLUAN Sesuatu yang diperlukan untuk terus hidup.  Keperluan Asas  Makanan, Pakaian dan Tempat Tinggal  Keperluan Lain-Lain  Wang, Pendidikan, Perhubungan Pengangkutan, Perubatan, Bekalan Air Dan Elektrik. KEHENDAK Sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kepuasan hidup. KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 3. 3. Perbandingan Keperluan Asas danKehendak KEPERLUAN ASAS KEHENDAK 2. Amat penting 2. Untuk kepuasan untuk hidup dan keselesaan 3. Terhad dan 3. Tidak terhad dan sama bagi sukar dipenuhi semua orang semua 4. Tiada keperluan 4. Boleh terus manusia tidak hidup walaupun boleh hidup kehendak tidak diperolehi KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 4. 4. Definisi PERNIAGAAN Perniagaan adalah semua KEGIATAN melibatkan urusan JUAL dan BELI BARANG-BARANG atau PERKHIDMATAN KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 5. 5. PERNIAGAAN JUAL BELIBARANG-BARANG PERKHIDMATAN KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 6. 6. Kepentingan perniagaan kepadaindividu, masyarakat dan negara 1. Memenuhi keperluan dan kehendak manusia 2. Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat 3. Menyediakan peluang pekerjaan 4. Mengeratkan hubungan antarabangsa KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 7. 7. Sistem Perniagaan Dahulu DanSekarang 1. SISTEM BARTER 1. Perniagaan yang menukarkan barang dengan barang lain untuk penuhi keperluan 2. Masalah: 1. Kemahuan tidak serentak 2. Sukar tentukan nilai pertukaran 3. Pembahagian unit kecil sukar 4. Barang tidak tahan lama 5. Barang bersiz besar sukar dibawa KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 8. 8. 1. SISTEM WANG 1. Penggunaan wang sebagai perantara untuk menukar barang. 2. Kelebihan : 1. Diterima umum 2. Tahan lama 3. Nilai yang tetap 4. Mudah dibawa, disimpan, dikenali 5. Mempunyai bentuk piawai KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 9. 9. 1. SISTEM PERDAGANGAN 1. Pelbagai jenis alat pembayaran masa kini : 1. Wang tunai 2. Kad kredit 3. Cek 4. Kad prabayar 5. Kad pintar 6. Pembayaran elektronik (e-Pay) KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 10. 10. 1. JUALAN MASA KINI 1. Pelbagai kaedah jualan masa kini : 1. Jualan tunai 2. Barter berasaskan wang 3. Jualan kredit 4. Sewa beli 5. Juaan prabayar 6. Pesanan mel 7. Mesin runcit automatik 8. Internet (e-Dagang) KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 11. 11. Bentuk Dan Jenis Perniagaan Aktiviti jual beli melibatkan barang- PERNIAGAAN barang BARANG - Pakaian - Makanan - Kenderaan - Tempat Kediaman Aktiviti jual beli melibatkan PERNIAGAAN perkhidmatan PERKHIDMATAN - Khidmat nasihat : Peguam, Doktor - Perlindungan : Insurans - Kewangan : Bank, Sykt. Kewangan - Am : Klinik, Dobi, Pusat Tuisyen KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 12. 12. JENIS PERNIAGAAN PERNIAGAAN Perniagaan Perniagaan Dalam Negeri Luar Negeri Import Eksport EntrepotPerniagaan Perniagaan Runcit Borong KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 13. 13. Perniagaan Dalam Negeri  Aktiviti jual beli yang berlaku di dalam negara kita 2. Perniagaan Runcit  Membeli barangan dalam kuantiti kecil dari pemborong untuk dijual kepada pengguna 3. Perniagaan Borong  Membeli barangan secara pukal dari pengeluar kemuadia memecah pukal dan menjual kepada perniagaan runcit KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 14. 14. Perniagaan Luar Negeri  Aktiviti jual beli yang berlaku di peringkat antarabangsa / luar negara 2. Import  Negara kita membeli barang atau perkhidmatan dari negara luar 3. Eksport  Menjual barang tempatan ke negara luar 4. Entrepot  Membeli barang dari negara lain kemudian mengeksport semula KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 15. 15. MILIKAN PERNIAGAAN Milikan Ciri-Ciri Perkongsian Koperasi Tunggal Hak Milik 1 orang 2 – 20 orang Ahli Modal Sendiri Berkongsi Saham Pengurusan Sendiri Salah seorang Lantikan Agihan Sendiri Ikut Syarat Dividen Untung Liabiliti Tidak Terhad Tidak Terhad Terhad Cukai Atas Untung Atas Untung Dikecuali KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 16. 16. Refleksi 1. Nyatakan maksud Perniagaan? 2. Nyatakan 4 kepentingan perniagaan? 3. Apakah bentuk perniagaan Sistem Barter? 4. Nyatakan 3 jenis perniagaan luar negeri? 5. Apakah peranan pemborong dalam perniagaan dalam negeri? 6. Apakah kelebihan milikan perniagan Koperasi berbanding Milikan Tunggal? KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved
 17. 17. Sekian SelamatMengulangkaji KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

×