Faro Architecten

1,622 views

Published on

Een overzicht van onze bureaufilosofie en projecten.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Faro Architecten

 1. 1. Bureaudocumentatie
 2. 2. 0. | BureaufilosofieAlledaags utopia FARO architecten is een bureau dat uitdagingen zoekt: van oudsher staan wij bekend als goedeHet werk van FARO baseert zich op een grote puzzelaars. Vanuit een sterke naam in demaatschappelijke betrokkenheid. Deze (complexe) woningbouw verbreden wij onsbetrokkenheid uit zich zowel in werkwijze als in het werkterrein de laatste jaren naar onderwijs en zorg.gebouwde resultaat. Sociaal, ecologisch en Opgaven waarin onze kernwaarden ook goedearchitectonisch zijn de trefwoorden. aansluiting vinden bij de thematiek van de opgave.Voor wie doe je het eigenlijk en, gelukkig steedsvaker, mét wie. De mens staat centraal. We bouwenin de context van de omgeving en in samenhang metde maatschappij die je omringt. We bouwen metstadsbewoners, voor kinderen, in dorpen, langs hetwater of in het bos. We zoeken draagvlak, deresultaten van ons werk zijn immers voor iedereen.Bruikbaar, prettig, toegankelijk en begrijpelijk. Wij zijn trots op het winnen van de publieksprijs bij deWe zoeken naar wegen om ons werk duurzamer te verkiezing van ‘architect vanmaken, in de brede zin van het woord: Zuiniger, het jaar 2009. Voor het jaarmooier, flexibeler, beter, sterker, schoner…… We 2010 zijn we wederomonderzoeken het nieuwe, we koesteren de waarde genomineerd.van de eenvoud, we willen de middelen beheersen. ‘..De jury is onder de indruk van de wijze waarop FARO het architectenberoep weer maatschappelijkEen gebouw past zijn gebruikers goed. Soms licht en maakt. Niet door telkens opnieuw (zoals veleluchtig, dan weer stevig en robuust. Er zit altijd iets anderen) het vak zelf te herdefiniëren, maar doorin van onszelf maar het laat een ieder de keus hoe juist aan de andere kant te beginnen, te weten bijhet te lezen. En, een gebouw is fris en glimlacht, een de feitelijke gebruikers en beschouwers van debeetje humor doet een mens goed. gebouwde omgeving....’Entree FARO vestiging Lisserbroek
 3. 3. Inhoudsopgave1. Woningbouw2. Scholenbouw3. Zorgprojecten4. Duurzaam bouwen5. Bijzondere projecten
 4. 4. 1 | Woningbouw
 5. 5. 1 | De Groote Wielen, RosmalenBroekland, onderdeel van de Groote Wielen in Ten tijde van het ontwerp waren deze projectenRosmalen ligt midden in het groen. FARO ontwierp vooruitstrevend op duurzaam gebied met een EPCvoor twee verschillende opdrachtgevers, maar in van 0,67. De gebouwen hebben vraaggestuurdeeen soortgelijke opzet, 32 en 37 woningen in ventilatie, warmteterugwinning via de douche, zeerBroekland. Wonen in Broekland is enerzijds intiem goede isolatie, verbeterde HR ketels endankzij de uitgekiende bebouwing en anderzijds regenwaterinfiltratie. Ook was er extra aandachtgroots en ruimtelijk vanwege het vrije uitzicht over voor duurzaam materiaalgebruik.grasland en water. Zoals in heel Groote Wielen profiteert ook dit planDe bebouwing heeft verschillende rijen en 2- van het duurzame karakter én de schoonheid vankappers, passend in de context van Broekland. Op ‘de watermachine’ een innovatief watersysteem omde koppen zijn de woningen gedraaid, zodat ze zich regenwater in de wijk zelf te zuiveren en terichten op Het Broek of de Lage Ring. De binding gebruiken.tussen de woningen wordt versterkt door een bovende erkers en entrees doorgaande daklijn enboeiboord.De woonstraten zijn autoluw. Hier hebben weoptimaal gebruik van gemaakt met verandas entuinen aan de voorzijde. In straten waar meerverkeer doorheen rijdt, hebben we de verandas opde eerste verdieping geplaatst en hebben we erdeels ook erkers van gemaakt. De geparkeerde autostaat voor een belangrijk deel op binnenterreinen.Een gecombineerde oplossing van bergingen enerfscheiding zorgt hier voor eenheid.
 6. 6. 1 | Scala, Amsterdam
 7. 7. 1 | Scala, AmsterdamDe Kolenkitbuurt in Amsterdam wordt Onder het blok is een half verdiepte parkeergaragegeherstructureerd. Op een voormalige strook met met 135 parkeerplaatsen opgenomen. De beidevolkstuinen langs de Ringspoorzone in Bos en uiteinden hebben een robuust accent: aan deLommer is het plan Scala gerealiseerd als een van Erasmusgracht een hoge toren van 15 lagen en aande eerste onderdelen van deze herstructurering. de Bos en Lommerweg een “kopgebouw” van zevenWoonkwaliteiten verbeteren en verbindingen leggen lagen. De toren bevat woningen, drie per verdieping,met het vooroorlogse Amsterdam, dat is wat we het kopgebouw kent een zorgprogramma.wilden. Op een compacte locatie van 230x30 meter Aan de Leeuwendalersweg is in zes verdiepingenis een zeer divers programma van 210 woningen gebouwd. Om daarmee toch voldoendegerealiseerd waaronder verschillende levendigheid aan de straat te garanderen, zijn dezorgwoningen. Het plan is zorgvuldig ingepast, onderste twee woningen met eigen voordeurenrekeninghoudend met geluid van twee kanten, en direct vanaf de straat toegankelijk. De lengte van hetprachtig gematerialiseerd met hoogwaardige blok is genuanceerd door terugliggendematerialen waarvan we weten dat ze lang mee transparante insneden met trappen en liften voor degaan. hoger gelegen appartementen.Voor een groot deel bestaat het plan uit De architectuur is geïnspireerd op de zorgvuldigkoopwoningen, maar er zijn ook sociale gedetailleerde baksteenarchitectuur uit de gordelhuurwoningen, zorgwoningen en WIBO-woningen. 20-40. Vooroorlogse architectuur met oranje enZes groepswoningen voor dementerende ouderen bruine bakstenen gecombineerd met witte accentenen 34 WIBO woningen (wonen in beschermde heeft aangetoond duurzaam gewaardeerd teomgeving) bevinden zich boven de buurthuiskamer, worden. Dit is echt Amsterdams idioom dat past bijeen zorgsteunpunt en het kantoor van de de ambitie van de stad om binnen en buiten de ringwijkbeheerder. één geheel te laten ontstaan.
