Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu

18,972 views

Published on

 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri koruma hakkında bilgilendirme sunumu

 1. 1. Çevre; insanların ve diğer canlıların (hayvanların vebitkilerin) yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri vekarşılıklı olarak etkileşim içinde bulunduklarıfiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.
 2. 2. ● Fiziksel Faktörler● Biyolojik Faktörler
 3. 3. ● Canlıların yaşam alanlarının tahrip etmekte,● Doğal ormanların yok etmekte,● Aşırı avlanarak, üreme çağındaki gençhayvanların avlayarak ve av yasaklarınauymayarak hayvanların sayısının azalmasınaneden olmakta,● Yerlere çöp atarak veya çöp doğru şekildedepolamayarak toprağın kirletmekte,● Su kaynaklarını kirletmekte,●Havanın kirleterek ve ozon tabakasına zararvermektedir.
 4. 4. ● Toprak Kirliliği ● Hava Kirliliği ● Su Kirliliği
 5. 5. Artan nüfus, artan tüketim ihtiyaçları, hızlı ve çabuktüketim alışkanlıkları nedeniyle dünyamızda doğalalanlar (ormanlar, çayırlar, makilikler, sulakalanlar, denizler, göller, akarsular, vs.) son yüzyıldabelirgin ölçülerde zarar görmekte, azalmakta ve yokolmaktadır.
 6. 6. Av yasaklarına uymayarak, aşırı avlanmak ve üremeçağındaki genç hayvanların avlanmak nedeniyle birçokhayvan türünün sayısı azalmakta veya bu türler yokolmaktadır.
 7. 7. Çevre kirliliği, doğal yaşam alanlarının daralması, aşırıavlanma gibi nedenlerden dolayı bitki ve hayvantürlerinin sayısı ciddi şekilde azalmaktadır.
 8. 8. Doğa koruma, bugün çevre korumanın vazgeçilmez birbölümü durumundadır.Doğa Korumadan; “İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler içinyaşamın temeli olarak doğanın sürekli korunmasını veiyileştirilmesini kapsayan bütün önlemler ile doğanın hertürlü zararlı etkilerden, tahriplerden veya yokedilmesinden korunması anlaşılır.”
 9. 9. ● Doğa Korumadaki Amaç Nedir ve NiçinKullanılmalıdır? Yaban hayatı da kendi içerisinde kuralları olan dinamik bir yaşam birliğidir. Bu yaşam birliğinde flora ve faunanın(bitki ve hayvan) birbirleri ile olan rekabetleri veya daha doğrusu mücadeleleri doğal dengeyi oluşturmaktadır. Bu doğal dengeyi bozan ve haksız rekabeti yaratan ise insan faktörüdür. Bu nedenle yaban hayatı yönetiminde insan müdahalesinin en aza indirgenmesi ve faydalanmanın hasat yaklaşımı ile planlanması gerekmektedir.
 10. 10. ● Korunan Alan Nedir? Yurdumuzda 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nda 4 adet koruma statüsü bulunmaktadır. Bunlar ; ● Milli Park ● Tabiat Parkı ● Tabiat Anıtı ● Tabiatı Koruma Alanı
 11. 11. ● Koruma Yöntemleri ● Yerinde Koruma (In-situ Koruma) ● Tüpte Koruma (In-vitro Koruma) ● Gurbette (Sılada) Koruma (Ex-situ Koruma)
 12. 12. ● Yerinde Koruma Türlerin, kendi ekosistemlerinde korunmaları, yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevreye bağımlı olduklarını kabul eden bir yaklaşımdır. Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sitler, Doğal Varlıklar, Gen Koruma ve Yönetim alanları (GEKYA) gibi in-situ programları yürütülmektedir.
 13. 13. ● Gurbette (Sılada) Koruma Gen kaynaklarının doğal habitatları dışında korunması durumudur.
 14. 14. ● Tüpte Koruma Gurbette (sılada) koruma yöntemi altında yer alır. Herhangi bir genetik kaynağın bulunduğu yerden farklı bir yerde korunmasıdır. Hayvan genetik kaynakları biyolojik çeşitliliğin bir parçasını oluşturmaktadır. Genetik kaynaklar gelecekte çok önemli sosyal ve ekonomik fonksiyonlara sahip olabilecekleri için geleceğin sigortaları olarak değerlendirilmektedir.
 15. 15. ● Bitkilerde Koruma Bölgede yetişen bitki türlerinin koruma altına alınması, endemik türlerin tohum rezervinin oluşturulması bitki koruma yapılması gereken faaliyetlerden birkaçıdır.
 16. 16. ● Hayvanlarda KorumaHayvanlarda korumada da bitkilerde olduğu gibi yerindekoruma yöntemi ile doğal yaşamı dışında koruma yöntemi önplana çıkmaktadır. Amaç yine doğa ve çevrenin korunmasıdır.Hayvanları koruma da izlenecek yol, bitki koruma ile örtüşsede çeşitli farklılıkları vardır.
 17. 17. ● Hayvanlarda Koruma
 18. 18. ● Hayvanat Bahçelerinin Doğa Faaliyetleri ● Soyu tükenme tehlikesi altındaki hayvan ve bitki türlerini doğal alanı dışında koruma yöntemiyle direkt muhafaza eden ve soy devamlılığını sağlar. ●Botanik parkında, bitkilerin üretimi, dikimi, budanması, tanıtımı, hastalıkları ve tedavi şekilleri hakkında gerekli çalışmalar yapmaktadır. ● Hayvanlara doğadaki yaşam şartlarını sağlayan barınakları tasarlayarak, beslenme, sosyal ve besinsel zenginleştirme, sağlık konularında yeterli programları oluşturup uygulamaktadır. ● Bünyesindeki hayvan hastanesi, karantina ve üretim merkezinde, hayvan hastalıkları ve tedavileri üzerinde gerekli çalışmalarda bulunmaktadır. Bu yönüyle Türkiye’nin tek hayvanat bahçesidir.
 19. 19. ● Hayvanat Bahçelerinin Doğa Faaliyetleri● Bütün bu çalışma ve elde edilen bilgileri, hazırladıklarıkitap, broşür, katalog, internet sitesi, internet paylaşımsiteleri vasıtasıyla halk hizmetine sunmaktadır.
 20. 20. Sizler Doğayı ve Türleri Korumak İçin,Şimdiden Başlayarak Neler Yapabilirsiniz? ● Doğada pikniğe gidin, etrafı inceleyin ve inceletin, doğanın sesini duymaya çalışın. Ama piknik yaparken çöplerinizin hepsini toplayın ve doğaya zarar verilmesine müsaade etmeyin. ● Hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri gezin, eğlenirken öğrenmeye de gayret edin. ● Doğa ve çevre koruma, biyolojik çeşitliliğin Önemi, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması konularında okulda, internette, parkımız gibi yerlerde bilginizi arttırın ve önce en yakınlarınızla, tüm çevrenizle bunları paylaşın. ● Sadece evinizi değil, okulunuzu, tüm çevreyi temiz tutun, kirletenleri uyarın.
 21. 21. ● Sizler Doğayı ve Türleri Korumak İçin,Şimdiden Başlayarak Neler Yapabilirsiniz? ● Doğa Koruma ile ilgili faaliyet gösteren dernek ve vakıflara üye olun, İzcilik Kulüplerine katılın, siz de aktif doğa korumacı olun. ● Doğa koruma, nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri koruma ile ilgili bağış kampanyalarına katkıda bulunun, ailenizi ve arkadaşlarınızı da bu konuda örgütleyin. ● Tüketiminizi azaltın.

×