SAP Savunma ve Kamu Güvenligi Sunumu

1,779 views

Published on

SAP Ankara Forum 2012'de SAP'nin Savunma ve Kamu Güvenliği Çözümlerinin Tanıtıldığı Sunum.
Sunumu Yapan: Faruk Emre Güngör; İş Geliştirme Müdürü, Savunma ve Güvenlik

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SAP Savunma ve Kamu Güvenligi Sunumu

 1. 1. SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANINDA SAPFaruk Emre GüngörĠĢ GeliĢtirme Müdürü; Savunma ve Güvenlik Alanı09 ġubat 2012
 2. 2. Gündem- Savunma ve Kamu Güvenliği Alanına Süreçsel Bakış- SAP’nin Farklı Çözüm ve Teknolojileri- Referanslar- Neden SAP? © 2011 SAP AG. All rights reserved. 2
 3. 3. Savunma ve Güvenlik Operasyonları Yüksek Miktarda Veri Kullanımını Gerektirir E-Postalar MobilMüttefik Kuvvetler Konum Bilgisi Komuta & Kontrol Planlama Sensör Verileri Lojistik Operasyon Hız Anlık Mesajlar Tedarikçiler Kurumlar Arası Veriler Çok Kanallı İletişim Emirler Kayıtlar Farklı Sistem Mimarileri © 2011 SAP AG. All rights reserved. 3
 4. 4. Sivil ve Askeri Operasyonlarda Etkin, Entegre Görev KuvvetlerininOluşturulmasında Karşılaşılan Zorluklar Kaynakların Operasyonel ve Bütçesel Olarak En Etkin İçişleri Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Biçimde Kullanılması  Kaynak Görünürlüğü  Sistemsel BaĢarı vs İnsani Sivil ve Askeri Geniş Spektrumlu Yardımlar Personelin Operasyon Ortamı Motivasyonu ile BarışıKoruma Birlikleri Sonuç Alınması ? Acil Durum / Felaket  Etkin Finansal Müdahaleleri Denetimler Müdahale Zamanları Operasyonel Planlama Esnekliği, Operasyonel Hazırlık Operasyon İcra ve Destek Altyapıları Profesyonel Müdahale Birlikleri Görev Etkinliği  Adaptif Planlama Kabiliyeti  Kuvvetlerin Hazırlık Durumlarının ve Kaynakların Ortak Resminin OluĢması  Karar Alma Süreleri © 2011 SAP AG. All rights reserved. 4
 5. 5. Sivil ve Askeri Operasyonlarda Etkin, Entegre Görev Kuvvetlerinin Oluşturulabilmesi İçin; Doğru ve Kullanılabilir Bilgiye Sahip Olabilme, Ulaşabilme ve Paylaşabilme Etkin ve Sürdürülebilir Operasyonel Ekipler  Görev Ġcra Kabiliyeti Yüksek Operasyonel Birlikler  Profesyonel Birlikler Kurma İçişleri Bakanlığı ve Sürdürülebilirliğini Milli Savunma Bakanlığı Sağlamadaki Yetkinlikler Görevlerin Planlanması, İcrası İnsani Geniş Spektrumlu Yardımlar ve Görev Desteği Operasyon Ortamı Verilmesindeki BarışıKoruma Birlikleri Esneklik Acil Durum / Felaket MüdahaleleriUygun Kaynakların Hızlı ve En Etkin  Harekat Kabiliyeti Yüksek ÇevikŞekilde Kullanılabilmesi Görev Kuvvetleri Uygun Kaynakların Görünürlüğünün Artırılması  Hızlı ve Etkin Karar Kaynak Kullanım Verimliliğinin Bütçesel Alabilme Altyapısı ve Operasyonel Olarak Artırılması Operasyonel Birliklerin Durumsal Farkındalıklarının Mobil Cihaz Kullanımı ile Artırılması © 2011 SAP AG. All rights reserved. 5