 8. 8. 1 | Haveneiland, Amsterdam
 9. 9. 1 | Haveneiland, AmsterdamOns ontwerp van blok 25 past naadloos in het Aan de andere zijde van het grachtje liggenstedelijk ensemble van het Haveneiland: het heeft koopwoningen, waarvan de duurdere een flinke tuineen heldere stedelijke buitenkant met aan de en een ruime garage hebben. Deze garages zijn viabinnenzijde verrassende extras. Het blok bestaat uit een straatje te bereiken dat refereert aan detwee appartementenblokken en 19 ruime Engelse Mew, de achterstraatjes die bedoeld wareneengezinswoningen. om de koetshuizen te ontsluiten in Engelse steden en die nu verlevendigd worden door leuke ateliersBlok 25 bevat echter meer dan woningen: Een en winkeltjes. Deze mogelijkheid bestaat hier ook,kinderdagverblijf aan het park en een bedrijfsruimte met op de hoeken een extra ruimte op degericht op horeca in het huurblok. Beide zijn verdieping.ontworpen met een maximale uitstraling aan debuitenzijde van het blok is, zonder overlast aan de Architectonisch is Blok 25 strak met een knipoog.binnenzijde. Daarbij heeft dit blok twee flinke Een helder blok met moderne architectuur in eenparkeergarages, waardoor er in blok 25 meer kleurstelling die past op het Haveneiland, maar dieparkeerplaatsen dan woningen zijn: uniek op IJburg! wel wat frisser is dan gebruikelijk. Mooie stenen in warme kleuren met helder witte accenten, zoals deEen doorsnijding met een grachtje vormt een erkers en de kaders rondom de ramen, zorgenheldere scheiding tussen koop en huur. Het ervoor dat Blok 25 zich straks van de omgevinghuurgedeelte vormt een U-vormig blok met onderscheidt. De raampartijen volgen de trend opbijzondere galerijen rondom een mooi aangelegd IJburg waar verticale ramen zorgen voor eendek met bomen. In dit blok bevindt zich een breed stedelijke uitstraling. De binnenkanten hebben hunscala aan woningtypen: maisonettes op de begane eigen sfeer: een lichte kleurstelling in grijs en wit metgrond, meer gericht op gezinnen, normale veel groen vormt een contract met de buitenzijde.huurappartementen en een flink aantal woningtypesdie zijn aangepast voor verschillende doelgroepenmet een zorgbehoefte. Deze verschillendewoningtypes liggen aan ruime overdekte galerijenmet buitenruimtes gericht op de lichte binnenzijde.
 10. 10. 1 | Coornhertkade, Alkmaar
 11. 11. 1 | Coornhertkade, AlkmaarHet gebouw aan de Coornhertkade herbergt eenprogramma wat in deze buurt normaal gesproken ineen straat vormt: 60 woningen en 60 parkeerplaatsen.Over de plaatsing in de wijk is lang nagedacht. Inplaats van een serie lagere gebouwen tussen wijk enpark hebben wij in samenspraak met de bewonersgekozen voor het concentreren van de opgave in eencompact gebouw van 10 lagen hoog. De vrijeuitzichten van en naar het park zijn hierdoor voor dezittende bewoners zo min mogelijk geblokkeerd. Hetgrote blok is een bewuste gezamenlijke keuze uitinspraak voortgekomen.Het stedenbouwkundig plan hebben FARO en degemeente samen met de bewoners gemaakt, daarin isdit programma op deze plek vastgelegd. Vervolgens ishet gebouw samen met de bewoners ontworpen:FARO heeft 3 varianten bedacht en de bewoners ende corporatie hebben en 1 gekozen. Dit ontwerp isverder uitgewerkt waarvan de resultaten steeds zijnteruggekoppeld naar de bewoners. Met als resultaat:een trotse buurt en een vlekkeloos proces zonderklachten met een soepele bestemmingsplan- boven: onthulling spuwer als hwa door bewonersprocedure. beneden: zicht vanuit park
 12. 12. 1 | Geuzenveld, Amsterdam
 13. 13. 1 | Geuzenveld, AmsterdamDe hoofdopzet van dit project was het maken van collectieve, tuin is een halfverdiepte parkeergarageeen eigentijdse tuinstad waarin de groene stedeling verborgen. Rondom de tuinen staat een muur diemet trots kan wonen. Het licht, lucht en ruimte uit een krachtige grens maakt tussen het openbare ende jaren vijftig wordt uitgebreid naar licht, lucht, het collectieve gebied. De gevels bestaan uitgroene ruimte en keuzevrijheid. Het project aluminium en baksteen. Aan de buitenzijde van hetGeuzentuinen leverde een eigentijdse tuinstad op plan is de baksteen de baas, aan de binnenzijde hetwaarin de groene stedeling met trots kan wonen. De aluminium. Op sommige punten vloeien ze in elkaarbelangrijkste uitgangspunten waren: voortbouwen over.op tuinstadgedachte, het groen definiëren enbegrenzen, collectieve tuin, parkeren structureel Alle woningen hebben zeer flexibele plattegrondenoplossen, architectonische en ruimtelijke expressie, en zijn daar waar mogelijk voorzien van een inganghuur en koop gemengd en hoge woningdichtheid aan de straat. Er is naar gestreefd om bij zoveel mogelijk woningen met de deur in huis te vallen.In de Amsterdamse wijk Geuzenveld heeft FARO Deze woningen zonder hal geven meer134 woningen in verschillende types ontworpen en mogelijkheden voor contact met de straat. Allegerealiseerd. Aansluitend op het omliggende woningen hebben hoge verdiepingen, de woningenstratenpatroon is het grote terrein opgedeeld in drie met eigen parkeerplaats hebben door hun split-level-delen met daartussen wegen voor voetgangers. In principe aan de straat zelfs een hoogte van meerelk deel is, rondom een collectieve tuin een mix van dan vier meter. Door veel verschillende kwaliteitengrondgebonden en gestapelde woningen, zowel aan te bieden is gestreefd naar een duurzamehuur als koop, ontworpen in een combinatie van bewoning van deze Tuinstad Nieuwe Stijl.hoge en lage volumes. Met het oog op optimalebezonning zijn de gestapelde woningen op nietstorende punten geplaatst. Zo is het grootste enhoogste gebouw aan de noordzijde gesitueerd.Onder ieder binnenterrein met een, deels
 14. 14. 1 | Droste, Haarlem
 15. 15. 1 | Droste, HaarlemOp het historische Droste-terrein aan het Spaarnezijn 229 woningen en appartementen ontwikkeld toteen nieuw centrum van eigentijds wonen en werken.Hiervoor is op het voormalige fabrieksterrein eenaantal bestaande gebouwen omgebouwd en eenaantal nieuwe gebouwen verrezen.Het stedenbouwkundig concept van DKV ging uitvan een stedelijke dichtheid en een openbare ruimtemet een goede structurele parkeeroplossing. Hetgehele gebied is autovrij en al het parkeren bevindtzich inpandig en uit het zicht. De smalletussenstraatjes die zo ontstaan zorgen voor een“knusse” stedelijkheid.De meeste woningen liggen aan deze straatjes.Deze woningen hebben woonkamers op de eersteverdieping, met veel privacy, die nog wordt versterktdoor de verschuifbare schermen die het zicht naarbuiten niet belemmeren. De begane grond isvoornamelijk open wat uitnodigt om een goederelatie met de straat te leggen. Hier liggen dewoonkeukens. De straat wordt uitgenodigd in dewoningen en omgekeerd waarmee de levendigheid
 16. 16. 1 | Twuyverhoek
 17. 17. 1 | TwuyverhoekEen dorps karakter, ruimte voor specifieke FARO ontwierp 171 woningen voor tweedoelgroepen als jongeren en ouderen en nadruk op verschillende opdrachtgevers. Dit zijn twee dorpseenergiezuinig en duurzaam bouwen. Dat zijn enkele appartementengebouwen van ieder tien woningen,uitgangspunten uit de ambitie die aan de basis staat een via de garage geschakelde woning, twee typenvan de ontwikkeling van Twuyverhoek, de nieuwste twee-onder-een-kapwoningen, en drie typenuitbreiding van het Noord Hollandse dorp Sint rijwoningen.Pancras.De basis van het plan Twuyverhoek werd gelegd in2004 toen FARO samen met Heren5, van der WaalsZeinstra, SVP en Min2 opgesloten werd door degemeente Langedijk in een hotel in de duinen omeen integraal plan te maken. Het hele dorp keekmee, de gemeentelijke diensten, de gemeenteraad,een cultuurhistorica en een klankbordgroep uit hetdorp. Dat was bijzonder. Het komt zelden voor dateerst de ontwerpers geselecteerd worden om eenplan te maken en dat er daarna pas marktpartijengeselecteerd worden.Via workshops hebben we een concept gemaaktvoor een dorpse uitbreiding van Sint Pancras. Naeen collectieve analyse van de kwaliteiten van SintPancras en eerdere ervaringen van de ontwerpersbleek het een goed startpunt om zo veel mogelijkplaningrediënten schijnbaar toevallig te mixen.Gecombineerd met het maken van afspraken overeen materiaal- en kleurpallet zodat het leidt tot eengoede samenhang. Er doen ook 40 vrije kavels meein dit spel. Deze staan niet gesorteerd in een hoekvan het plan maar zijn volledig gemixt door de helewijk.
