080425 artikel software azrul

511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

080425 artikel software azrul

 1. 1. SOFTWARE – PERISIAN Oleh: Azrul Rizhan Abd Rahman Teknologi Komputer Sistem 1.0Pengenalan Perisian adalah aturcara komputer yang mentadbir operasi sesuatu komputer. Perisian adalah arahan-arahan lengkap dalam bentuk aturcara dan prosedur yang mengawal, mengurus dan menyokong sistem komputer serta aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat. Fungsi-fungsi perisian: Fungsi yang paling kritikal adalah bekerja terus dengan perkakasan. Mengurus sumber-sumber komputer Menyediakan alatan untuk membolehkan sumber-sumber digunakan Bertindak sebagai perantara di antara pengguna dan maklumat yang tersimpan di dalam komputer. Jenis-jenis perisian Perisian komputer terbahagi kepada dua jenis iaitu Perisian sistem Aturcara yang mengurus dan menyokong sumber, operasi sistem dan rangkaian komputer. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu aturcara sistem pengurusan (system management programs) dan aturcara sistem pembangunan (system development programs). Perisian aplikasi Aturcara yang mengenalpasti aktiviti pemprosesan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah tertentu. Antara contoh-contoh perisian aplikasi adalah hamparan elektronik (electronic spreadsheet), dan pemproses perkataan (word processing). Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu “general purpose application programs” dan “application-specific programs”. Pengguna Perisian Aplikasi Perisian Sistem Perkakasan Komputer
 2. 2. 2.0Perisian Sistem - System Software Himpunan aturcara yang direka bentuk untuk mengkoordianasikan aktiviti dan fungsi-fungsi perkakasan dan aturcara menerusi sistem komputer. Perisian sistem mengandungi atucara-aturcara yang mengurus dan menyokong sistem komputer dan aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat. Fungsi. • Mengawal operasi perkakasan komputer. • Menyokong aturcara aplikasi. Perisian sistem terbahagi kepada dua kategori iaitu: i. Aturcara pengurusan sistem (System management programs) Aturcara yang mengurus perkakasan, perisian, rangkaian, dan sumber maklumat sistem komputer semasa pemprosesan maklumat. Contoh: Sistem pengoperasian, aturcara pengurusan rangkaian, sistem pengurusan pangkalan data, dan sistem utiliti. ii. Aturcara pembangunan sistem (System development programs) Aturcara yang membantu pembangunan aturcara dan prosedur sistem maklumat dan pemprosesan komputer. Contoh: Penterjemah (translator) dan “editor” bahasa pengaturcaraan, alatan-alatan pengaturcaraan, dan pakej CASE (Computer-Aided Software Engineering).
 3. 3. Sistem Pengoperasian (Operating System) Sistem Pengoperasian merupakan perisian sistem yang terpenting bagi setiap komputer. OS adalah satu atau lebih aturcara yang mengurus operasi CPU, mengawal input/output dan sumber storan dan aktiviti komputer serta pelbagai servis sokongan seperti pengurusan memori, ruang cakera dan lain-lain. Tujuan utama OS ialah untuk memaksimakan produktiviti sistem komputer dengan pengoperasian yang efisyen. OS adalah komponen penting sebagai antaramuka sistem di antara pengguna dan perkakasan komputer. Fungsi sistem pengoperasian Melaksanakan fungsi-fungsi perkakasan komputer seperti menerima, menyimpan mendapat data dan memaparkan maklumat Menyediakan Antaramuka pengguna (User interface) • membenarkan pengguna mencapai dan mengarah system komputer • terdapat 3 jenis antaramuka pengguna. - Pacuan perintah (command-based user interface) Memerlukan arahan dalam bentuk teks.. - Pacuan menu (Menu driven) - Antaramuka unit grafik (graphical user interface - GUI) Kombinasi ikon dan menu untuk menerima dan melaksanakan arahan. Menyediakan Darjah Kebebasan Perkakasan • OS menjadi perantara antara perisian aplikasi dan perkakasan. • Bila perkakasan ditukar, perubahan minimum sahaja atau tanpa perubahan pada perisian aplikasi. Pengurusan Memori • Tujuan – Untuk mengawal bagaimana memori dicapai dan memaksimumkan memori yang adan dan storan. Virtual memory (memori maya) • Memori yang menggunakan ruang dalam cakera keras yang bertindak sebagaimana memori utama (RAM). • Pemprosesan aturcara dapat diuruskan dengan lebih cekap. • Bekerja dengan bahagian-bahagian program antara memori dengan peranti cakera. Konsep ini dinamakan sebagai paging Pemprosesan tugas • Diselesaikan oleh ciri-ciri pengurusan tugas dalam OS • Membenarkan multitasking, time sharing, dan scalability
 4. 4. Multitasking. • Beberapa tugas (aturcara atau perisian) dapat dilaksanakan secara serentak. • Contoh: pengunaan pemprosesan perkataan dan perisian pangkalan data pada masa yang sama. Time-sharing • Membenarkan lebih dari satu pengguna menggunakan sistem komputer pada masa yang sama. • Contoh: Pengunaan terminal di kauter-kaunter bank oleh beberapa juruwang secara serentak. Multiprocessing • Penggunaan atau pemprosesan satu aturcara secara serentak oleh beberapa unit CPU. Multithreading • Memproses aktiviti pada asas yang sama dengan multitasking tetapi pada aplikasi tunggal. Scalability • Keupayaan komputer mengendalikan dan meningkatkan jumlah pengguna dengan licin • Ciri kritikal untuk kerangka utama dan juga pelayan web yang mengendalikan ramai pengguna Network capability • Alatan digunakan untuk hubungkan dengan rangkaian Capaian kepada sumber sistem • Menyediakan keselamatan kepada pengguna yang tidak dibenarkan. Pengurusan fail • Memastikan fail-fail dalam storan sekunder tersedia bila diperlukan dan melindungi daripada pengguna yang tidak dibenarkan mencapainye.
 5. 5. OS yang popular Terdapat beberapa jenis sistem pengoperasian dan pemilihannya bergantung kepada jenis pemproses dan jenama sesebuah komputer.Pada masa sekarang terdapat empat jenis sistem pengoperasian yang popular: Windows - Sistem pengoperasian berasaskan antaramuka grafik yang menjadikan ia lebih cepat dan mudah digunakan. Bermula dengan Windows 95, Windows menampilkan ciri-ciri menarik seperti antaramuka grafik, penugasan berbilang, multimedia, rangkaian dan lain-lain kelibihan. Versi terkini ialah Windows 2000. Windows NT – merupakan sistem pengoperasian yang berkuasa, dan membenarkan penugasan berbilang, dan ramai pengguna (multiuser) yang biasanya digunakan sebagai pelayan bagi rangkaian komputer. UNIX dan LINUX – kedua-duanya adalah sistem pengoperasian platform independent yang canggih dan dipercayai. Mac OS X – Sistem pengoperasian khusus bagi sistem komputer Macintosh yang menyediakan antaramuka grafik yang baru, dan kemudahan penugasan berbilang dan multimedia yang canggih. Utility program o Program yang digunakan untuk mengabungkan dan menyusun himpunan data-data, mengesan track kerja dalam komputer, mampat data dan fail sebelum disimpan atau dihantar menerusi rangkaian dan laksanakan tugas-tugas yang penting. 3.0Perisian Aplikasi - Application Software Perisian aplikasi ialah aturcara yang “specifies” aktiviti pemprosesan maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna. Jenis-jenis dan fungsi-fungsi perisian aplikasi • Proprietary Software o Direka bentuk untuk menyelesaikan problem yang unik dan spesifik. o Pembangunan In-House • Pembangunan perisian aplikasi menggunakan sumber- sumber dalam syarikat. o Contract Software • Dibangunkan untuk sesuatu syarikat sahaja.
