Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alarmlama

689 views

Published on

..

Published in: Retail
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alarmlama

 1. 1. Alarmlama Standartları 3 Kemerleri çıkan /f dış giyim ürünleri 3/ t sol iç etiketin k üzerinden tek logo olarak iğnelenmelidir.
 2. 2. Alarmlama Standartları :I Dik yakalı montlar sol iç etiketin üzerinden tek logo olarak iğnelenmelidir.
 3. 3. Alarmlama Standartları iğnelenmelidir. _ _K ı ”IIIIÜIL ' x x g.! f `› ı /~ .ı K 3, 'ı , m ı v** ç F «I C i .Lıâ-__e , v- A-ışı 'ı ı Di ya a ı ış giyim ürün eri ve hırkalar sol iç etiketin üzerinden tek logo olarak
 4. 4. Alarmlama Standartları F. l _l * ' İİ ._~7 . A ,ı/İvf K _ r .N _A5_ ,, 4-& il_ 4 :I Yaka detayı olan ürünler (bkz. Resim ) sol A I' ;ı y yan dikişinden alarmlanmalıdır.
 5. 5. Alarmlama Standartları :I Yaka detayı olan ürünler sol iç etiket üzerinden tek logo olarak iğnelenmelidir.
 6. 6. Alarmlama Standartları [3 Pantolonlarda alarm arka bel dikişine takılmalıdır.
 7. 7. Alarmlama Standartları Cl Kemerli pantolonlar ve tüm kemerli ürünler tek logo olarak iğnelenmelidir.
 8. 8. Alarmlama Standartları Cl Kemerlerde alarm kemerin en son deliğe takılmalıdır. Müşterilerimiz ürünü rahatça deneyebilmelidirler. 3 "F"
 9. 9. Alarmlama Standartları Cl Kravatlar ön parçanın arkasından tek logo olarak iğnelenmelidir.
 10. 10. Alarmlama Standartları Ü Kazaklar dikiş yerinden fotoğrafta görüldüğü gibi alarmlanmalıdır _ g,, ?:15 '-ı_a-;:«..-` _F -~___._--- ~ ı' _ .-;
 11. 11. SWEAT ALARM LAMA [3 Tüm yakalı ürünler, sol yan dikiş yerindeki etiketin hemen üstünden alarmlanmalıdır. CI Kapüşonlu ürünler de aynıyerden tek logo olarakiğnelenmelidir. î.
 12. 12. AYAKKABI ALARM LAMA Cl Alarm, bağcıklı ayakkabılarda 2. bağcık deliğine takılmalıdır. Ü Bağcıksız ayakkabılarda ürünü zedelemeyecek şekilde en uygun yerine takılmalıdır.
 13. 13. Alarmlama Standartları CI Terliklerde tel alarm yardımıyla ürüne zarar vermeden takılmalıdır.
 14. 14. Alarmlama Standartları F _ CI Kapüşonu çıkan dış n , , giyim ürünleri ve - ı, " l ı JJ" u f / /l / hırkalarsoliç etiketin l ı ~ tüm .ı . v JI/ Si; ' , . A x v uzerındenteklogo CI Kapüşonuna ekstra 'l _Ji '* A .v . . f . j) J X olarakıgnelenmelıdır. ı d "L ` ^ İ J alarmtakılmamalıdır.
 15. 15. Alarmlama Standartları Ü Ceketler dikiş yerindeki etiketin hemen üstünden,yırtmaç hizasınca alarmlanmalıdır. Yırtmaç hizası m "“`*-ı'
 16. 16. Alarmlama Standartları CI Okul çantalarının sol omuz askı kısmından alarmlanmalıdır.