 18. 18. 1 | Biesland
 19. 19. 1 | BieslandBiesland bestaat uit 479 woningen waarbij het Alle woningen hebben dezelfde dakhelling en allehandschrift van vijf verschillende architecten dakpannen en bakstenen zijn familie van elkaar watondergeschikt is aan het ensemble van een dorpse betreft kleur en materiaal. Alle huizen zijn inbuurt. Voor de identiteit van het stedenbouwkundig verschillende architectuurnuances gebouwd. Hetplan en de architectuur van de woningen is een resultaat is een informele en ontspannenkeuze gemaakt voor woningen met kappen volgens woonomgeving.de oude boerenverhoudingen van 3:4:5 (53 graden)en een duurzaam en ingetogen palet aan Een heldere en zorgvuldig vormgegeven overgangmaterialen. Door de integrale benadering van van het kavel naar de openbare ruimte is vanarchitectuur, stedenbouw en landschap is een invloed op de duurzaamheid vaneenheid in verscheidenheid ontstaan die de wijk stedenbouwkundige plannen. In Biesland is geeneen prettige vanzelfsprekendheid geeft. enkel kavel gelijk aan de ander. Daarom is per kavel een soort microstedenbouw bedreven: heel exact isVoor een prijsvraag bedacht FARO samen met bepaald hoe de woning op elk kavel staat, wat deHeren5 het winnende stedenbouwkundig plan dat, maat van de voortuin is, wat de bijpassendetien jaar later onder de naam “Biesland” is voltooid. goothoogte en nokrichting is, wat de plek van deHier is nu de harmonieuze balans tussen eenheid en berging, de garage en de auto is en welkeverscheidenheid gerealiseerd doordat de vijf erfscheidingen toegepast moesten worden.architecten zich hebben geschikt naar de afsprakenvan het beeldkwaliteitplan en doordat het plan dooréén opdrachtgever en aannemer is gerealiseerd.Biesland is als een dorp met heel verschillendewoningen die een samenhangend ensemblevormen.
 20. 20. 1 | Hoogwoud
 21. 21. 1 | HoogwoudIn opdracht van Zeeman Vastgoed heeft FARO inHoogwoud ‘Hollands Glorie’ ontworpen na eerst eenselectieprijsvraag (voor ontwerp en ontwikkeling) tehebben gewonnen. Geïnspireerd op de Hollandsetraditie van dorpsuitbreidingen, passend bijHoogwoud als typisch Noord Hollands dorp. Eenplan met een variatie in woningtypen: rijwoningenmet bijzondere koppen, tweekappers enappartementen in koop en huur.Hollands Glorie verwijst naar de Hollandse traditiein de architectuur. Met kleuren die van alle tijdenzijn: rode daken en bakstenen, accenten in hout,stand rood geschilderd en witte kozijnen enboeidelen.Door verschillende maatregelen, zoals verbeterdeisolatie, HR++ ketel met zonneboiler, mogelijkhedenvoor zonnepanelen en een HR ventilatiesysteemscoren de woningen 10 tot 15% beter dan devereiste EPC van 0,8.Veel aandacht is besteed aan een goede detailleringwat een gebouw tijdloos en dus duurzaam maakt.We hebben gekozen voor hoogwaardige materialendie mooi verouderen, zoals baksteen en keramischepannen. Voor de witte lijsten, dakkapellen, erkers en‘houtwerk’ in de gevels zijn innovatieve onderhouds-arme materialen toegepast vanaluminiumcomposiet, kunststof en vezelcementwaarbij steeds is gezocht naar een strakkedetaillering passend bij het materiaal en architectuur.
 22. 22. 1 | Riethoeve, Hoogeveen
 23. 23. 1 | Riethoeve, HoogeveenMinder verouderde flatjes, meereengezinswoningen, dat was de opgave. In deplaats van een aantal gesloopte portiek-etageflatszijn 30 grondgebonden woningen gerealiseerd ineen parkachtige omgeving rondom een haventje. Opde locatie Riethoeve heeft FARO vier twee-onder-een-kapwoningen, 13 rijwoningen aan de haven en13 rijwoningen aan het park ontworpen.Deze woningen zijn in feite gewone woningen voorde gewone man. Ze dienden dan ook met een “krap”budget te worden gebouwd te worden. FARO heeftvoorgesteld deze woningen te bouwen met deuitstraling van een Drentse schuur. Dat betekendeeen unicum: rijtjeswoningen met een rieten dak.Budgettair gesproken zijn deze woningen op allepunten sober, alleen voor het rieten dak is extra geldgeïnvesteerd. En met groot succes, want wat bleek:deze smaakmaker, dé identiteitsdrager van het plansloeg zo aan dat alle woningen in korte tijd voor zeergoede prijzen, ondanks de moeilijke markt inHoogeveen, zijn verkocht.De rieten kap is een 100% duurzaam materiaal,geheel Co2 neutraal. Het riet geniet zon bredewaardering, zoveel mensen vinden het mooi, dat dewoningen nu al een hogere waardeontwikkelinglijken te hebben dan veel andere (nieuwe) woningenin de buurt. De woningen voldoen voor het overigeaan alle hedendaagse eisen die gesteld worden ophet gebied van duurzaamheid. Ons motto was teinvesteren in die dingen die lang mee moeten:duurzame materialen, zeer goede isolatie,eenvoudige installaties en degelijke detaillering.
 24. 24. 1 | de Goorn
 25. 25. 1 | de GoornFARO heeft in opdracht van Zeeman Vastgoed enUSP Vastgoed 69 nieuwe woningen ontworpen voorde rand van de uitbreidingswijk ‘Burgtlanden’ inWesterkoggenland. Deze rijtjes en twee-onder-één-kap-woningen zijn ontworpen naar een eigentijdsevertaling van architectuur zoals deze bekend is vanDudok. Een uitgebalanceerde vlakverdeling enhorizontale belijning is gecompleteerd met krachtigeverticale accenten in de vorm van torentjes op of netnaast de hoeken.Horizontale lijnen zijn luifels, goten of in kadersgevatte ramen en scheppen eenheid in het heleplan. De verticale ‘torentjes’ zorgen voor extra ruimteop de verdieping en zijn start of eindpunt in decompositie. De woningen hebben hellende kappendie aansluiten op kappen in de twee anderedeelplannen.Ondanks de rijke architectuur zorgen de helderecasco’s en een uitgekiende detaillering voor eenzeer goede prijs-kwaliteitsverhouding met een (voordit segment woningbouw) zeer lage m3’s prijs.De formele architectuur vraagt om een heldereafbakening. Woningen kunnen aan de binnenzijdevan de blokken op diverse manieren wordenuitgebreid, terwijl gebouwde en groeneerfscheidingen het beeld vanaf de straat bepalen.