 6. 6. • Off-The-Shelf Software • Perisian yang telah sedia wujud dan boleh digunakan tanpa sebarang pindaan. • Customized Package • Adunan pembangunan perisian luaran dan dalaman. o In-House Customized o Contract Customization • Application service provider • Syarikat yang menyediakan kedua-dua samada komputer dan juga sokongan pengguna akhir. Personal application software Pemprosesan perkataan • Menyediakan bantuan dalam formula, format dan mencatak dokumen seperti surat, memo dan sebagainya. • Pemproses perkataan memudahkan kerja-kerja menulis, menyemak, dan membetulkan teks. • Mempunyai alatan-alatan seperti pemeriksa ejaan, struktur ayat dan kamus. • Kini terdapat perisian yang membenarkan penukaran dokumentasi ke dalam bentuk HTML. Analisis Hamparan kerja • Menyediakan fungsi-fungsi ruang yang sedia dibangunkan untuk statistik, kewangan, logikal, pangkalan data, grafik, data dan pengiraan masa. • Digunakan untuk analisa dan merancang perniagaan. • Berupaya untuk menterjemahkan data ke dalam bentuk grafik. • Boleh di simpan di dalam komputer peribadi, pelayan komputer dan juga sebagai fail HTML dan di simpan sebagai laman web di WWW. Aplikasi pangkalan data • Untuk menyimpan, memanipulasi dan mencapai data. Program Grafik • Membantu membuat persembahan, membangunkan brochur dan ilustrasi. Persembahan grafik dan multimedia • Membenarkan pengguna menukarkan data numerik ke dalam paparan grafik seperti graf, carta pai, carta bar, dan lain-lain. • Membenarkan penyediaan persembahan multimedia yang menggunakan grafik, gambar, animasi, video dan audio serta membenarkan lancarkan ke WWW. • Microsoft powerPoint, Lotus Frelance, dan Corel Presentation.
 7. 7. Software suites • Merupakan kombinasi beberapa perisian dalam satu pakej contohnya Microsoft Office, lotus SmartSuites dan Corel WordPerfect. • Kebanyakan Suites Perisian yang popular mengintegrasikan pakej- pakej perisisan untuk pemproses perkataan ( Word, WordPro, WordPerfect), helaian elektronik (Excel, Lotus 1-2-3, Quattro Pro), perisian grafik dan persembahan (PowerPoint, Freelance, Presentations), pangkalan data Access, Approach, paradox), dan pengurus maklumat peribadi (Outlook, Organizer, Corel Central).. Kebaikan pakej perisian • Suites perisian adalah lebih murah berbanding membeli sesuatu perisian secara berasingan. • Semua aturcara menggunakan antarmuka yang serupa dan berkongsi alatan yang sama (pemeriksa ejaan), oleh itu meningkatkan produktiviti. • Aturcara-aturcara juga boleh diimport oleh aturcara lain. Keburukan • Tidak semua kemudahan digunakan oleh pengguna. • Memerlukan ruang storan yang besar. • Kos untuk menaiktaraf ke versi terbaru adalah tinggi. Object linking and embedding OLE • Ciri-ciri satu perisian yang membenarkan proses menyalin dari satu dokumen kepada yang lain Workgroup Application Software GroupWare • Perisian yang membantu kumpulan kerja bersama-sama supaya lebih effisyen dan efektif Collaborative Computing Software • Perisian yang membantu kumpulan kerja bersama mencapai sesuatu matlamat. Enterprise application software • Perisian yang memberi manfaat kepada organisasi • Eg. Accounts receivable Accounts payable Cash-flow analysis Manufacturing control General Ledger Enterprise resource planning (ERP) • Aturcara bersepadu yang mengurus operasi penting dalam perniagaan set
 8. 8. 4.0Bahasa Pengaturcaraan - Programming Language • Skima pengkodan yang digunakan untuk menulis perisian sistem dan perisian aplikasi. • Bahasa pengaturcaraan adalah arahan yang digunakan untuk membentuk arahan-arahan didalam sistem komputer. syntax • Himpunan petua yang disepadukan dengan bahasa pengaturcaraan Evoluation of programming language 1st GL Machine language • Bahasa pengaturcaraan generasi pertama. Menggunakan bahasa paras bawah kerana ianya melibatkan skima pengkodan asas yang menggunakan binari 0 dan 1. • Bermula dari 1940an ia merupakan peringkat asas bagi bahasa pengaturcaraan. • Aturcara digubah menggunakan kod asas dua (binary kod) yang unik bagi setiap jenis komputer. Memerlukan pengaturcara menetapkan lokasi storan bagi setiap arahan. • Susah untuk digunakan dan senang melakukan kesilapan. 2nd GL Assembly language • Bahasa generasi kedua yang mengantikan digit binari dengan simbol- simbol aturcara yang lebih mudah difahami. • Bermula sejak awal 1950an ia dibangunkan untuk mengurangkan kesulitan menulis bahasa mesin. • Memerlukan penterjemah bahasa atau dikenali sebagai penghimpun (assembler) yang membenarkan komputer menukarkan arahan-arahan ke bahasa mesin. • Masih digunakan oleh pengaturcara sistem kerana ia memberi kawalan yang luas dan keanjalan dalam mereka aturcara komputer. • Aturcara perisian sistem seperti OS dan program utiliti biasanya ditulis menggunakan bahasa ini. 3rd GL • Bermula sejak pertengahan 1950an. • Arahan-arahan dalam bentuk penyataan dan merupakan pengaturcaraan berstruktur.. • Mudah dipelajari berbanding denghan Bahasa Mesin dan bahasa penghimpun.