 17. 17. Alarmlama Standartları 3 Fermuarlı çantaları fermuar kısmından tek logo olarak, fermuar kapatılacak şekilde iğnelenmelidir. y VA l n x h; fiil r - «u - K” .. ' 2 “:3 J ` '›- , -LZ *J h ı ,'_l." ' y" ı_~.s` v~.î, ı AY- j __ Â v; w., ı . ı. _ ~- M*** --ı ~ _ A--_-.... +0: ' x ı - « 4-- I ' "v" g_ A ' _t 4. yanı-î& ı- v l ,` .ç ' * "* f* 4 f' .' ' i y, v. î- «ı Lu_ _a_ _ - 2-; _ n. -v--- h› - ı ~ f? ' e ' " ~ / . « -›~ I . w* ı 1 el ş y* . , r` ,ı V, ,__~ f" - ' ,›--. ~"_*..`-_±r . ~ «__ İ* Ş vl" 4 , 'd _ 3 ~ '. ` xı-'ıuf-"İ ' **l r. 2 v ;- ı." _l 1' 4 ' .ı J ..- r ;Â 'İ' i' ı -- '
 18. 18. Alarmlama Standartları Cl Kapaklı çantalar kapak kısmından alarmlanmalıdır. v ' 'Äİİ 'Y i' ı :'33: ~ vı __. * ıf""'-“l'ı,' V, '-"_"_ "ı ğ?... ._ ›ır . 1 .-, J* ı !İl
 19. 19. Alarmlama Standartları El Sağ ve sol çiftleri ayırt edilebilen panduf lar sol tekinden alarmlanmalıdır. _ v] *nı ı T. " 'EF i› P *ı ı « ~ . z› _ j. L_ 'I ` `_ ?î b t. r 'l. "'ı. g" ` _ . 2 “`- ` m .IJ. `4 . .w 1 , _ım , (İN . - < l
 20. 20. Alarmlama Standartları Cl Sağ ve sol çiftleri ayırt edilemeyen panduflar birleştirilip alarmlanmalıdır. 3 :VT "s, › * ` ' 4' : r ,j 'lı v ` f' ~c"ı'ı'; _ ı . r ,İ, `_. _ l "İ b" . -. ' r ' ___.s, x - “ , . ı.- .- 'x . ı ı ı X, |
 21. 21. Alarmlama Standartları Cl Babet ayakkabılar sol tekinden dikişlere denk gelecek şekilde alarmlanmalıdır. - -ıı ı ll' . ı - " " ç* ,› ~ ş ı-~ *~`....... h ı; 15 r “W ' l g P 4 s.' w. d , / f, As. n 'Q J n _J_-
 22. 22. Alarmlama Standartları r-Fırf T; '1 ı Cl Yazlık Şapkalar üst ~- kısmından alarmlanmalıdır.
 23. 23. Alarmlama Standartları l Ü 2'li takım l atletleryaka ç :7 kısmından , "W alarmlanmalıdır. ;Waw V a - `
 24. 24. Alarmlama Standartları D 2'Ii takım pijamalaryaka ve bel kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır.
 25. 25. Alarmlama Standartları Cl 2'li takım askılı pijamalar üst giyimin etek ucundan ve bel kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır. ` 'z `_"< * . ” **T --:-- F / ,Ã f/ l İ, KN." " b *ı ,J . --. ı l Kaç ` , l 'zu 'ı x i ` `° ç; _. .ç K 34 ı. ç', I' ' ` *I 'I lı› a V l ı( 'w' »ı r ~ M L J P l ._ ı ş ı ı' ~_ ç î ) l _l 'l
 26. 26. Alarmlama Standartları Cl 2'li takım alt Ö: _ î gruplar bel ,i, _ _ kısımlarından "r r _ ı .-'* "' I / , . ` l v" _/" kısmından , , ""_ x ~ g _at _I l v ir _ /Â İ bırleŞtırılıP f?? ',/' / ` /l alarmlanmalıdır. Ã ı/
 27. 27. Alarmlama Standartları ; , `i 2'litakımlaryaka ve bel kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır.
