เวตาล

1,980 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เวตาล

 1. 1. สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาว ปาลินี เกษ พ่วง เลขที่ 31 2.นางสาว สุปราณี บรร ทอน เลขที่ 43
 2. 2. นิทานเวตาล
 3. 3. เวตาล คืออะไร • เวตาล (สันสกฤต: वेताल) เป็นอมนุษย์ จำาพวกหนึ่ง คล้ายค้างคาวผี ในปรัมปราคติ ของฮินดู เวตาลอยู่ในจำาพวกมรุตคณะ เป็น บุตรนางอทิติ เป็นผู้ตามพระรุทระเป็นเจ้าแล นางภัทรา ดำารงอยู่เป็นภูตที่อาศัยในซากศพ ผู้อื่นในตอนกลางวัน ศพเหล่านี้อาจใช้เป็น เครื่องมือเพื่อนการเดินทาง เพราะขณะที่ เวตาลอาศัยอยู่นั้น ซากศพจะไม่เน่า แต่ เวตาลอาจออกจากศพเพื่อหากินในตอน กลางคืน ไปตามหนอง ตามพุ่มไม้ ตามป่ารก แลป่าที่มืดอับ บางทีไปกับลมพายุ แล ฟ้ามัว เวลาเที่ยวจะเป็นเวลากลางคืนสงัดใน . . 2542พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ ศ  กล่าวไว้ว่า "เวตาล คือ ผีจำาพวกหนึ่ง ชอบ สิงอยู่ในป่าช้า" • เวตาลมักจะปรากฏรูปร่างเป็นมนุษย์ แต่มือ และเท้าหันกลับไปทางด้านหลัง นัยน์ตาเป็นสี ลานแกมเขียว มีเส้นผมตั้งชันทั้งศีรษะ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายถือหอยสังข์ ขณะ เมื่อมาปรากฏตัวจะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีเขียวทั้งชุด
 4. 4. นิทานเวตาล นิทานเวตาล (สันสกฤต : वेतालपञ्चविवशतित เวตาลปัญจวิงศติ แปล ว่า นิทานเวตาล 25 เรื่อง) เป็นวรรณกรรม สันสกฤตโบราณ ซึ่งเล่าขานโดยกวีชื่อ ศิวทาส และได้ถูกเล่าขานกันต่อมากว่า 2,500 ปีล่วงมา แล้ว โครงเรื่องหลักของนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่อง การโต้ตอบตอบปัญหาระหว่างพระวิกรมาทิตย์ กษัตริย์แห่งกรุงอุชชิยนี กับเวตาล ปีศาจที่มี ร่างกายกึ่งมนุษย์กับค้างคาว ซึ่งจะนำาเข้าไปสู่ นิทานย่อยต่างๆ ที่แทรกอยู่ในเรื่องนี้รวม 25 
 5. 5. เวตาล
 6. 6. โครงเรื่อง • พระวิกรมาทิตย์หรือพระวิกรมเสน กษัตริย์ในตำานานของอินเดียโบราณ ได้ รับปากกับโยคีชื่อ "ศานติศีล" จะไปนำาตัวเวตาล อมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายศพ มนุษย์ผสมค้างคาว ซึ่งห้อยหัวอยู่กับต้นอโศก มาให้แก่ฤๅษีเพื่อใช้ในพิธีบูชา เจ้าแม่กาลี โดยมีพระธรรมธวัชผู้เป็นโอรสติดตามไปด้วย เมื่อพระองค์จับตัว เวตาลได้แล้ว เวตาลก็จะพยายามยั่วให้พระวิกรมาทิตย์ตรัสออกมาอย่างใด อย่างหนึ่งอยู่เสมอ โดยการการเล่านิทานอุทาหรณ์ต่างๆ แล้วให้พระวิกรมา ทิตย์ตัดสินเรื่องราวในนิทานเหล่านั้น ด้วยขัตติยะมานะของกษัตริย์ทำาให้ พระวิกรมาทิตย์อดไม่ได้ที่จะตรัสพระราชวิจารณ์เกี่ยวเรื่องราวในนิทานอยู่ เสมอ ผลก็คือเวตาลได้ลอยกลับไปอยู่ที่ต้นอโศกอันเป็นที่อยู่ของตน ทำาให้ พระวิกรมาทิตย์จำาต้องกลับไปจับเอาเวตาลกลับมาใหม่ทุกครั้ง เป็นเช่นนี้อยู่ ถึง 24 ครั้ง ในครั้งที่ 25 พระธรรมธวัชได้สะกิดเตือนมิให้พระวิกรมาทิตย์ตรัส คำาใดๆ ออกมา พระวิกรมาทิตย์ก็ระงับใจไม่เอื้อนพระโอษฐ์ตรัสพระกระแส ใดๆ ออกมา เวตาลจึงยอมให้พระองค์พาตนไปให้โยคีศานติศีลนั้นได้ • ท้ายเรื่องของนิทานเวตาลมีอยู่ว่า ระหว่างทางที่พระวิกรมาทิตย์พาเวตาลไป หาโยคีนั้นเอง เวตาลก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วโยคีศานติศีลมีความแค้นกับ พระวิกรมาทิตย์อยู่ ซึ่งเป็นความแค้นที่ก่อโดยพระบิดาของพระวิกรมาทิตย์ จึง หวังที่จะปลง ชนม์ของพระองค์เสีย พร้อมกันนี้เวตาลก็แนะนำาให้พระองค์ ทำาเป็นเชื่อฟังคำาของโยคีนั้นแล้วหาทางฆ่าเสีย พระวิกรมาทิตย์ก็ได้ทำาตาม
 7. 7. นิทานย่อยซึ่งแทรกอยู่ในนิทานเวตาลทั้ง 25 เรื่องโดยสรุปมีดังนี้ • เรื่องที่ 1 เรื่องของเจ้าชายวัชรมกุฏ กับพระสหายชื่อ พุทธิศรีระ • เรื่องที่ 2 เรื่องของนางมันทารวดี กับ พราหมณ์หนุ่ม 3 คน • เรื่องที่ 3 เรื่องของนกแก้วชื่อ วิทัคธจูฑามณี ของพระเจ้าวิกรม เกศริน กับนกขุนทองชื่อ โสมิกา ของเจ้าหญิงจันทรประภา • เรื่องที่ 4 เรื่องของพระเจ้าศูทรกะ กับพราหมณ์ผู้ซื่อสัตย์ชื่อ วีร วร • เรื่องที่ 5 เรื่องของนางโสมประภา กับการเลือกคู่ครอง • เรื่องที่ 6 เรื่องของวันฉลองพระแม่เคารี • เรื่องที่ 7 เรื่องของพระเจ้าจัณฑสิงห์ กับสัตตวศีล ผู้ซื่อสัตย์ • เรื่องที่ 8 เรื่องของบุตรทั้ง 3 ของพราหมณ์วิษณุสวามิน • เรื่องที่ 9 เรื่องของการเลือกคู่ของเจ้าหญิงอนงครตี • เรื่องที่ 10 เรื่องของนางมัทนเสนา ผู้ซื่อสัตย์ • เรื่องที่ 11 เรื่องของชายาทั้ง 3 ของพระเจ้าธรรมธวัช • เรื่องที่ 12 เรื่องของพระเจ้ายศเกตุ กับทีรฆทรรศิน ผู้ภักดี