 9. 9. • Kurang efisien berbanding dengan Bahas penghimpun dan memerlukan lebih masa untuk menterjemahkan aturcara ke arahan mesin. • Contoh: FORTRAN (FORmula TRANslator) dan BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) - popular bagi aplikasi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah matematik, saintifik, dan kejuruteraan. COBOL (COmmon Business Oriented Language) – bagi tujuan pemprosesan data khususnya dalkam bidang perniagaan dan perdagangan. C++ dan Pascal – bahasa pengaturcaraan umum dan sesuai untuk membangunkan kebanyakan aplikasi. Prolog dan LISP – digunkan dalam aplikasi kepintaran buatan. 4th GL • Bahasa yang kurang prosedur dan lebih kepada English berbanding dengan bahasa generasi ketiga • Sejak akhir 1970an. • Hanya memerlukan pengaturcara menyatakan (specify) hasil yang dikehendaki dan bukan cara bagaimana untuk melakukannya; dikenali sebagai bahasa non-procedural. • Contoh: SQL (Structured Query Language.) dan Natural Language (aplikasi kepintaran buatan). VBASIC dan OOP. • Baik untuk aplikasi perniagaan yang tidak memerlukan volum pemprosesan transaksi yang tinggi. Query Languages • Digunakan untuk menanya komputer dalam English juga dikenali sebagai bahasa pangkalan data Structured Query Language (SQL) • Bahasa piawai yang selalu digunakan untuk laksanakan pertanyaan pangkalan data dan manipulasi. Object-Oriented Programming Languages • Bahasa yang membenarkan interaksi objek-objek aturcara termasuk elemen data dan arahan-arahan yang akan dilaksanakan. • Proses mengabungkan item-item kepada satu objek (encapsulation). Polymorphism • Satu proses yang membenarkan juru aturcara membangunkan set aktiviti yang akan beroperasi pada multi-objek.
 10. 10. Inheritance • “Property” yang digunakan untuk mengambarkan objek dalam kumpulan yang mengambil ciri-ciri objek lain dalam kumpulan yang sama • Reusable Code • Arahan kos objek yang boleh digunakan semula dalam aturcara yang berbeza untuk pelbagai aplikasi • Dalam OOP, objek memberi arahan kepada objek lain untuk menjalankan tugas. • Objek boleh digunapakai (diguna semula) “reusable” • Memudahkan dan meningkat efisiensi bagi pengaturcaraan antaramuka pengguna berdasarkan grafik. • Kebanyakkan pakej pengaturcaraan berdasarkan objek (OOP) menyokong pengaturcaraan visual (visual programming). • Contoh Object Oriented Languages o Small Talk o C++ o Java Visual Programming Languages • Bahasa yang menggunakan tetikus, icon-icon dan simbol-simbol pada skreen untuk membangunkan aturcara 5th GL • Mengabungkan generasi kod berasaskan petua, pengurusan komponen, teknik pemprograman visual dan pengurusan guna semula (reuse). • Knowledge-based management (Pengurusan berasaskan pengetahuan) • Satu pendekatan untuk pembangunan komputer yang mana kita tidak perlu bagitahu komputer bagaimana melakukan suatu kerja tetapi apa yag kita mahu komputer lakukan. Language translator Penterjemah • Perisian sistem yang menukar kos aturcara kedalam bahasa mesin. • Source code o Kod program paras tinggi yang ditulis oleh programmer. • Object code o Nama lain bagi bahasa mesin. Interpreter • sejenis pengompil yang menterjemah dan melaksanakan setiap penyataan dalam aturcara pada satu-satu masa. Compiler • Penterjemah yang menukar program lengkap ke dalam bahasa mesin untuk mengeluarkan program yang komputer boleh proses secara keseluruhannya.

×