 28. 28. Alarmlama Standartları CI 3'lü takımlar aksesuarı ile birlikte yaka ve bel kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır. x N ':7
 29. 29. Alarmlama Standartları [3 Hastane çıkışı takımları fotoğraflardaki gibi birleştirilerek teklogo olarak iğnelenmelidir. F# ş;.»~.:şı-.,;ş;ş;=7ö'~ | ,ağ __ t . ` ` ` . l l l v /' . ` yı A ı K: 'ı 1 i., ' ' , 4 ` ' ,/' "_ 4 1/14 ı I ' ` l / e - "“- 15” r ıı l' l ş x 4 t' ` * l' ı ` . ”Ã
 30. 30. Alarmlama Standartları Ü Kapüşonlu 2'lü takımlaryaka ve bel kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır. n!' :v 4 ~ _, , - -. ;g r t› « 3:; »z ).›ıû ~ S7: V; ;< j " .d 73 _ ... ı~ ı. I' p tr?' ,visu- k _. f z ' ' *x D A` İ ~ yı', 1 ı g ı R_ . /. _ıî 4. › " l ' . . ' l . , v,, . A. . ç
 31. 31. Alarmlama Standartları Cl Slopet ürünlerde bel kısmına denk gelen dikiş kısmından alarmlanmalıdır.
 32. 32. Alarmlama Standartları 3; 33"" Cl 3'lü takımlar aksesuarı ile kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır. birlikte yaka ve bel *J
 33. 33. Alarmlama Standartları Cl Paketli 2'li takımların karton kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır. .al - /ı r "` 77* W( H ` ~ . M? ç' a l l ı l 5,5 ı ççg& iç) L" PİL/İ; , f , h l; *İİ* n ” . f:: »x _ a ~ ji . .v ı - 3 l ı l l 'z 1 k s
 34. 34. Alarmlama Standartları _ 5 Ü3'lü boxer «gg 'V 4” ~. takımlarbel &İ ` î& l ~ ***alg dikişlerinden * ltî ,s 'İ', lgr., ...l _` Çs** l `“ 1x” f. "-1 alarmlanmalıdır. _ ı" 'Ç a~` *“ı'__.v'?.&' ıkı? f* 'i'
 35. 35. Alarmlama Standartları Cl Kışlık şapkalariç barkoduna yakın dikişlerinden alarmlanmalıdır.
 36. 36. Alarmlama Standartları (Ş . _ ~. r ~ ,, p _ _ I , _ *o _fl/ı s.' î› b E* D Kulak bölümünden dikişlerinden alarmlanmalıdır.
 37. 37. Cl Yaka dikişi ince olan elbiseler sol barkod üstünden Alarmlama Standartları alarmlama yapılabilir ı - F! _~ _J _ , 5: :nl î` v { â: ; ~ 1- l :a ' l “ Ex li f: ` ı / ' g* fl is* l .' ...l 377" ş: 1 ' 4 xýül: ,ın ı a lvfçkÄ'ı, ,' I ' ' ~ııg_/ı4/ 'K' . »'›>' ' _. . , ..::l/y v: r _g l _ ı * 1;/ Ü Kemerlıelbıse İ ) . , _x 'l-Al ` l. 4 ,cm e I _ l * 1,; ı ._ x ;:1 modellerıne kemer * E , ll x" -Â f› A` __z ._. .. .. 4- ). ._ . «ı 1 ve urun ayrı F , G. - ı v ı' olmamak üzere ,L, (g: _ ,v : , ` .V . ' 7-' › ,- m_ ' alarmlanmalıdır.
 38. 38. Alarmlama Standartları El Yakalı 2'li takımlaryaka detayına zararvermemek için ense dikişinden alarmlama yapılabilir. _ ı› * 4 ., n_ * Çêûß, A”. Aýıiylş-;tw/â *r :uy _ 14-› ç' rk: d" ç 3,” f. An; î m; ç,, ;gıýf-:qçıxzß-ý, “EQ ~> ~ğı.. .iv »yemeği-ına- * - i " -'*~e:.~›r» 9:42: l -›l ..W- ö' ` -' ' 55..' »fıgtîî 'ı_;ı."'d<ı” `
 39. 39. Alarmlama Standartları iii " i ı* 7 S3_ il] V ß _i_ . ı. .ç k _j Cl Kapüşonluyelekler x ı sol iç barkod l ' A İ* lp u /ı-e / H ı_ " hizasından n_ _ ı i ç' f, ı ' ` alarmlanmalıdır. ”İ ı . - »x i.' ~___,,/ __Nih- I Ö M.]