 6. 6. Entegre Bilgi Akışı ve Ortak Durum Resmi ile Acil Durum Yönetimi Operasyon Hükümet Bağış Yardım Diğer Bölgesi Örgütleri Örgütleri Bölgeler Uluslararası Özel Organizasyonlar Sektör DirektörEntegre Planlama ve Hazırlık Kaynakların, kabiliyetlerin, ACĠL DURUM OPERASYON MERKEZĠ Hızlı, Esnek ve Adaptif kaynak uygunluk durumunun , Reaksiyonlar performansın kurumlar arası  Personel, ekipman ve raporlanması KRĠTĠK KAMU malzemelerin hızlı bir Entegre risk ve tehdit ALTYAPILAR GÜVENLĠĞĠ Ģekilde teslimi yönetimi Ġġ  Gerçek zamanlı durumsal SAĞLIK Beklenmedik senaryolar farkındalık analizi ve karĢısında kurumlar arası kaynakların entegrasyon, operasyonel ve koordinasyonu kurum kaynaklarının hazırlık ACĠL YARDIM DESTEĞĠ durumu VE KAYNAKLAR İzlenebilir ve Etkin Bir Şekilde Emniyetli Duruma DönüşDurumsal Farkındalık  Acil surum sonrası operasyonların etkin Operasyon merkezine ilgili ve ACĠL DURUMLAR yönetimi; araĢtırma, tutarlı veriyi besleyerek karar alma yeniden inĢa, normal hayata geçiĢ CBS verileri ile doğru teslimatların doğru kiĢilere  NormalleĢme süreci ulaĢtırıldığının izlenmesi projelerinde kurum, kiĢi ve Gerçek zamanlı görünürlük ve ACĠL DURUMDURUMA DÖNÜġ EMNĠYETLĠ VE FELAKETLER bütçelerin etkin yönetimi analiz kabiliyeti © 2011 SAP AG. All rights reserved. 6
 7. 7. Başarılı Savunma ve Kamu Güvenliği Organizasyonları... Ġç ve dıĢ operasyonlar ve güvenlik harekatlarında ön hazırlığı iyi yapılmıĢ kuvvet ve kaynakları kullanırlar.Bunu yapabilmek için ihtiyaç duyulanlar...Karmaşık verilere Savunma ve güvenlik Hızlı bir şekilde veriyidakikalar mertebesinde operasyonlarında görevli analiz edip görevinulaşabilmek personelin etkin kaynak değişen koşullarını takip yönetimini yapabilmek edebilmek ve hızlı karar alabilmekHareket kabiliyeti yüksek Deneme yanılma yöntemi Tehditler karĢısında etkinçevik görev kuvvetleri yerine, geliĢmiĢ karar alma görevler icra etmekoluĢturmak altyapılarını oluĢturmak© 2011 SAP AG. All rights reserved. 7
 8. 8. Önemli Sorunlardan Biri; Komuta Kontrol / Karar Destek SistemlerininKaynak Yönetimi Fonksiyonları ile Entegre Olmaması Komuta Kontrol Sistemleri Kaynak Yönetimi Bilgi Sistemleri© 2011 SAP AG. All rights reserved. 8
 9. 9. Savunma ve Güvenlik Çözümleri
 10. 10. SAP Savunma ve Kamu Güvenliği Yol Haritası… SAP ERP EhPs Platformu Çekirdek SAP ERP 6.0 Çözüm Olarak Sunma SAP Çözümlerinin  Entegrasyonun Sağlanması Hızlı bir şekilde – Coğrafi Bilgi Sistemi Gelişimi – Sensör Entegrasyonu – Biometrik Uygulamalar  ĠĢ ortağı uygulamaları ile R/3  “Back Office uygulamalarından entegrasyon temel süreçlere geçiĢ Enterprise  ERP (DFPS) ve CRM ürünlerini  SAP uygulamalarına özel içerikR/3 Etkinliğin temel alarak senaryo bazlı ekleme ve geliĢtirmeler, özellikle; çözümler geliĢtirmekve daha eski Artırılması – ERP  ĠĢ ortağı uygulamalarınınversiyonlar entegrasyonu – CRM – NetWeaver BileĢenleriİçerik ve  ĠĢlevlerin Entegrasyonu  ĠĢ ortakları ile birlikte özel  Savunma ve güvenlik alanında – Ġnsan Kaynakları ürünler geliĢtirmekİşlevselik ürün geliĢtirmeleri – Lojistik – Ġstihbarat Analizi – Komuta Kontrol Uygulamaları Ġdari süreçlerin – Finans – Gümrük ĠĢlemleri – Mobil Uygulamalar desteklenmesi – Bakım & Ġdame – Entegre Acil Durum Yönetimi - 2001 2003 2005 2007 sonrası © 2011 SAP AG. All rights reserved. 10