 26. 26. 1 | IJmuiden
 27. 27. 1 | IJmuidenOp een plein, onderdeel van de groene loper, Binnen in het gebouw zijn verschillende typenmidden in de Binnenhaven komen 2 bijzondere appartementen ontworpen: Grote appartementenappartementengebouwen. Vriendelijk, helder wit met flexibiliteit in indeling bieden goedevormgegeven verkrijgen de appartementen een mogelijkheden voor levensloopbestendig wonen.bijzondere plek in het ensemble van de Een aantal kleinere appartementen zorgt voor eenBinnenhaven. gemengde doelgroep: ook starters op de koopmarkt kunnen hier terecht. De appartementen zijn voorzienTe midden tussen de overwegend rode van ruime buitenruimtes in de eerder genoemdeeengezinswoningen leek het FARO architecten verandas.belangrijk de grotere volumes van dezeappartementen te verzachten door een lichte De blokken staan op een verdiepte parkeergarage.kleurstelling. De gedachte aan lichte gebouwen riep Vanuit deze garage kunnen de bewoners direct metbij ons al snel een beeld op van traditionele de lift hun appartement bereiken. De garage zorgtbadarchitectuur, de architectuur die je vindt in mooie voor iets extras in de maaiveldinrichting. Door eenoude badplaatsen. Witte volumes met opvallende klein hoogteverschil staan de blokken op een soortbuitenruimtes in de vorm van verandas. podium ten opzichte van de rest van de wijk. De landschapsarchitecten van Buro Lubbers pakken ditVoor blok 4 en 5 van de Binnenhaven is een thema op in een fraaie inrichting van dat maaiveld.eigentijdse vertaling gevonden waarbij de grotebalkons op de hoeken van het gebouw zijn geplaatsten zijn vormgegeven als verandas. De vormgevingvan de balkons is doorgezet als arcade voor deentrees om deze te benadrukken. De blokkenkennen een subtiele traditionele opbouw vanuit dezogenaamde klassieke driedeling: een plint die hetgebouw stevig op de grond zet, een middenstuk en Afbeeldingen deze en tegenoverliggende pagina:een beëindiging van het gebouw door middel van impressies van het ensemble van de 2 gebouwen uiteen andere raamverdeling en metselwerkdetaillering. de verkoopstukken
 28. 28. 2 | Scholenbouw
 29. 29. 2 | Dubbele basisschool Den Haag
 30. 30. 2 | Dubbele basisschool Den HaagDeze dubbele basisschool staat in het hartje van de 3) De allerjongsten hebben afgezonderde enSchilderswijk in Den Haag. Het gebouw biedt plaats afsluitbare kleine pleintjes waar ze besloten en veiligaan twee 16-klassige basisscholen met kunnen spelen, de zogenaamde “Pleintjes voor depeuterspeelzalen en gymzalen. Het ontwerp wordt Kleintjes”.mede bepaald door de volgende uitgangspunten: 4) Het manifesteert zich als twee scholen die1) Stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben er overduidelijk familie van elkaar zijn maar toch huntoe geleid dat het blok tot de rooilijn wordt eigen karaktertrekken hebben.volgebouwd, zo wordt de bloktypologie uit de directeomgeving gevolgd en het blok afgemaakt. Het gebouw functioneert ook als een maatschappelijke ontmoetingsruimte voor de bewoners van de buurt. Het2) De gevels worden bepaald door robuust ontwerp heeft hier rekening mee gehouden door eigenmetselwerk, gelardeerd met poorten en echte ingangen te maken zodat na- en buitenschoolseschoolramen. De poorten tussen het hoofdplein en de activiteiten makkelijk toegankelijk zijn.kleine pleintjes zijn ontworpen door de winnaars vaneen prijsvraag die gehouden is onder de kinderen vande school.
 31. 31. 2 | Bonifaciusschool, Alphen aan den RijnDe Bonifaciusschool heeft een aantal duurzamemaatregelen genomen die verder gaan dan hetbouwbesluit. Zo ligt de energieprestatie van hetgebouw 10% hoger dan de eis van het bouwbesluit.Er is gestreefd naar een compact gebouw met eengunstige verhouding tussen inhoud engeveloppervlak. Hierdoor is er al meteen veel minderenergieverlies. Verder zijn de voorwaarden vanDuurzaam Bouwen geheel in acht genomen engebruiken we zo veel mogelijk duurzame materialen.De school heeft een gebalanceerd ventilatiesysteem Begane grondmet warmteterugwinning. De warmteweerstand vande vloer, wanden en het dak ligt met > 3m²K/W ookboven de eisen van het bouwbesluit. Verder wordt ergebruik gemaakt van HR++ isolerende beglazing enkit- en schuimvrije detaillering.Met het inpassen van het gebouw op de bouwlocatiehebben we al meteen rekening gehouden met destanden van de zon. De zonwering wordt in hetgebouw geïntegreerd in de vorm van verticalescreens en zonwerend glas. Ook de bomen op hetplein geven in de zomer schaduw op de momenten Tweede verdiepingdat je het het meest nodig hebt. Op het dak komenPV-panelen.
 32. 32. 2 | Bonifaciusschool, Alphen aan den RijnDe bestaande Bonifaciusschool in de binnenstad van Het algemene deel bestaat uit een grote hal,Alphen aan den Rijn gaat verhuizen van een oud centraal gelegen, herkenbaar een zeer flexibel tegebouw aan de Paradijslaan naar een nieuw gebouw er gebruiken. Dit is de belangrijkste ruimte van hetvlak achter. In de ontwikkeling van Alphen naar een gebouw waarmee de school een extra dimensie aanechte stad met een echt stedelijk klimaat wordt de zijn onderwijsprogramma kan toevoegen. Musicals,”Bonifaciuslocatie” een gebied met een flinke stedelijke theater, voorlichtingsdagen, teambijeenkomsten,bebouwing. De nieuwbouw van de Bonifaciusschool etc., etc. deze ruimte biedt er aanleiding voor. Hijpast in deze ontwikkeling en zal een belangrijke rol loopt door naar het schoolplein waar er ook eengaan spelen in de intensivering van dit klimaat. Een amphitheaterachtige stukje schoolplein aanschool voegt immers levendigheid toe aan een stad. gekoppeld is. Het schoolplein wordt ingericht met een grote boom.Het gebouw zal wat betreft zijn uiterlijk passen in destedelijke architectuur van Alphen, d.w.z. een stenen Via de hoofdingang komt men in een trappenhuisplint met daarboven een lichte, metalen gevel. De dat apart de ruimtes bedient. Zo kunnen allerobuuste, stenen plint wordt “versierd” met bogen: verschillende gebruikersgroepen hun eigen deel vankarakteristiek, herkenbaar en krachtig. De lichter de school gebruiken, ook derden die bijvoorbeeld ‘sogende opbouw heeft een horizontale belijning, avonds alleen de gymzaal willen gebruiken.contrasteert zowel qua kleur als qua textuur.De schoolgebouw bestaat uit twee delen: een deel metlokalen en een deel met meer algemene functies en degymzaal. De lokalen zijn per bouw gegroepeerdrondom een ruime tussenruimte waarin opverschillende manieren les gegeven kan worden.Hierbij is de vorm en de maat van de tussenruimteaangepast aan de leeftijd van de kinderen.
