Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Registratie, digitalisering en ontsluiting van de collectie biografisch erfgoed van het Red Star Line Museum op stukniveau

14 views

Published on

Ontsluiting van de collectie biografisch erfgoed van het Red Star Line Museum op stukniveau. Deze collectie over de landverhuizing naar Amerika is zeer waardevol migratie-erfgoed dat de Europese sociale geschiedenis in de 19e eeuw documenteert en een licht werpt op de universele menselijke migratie-ervaring. Ontsluiting tot op stukniveau is nodig met oog op verdere exploitatie, onderzoek en valorisatie.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Registratie, digitalisering en ontsluiting van de collectie biografisch erfgoed van het Red Star Line Museum op stukniveau

  1. 1. Korte beschrijving van het project • Collectie Red Star Line Museum: biografisch migratie-erfgoed en maritiem erfgoed • Biografisch erfgoed: vaak hybride • Nu op verhaalniveau geregistreerd (bulk) • Inhaalbeweging: ook op stukniveau registreren om beter doorzoekbaar te maken en te ontsluiten • Adlib invoeren (titel en beschrijving) – scannen – DAMS invoeren - onderling linken
  2. 2. Verwachte resultaten van het project • Meer onderzoek mogelijk door beter zicht op stukniveau • Betere opzoekbaarheid en bruikbaarheid voor erfgoedproducten (intern en extern) • Online ontsluiting voor breed publiek (lange termijn, visie-oefening in de toekomst)
  3. 3. Deze ervaringen willen we delen met de collegagroep • Nood aan het delen van expertise => hoe werking zo aanpassen dat we in de toekomst geen inhaalbewegingen meer moeten doen?
  4. 4. Verwachte moeilijkheden waarvoor we ondersteuning wensen in coachingtraject
  5. 5. Contactgegevens • Lien Vloeberghs • Lien.vloeberghs@antwerpen.be • 0476/81.06.13 • Bram Beelaert • Bram.Beelaert@antwerpen.be • 0477/55.46.00 • …

×