 11. 11. SAP ÜRÜN STRATEJĠSĠ On DEVICE  Tüm cihazlar ĠĢ Birliği Analitik Mobil  Tüm kullanım deneyimleri GenişleyebilirORKESTRASYON  On DEMAND SAP Business ByDesign  LoB veya süit LoB on Demand  “On Premise”e Entegre On PREMISE  SOA’ya uygun SAP Business Suite 7  En iyi süreç içerikleri  Tümleşik çözümler  Platform  Bellek-içi © 2011 SAP AG. All rights reserved. 11
 12. 12. Operasyonel Ortamda Her türlü Bilgiye ve ERP Sistemlerine Mobil Olarak Erişim Cihaz / Platform Ofis Mobil Formlar Widget Portal Ses Bağımsız EriĢim Gömülü Dashboardlar ÖzelleĢtirilmiĢ CBS RSS Sistemler Arayüzler Coğrafi Bilgi Komuta Kontrol Kaynak Yönetimi Sistemi Sistemleri Her Türlü Veri Kaynağına EriĢim Ofis Silah Portal Yazılımı Sistemleri© 2011 SAP AG. All rights reserved. 12
 13. 13. SAP ve Systematic - Entegre Komuta Kontrol Çözümü BusinessObjects Değerlendirmesi Kuvvet Hazırlık Headquarters Client WebCOP Client NVG JCOP SAP ERP/DFPS Sistemi Durum Bilgisi, Planlar, Yakın Gerçek Zamanlı İzler Kaynaklar, etc. HR Services Services Lojistik KuvvetADatP-3 ACO/ACM BileĢenleri Track Server All Layers C2 Server Link-16 Work Spaces Server /Layers C2 Single Framework External MIP-DEM OTH-T Gold Point MIP Objects MIP B2 DEM Adapter C2IEDM B2 AIS Interfaces DOM NFFI MIP B3 MIP NFFI JC3IEDM DEM Adapter B2 © 2011 SAP AG. All rights reserved. 13
 14. 14. Komuta Kontrol ve ERP Entegrasyonu - 1 © 2011 SAP AG. All rights reserved. 14
 15. 15. Komuta Kontrol ve ERP Entegrasyonu - 2© 2011 SAP AG. All rights reserved. 15
 16. 16. Merkezi ve Dağıtık Mimari ERP Örnekleri - 1 Gemilerde ERP Hareket Halindeki Birliklerde ERP Merkezi ERP Mobil Cihazlarda ERP© 2011 SAP AG. All rights reserved. 16
 17. 17. Bölgesel Merkezi ve Dağıtık Mimari ERP Örnekleri - 2 Sistem ERP ALE Yardımcı Unsurlar SAP APOSAP HR SAP SAP ECC BW ALE ERPMerkeziSistem Muharip Gemiler © 2011 SAP AG. All rights reserved. 17
 18. 18. Merkezi ve Dağıtık Mimari ERP Örnekleri - 3© 2011 SAP AG. All rights reserved. 18
 19. 19. SAP Bellek İçi Uygulaması(SAP HANA™) Other query SAP Business SAP HANA ™ Nedir? tools) Objects tools  Yüksek miktardaki operasyonel verinin gerçek zamanda iĢlenmesini sağlayan bir çözümdür.  Veri modellemesi ve yönetimi araçları, güvenlik uygulamalarını içerir. SAP HANA modeling Faydaları  Her sorgulamaya hızlı, esnek ve detaylı cevap alınmasını, SAP  Kullanıcıların kolaylıkla esnek analitik modeller Business oluĢturmalarını, Suite Real-time copy  Mevcut analitik araçları kullanarak dashboard ve SAP HANA raporların oluĢturulmasını, Batch bulk  IT altyapısı karmaĢıklığının azaltılmasını uploads Other data sources sağlar. SAP Business Warehouse© 2011 SAP AG. All rights reserved. 19