 33. 33. 3 | Zorg projecten
 34. 34. 3 | Krakeelbinnenzijde: zacht/hout/groenbuitenzijde: robuust/stevig schets van bankje op patio
 35. 35. 3 | KrakeelHet woon-servicegebouw is een belangrijk gebouw verwerkt zijn om de duurzaamheid teonderdeel van de vernieuwing van het centrum. Het vergroten. Er zijn ventilatieroosters opgenomen metzal gebruikt worden door tenminste negen een geïntegreerde zonnewering. Ook komt er eenverschillende gebruikersgroepen. Het gebouw warmtepompsysteem dat voor de vloerverwarmingmarkeert door zijn hoogte aan de westzijde en sluit en koeling gebruikt kan worden. Deaan op het multifunctioneel centrum aan de multifunctionaliteit van het gebouw wordt versterktoostzijde. Het laat toe aan de noordzijde en omarmt door het feit dat de zorgwoningen zo ontworpen zijnaan de zuidzijde. Het gebouw is aan elke zijde dat er makkelijk volledige, zelfstandigetoegankelijk en kent geen achterkanten. Het bevat appartementen van gemaakt kunnen worden. Ookwinkels die aansluiten op het winkelcentrum, 46 de (medische) kantoorruimte op de begane grondeigentijdse en flexibele zorgwoningen voor kunnen eenvoudig veranderd worden in ruimtes voorverschillende soorten zorg en 2000m2 bijbehorende andere functies.zorgfuncties. Start bouw is gepland voor 2011.Na een periode van onderzoek en zorgvuldigoverleg met gebruikers is een schets gemaakt voordit gebouw. Verschillende types bewoners zullen ditgebouw gaan bewonen, zij hebben verschillendevormen van zorg nodig. Psychogeriatrischepatiënten wonen, continue verzorgd, op één etage.Geestelijk gehandicapte jongeren zoeken hun wegnaar zelfstandigheid in een ander deel van hetgebouw. Voor andere groepen zijn er, naar eigenbehoefte, verschillende zorgpakketten.Het gebouw oogt van buiten robuust en stevig, metmetselwerk in verschillende verschijningsvormen.Van binnen is het daarentegen zacht en anders, metnatuur en natuurlijke materialen, en zodaniggemaakt dat het flexibel gebruikt kan worden enduurzaam is.Er is een aantal innovatieve ontwerpdetails die in het
 36. 36. 3 | Zorgerf Apeldoorn Begane grond Eerste verdieping Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Zolder Tweede verdiepingGebouw D Gebouw AVerstandelijk gehandicapt + dagactiviteit (bruto 505m2) Somatisch Psychogeriatrischkleinschalig groepsverblijf koffie cornerkamer: netto 24m2 kapsalontotaal opp bruto: 1370m2 zaaltje voor feestjes individueel verblijf woning: netto 40m2 totaal opp bruto: 2640m2
 37. 37. 3 | Zorgerf ApeldoornOp een boerenerf in Apeldoorn ontwerpt FARO vierverschillende gebouwen - een herenboerderij, degrote schuur, de hooiberg en de nieuwe schuur -voor 114 verschillende mensen met verschillendebeperkingen.We maken een herkenbare en op het programmaaansluitende groene woon- en leefomgevinggeïnspireerd op de boerderijarchitectuur uit hetverleden, maar stevig verankerd in het heden.Midden op het erf staat een grote boom, deze vormt Begane grond Eerste verdiepinghet centrum van het erf. Elk gebouw heeft eveneenszijn eigen ontmoetingsplek; de hooiberg heeftbijvoorbeeld een zonneterras met boom op het dak de Hooiberg,en de nieuwe schuur een geheime tuin. Dezeverschillende ontmoetingsplekken bieden ruimte Individuele kleine woningen voor verstandelijk gehandicapten.voor de mogelijkheden van de desbetreffende groep 12 woningen; netto 30mmensen, waarbij rekening wordt gehouden met hun Gemeenschappelijke ruimte op de tweede verdieping met zonneterrasbeperkingen. en boom.De typologie van de gebouwen en de specifiekeplaatsing op het erf is ingegeven door debewegingsvrijheid die voor de verschillendedoelgroepen mogelijk is. Daarbij is de structuur Tweede verdiepingzodanig dat ingespeeld kan worden op eenveranderende zorgvraag. Inzichten van nu kunnen inde toekomst veranderen en met de gebouwen wordtdaarop ingespeeld.
 38. 38. 3 | Zorgboederij de Hulst, Oterleek
 39. 39. 3 | Zorgboederij de Hulst, OterleekFARO heeft in Oterleek, op het voormalig agrarisch Het erf kent 2 delen: een pleintje binnenin de groepbedrijf “de Hulst”, voor de stichting Warm thuis een van gebouwen als informele ontsluiting van demodelboerderij voor psychisch geriatrische patiënten verschillende planonderdelen, en een erf om teontworpen. De bestaande boerderij wordt verblijven en te bewerken daaromheen binnen degerestaureerd, een deel van de schuren wordt boomsingel. Het bewerken van de tuin en degesloopt en biedt plaats aan nieuwbouw. Daarbij omgang met dieren op het erf past binnen deworden ook 2 schuren behouden als hobbyschuur filosofie van Warm thuis om haar bewonersen parkeervoorziening. geborgenheid te bieden die aansluit bij hun belevingswereld.De modelboerderij bestaat straks uit vijfgroepswoningen die op het erf gebouwd worden.Elke woning biedt huisvesting aan zes mensen metdementie. Vier van deze woningen zijn bestemdvoor permanente bewoning. Eén woning is bestemdvoor tijdelijke bewoning in het kader van “werken enleren”. Er komt een grote gemeenschappelijkeactiviteitenruimte (De Deel) op de begane grond vande gerestaureerde boerderij. Verder komt er een“hotelaccommodatie” bestaande uit 4-6logeerappartementen inclusief een individuelesanitaire ruimte en beperkte ruimte voor kantoor envergaderfuncties. Er komen ook zes eenvoudigeslaapkamers en een gemeenschappelijke sanitairevoorziening ten behoeve van medewerkers.De architectuur van de nieuwbouw sluit aan bij deagrarische sfeer: groepswoningen met eenschuurachtig uiterlijk, ontspannen gegroepeerdrondom een erf, uitgevoerd in massief hout. Hetgeheel doet daarmee recht aan de omgeving alsaan de bedoeling van het programma. Het biedt eenkleinschalige, herkenbare en veilige omgeving voorde toekomstige bewoners. Basisplattegrond zorgwoning
 40. 40. 3 | Zorgappartementen NijmegenVerdieping met zeven woningen aan de corridor
 41. 41. 3 | Zorgappartementen NijmegenHatert, een Vogelaarwijk, in Nijmegen vernieuwt: Er duurzaam en lichtkomen nieuwe woningen in vele segmenten en, met Het gebouw is zeer energiezuinig. De warmte in hetde vergrijzing in beeld, ook vele zorgwoningen. Op gebouw wordt opgewekt door eenhet Circusterrein, nu een leeg stuk grond in de wijk, bodemwarmtewisselaar. Met deze duurzameverrijst dit appartementengebouw. techniek wordt verwarmd met lage temperatuurverwarming en is tevens in de zomercomfort en contact koeling mogelijk. Daarnaast wordt via een wtw deHet bestaat uit appartementen die bestemd zijn voor warmte uit de afgevoerde ventilatielucht onttrokkenouderen met een zorgindicatie. Ruime en aan de koude lucht toegevoerd. Op het dak zijnappartementen met afsluitbare buitenruimtes, maar tevens zonnecollectoren aangebracht ten behoeveook een ruime toegangshal, grote brede gangen, van warmtapwater.vides en fraaie daklichten maken een aangenaam Om gebruik te maken van passieve zonne-energieverblijf in dit gebouw als vanzelfsprekend. De brede zijn in de gevel zijn horizontale betonbandencorridor laat ruimte, geen lange smalle gang maar aangebracht die aan de zuidzijde s zomers de zonplekken voor ontmoeting. De woningen zelf kunnen weren en s winters juist toelaten. Ook de afgesloteneenvoudig geschikt gemaakt worden voor invaliden, afsluitbare buitenruimtes fungeren als serres dieer is een goede relatie tussen de woonkamer en de zowel warmte als koude kunnen bufferen.hoofdslaapkamer zodat mensen die bed moetenhouden toch met het bezoek kunnen praten, debadkamer is op de verpleegbehoefte ingesteld, opelke verdieping is een separate berging aanwezigvoor scootmobiles.
