Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recnik digitalnih medija

2,843 views

Published on

Published in: Education

Recnik digitalnih medija

 1. 1. REČNIKDIGITALNIHMEDIJA
 2. 2. AD Serving Proces emitovanja baner oglasa. Serviranje se obavlja prekospecijalizovanih softvera, što omogućavaprecizno prikupljanje statistika emitovane online kampanje. Affinity targeting Proces pronalaženja ciljne grupe korisnika na osnovu konzumiranja određenog medija, odnosno sadržaja.
 3. 3. Banner Grafički oglas na internetu,može biti animiran i (sve ređe) statičan. Može biti izrađen u različitim tehnologijama. Postavlja se na web stranice unutar predviđenih pozicijai u skladu sa dimenzijama tih pozicija. Behavior targeting Proces pronalaženja ciljne grupe korisnika, na osnovu njihovog online ponašanja.
 4. 4. Blog Skraćeno od Weblog, vrsta web stranica, obično kreirana od strane jednog korisnika. Najčešće su članci, postovi, prikazani hronološki i običnopredstavljaju subjektivni pogled autora na temu o kojoj piše. Bloger (Blogger) Osobu koja održava blog, piše blog postove obično nazivamo blogerom. Google takođe poseduje platformuza besplatno smeštanje bloga Blogspot, koja se nalazi na adresi Blogger.com
 5. 5. BroadBand Širokopojasni odnosno brzi pristup internetu. Omogućava pregled multimedijalnog sadržaja Interneta. BrowserProgrami koji se koriste za pregled web stranica. Najčešće korišćeni su Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.
 6. 6. CacheingSmeštanje pregledanog internet sadržaja u memoriju, kako se isti ne bi moraoponovo učitavati prilikom otvaranja istih stranica u kratkom vremenskom roku. Contextual advertising Tip internet oglašavanja, gdeautomatizovani sistem određuje na kojim će se web stranicama prikazati oglasi, na osnovu sadržaja tih stranica.
 7. 7. Cookie Mali teksualni dokument koji browser skladišti na korisnikovom računaru prilikom posećivanja nekih web stranica. Može sadržati različite informacije, koje korisnicima olakšavaju pregled webstrana. Cookie je uvek vezan za određenuweb stranicu i korisnik ga može obrisati sa svog računara u svakom trenutku. CPD(Cost per day) Cena zakupa baner oglasa po danu.
 8. 8. CPE (Cost per engagement) Cena zakupa na osnovu interakcijekorisnika. Na primer, oglašivač ne plaća za prikaz svog banera već samo zazavršeni pregled video snimka u njemu. CPM (Cost Per Mile/ THOUSAND) Cena za hiljadu prikaza, impresija, baner oglasa.
 9. 9. CPC(Cost-Per-Click)Cena za klik, određeni tipovi oglašavanjakao što je oglašavanje na kontekstualnimmrežama, Facebooku i pretraživačima se plaćaju na ovaj način. CTR (Clickthrough rate) Odnos broja impresija, prikaza, baner oglasa i klikova koje su te impresije ostvarile.
 10. 10. Expandable banner Baner oglas koji proširuje svojedimenzije nakon što korisnik učini neku akciju, najčešće pređe kursorom miša preko površine baner oglasa. Facebook Najveća društvena mreža na svetu. Omogućava korisnicima kao i brendovima da se povežu i delemultimedijalne sadržaje između sebe.
 11. 11. Facebook profil Lični profil korisnika na Facebook društvenoj mreži. Facebook ad Mali slikovni oglas praćen tekstom. Prikazuje se samo ulogovanimkorisnicima Facebook-a, pojavljivanje jeograničeno demografskim targetiranjem.
 12. 12. Facebook fan pageOno što su Facebook profili za korisnike,to su Facebook fan stranice za brendove. Način da komuniciraju sa drugim korisnicima na ovoj društvenoj mreži. FEED (RSS Feed) Format koji služi za distribuiranje i prikupljanje sadržaja sa različitih izvora na internetu. Najčešće RSS feeduključuje naslove, kratak opis članka kao i link do originalnog sadržaja. Koriste se putem RSS čitača.