 20. 20. Savunma ve Güvenlik alanında HANA Kullanımı - 1Felaket / Acil Durum Hazırlıkları İş Süreci Own Region National Gov’t Charities Volunteer Neighboring Organizations  Acil durum / felaketler oluĢtuğunda hızlı tepki verebilmek için Region International Organizations analitik çözüm ihtiyacı Private Sector REGION Director Mevcut Durum EMERGENCY OPERATIONS CENTER AMBULAN (EOC) ■ Acil durum / felaketler veya insani yardım operasyonlarında CE CRITICAL PUBLIC SAFETY INFRASTRUCTURE hızlı bir Ģekilde uygun / mevcut kaynakların belirlenmesi BUSINESS HEALTH ■ Operasyonel olarak hazır olma durum bilgisinin ve uygun INCIDENT COMMAND AND kaynakların görünürlüğünün düĢük olmasının, harekete EMERGENCY & DISASTER RESOURCES geçme zamanını artırması EMERGENCIES & DISASTERS Katma Değer ■ Her türlü operasyonel gereksinime hızlı yanıt verebilmek için karar alma zamanlarının hızlandırılması ■ Farklı kurumların farklı sistemlerini hızlı bir Ģekilde monitör ederek operasyon hazırlık durum bilgisinin oluşturulması Sonuç ■ Mevcut veri kaynaklarını dikkate alarak operasyonel durum bilgisinin hızlı bir şekilde oluşturulması ■ Operasyonel olarak hazır olabilmek için veri analizinin hızlandırılması © 2011 SAP AG. All rights reserved. 20
 21. 21. Savunma ve Güvenlik alanında HANA Kullanımı - 2Etkin Olay Takibi ve Sınır Yönetimi Tetikleyici Bellek-İçi Teknoloji Görselleştirme ve Olaylar üzerinde “Event Insight” Alarmlar ürünü kullanımıKatma Değer Sonuç■ Olaylar oluĢtukça gerçek zamanda kullanıcıların uyarılması; ■ Ġnsanları, belirli alanları vb. gerçek zamanda izleyebilmek örneğin sınır güvenliği için olayları takip eder■ Ham verileri anlamlı iş sonuçlarına dönüĢtürür ■ Kamu güvenliğine yönelik belli performans ölçütlerini takip eder■ KarmaĢık olayların gerçekleĢme biçimlerinden olası gerçekleşme senaryolarını çıkarır ■ Hacimli verileri milisaniyeler mertebesinde iĢler ■ Mobil cihazlara, web ortamına alarmlar gönderir© 2011 SAP AG. All rights reserved. 21
 22. 22. Palantir - Savunma ve Kamu Güvenliği için İstihbaratAnalizi Çözümü Veri kalitesi Gerçek Zamanlı İstihbarat Gelişmiş Görsel Analizler Analizi İstihbarat Objelerinin İlgili Kurumlar Arası Yaşanılan Tecrübelerin Görsel Şekilde Analizi Güvenli Bilgi Paylaşımı Sisteme Aktarılması Ortamı © 2011 SAP AG. All rights reserved. 22
 23. 23. Müşteri Referansları
 24. 24. Savunma ve Güvenlik Alanında SAP:30’dan Fazla Ülkede 480’nin Üzerinde Kurulum ve 100’den Fazla Müşteri Avrupa ve Ortadoğu 225 Kurulum 50 Müşteri Amerika 153 Kurulum 26 Müşteri Asya Pasifik Bölgesi 105 Kurulum 25 Müşteri© 2011 SAP AG. All rights reserved. 24
 25. 25. 14 NATO Members and NAMSA run SAP© 2011 SAP AG. All rights reserved. 25
 26. 26. Farklı Alanlarda Faaiyet Gösteren Kamu MüşterilerininSAP & Business Objects Ürün Ailesi Kullanımı Büyüyen Müşteri Portföyü Bazı Müşteriler Kamu Güvenliği Emniyet / Polis Teşkilatları Adalet Bakanlıkları İstihbarat Kurumları FBI DEA TSA Classified İçişleri Bakanlıkları, Sınır Güvenliği ve Göçmen Büroları US CBP Ulusal ve Uluslararası Yardım Kuruluşları© 2011 SAP AG. All rights reserved. 26
