Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorstelling Publieksonderzoek Archieven 2017

411 views

Published on

De leeszaal van het stadsarchief van Aalst liep op vrijdagvoormiddag 17 november 2017 vol met archivarissen uit alle hoeken van Vlaanderen voor de voorstelling van de voornaamste conclusies van het Publieksonderzoek Archieven 2017 door Bart De Nil en Alexander Vander Stichele.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voorstelling Publieksonderzoek Archieven 2017

 1. 1. Voorstelling Publieksonderzoek Archieven 2017 @Stadsarchief Aalst Bart De Nil & Alexander Vander Stichele
 2. 2. 2003 2007 2011
 3. 3. Respons
 4. 4. Wie zijn de archiefbezoekers?
 5. 5. 43% 28% 13% 16% Alle respondenten (N = 1795) Ik bezoek (bijna) nooit een archief Ik bezoek af en toe een archief (= 3 tot 6 keer per jaar) Ik bezoek regelmatig een archief (= 7 tot 12 keer per jaar) Ik bezoek zeer regelmatig een archief (= meer dan 12 keer per jaar) 20% 36%19% 25% Indien voorbije zes maanden archief bezocht (N = 769) Ik bezoek (bijna) nooit een archief Ik bezoek af en toe een archief (= 3 tot 6 keer per jaar) Ik bezoek regelmatig een archief (= 7 tot 12 keer per jaar) Ik bezoek zeer regelmatig een archief (= meer dan 12 keer per jaar)
 6. 6. 51% 24% 25% Fysiek archiefbezoek tijdens voorbije 6 maanden? Bezocht voorbije zes maanden het achief Bezocht voorbije zes maanden het archief niet, maar bezocht wel een ander archief Bezocht voorbije zes maanden geen enkel archief
 7. 7. 30% 18%20% 32% Fysiek en/of digitaal archiefbezoeker Noch fysiek, noch digitaal bezoeker Enkel fysiek bezoeker Enkel digitaal bezoeker Zowel fysiek als digitaal bezoeker
 8. 8. 36% 64% Indien: bezocht voorbije zes maanden het archief Enkel fysiek bezoeker Zowel fysiek als digitaal bezoeker
 9. 9. Waarom komen ze?
 10. 10. Tevredenheid?
 11. 11. Wat willen ze?
 12. 12. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Bijna) nooit Af en toe Regelmatig Zeer regelmatig Totaal (N = 959) 13,8% 11,2% 15,9% 12,3% 13,1% 40,0% 36,8% 30,1% 33,6% 37,0% 43,2% 47,3% 50,4% 48,6% 46,0% In de toekomst moeten zo veel mogelijk stukken uit de collecties van archieven digitaal raadpleegbaar zijn via het internet. Helemaal akkoord Akkoord Enigszins akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord
 13. 13. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Bijna) nooit Af en toe RegelmatigZeer regelmatig Totaal (N = 755) 3,4% 2,2% 1,4% 0,0% 1,7% 29,1% 21,2% 15,1% 9,9% 18,7% 36,5% 36,4% 32,9% 29,2% 33,9% 30,4% 32,3% 38,4% 39,1% 34,8% 0,7% 7,8% 12,3% 21,9% 10,9% Hoe gemakkelijk vindt u het om opzoekingen te verrichten in het archief? Zeer gemakkelijk Gemakkelijk Behoorlijk gemakkelijk Niet zo gemakkelijk Helemaal niet gemakkelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Bijna) nooit Af en toe Regelmatig Zeer regelmatig Totaal (N = 431) 2,8% 2,1% 3,4% 3,1% 2,8% 19,6% 17,0% 12,6% 17,7% 16,9% 27,1% 41,8% 31,0% 28,1% 32,9% 37,4% 32,6% 42,5% 34,4% 36,2% 13,1% 6,4% 10,3% 16,7% 11,1% Hoe gemakkelijk vindt u het om online opzoekingen te verrichten via de website? Moeilijkheid opzoekingen?
 14. 14. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Bijna) nooit Af en toe Regelmatig Zeer regelmatig Totaal (N = 954) 28,4% 21,6% 26,3% 23,8% 25,7% 41,5% 47,2% 36,8% 32,7% 41,1% 25,1% 26,4% 30,7% 38,8% 28,2% Archieven moeten meer inspanningen doen om hun collecties op een toegankelijke wijze te presenteren voor een groot publiek. Helemaal akkoord Akkoord Enigszins akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord
 15. 15. Hoe ervaren ze archieven?
 16. 16. Bewaren - Tonen - Ontsluiten Overleveren Kwaliteitsvolle informatie en dienstverlening Kennisverwerving en overdracht Rust en verdieping Begrip Dialoog
 17. 17. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21,2% 17,2% 17,0% 15,1% 18,7% 52,2% 50,0% 50,9% 39,7% 49,5% 23,2% 29,3% 32,1% 41,1% 28,6% Archieven versterken de identiteit van families en gemeenschappen. Helemaal akkoord Akkoord Enigszins akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Bijna) nooit Af en toe Regelmatig Zeer regelmatig Totaal (N = 955) 26,2% 27,4% 22,6% 17,1% 24,7% 48,6% 42,5% 48,7% 41,8% 46,0% 19,7% 29,4% 27,8% 40,4% 26,4% Archieven zijn instellingen waar je kan leren en jezelf kan ontwikkelen. Helemaal akkoord Akkoord Enigszins akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord
 18. 18. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Bijna) nooit Af en toe Regelmatig Zeer regelmatig Totaal (N = 1139) 6,5% 2,2% 2,0% 1,6% 4,0% 27,8% 19,9% 15,0% 11,2% 21,2% 62,8% 75,3% 81,0% 84,0% 72,1% Ik vind het heel belangrijk dat er archieven bestaan. Helemaal akkoord Akkoord Enigszins akkoord Niet akkoord Helemaal niet akkoord Tenslotte
 19. 19. Reflecties • Geen variaties in het relatief homogene publiek • Heemkundigen/genealogen  geen nieuw publiek • Jonge professionals versus vergrijzend publiek • De toekomst? • Professionals: bevragen, andere dan historische vijvers, nieuwe profielen • Bevolkingsonderzoek als toetssteen • Blik van externen (profit, toerisme, onderwijs, …) • Benchmarken met ‘succesvolle’ actoren (succesfactoren) • Nieuwe experimentele trajecten met andere doelgroepen (Stadsarchief Ieper, Letterenhuis, Stadsarchief Leuven, Archief en Museum Melle) • Andere organisatievorming (archief in bib, cf. Turnhout)
 20. 20. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw Priemstraat 51 B-1000 Brussel tel: +32 (0)2 213 10 60 fax: +32 (0)2 213 10 99 e-mail: info@faronet.be www.faronet.be Bart De Nil Alexander Vander Stichele bart.denil@faro.be Alexander.vanderstichele@faro.be

×