 42. 42. 3 | Beekpark, Apeldoorn
 43. 43. 3 | Beekpark, ApeldoornIn Apeldoorn groeit het centrum mee met het ontworpen. Deze seniorenwoningen hebbengestaag groeiend aantal inwoners. Binnen een mogelijkheden voor diverse zorgpakketten en er isgroter stedenbouwkundig plan hebben wij een een aantal volledig aan rolstoelgebruik aangepastestedelijk blok ontworpen dat aansluit bij de moderne zgn. Fokuswoningen, waarin mensen met eenburen, maar toch warmte uitstraalt. lichamelijke handicap toch zelfstandig kunnen wonen. De woningen worden ontsloten via eenRondom een collectief binnenterrein liggen een 3-tal binnengang als comfortabele verwarmde ontsluitingblokken (de 4e zijde is bestaande bebouwing) met die ruimtelijk veel extra kwaliteit heeft gekregen.privé terrassen aan de collectieve tuin. Aan dekleinere zijstraten zijn grondgebonden stadshuizenen slechts drie lagen hogeappartementengebouwjes gerealiseerd. Dezeappartementen zijn klein en bedoeld voor starters.De stadshuizen zijn naar Brits voorbeeld met eenzogenaamde “Basement-flat-entrance” ontworpen.Zo wordt met Britse allure en privacy bovenstraatniveau gewoond met eventueel een trapje naarhet souterrain. Dit biedt extra gebruiksmogelijkhedenzoals werken aan huis, koken in de kelder of eeninwonende oma. De auto wordt onder de ruime encomfortabele woning binnenshuis geparkeerd.Het grotere appartementengebouw aan deVosselmansstraat heeft een plint met winkels enzorgvoorzieningen. Daarboven zijn appartementenvoor ouderen met een lichamelijke handicap
 44. 44. 4 | Duurzaam
 45. 45. 4 | Integrale duurzaamheidVisie op gebruik, duurzaamheid en architectuurZoals in de inleiding gesteld steunt ons FARO wil met haar ontwerpen ook betrokkenheid bijgedachtegoed op 3 pijlers: sociaal, ecologisch en de gebruikers organiseren. We willen mensenarchitectonisch. Pijlers die je niet los van elkaar kunt verbinden met elkaar en hun omgeving. Eenzien, maar die we tot 1 geheel integreren. Je zou dit omgeving die betekenis moet krijgen voor deintegrale duurzaamheid kunnen noemen, hoewel de mensen, zodat ze goed voor die omgeving zullenterm duurzaamheid inmiddels aardig uitgekauwd zorgen. En een omgeving met ruimte voorbegint te raken. (ongedwongen) ontmoeting, om te komen tot sociale cohesie.Onze werkwijze, en het (gebouwde) resultaatdaarvan leggen we liever niet uit aan de hand van 2. Schoonheiddie 3 pijlers. We doen dat liever aan de hand van Schoonheid is de essentie van het vak van deeen 6-tal themas die samen het basement onder architect. Daarnaast is schoonheid een voorwaardeons gedachtegoed vormen. Deze themas zijn voor duurzaamheid: als er van iets gehouden wordtBetrokkenheid, Schoonheid, Kwaliteit, Flexibiliteit, garandeert dat een lange levensduur. Het gaatHerbruikbaarheid en Energie. De volgorde is FARO om schoonheid op meerdere niveaus.willekeurig als het gaat om het belang dat we aan de Natuurlijk: een mooi gebouw, met mooie details.themas hechten, hoewel we niet voor niets Maar ook een gebouw dat mooi blijft in de tijd, fraaibeginnen met betrokkenheid. In onze projecten verouderd. En een gebouw dat zich wortelt in zijnzullen wij altijd trachten de juiste balans tussen deze omgeving en als vanzelfsprekend zijn plek in neemtthemas te vinden. in onze architectuurtraditie.1. Betrokkenheid Een recept voor schoonheid is moeilijk in korteIs dus waar het allemaal mee begint en eindigt. De bewoordingen te geven. FARO heeft het begripreden waarom we doen wat we doen en een gedurende haar bestaan in een aantal teksten,basishouding die nodig is om te komen tot integrale verspreid op ansichten, geprobeerd te duiden. Voorduurzaamheid. En daarmee eigenlijk het ons ontstaat schoonheid uit een manier van werken,overkoepelende thema… FARO wil betrokken zijn, belangrijke kernbegrippen zijn daarbij:wil werken aan opgaven waarmee we een verschil Smaakmakers: Een FARO plan heeft een duidelijkkunnen maken voor de gebruiker. En FARO gelooft karakter. Geen eendimensionaal karakter, maarin het bij de opgave betrekken van die gebruiker. vaak dubbel of soms tripel leesbaar.Echt luisteren naar de gebruiker en uitleggen wat je Maatpakken: Wij ontwerpen maatpakken. In eerstebeoogt met je ontwerp. Niet kritiekloos, maar samen instantie voor de opdrachtgever, een goed enproberen verder te komen tot een optimaal ontwerp. correct (maar eigenzinnig) antwoord op de vraag. Waar voor je geld! Maar ook een maatpak voor deLuisteren kun je organiseren. Zo werkt FARO maatschappij, passend voor de mensen alsbijvoorbeeld in processen met actieve (bewoners-) gebruiker en passant.participatie. Ook doen we vernieuwend onderzoek Kaaskoppen: we kennen onze achtergrond, ennaar smaak (zie www.architectuursmaaktest.nl) om stralen deze uit. We gebruiken zeker niet alleeneen gemeenschappelijk draagvlak onder leken en Hollandse inspiratiebronnen, maar durven wel uit teprofessionals te zoeken voor hedendaagse gaan van datgene wat naast ons op de grond ligt.architectuur. Op intelligente wijze, en altijd met onze eigen draai, zoeken wij onze eigen weg vanuit onze rijke architectuurhistorie. Betrokkenheid Schoonheid
 46. 46. 4 | Integrale duurzaamheidVisie op gebruik, duurzaamheid en architectuur 3. Kwaliteit Een open deur, natuurlijk staat FARO voor kwaliteit. Toch zien we om ons heen veel middelmatigheid, dus omschrijven waar voor ons kwaliteit in zit lijkt niet overbodig. FARO richt zich op een duurzaam resultaat: een gebouw moet goed in elkaar zitten van hoofdlijn tot detail. Gemaakt van goede materialen die mooi verouderen en goed onderhouden kunnen worden. Daarbij willen we materiaal efficiënt inzetten, verspilling is geen duurzame activiteit. 4. Flexibiliteit We stellen onder schoonheid dat we maatpakken maken. Deze moeten echter wel kunnen inspelen op een veranderende vraag in de toekomst. We kijken hier naar levensduur van onderdelen en richten onze aandacht op die delen die lang mee gaan. Vooral in het casco moet een goed evenwicht worden gevonden tussen efficiëntie en toekomstgerichtheid. Evenwicht tussen ruimtelijkheid en overmaat (vaak voorwaarden voor flexibliteit) en kostenbewustzijn. Een evenwicht dat we keer op keer met onze opdrachtgevers zullen onderzoeken. 5. Herbruikbaarheid Gaat over materialen, maar ook over (bestaande) cascos, hele gebouwen of stedenbouwkundige structuren. Onderliggende gedachte is dezelfde als bij de bekende Cradle tot Cradle filosofie: we moeten (steeds meer) cyclisch denken. Gebouwdelen, producten of materialen moeten passen in een biologische of technologische cyclus waarbij ze (na huidig gebruik) grondstoffen vormen voor nieuwe producten of materialen. 6. Energie Met in het achterhoofd de stijging van energiekosten lijkt het ook rendabel te worden om te investeren in dit thema. We volgen daarbij zoveel mogelijk de Trias-energetica: begin bij het beperken van verliezen (bijvoorbeeld het maken van een beter geïsoleerde schil), gebruik slimme systemen en maak gebruikers bewust van hun gedrag. De nog benodigde energie probeer je zoveel mogelijk uit duurzame bronnen te winnen. In de bestaande voorraad hebben we het meeste te winnen. FARO richt zich dan ook nadrukkelijk op opgaven in die bestaande voorraad.