 27. 27. Farklı Alanlarda Faaiyet Gösteren Savunma MüşterilerininSAP & Business Objects Ürün Ailesi Kullanımı İş Senaryoları Bazı MüşterilerKuvvet Birimleri Oluşturma Slowenia Bundeswehr US Army Denmark Singapore Switzerland NorwayLojistik Planlama Bundeswehr Denmark NetherlandsVarlık (sabit ve hareketli)Yönetimi & Bakımı Bundeswehr US Army Denmark Canadian DND Slowenia Netherlands FranceTedarik & Satış Bundeswehr US Army Denmark Switzerland SlovakiaDağıtık Mimari Kullanımı US Army Netherlands Canadian DNDDiğer senaryolar örn;Human Capital Mngt(HCM), Finans, Tedarik Italian Turkish New Zealand PortugalZinciri Yönetimi (SCM), MOF US Navy US DoD Namibia DLA US AMMA Sweden Finland Navy Defense Airforce NATOProje Yönetimi © 2011 SAP AG. All rights reserved. 27
 28. 28. SAP Savunma Alanı Referansları Portuguese Navy Australia MoDUS Navy Finnish Defense ForceUS Defense Logistic Agency - DLA French NavyUS Department of Defense Norway Defense ForcesUS Army; Defense Fuels, UK Logistics Modernization – LMP Army Medical Material Agency - USMMA Mexico MoD Global Combat Support System - GCSS-A SlovakiaNATOMaintenance & Supply Agency(NAMSA), Luxembourg Italian NavyGerman Bundeswehr Polish ArmyNew Zealand Defense Guardia Civil, SpainSingapore Defense Force Indian NavyDanish Defense NamibiaCanadian National Defense Royal Dutch AirforceIsrael Defense Forces Turkish Airforce© 2011 SAP AG. All rights reserved. 28
 29. 29. SAP Kamu Güvenliği Referansları Asya Pasifik Bölgesi Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Metropolitan Fire & Emergency Guardia di Finanza Australian Federal Police Police Grand-Ducale Western Australia Police Service Immigratie- en Naturalisatiedienst New South Wales Police Korps Landelijke Politiediensten New Zealand Police Department Politie Haaglanden CISCO Security, Singapore Zentraldienst der Polizei Logistikzentrum der Polizei Amerika Technisches Polizeiamt Royal Canadian Mounted Police (RCMP) Direcion General de la Policia Ottawa Police Services Centrum Informatyki Sztabu Toronto Police Services Kent Police Authority Erie County, New York Metropolitan Police DHS; US Customs Northern Ireland Police Service Pennsylvania State Police Police Information Technology Organisation© 2011 SAP AG. All rights reserved. Page 29 29 Sussex Police
 30. 30. Savunma ve Güvenlik Alanından Proje Örnekleri –İspanya, Askeri Acil Durum Yardım BirimiSözleşme Detayları Komuta Kontrol sistemleri entegratörü Indra firması tarafından uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk etapta pilot uygulama olarak SitaWare ürünü 35 araca 2008 yılında konumlandırılmıĢtır. UME, sistemi 2009 yazından beri operasyonel olarak kullanmaktadır. Ana entegratör Indra, alt yüklenicisi Systematic firmasıdır.Unidad Militar de Emergencias (UME) 2005 yılında oluĢturulmuĢ bir birimdir, sistemin 4,000 kullanıcısı vardır. Ciddi tehlike, felaket durumlarında görev almaktadır. 5 birlik, 43 helikopter ve bot gibi farklı araç ve kaynaklara sahiptir. © 2011 SAP AG. All rights reserved. 30