 8. 8. • เรื่องที่ 13 เรื่องของพราหมณ์ชื่อ หริสวามิน ผู้อาภัพ • เรื่องที่ 14 เรื่องของนางรัตนาวดี บุตรีเศรษฐี ผู้หลงรักโจร • เรื่องที่ 15 เรื่องของความรักของเจ้าหญิง ศศิประภา • เรื่องที่ 16 เรื่องของเจ้าชาย ชีมูตวาหน กับนาคชื่อ ศังข จูฑะ • เรื่องที่ 17 เรื่องของพระเจ้ายโศธน กับ นางอุนมาทินี บุตรี เศรษฐี • เรื่องที่ 18 เรื่องของพราหมณ์จันทรสวามิน กับฤๅษีปาศุบต • เรื่องที่ 19 เรื่องของภรรยาเศรษฐี กับธิดาชื่อ ธนวดี • เรื่องที่ 20 เรื่องของพระเจ้าจันทราวโลก กับรากษส • เรื่องที่ 21 เรื่องของนางอนงคมัญชรี • เรื่องที่ 22 เรื่องของบุตรพราหมณ์ทั้ง 4 ผู้ขมังเวทย์ • เรื่องที่ 23 เรื่องของฤๅษีเฒ่า วามศิวะ ผู้อยากเป็นหนุ่ม • เรื่องที่ 24 เรื่องของนางจันทรวดี กับธิดาชื่อ ลาวัณยวดี กับ เรื่องขนาดเท้าของนาง
 9. 9. ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยา ลงกรณ์• เรื่องที่ 1 พระวัชรมงกุฎ กับ พุทธศริระ (ลิลิตเพชรมงกุฎ) • เรื่องที่ 2 นกแก้วจุฑามน กับ นกขุนทองโสมิกา • 2.1 นางรัตนาวดี กับ ชายผู้มีหลังเหมือนอูฐ • 2.2 นางชัยสิริ กับ จมูกที่แหว่งของนาง • เรื่องที่ 3 พระเจ้าศูทรกะ กับ ขุนนางวีรพล • เรื่องที่ 4 นางมัทนเสนากับการเลือกคู่ • เรื่องที่ 5 นางโศภนี ผู้หลงรักโจร • เรื่องที่ 6 พราหมณ์เกศวะ กับ บุตรเขย 3 คน • เรื่องที่ 7 ความรักมนัสวี ผู้โง่เขลา • เรื่องที่ 8 พระยศเกตุ กับ ทีฆทรรศิน และนางวิทยาธรสาว • เรื่องที่ 9 การชุบชีวิตด้วยความผิดพลาดของนางมุกดาวลี • เรื่องที่ 10 ปริศนายากของเวตาล จะเห็นว่าบางเรื่องจะมีความคล้ายคลึงกับ 25 เรื่องข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเรื่องของ พระพฤตราช พระอนุชาของพระวิกรมาทิตย์อีกด้วย
 10. 10. นิทานเวตาลในภาคภาษาไทย • นิทานเรื่องเวตาลนี้ เดิมได้เรียบเรียงเป็นร้อยกรอง ชื่อ  ลิลิตเพชรมงกุฎ โดย ( )เจ้าพระยาพระคลัง หน  แต่ถอด มาเพียงเรื่องแรกเท่านั้น (เรื่องพระวัชรมกุฎกับพุทธิศรี ระ) ภายหลัง พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทย  หรือ น.ม.ส. ได้ทรงแปลจากฉบับที่แปลเป็น ภาษาอังกฤษของริชาร์ด ฟรานซิส เบอร์ตัน จำานวน 9 เรื่อง และจากสำานวนแปลของ  . .ซี เอช ทอว์นีย์อีก 1 เรื่อง ทำาให้ฉบับภาษาไทยของ น.ม.ส. มีนิทานเวตาล ทั้งหมด 10 เรื่อง ต่อมา  .ศาสตราจารย์ ดร ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ได้แปลจาก ต้นฉบับเดิม ซึ่งเป็นอักษรเทวนาครี ภาษาสันสกฤต จน ครบ 25 เรื่อง และภายหลังวรรณกรรมเรื่องนี้ก็ได้รับ การแปลแปลงในหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ การ์ตูนคอมมิคชื่อ "เวตาล" ซึ่งเป็นผลงานของ ภาณุ

×