 13. 13. FlashSpecijalizovani format internet sadržaja,uglavnom korišćen za prikaz zahtevnijih animacija. Najčešći Flash sadržaji su Flash baner oglasi, Flash stranice kao i online video snimci. Flash Mob Kada se velika grupa ljudi spontanookupi na javnom mestu, izvede određenu akciju ili koreografiju i onda nestane u masi. Uglavnom tema viralnih video snimaka.
 14. 14. Floater banner Baner oglas koji se pojavljuje nakon učitavanja stranice, svojom površinom pokriva deo web stranice. Ograničenog vremenskog trajanja, najčešće 15 sekundi, obavezno se sam gasi posle isteka tog vremena. Forum Posebna vrsta web stranice koja služi za razgovor i diskusiju korisnika naodređenu temu. Održavaju ih moderatori i administratori. Najveći domaći forum www.Burek.com
 15. 15. Foursquare Posebna vrsta društvene mreže, gde korisnici dele lokaciju gde se nalaze i povezuju se sa korisnicima koji senalaze u njihovoj fizičkoj blizini. Takođe korisnici mogu ostvariti i određenepogodnosti ukoliko urade “check-in” naposebnim lokacijama, ostvare popust pri kupovini i slično. FrequencyFrekvencija, prosečan broj koliko je puta korisnik video određenu kampanju.
 16. 16. Frequency capping Proces limitiranja prikazivanja baner oglasa određenom korisniku. Najčešće se koristi kod floater baner oglasa kako bi se izbeglo zasićenje određenom kampanjom. Gemius Audience Online istraživanje demografije internet korisnika u kombinaciji sa merenjemposećenosti web stranica, pruža podatke za online medijsko planiranje.
 17. 17. Google AdWords Google sistem namenjen oglašivačima i agencijama, omogućava plasiranjeoglasa na Google pretraživaču kao i web stranicama u Google partnerskoj mreži. HashTag HashTag je vrsta Tag-a koji se koristi naTwitter društvenoj mreži za obeležavanje poruka. Hashtag počinje znakom #. Na primer #Wave6. Hashtagovi se koriste da bi obeležili da je twit vezan za neki događaj ili brend.
 18. 18. IAB Interactive Advertising Bureau je međunarodno telo za standardizaciju ipromovisanje interaktivnog oglašavanja. Impresija (Impression)Jedinica prikaza baner oglasa korisniku.Svaki put kada korisnik vidi oglas, to se računa kao impresija.
 19. 19. Instant messagingProgrami koji omogućavaju dopisivanje između korisnika putem Interneta u realnom vremenu. Ključna reč (Keyword)Reči na osnovu kojih se targetira prikaz oglasa u kontekstualnim mrežama i Google pretraživaču.
 20. 20. Landing pageOdredišna stranica internet kampanje ilipojedinog oglasa. Kada korisnik klikne na oglas on će ga odvesti na landing stranicu. Lead Kada internet korisnik kroz formular na web stranici ostavi svoje kontaktpodatke kao zainteresovani za određeni proizvod ili uslugu, to postaje lead.
 21. 21. Lead generation Generisanje leadova je procesprikupljanja novih leadova. Ova metodamarketinga animira korisnika da pokaže svoje interesovanje za proizvod iliuslugu time što će ostaviti svoje kontaktpodatke, najčešće u zamenu za posebne uslove ili drugi njemu vredan sadržaj. Like Like je akcija koju mogu napraviti Facebook korisnici, na Facebooku ali idrugim web stranicama. Umesto pisanja komentara na neki sadžaj, klik na Like je znak odobravanja i dalje deljenje sadržaja svojim prijateljima.