 31. 31. Savunma ve Güvenlik Alanından Proje Örnekleri –Almanya, Afghan Mission Network (AMN) Projesi Afghan Mission Network (AMN)Almanya kısa bir sürede Afgan Görev Birimi ile bir entegrasyona sahipolmak istemiştir.Almanya’nın Afganistan karargahının ISAF’tan Ortak Durum Resmineerişim talebi olmuştur.Çözümün, kullanımda olan SAP altyapısı ile entegrasyonu talep edilmiştir.Çözümün ölçeklenebilir ve genişletilebilir olması istenmiştir.Çözüm 6-9 ay arasında bir sürede 2 aşamada teslim edilmiştir.Çözüm SAP, Siemens, Microsoft, Infodas ve Systematic’ten oluşan bir ekiptarafından hayata geçirilmiştir.© 2011 SAP AG. All rights reserved. Page 31 31
 32. 32. Savunma ve Kamu Güvenliği Alanında Neden SAP? OBSERVE | ORIENT | DECIDE | ACT
 33. 33. Müşteri Bazlı İnovasyonMüşterilerin katıldığı global ölçekteki gruplar en iyi süreç deneyimlerini SAP ürünlerinin geleceksürümlerine yansıtabilmek için paylaşmaktadırlar. Ġnovasyon Grupları SAP International Collaboration Council on Defense  MüĢteri DanıĢma Kurulu Defense Interest Group (DEIG) ICCoD  MüĢteri Kullanıcı Grubu Business Process Expert Community  Savunma Endüstrisi Bilgi PaylaĢım Grubu Uzman Kullanıcı Gruplar  Savunma ve Güvenlik Alanı Blogları  Savunma ve Güvenlik Alanı Wiki’leri Standardizasyon Kurulları Endüstri Standartları  ĠĢ Standartları  Teknoloji Standartları  Ortak Standartlar© 2011 SAP AG. All rights reserved. 33
 34. 34. SAP’nin Vizyoner İş Süreçleri Dönüşüm Projerindeki GlobalÖlçekteki Başarıları Stratejik Avantajlar Değişikliklere Adapte Olabilme  Süreç transformasyonu Kabiliyeti  Operasyonel mükemmellik  Daha hızlı ve doğru karar verebilme  Savunma ve güvenlik alanındaki global  Ölçeklenebilir ve geniĢletilebilir çözüm ortak çalıĢma grupları  Organizasyonel ve operasyonel süreç değiĢikliklerine uyum SAP’nin  Görev kuvvetleri oluĢturabilme Alanında 1 ve yapılarını değiĢtirebilme Numaralı esnekliği Marka Olmasının 4 Toplam Sahip Olma Maliyeti Temel Sebebi Riskin  ĠĢ süreçleri standardizasyonu ve Azaltılması optimizasyonu  SAP’nin ürün gücü  Birçok eski sistem ve entegrasyon  Savunma ve kamu güvenliği alanı arayüzlerinin azaltılması ve optimizasyonu özelinde dikey ürünler  Gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimler  Savunma ve kamu güvenliği alanında için hazır olarak en geniĢ seti sağlaması çok sayıda mevcut aktif kullanıcı  SAP’nin ürünlerine yıllardır vermekte olduğu ve vermeyi taahhüt ettiği ürün desteği© 2011 SAP AG. All rights reserved. 34
 35. 35. SAP HELPS PUBLIC SECURITY AGENCIES DO WHAT THEY DO BEST EVEN BETTER RUN BETTER RUN SAFER Sorularınız?© 2011 SAP AG. All rights reserved. 35
 36. 36. Teşekkürler! Faruk Emre Güngör ĠĢ GeliĢtirme Müdürü Savunma ve Güvenlik Alanı SAP Türkiye ARMADA AlıĢveriĢ ve ĠĢ Merkezi EskiĢehir Yolu No:6 Kat:12 06520 Ankara M +90 530 977 45 21 T +90 312 295 62 21 E emre.gungor@sap.com www.sap.com/turkey

×