Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembgunnan diri

714 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pembgunnan diri

 1. 1. Bab 1KEMAHIRANKOMUNIKASI
 2. 2. PEMINDAHAN MAKLUMAT DAN MAKNA DARI SATU PIHAK (PENGHANTAR)KEPADA PIHAK YANG LAIN (PENERIMA)
 3. 3. 1.MODEL KOMUNIKASI LINEAR2.MODEL KOMUNIKASI INTERAKSIONAL3.MODEL KOMUNIKASI TRANSAKSIONAL
 4. 4. AKADEMIK KEMASYARAKATAN KERJAYA
 5. 5. LISAN BUKAN BERTULIS VERBAL •EKSPRESI•KELAJUAN WAJAH •FAKTA •INOVASI •PNDGN MATA •GAYA •HUMOR •SENTUHAN •LARAS •SINGKAT •GAYA TUBUH •PENGOLAHAN •JELAS •GERAK ISYARAT •BAHASA •PROKSEMIK •ARTIFAK
 6. 6. 1. Komunikasi Intrapersonal Komunikasi secara bersendirian tanpa melibatkan orang lain Individu akan lebih memahami kelemahan serta kelebihan dirinya sendiri.2. Komunikasi Interpersonal Dua individu terlibat dan saling menghasilkan serta menafsirkan maklumat. Membina hubungan sosial atau mengukuhkan pertalian silaturrahim. Membentuk satu sistem sokongan sosial yang baik.3. Komunikasi Berkumpulan Melibatkan lebih dari dua individu. Ciri ciri komunikasi berkumpulan ꞉Saiz kumpulan yang sesuai ꞉Tingkat interaksi dan faham matlamat yg perlu dicapai ꞉Peranan ahli dan kesepakatan
 7. 7. 4. Komunikasi Organisasi Terdapat kelompok kecil yg bebas ,berwibawa dan berpusat di bawah suatu pemusatan kuasa yg lebih besar. Arah aliran Komunikasi Komunikasi Atas bawah : melibatkan pemakluman arahan,dasar,pengumuman serta tunjuk ajar daripada pihak atasan kpd peringkat bawahan.Secara verbal atau bertulis. Komunikasi bawah atas : maklum balas,aduan,perbincangan daripada kesatuan sekerja,kaunseling dan sistem cadangan dari pihak bawahan. Komunikasi mendatar : pengecilan jurang antara pekerja atasan dengan pekerja bawahan.Memupuk semangat kesatuan dalam kalangan pekerja.5. Komunikasi Berasaskan Teknologi Perantara utama adalah perkakas teknologi seperti telefon tangan , internet dan lain lain. Mudah dan pantas. Manusia mnjadi lebih individualistik dan dunia menjadi lebih kecil.
 8. 8. 6. Komunikasi Awam Melibatkan seorang komunikator dengan sejumlah besar pendengar . Bentuk pengucapan awam : Informatif (Pengetahuan serta maklumat semasa) : Persuatif (mempengaruhi dan mengubah sikap khalayak) Jenis pengucapan awam : spontan ( tanpa sebarang persediaan ) : ekstemporan (seperti ucapan spontan tetapi pengucap telah bersedia lebih awal ) : manuskrip (membaca ucapan yg telah tersedia ) : hafalan (ringkas dan utk melayan khlayak )7. Komunikasi Silang Budaya Melibatkan individu dari latar udaya yg pelbagai Halangan komunikasi Silang budaya : Bahasa atau mesej lisan dan bukan lisan :Kesan etnosentrisme : Stereotaip
 9. 9. 1. Laras Biasa/ umum : tidak menggunakan bahasa yg formal atau istilah khusus.Mudah difahami ,pendek,ringkas dan tidak mengikut tatabahasa.2. Laras Ilmiah : Merangkumi pelbagai bidang ilmu . Bersifat formal dan mempunyai pelbagai istilah tersendiri.3. Laras Agama : Mengandungi istilah agama.4. Laras Undang –undang : Terdapat istilah perundangan.5. Laras Sastera : Berbentuk puitis,dramatik,dan naratif.Mempunyai mesej tersirat dan tidak mengikut tatabahasa.
 10. 10. Halangan Persekitaran : Persekitaran tidak sesuai dan tidak tenang.Halangan Sikap penghantar : Penghantar yg bersikap negatif akan menghalang kelancaran proses komunikasi terhadap penerima mesej.Halangan Sikap Penerima : Bersikap negatif seperti mimik muka mengejek atau melihat tempat lain.Halangan Bahasa : Tidak sesuai dgn latar belakang ,status,budaya atau tahap pendidikan.Penggunaan dialek ,Bahasa kasar atau sebutan kurang jelas.Halangan Maklumat Kurang Jelas : Mengelirukan penerima seperti sukar difahami.
 11. 11. .Latar belakang penghantar dan penerima maklumat : Kepekaan pada perbezaan latar belakang.Mempengaruhi pilihan bahasa,gaya dan cara pertuturan dalam penulisan agar difahami.. Mendengar dengan baik dan efektif : Perlu bersikap terbuka terhadap pendapat yang dikemukakan ..Bersikap positif :Mewujudkan suasana harmoni dan seronok yang membantu kearah komunikasi berkesan.

×