 22. 22. Linkedin Linkedin je najveća globalna biznis orijentisana društvena mreža. Media PlanDokument koji na jednom mestu prikazujesve medije i pozicije na kojima će se baner oglasi u određenoj kampanji prikazivati. Takođe sadrži i druge informacije kao što su vrsta i dimenzije baner oglasa i broj prikaza koji se zakupljuje.
 23. 23. MicroSiteTakođe poznat i kao minisite, označavajednu webstranicu ili skup stranica koje čine samostalnu celinu. Najčešće suvezane za određeni brend ili kampanju. NewsletterRedovno emailom distribuirani sadržaj, najčešće usko vezan za jednu temu za koju su zainteresovani pretplaćeni članovi.
 24. 24. PageViewBroj otvaranja, učitavanja, koje određena web stranica, ili web sajt ostvari. Placement Označava mesto na web stranici predviđeno za baner oglas.
 25. 25. Post (Blog post)Što je u novinama članak, na blogovima se zove post, ili blogpost. PPC(Pay-per-Click) Plaćanje po kliku, model oglašavanjagde se plaća samo na osnovu ostvarnih klikova, pogledati CPC.
 26. 26. Pre-roll ad Pre-roll oglasi su oglasi od maksimalno15 sekundi koji se prikazuju pre puštanja online video sadržaja. QR Code QR kodovi su posebna vrsta dvodimenzionalnih bar kodova, koji semogu pročitati posebnim bar kod čitačima ili modernijim mobilnim telefonima. U QR kodu se mogu smestiti različite informacije kao što su brojevi telefona, drugi kontakt podaci i web adrese.
 27. 27. ReachBroj jedinstvenih internet korisnika kojisu bar jednom videli određenu internet kampanju. Rich Media Označava multimedijalni tip baneroglasa koji u sebi sadrži više elemenata, kao što su video, audio ili određene interaktivne elemente.
 28. 28. Search engine optimization (SEO) SEO je proces prilagođavanja web stranica pretraživačima, kao što je Google, kako bi se web stranica prikazivala na što boljem mestu upretragama za određene ključne reči. SentimentPreovlađujući stav korisnika o nekom brendu, zasnovan na njihovom izražavanju na društvenim medijimai drugim web stranicama. Analizira se prilikom Social Media monitoringa.
 29. 29. Social Media Monitoring Social media monitoring je proces praćenja komentara i mišljenja o određenom brendu ili usluzi. Stepen konverzije(Conversion Rate)Procenat korisnika koji je učinio ono štoste želeli od njih, popunili online upitnik, postali fan vaše Facebook stranice, naručili vaš proizvod. U odnosu na brojkorisnika koji je video kampanju ili koji je došao na vašu web stranicu.
 30. 30. TAG Tag, tagovi, su skupovi reči koje primarno služe za lakše kategorisanje sadržaja na blogovima i drugim web stranama. Uglavnom su to ključne rečiiz samog teksta na osnovu kojih možete lakše pronaći taj tekst. Traffic Poseta web stranice.
 31. 31. Twitter MicroBlogging društvena mreža,omogućava korisnicima da komunicirajurazmenjujući poruke koje su ograničenena 140 karaktera. Korisnici mogu pratiti određene ljude i na taj način videti poruke koje oni objavljuju. Viral Marketing Viral marketing odnosi se na situaciju gde oglašivač ne emituje poruku, već je korisnici sami dele između sebe i na taj način se poruka širi. Poruka može biti u vidu slike, infografike, video snimka.
 32. 32. Visitors /Unique Visitors Broj jedinstvenih posetilaca koji su posetili vašu web stranicu.Web Analytics Web analitika je skup merenja,prikupljanja, analize i kreiranja izveštaja o poseti i posetiocima web stranica.
 33. 33. WebinarOdržavanje prezentacije, sastanka ili treninga preko interneta. YouTubeNajveći globalni servis za skladištenje, deljenje i gledanje video sadržaja.
 34. 34. Fastbridge, Terazije 7-9 V 11000 Beograd / SrbijaT: 381 11 20 29 108 F: 381 11 20 29 128

×