Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen sterk. Op weg naar een geïntegreerde digitale ontsluiting van de collecties van Musea Hasselt

20 views

Published on

Het project, gedragen door het Jenevermuseum, het Modemuseum Hasselt en Het Stadsmus, heeft drie doelstellingen voor ogen. Het wegwerken van de achterstand in de collectieregistratie. Het evolueren naar één database voor de collecties van de drie stedelijke musea. Op dit moment heeft ieder museum een afzonderlijke database. Het opbouwen van expertise – juridisch, technisch en praktisch – en het ontwikkelen van een visie rond het gebruik van collectiegegevens als open data.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samen sterk. Op weg naar een geïntegreerde digitale ontsluiting van de collecties van Musea Hasselt

  1. 1. Korte beschrijving van het project • Samen sterk. Op weg naar een geïntegreerde digitale ontsluiting van de collecties van Musea Hasselt • Drie doelstellingen • Wegwerken van achterstand in collectieregistratie • Evolueren naar 1 database voor de collecties van de 3 stedelijke musea • Opbouwen expertise & ontwikkelen visie (policy) rond gebruik collectiegegevens als open data
  2. 2. Verwachte resultaten van het project • Coherente, duidelijke en uniforme richtlijnen en afspraken voor het registreren van de (deel)collecties van de Musea Hasselt • Achterstand te registreren collectie weggewerkt • Geregistreerde objecten (of een relevant deel ervan) online via Erfgoedplus.be en Europeana • Knelpunten en mogelijke oplossingen om te evolueren naar één collectiedatabase voor de drie musea • Aanzet tot visie rond collectiedata als open data • Leerschool voor het hele team collectie Musea Hasselt
  3. 3. Deze ervaringen willen we delen met de collegagroep • Aanpak rond standaarden en invulinstructies • Visie-ontwikkeling rond open data • …
  4. 4. Verwachte moeilijkheden waarvoor we ondersteuning wensen in coachingtraject • Begeleiding van de projectmedewerker wordt heel belangrijk • Inspiratie uit soortgelijke trajecten in het verleden • Expertise opbouw rond visievorming open data
  5. 5. Contactgegevens • Projectbeleiding • Joanie Dehullu (Jenevermuseum) • 011 23 98 52 / joanie.dehullu@hasselt.be • Projectmedewerker: nog aan te werven • Bekendmaking vacature: 1 maart 2019 • Indiensttreding voorzien: 1 mei 2019

×