Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Farrah Belizaire  May 2011
1.  An Pale!2.  Entwodiksyon a Rechèch Klinikal3.  Rejis ReSPECT Metòd Kolaboratif       4.    Evalyasyon  ...
•  Nan opinyon pa-w, ki valè yon “volontè”  genyen?•  Ki konsey ou genyen de rechèch klinikal?•  Ki kalite enfomasyon...
Etide rechèch klinikal se mwayen pou nou apran jan pou nou amelyore trètman medikal e jan pou       nou bay pi bon ...
Etide        Sal Fe           Examp“Prevention”     Etide sa yo swiv jan pou  Etide ki pou prevni g...
 GHESKIO      “Groupe Haitien dEtudes du Sarcome de Kaposi et des Infections      Opportunistes” te fèt nan 198...
Benefis                      Risk   1.  Rechèch klinikal ka                 1. ...
  Moun ki patisipe nan etide rechèch ka dikte  konsey kominote-a genyen de sante ak sekirite.  Rezilta etid yo ka fo...
WHITE                          2,365                         (0.4%) 366 ...
3,769,                    2,787,    (2%)                    (1%)        ...
Ki Sa Rejis Fè:          San Rejis la:  Pou moun ki enterese       Li difisil pou pwofèsyonèl  patisip...
1.  Pwofèsyonèl medikal kontakte anplwaye   Rejis la2.  Nou gade ki kalite volontè yo bezwen e nou   kontakte moun k...
http://vis.berkeley.edu/courses/cs160-fa06/wiki/images/f/fd/JigsawInformedConsent.gif                   ...
  Ki sa’w vle nou konnen de kominote ou?  Ki enfomasyon ou touve ka ede nou ak  patisipasyon Ayisien nan etid rechèc...
AnkètSijesyonKesyonKonsey      15
Haitian community presentation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haitian community presentation

338 views

Published on

This presentation is Haitian Creole.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haitian community presentation