 47. 47. 4 | Energieneutraal in Amsterdam
 48. 48. 4 | Energieneutraal in AmsterdamNa het succes van een energie-efficiënte woning opSteigereiland, heeft FARO voor een tweede versiede lat hoger gelegd. Woonhuis 2.0 is energie-neutraal en volgens de normen van Cradle to Cradlegebouwd waarbij materialen of composteerbaar zijnof na gebruik weer kunnen worden ingezet in eenander product. De CO2-reductie is 100%.Het ontwerp, de bouw en het monitoren van deexploitatie van dit huis wordt door FARO gezien alstestcase: hoe kun je zo duurzaam mogelijkontwerpen, wat komt je tegen tijdens de bouw enbewijst de theorie zich ook in de exploitatie van dewoning? En vooral ook: wat kan het architectonischaan nieuwe mogelijkheden op? FARO deelt deopgedane kennis door de uitgave van eenmagazine, het geven van lezingen en rondleidingen.Een kleine greep uit de toegepaste techniek:Het huis is op passiefhuis-niveau gebracht (heteerste gecertificeerde passiefhuis van Nederland)met een isolatiewaarde van Rc=10, drievoudigebeglazing, volledige kierdichting en balansventilatiemet WTW volgens Duitse normen. Verwarminggebeurt door zeer efficiënte zonnecollectoren in deborstweringen van het dakterras, ondersteunt (voorzeer donkere dagen) door een paletkachel. Eenwindmolen op datzelfde dakterras levert debenodigde elektriciteit.Het bouwen met hout is niet alleen vanwege deschoonheid en het cradle to cradle principe, maarook voor het comfort en de akoestiek. Hout isduurzaam en het isoleert goed. De gevel bestaat uitgebrand lariks, een verduurzaming volgens eenoude Japanse traditie. De verbrande toplaag maaktverduurzaming door schilderwerk of impregnerenoverbodig. Een enorme boomstam draagt aanijzeren staven de eerste verdieping. De boom komtvan de Korte Prinsengracht waar hij moest wordengekapt omdat hij te groot geworden was. Een ultiemhergebruik!
 49. 49. 4 | DeurneTrudo heeft, in samenwerking met Adriaans zonneboiler. Een leuke extra is een regenton, omProjectontwikkeling, aan FARO de vraag gesteld drinkwater te sparen. Met al deze maatregelen gaaneen plan te maken voor de centrale hof in het we veel verder dan de door de gemeenteplangebied de Rijtse Vennen in Deurne. Deurne voorgestelde EPC van 0,55. De gemiddelde GPRheeft als doelstelling gezet dat deze locatie score van dit project is 8,2.duurzaam ontwikkeld dient te worden. Ondanks de bijzondere vorm van het compex is erDit project is bedoeld als voorbeeld voor duurzaam een zeer rationeel casco ontstaan. Samen met eenontwikkelde woningbouw op grotere schaal. Doel is handige uitwerking zorgt dit voor een laaghet zoeken naar een andere manier van denken kostenniveau van € 275 / m3. De materiaalkeuze isover bouwen, ontwikkelen en wonen, om zo tot een duurzaam bepaald: degelijke en (deels) natuurlijkeduurzame investering in de gebouwde omgeving te materialen. Het slim inzetten van ruimekomen. Duurzaam is breed ingestoken van sociale dakoverstekken zorgt voor langeredoelstellingen, via energie tot rigoureuze onderhoudsintervallen.afvalscheiding tijdens de bouw.Het project bestaat uit 44 woningen in de socialehuursector en enkele koopwoningen rond eencentraal hof. De veranda voor het huis vormt deovergang tussen de individuele woningen en hetopenbare hof. Er gaat speciale aandacht uit naar hetterugbrengen van het energiegebruik en hetrealiseren van een aangename leefomgeving. De 44woningen hebben een gezamenlijk dak dat ook vooreen deel van de energievoorziening zal zorgen. Deoverstekken dienen tevens als zonwering. Dewoningen krijgen naast goede isolatie een HREketel, vloerverwarming, WTW ventilatie en een
 50. 50. 4 | Enexishuis zonnecollectoren warm tapwater begane grond lage temperatuurverwarming warmtepomp met bodemwisselaar PV-cellen verdieping elektrische auto smart grid
 51. 51. 4 | EnexishuisHet Enexishuis is een showcase voor modern leven Om te kunnen voorzien in de behoefte aan warmin een energienetwerk. Een huis dat energie oogst tapwater en ruimteverwarming, is er vanuit de wensuit natuurlijke hulpbronnen en die energie uitwisselt van Enexis om een all-electric huis te makenmet zijn (directe) omgeving via een smartgrid. gekozen voor een combinatie van 12,5m² zonnecollector in de vorm van vacuümbuizen metHet huis is duurzaam in al zijn facetten. Niet alleen een elektrische warmtepomp met bodemwisselaar.op het punt van energie, maar in alleontwerpkeuzes. Keuzes die gaan van materiaal tot Hiermee zal middels een lage temperatuur systeemen met gebruik en betrokkenheid met de omgeving. zowel verwarmt als beperkt gekoeld kunnen worden.Het heeft ook een educatieve taak: geschikt voor De zonneboiler kan tevens gebruikt worden om hot-uitleg en gericht op interactie. De layout van de fill apparatuur te voorzien van warmwater.woning zorgt voor een interessante routing door hethuis waarbij het innovatieve karakter beleefd kan Om alle elektrische energie op te wekken, dieworden. Daarnaast is het echter vooral ook een benodigd is om het gebruik van de woning inclusiefwoonhuis: zonder grote ingrepen is het een ruime het gebruik van een gemiddeld gezin tecomfortabele woning met leuke extras dat een compenseren zou minimaal 100m2 PV-cellen op hetlevenlang mee kan. dak aangebracht moeten worden.Het Enexishuis ligt in de bosrijke omgeving van In het ontwerp is echter op het zuidgeörien-teerdeVught wat bijdraagt bij aan het wooncomfort. Een dakvlak, buiten de zonnecollectoren en hetstevig basement van stenen muren geïntegreerd in dakraam, nog circa 140m² beschikbaar. Deze zalhet landschapsontwerp verankert het Enexishuis volledig worden voorzien van PV-cellen, waardoor ermet die omgeving en doet ook iets terug. Het kan voldoende capaciteit over is voor terug levering aaneen inspiratie zijn voor de verdere ontwikkeling van het smartgrid of het opladen van de elektrische auto.de omgeving en wil nadrukkelijk een relatie aangaanmet die omgeving.