 40. 40. Alarmlama Standartları 'Jİİ . Cl Paketli ürünler ..www 1-4 _ v pr,, 4 paketlerınden xotıaýsgııı çıkartılmadan karton 'r ; l p kısmından n::: ç! 4% . . ,. ` *r birleştirilip ~ 7'i,, "r , ı r ,V - _ ı alarmlanmalıdır.
 41. 41. Alarmlama Standartları Cl Paketli ürünler paketlerinden çıkartılmadan karton kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır.
 42. 42. Alarmlama Standartları Cl Papyon ve kravat takımlı gömleklerin sol yan dikişinden alarmlanmalıdır. Gömleklerin aksesuarlarına ayrı bir alarm takılmamalıdır. . F,.-. 1 a . e» n* ıs .Lâ , lvıâl ' o Q _, R7 . ° ,
 43. 43. Alarmlama Standartları Cl Papyon ve kravat takımlı gömleklerin sol yan dikişinden alarmlanmalıdır. Gömleklerin aksesuarlarına ayrı bir alarm takılmamalıdır. -L ı ı
 44. 44. Alarmlama Standartları l- ?ya a_ . "_ _. "l ~; 1 1.7 w; «g l "s, il , işbu; l › *s . j l is. V . .ßi/w Cl Battaniye tarzı katlı ürünler arka dikişlerinden alarmlanmalıdır. Cl Alarm battaniyenin katlarını birleştirmemelidir.
 45. 45. Alarmlama Standartları Cl Şapkalar iç barkoduna yakın dikişlerinden alarmlanmalıdır. t?" `l İ .x'i
 46. 46. Alarmlama Standartları Cl 3'lü takımlar aksesuarı ile birlikte koltuk altından ve bel kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır. F' ;.`›” a? » x * * ı; -F ;M / İ I İ] l .Q"» ı ` ' -. ata-s_ / ~ x « â'> , 19".: !r İ› k &fm .ve A: l î --- " « 1 u. i' vy I - î ı ` .z .G _ ~ ` .f / , N İ,...
 47. 47. Alarmlama Standartları l3 2'li takımlar koltuk altından ve bel kısmından birleştirilip alarmlanmalıdır.
 48. 48. Alarmlama Standartları Cl Korselerde( bkz. Resim ) bel kısmından alarmlanmalıdır.
 49. 49. Alarmlama Standartları Cl Yarım Bebe yakalı ürünler ense kısmından alarmlanmalıdır.
 50. 50. Alarmlama Standartları CI Çorapların alarmlaması aşağıda belirtildiği gibi topuk noktasından, sadece tek bir logo kullanılarakve sadece bir çorap alarmlanarak yapılmalıdır.
 51. 51. Alarmlama Standartları Cl Kartonlu çorapların alarmlaması aşağıda belirtildiği gibi topuk noktasından, sadece tek bir logo kullanılarakve sadece bir çorap alarmlanarakyapılmalıdır.
 52. 52. Alarmlama Standartları i 7 Kasa önü aksesuar duvarlarında sergilenen çoraplartopuk noktasından, sadece tek bir logo kullanılarakve sadece bir çorap üzerinden alarmlanmalıdır. 3 ,r _ . . g . -, j . . g
 53. 53. Alarmlama Standartları A armlama a amasında I Gösterilen alana 2 ürüne ait dikiş bölgesinden birleştirilerektek bir alarm ile sergilemeyapılmalıdır. ü l3 Paketleri korunaraksergilemeyapılmalıdır .. 5 .` 11 Lrwaıxı ' ' ›-',~_~ 4
 54. 54. Alarmlama Standartları
 55. 55. Alarmlama Standartları hmm" "İ" Cl Mağazalara ürün paketli olarak î ` ve askısı üzerinde gelir. 'x k v" :AZ M: l l ”f :yy
 56. 56. Alarmlama Standartları _U ~ııi __J L- f " _ r ~ ı › ., . :K ,J ifa. l '“'l;l`o'rlxl 93,. ı!. wuıuıı Cl Alarm takmak için patik paketten çıkarılır.