 1. 1. Farrah Belizaire May 2011
 2. 2. 1. An Pale!2. Entwodiksyon a Rechèch Klinikal3. Rejis ReSPECT Metòd Kolaboratif 4. Evalyasyon 5. Sesyon Kesyon-Repons 2
 3. 3. • Nan opinyon pa-w, ki valè yon “volontè” genyen?• Ki konsey ou genyen de rechèch klinikal?• Ki kalite enfomasyon (bon ak mal) ou kon tande de rechèch klinikal?• Ki reson ki genyen ki ta fè’w paticipe nan rechèch klinikal? 3
 4. 4. Etide rechèch klinikal se mwayen pou nou apran jan pou nou amelyore trètman medikal e jan pou nou bay pi bon swen 4
 5. 5. Etide Sal Fe Examp“Prevention” Etide sa yo swiv jan pou Etide ki pou prevni gwosEtide Ki Pou Evite nou ka evite kek maladi nan group teenagerMaladi oubyen kondisyon“Behavioral” Etide sa yo swiv jan Etide pou moun ki fimènEtide Ki Swiv temperaman nou ka gen oubyen bwe alkolKonpòtman Ou relasyon ak kalite maladi oubyen kondisyon nou ka devlope“Observational” Etide sa you swiv jan Etide pou moun kiEtide Ki Obsèrve sante nou ka change bezwen pedi pwa apre kek semen, mwa, oubyen ane 5
 6. 6.  GHESKIO “Groupe Haitien dEtudes du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes” te fèt nan 1982. Group sa offri sèvis medikal ki gratis et yo kondui rechèch nan SIDA, TB, sèvis pou repwodiksyon, et maladi seksual. Travay GHESKIO vrèman enpòtan le nou konsidere prèske 3% nan adilt en Ayiti gen SIDA  Etid Imigran Nan 2009, BU/BMC te kondui rechèch pou elèv imigran ki lèkol Boston. Dokte yo jwenn ke 14% nan 168 ti moun ki nan lag 15 ans rive a 24 ans gen depwesyon. Reson pou depwesyon ti moun sa yo ankli: yo ka gen papa yo mouri, yo ka pa fo nan etide yo, oubyen yo ka pa pase ase tan ak lot ti moun.  Depo-Provera Depi 1968, medam Ayisien kon itilize Depo-Provera kom kontraseptif. Men se jiska 1992 Etazini aksepte Depo-Provera pou pèp pa yo. Pou ki sa? Peyi tankou Ayiti pa gen mem regleman Etazini genyen. Pa gen moun ki ta ka apwouve medikan-a, ki fe, li enpòtan pou nou gen tout enfomasyon ki disponib."Haiti: GHESKIO Centers - Global Health | Weill Cornell Medical College." Weill Cornell Medical College in New York City | Cornell University. Web. 17 May 2011. 6 <http://weill.cornell.edu/globalhealth/major-initiatives/haiti/>.Smith Fawzi, Mary C., Theresa S. Betancourt, Lilly Marcelin, Michelle Klopner, Kerim Munir, Anna C. Muriel, Catherine Oswald, and Joia S. Mukherjee. "Depression and Post- traumatic Stress Disorder among Haitian." BMC Public Health (2009). Print.Potts, M., and J. M. Paxman. "Depo-Provera--ethical Issues in Its Testing and Distribution." Journal of Medical Ethics 10.1 (1984): 9-20. Print.
 7. 7. Benefis Risk 1. Rechèch klinikal ka 1. “Protocol” la ka mande dekouvri anpil avansman anpil tan ak atansyon lè medikal pou ou vwayaje nan anplasman etide la Examp de pwogrè 2. Trètman yo ka fè’w mal  Vaksen alèz , oubyen reyaksyon  Trètman nouvo pou ou a trètman yo ka grav maladi tankou cancer, sik, ak pwoblem kè 3. Trètman-a ka pa effektiv  Machine X- Ray a lot tès pou ou di tou dyagnostik"Understanding Clinical Trials - ClinicalTrials.gov." Home - ClinicalTrials.gov. 2007 Sept. 20. Web. 05 July 2010. <http://clinicaltrials.gov/ct2/info/understand#Q06>. 7
 8. 8.  Moun ki patisipe nan etide rechèch ka dikte konsey kominote-a genyen de sante ak sekirite. Rezilta etid yo ka fourni pwofèsyonèl medikal ak pi bon konesans de sa kominote-a bezwen nan swen-sante Patisipasyon nan etid rechèch ka ogmante konesans kominote-a de kek maladi oubyen kondisyon ki exsite 8
 9. 9. WHITE 2,365 (0.4%) 366 44,284 25,878 (7.5%) (4%) (0.1%) BLACK/AFRICAN AMERICAN OTHER 46,102 (7.8%) ASIAN 320,944 TWO OR MORE RACES 149,202 (54.5%) (25.3%) AMERICAN INDIAN/ALASKA NATIVE NATIVE HAWAIIAN/PACIFIC ISLANDERSource: http://boston.areaconnect.com/statistics.htm; US Census 2000 (2010 Census not released as of 3/14/2011) 9
 10. 10. 3,769, 2,787, (2%) (1%) 3,641, (2%) 8100, (4%) English 8611, (4%) Spanish Haitian Creole 22,586, (11%) PORT Creole/ Cape Verdian Portuguese Other Unavailable 152,484, (76%) 10Source: http://boston.areaconnect.com/statistics.htm; US Census 2000 (2010 Census not released as of 3/14/2011)
 11. 11. Ki Sa Rejis Fè: San Rejis la: Pou moun ki enterese  Li difisil pou pwofèsyonèl patisipe nan etid rechèch medikal jwenn ak moun nan kominote-a Pou pwofèsyonèl medikal ki bezwen volontè  Pwofèsyonèl medikal yo ka pa jwenn moun yo bezwen nan tan yo genyen pou yon Yon mwayen pou anplwaye fini etid yo Rejis la konekte volontè ak etid 11
 12. 12. 1. Pwofèsyonèl medikal kontakte anplwaye Rejis la2. Nou gade ki kalite volontè yo bezwen e nou kontakte moun ki enrejistre ak Rejis la (Examp: Medam nwa, nan laj 55 an, ki gen sik)3. Nou bay ou tout enfomasyon ou bezwen de sa rechèch la bezwen dekouvri, e apre sa ou kontakte Pwofèsyonèl medikal pou kont ou oubyen nou ka fe yo kontakte ou 12
 13. 13. http://vis.berkeley.edu/courses/cs160-fa06/wiki/images/f/fd/JigsawInformedConsent.gif 13
 14. 14.  Ki sa’w vle nou konnen de kominote ou? Ki enfomasyon ou touve ka ede nou ak patisipasyon Ayisien nan etid rechèch klinikal ki fèt nan BU/ BMC? Eske ou enterese patisipe nan etid rechèch klinikal ki fèt nan BU/ BMC? 14
 15. 15. AnkètSijesyonKesyonKonsey 15

×