 52. 52. 4 | CO2 neutraal in EdeWoonstede heeft FARO gevraagd om, insamenwerking met een ontwikkelteam, eenhaalbaarheidsonderzoek te doen voor 14 CO2-neutrale, energieneutrale, levensloopbestendige €sociale huurwoningen. Deze 14 woningen makenonderdeel uit van de uitvindersbuurt te Ede waarFARO architecten 3 van 9 velden ontwerpt.CO2 neutraal betekent in dit geval dat alle CO2uitstoot veroorzaakt door het bouwen, onderhoudenen slopen van de woning, en de uitstoot door hetenergiegebruik moeten worden gecompenseerdover een exploitatietermijn van 75 jaar. Ook hetenergiegebruik voor de toekomstige elektrische autois hierbij meegerekend. co2 PakketopbouwIn de woningen zijn diverse maatregelen genomenom de energievraag zoveel mogelijk te beperkenzoals het toepassen van hoge isolatiewaarden,luifels, luiken en een veranda. Er zijn verschillendeenergieconcepten onderzocht zoals passiefhuis-technologie, warmtepompen, een (collectieve)biomassaketel en een mini warmtekrachtkoppeling.Integratie van PV panelen en zonnecollectoren in dearchitectuur van de woningen is ook hier eenbelangrijke en uitdagende architectonische opgave.Op materiaalniveau zijn verschillende studiesgedaan om een zo laag mogelijke CO2 uitstoot tebewerkstelligen, rekening houdend met productie,bouw en onderhoud. Op dit moment is Woonstedebezig de resultaten van het onderzoek met eennieuw verdienmodel door te rekenen (ramingbouwkostenniveau ca € 335,=/m3 ondanks de zeerhoge ambities). De eerste resultaten zijn zeerhoopgevend en naar verwachting wordt nog dit jaargestart met het uitwerken van het plan, zodat in2011 kan worden gestart met de bouw.
 53. 53. 5 | Bijzondere projecten
 54. 54. 5 | Supermarkt en wonen, AlmereDoor Ahold is ons gevraagd om een studie te doenmet als onderwerp een buurtsupermarkt metaanvullende functies. Dit compacte winkelcentrummet parkeren en wonen is gesitueerd in hetaanstaande Columbuskwartier, een woonwijk datonderdeel uitmaakt van Almere-Poort, de grotetoekomstige stadsuitbreiding van Almere. Dit projectis een pilot voor een duurzame supermarkt. Hetgeeft de contouren van een gebouw dat goedpresteert wat betreft people, planet en profit. Doel ishet zoeken naar een andere manier van denkenover bouwen, winkelen en wonen, om zo tot eenduurzame investering in de gebouwde omgeving tekomen.De supermarktlokatie ligt strategisch op de snijlijnvan de belangrijkste richtingen in het plan en bij deentree van de wijk vanaf de Pampusweg. Met debus, lopend en met de fiets is het buurtcentrum goeden direct te bereiken, evenals met de auto.begane grond 1e etage
 55. 55. 5 | Camping SchoonoordStaatbosbeheer wil voor al haar campings eenherkenbaar uiterlijk dat bijdraagt aan de identiteit vande organisatie. FARO is gevraagd ontwerpen temaken voor ontvangstgebouwen en sanitaireeenheden. In 2009 is een pilot gereed gekomen opkampeerterrein De Kijl te Schoonoord. Hetontvangstgebouw bestaat voornamelijk een grootexpressief dak dat plaats biedt aan een vuurplek,een incheckautomaat en een tafel. Hetontvangstgebouw heeft als doel om de mensen ophet kampeerterrein een haast vanzelfsprekendegelegenheid te geven tot ontmoeting: dus geenprivébarbecues bij de tenten maar gezamenlijk rondeen kampvuur beetje kletsen, drankje drinken,verhalen uitwisselen. Het sanitairgebouw is een meergesloten gebouwtje dat een duurzaamenergieconcept heeft.Het zwaartepunt van het duurzaam energieconceptligt bij de verwarming en de warmwatervoorziening.De gebouwen zijn volledig recyclebaar en voldoenaan de eisen van het GreenKey keurmerk. Samenmet Trecodome en Bureau Buitenom is het ontwerpgemaakt voor het energieconcept, materiaalkeuzesen het meubilair. De duurzame onderdelen zijn alsvanzelfsprekend geïntegreerd en niet als zodanigherkenbaar. De in samenspraak ontworpen enspeciaal voor dit project geproduceerde meubels zijneen integraal onderdeel van het ontwerp. Hetbelangrijkste bouwmateriaal is lariks, uiteraard uitNederlandse bossen van Staatsbosbeheer.
 56. 56. 5 | Atelier in OekenEen 150 jaar oud boerenwoninkje in het buitengebiedtussen de Veluwe en IJssel is gerestaureerd enuitgebreid met een atelier. Het atelier knipoogt naarhet verleden maar staat midden in deze tijd enrepresenteert moderne plattelandsarchitectuur:eenvoudig, trefzeker en welsprekend. De traditioneleromantiek wordt versterkt door de zwart wittekleurstelling. Al eeuwenlang worden schuren alsvanzelfsprekend zo geschilderd.De hoofdbestanddelen zijn hout en glas, en dat latenwe graag zien. De gesloten wanden en dakenbestaan uit houten delen, de glasvlakken halen hetlandschap naar binnen of leiden de blik naar buiten.Het atelier laat zien dat je met minimale middelenheel veel kunt bereiken. De zichtbaar houten balken,spanten en muren geven het atelier karakter. Delamellen aan de buitenkant spelen met het licht engeven verassende effecten en variaties aan hetinterieur. Het hele atelier straalt hout uit.Het atelier heeft een grote ruimte met eenhoutkachel, kitchenette, badkamer met douche eneen vide. Het eenvoudige design gaat niet ten onderaan onnodige toevoegingen en details.
 57. 57. 5 | Kerkje ElspeetFARO heeft een kerkje ontworpen op eenuitzonderlijke plek: midden in de bossen, bij Elspeet.Vanzelfsprekend maken we deze kerk van hout, eenmateriaal uit de directe omgeving. De kerk heeft eenbuitenkerk in de beschutting van het bos. Gebouwen landschap lopen hier op een subtiele wijze inelkaar over. Zo ontstaat er zowel binnen als buitenhet gebouw een plaats voor ontmoeting.Het is een doopsgezinde kerk. De kerk refereert invorm en materiaal aan de doopsgezindeschuilkerken uit vroeger tijden, met dat verschil datdeze kerk gezien mag worden.Deze eigentijdse kerk is herkenbaar en straalteenvoud uit, is duurzaam, biedt ruimte voorontmoeting en voegt zich op een vanzelfsprekendewijze in het omliggende landschap.

×