 57. 57. Alarmlama Standartları 3 Ü T ' ~ l ı ' ı lı. l ' l ' l »f ırvwı--ı w l. . l3 Alarm sağ tekin dış kısmına 2 cırt arasına konulur(mümkün olduğunca fotoğrafta gösterildiği gibi).
 58. 58. Alarmlama Standartları î. x l3 Alarm takılmış ürün tekrar _. paketin içine konur. ~ . ~ - l3 Patiklerin sağ teki düz; sol x 4,?” .› teki yan olarak l_ ***U yerleştirilmelidir.
 59. 59. Alarmlama Standartları "f" r; .- ı ı I' ~ k 4'i”. İ_ f .ı gul' Ü Ürün alarmlı şekilde satışa çıkarılır.
 60. 60. Alarmlama Standartları Cl Iç giyim buyer gruplarına ait 4'Iü ve 5'Ii slip modeller olup Alarmlama aşamasında; Cl Tek alarm kullanılmalı aşağıda gösterilen kısmına takıImaIı_dır. bu& f" m" m, *""> »H l l. 3 l ` :İ: :lı . ` _ ___,_ _W_ CI Alarmlama 4 lü veya 5 m ,_ _ . Iislipbirleştirilerek I gi.. l etiket üzerinden dikiş bölgesinegelecek şekilde takılmalıdır.
 61. 61. Ala rmlama Standartları Ü Tek alarm kullanılmalı aşağıda gösterilen kısmına takılmalıdır.
 62. 62. Alarmlama Standartları l: Alarmlama aşamasında ll: .îşf'j Cl Gösterilen alana i= i" .. N 3 ürüne ait lastik dikiş , bölgesinden ' y( ş M l ` birleştirilerektek bir - -- › ` -›-'-:- alarm ile sergileme î .... 4 * ş ı, _' yapılmalıdır. .mT _ 4” ' . vıl' f_- ,Glçv
 63. 63. iç GİYİM ALARMLAMA 3'LÜ PAKET Alarmlama aşamasında l3 Gösterilen alana 3 ,/ r ürüne ait lastik dikiş j bölgesinden ` ” l 'i ' _ı birleştirilerektek bir alarm ile sergileme / . yapılmalıdır.
 64. 64. Alarmlama Standartları Cl Alarmlama aşamasında;Tek alarm kullanılmalı paket de bulunan ilk ürünün lastik kısmına getirilerek paket üzerinden takılmalıdır. öN yüz ARKA YÜZ BÖDY
 65. 65. Alarmlama Standartları Cİ Görüntüde olduğu şekilde ön yüzünden ürünün detayları rahat ve doğru algılanacak şekilde askılanmalı ve alt - üst kısmı birlikte alarmlanmalıdır. ı
 66. 66. Alarmlama Standartları Cl Haşemanın alt ve üstü ayrı ayrı = A l- l &lg < askılanmalıve *kreş-şu* görüntüde olduğu lg_ g_ îğ-**elşs 'tı gibi birlikte " İİ' _ş U alarmlanmalıdır. ' ' V *î İ: ,-_- ,İş Cl Haşemaya ait bone k; ı 1 İ "““"""~`-3"7“7.°? V ,l ve diğer aksesuarı lıvşşllvli& ` f › kg) j/ birlikteürüne l l" ~ i . --:'* ı alarmlanmalıdır.
 67. 67. Alarmlama Standartları Cl Alarmlama aşamasında; 1 adet tel alarm kullanılmalı kendi aksesuar sergileme alanlarında sergilenmelidir. I ı v _ İf
 68. 68. Alarmlama Standartları Cl İnce Külotlu çoraplar alarmsız olarak sergilenecektir. .ı A” vsi«éîı.iıirı.ı'ı'îiîlz`i7=` ı __W

×