Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prisma veldanalyse cultureel erfgoed<br />Status participatieonderzoek<br />(2009-2011)<br />Klankbordgroep – 17/05/2010<b...
Participatieonderzoek valt uiteen in twee trajecten:<br />- Bevolkingsonderzoek<br />- Leden en vrijwilligersonderzoek<br ...
Bevolkingsonderzoek – doel?<br /><ul><li>Nagaan wat draagvlak voor erfgoed is onder Vlaamse bevolking</li></ul> Cijfers v...
Bevolkingsonderzoek – doel?<br /><ul><li>Nagaan hoe Vlamingen denken over het verleden, over geschiedenis en het belang da...
Bevolkingsonderzoek – hoe?<br /><ul><li>Cijfers verzamelen via surveyonderzoek</li></ul> Post-enquête<br />	 5000 aselec...
Leden en vrijwilligersonderzoek – doel?<br /><ul><li>Voor eerste keer beter zicht krijgen op leden en vrijwilligers binnen...
Leden en vrijwilligersonderzoek – doel?<br /><ul><li>Peilen naar specifieke noden en behoeften van leden en vrijwilligers ...
Leden en vrijwilligersonderzoek – hoe?<br /><ul><li>Cijfers verzamelen via surveyonderzoek</li></ul> Webenquête <br />	 ...
Procedure opstellen vragenlijst<br /><ul><li>Verzamelen en bestuderen van relevant onderzoek naar cultuur- en erfgoedparti...
Voorbeelden buitenland:<br />Nederland<br />Vierjaarlijkse ‘Aanvullend Voorzieningen Onderzoek (AVO) door SCP.<br />Het ‘C...
<ul><li>Verzamelen en bestuderen van specifiek onderzoek over omgang met, beleving van of kennis over erfgoed, het verlede...
Voorbeelden buitenland:<br />	Nederland<br />Survey naar ‘Publieke belangstelling voor archeologie’ (2004) door SCP.<br />...
<ul><li>Invulling geven aan en afbakening maken van erfgoednotie</li></ul> Wat kan hier allemaal onder begrepen worden: h...
<ul><li>Op basis eerder onderzoek, afbakening erfgoedbegrip en rekening houden met onderzoeksdoelstellingen komen tot opma...
Inhoud vragenlijst<br /><ul><li>Socio-demografische vragen
Vragen over participatie aan en omgang met ‘publieke erfgoed’ enerzijds en ‘persoonlijke erfgoed’ anderzijds.</li></ul> V...
Inhoud vragenlijst<br /><ul><li>Vragen over rol van geschiedenis in leven respondent en ruimere samenleving
Vragen over mate van verbondenheid en identificatie met verschillende geografische entiteiten.
Specifieke vraag waarin gepeild wordt naar draagvlak voor erfgoed, erfgoededucatie, overheidsondersteuning…
Attitudevragen: nostalgieschalen, schalen die culturele openheid/geslotenheid meten…</li></ul>vrijdag 14 mei 2010<br />16<...
Inhoud vragenlijst<br /><ul><li>Vragen over belang dat gehecht wordt aan tradities en herinneringsmomenten
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prisma | Participatiesurvey 17 mei 2010

874 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prisma | Participatiesurvey 17 mei 2010

 1. 1. Prisma veldanalyse cultureel erfgoed<br />Status participatieonderzoek<br />(2009-2011)<br />Klankbordgroep – 17/05/2010<br />
 2. 2. Participatieonderzoek valt uiteen in twee trajecten:<br />- Bevolkingsonderzoek<br />- Leden en vrijwilligersonderzoek<br />vrijdag 14 mei 2010<br />2<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 3. 3. Bevolkingsonderzoek – doel?<br /><ul><li>Nagaan wat draagvlak voor erfgoed is onder Vlaamse bevolking</li></ul> Cijfers verzamelen over de brede erfgoedinteresse en –participatie in <br /> Vlaanderen. <br />  Cijfers verzamelen over belang overheidsondersteuning, erfgoededucatie,<br /> …<br /><ul><li>Nagaan hoe erfgoedinteresse en –participatie gekaderd kan worden binnen ruimere interesseveld van Vlamingen</li></ul> Cijfers verzamelen over brede vrijetijdsgedrag. <br />vrijdag 14 mei 2010<br />3<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 4. 4. Bevolkingsonderzoek – doel?<br /><ul><li>Nagaan hoe Vlamingen denken over het verleden, over geschiedenis en het belang daarvan voor wie ze zijn </li></ul> Cijfers verzamelen over hun oriëntatie op verleden, heden en toekomst<br />  Cijfers verzamelen over de rol die geschiedenis speelt in hun leven<br /> Cijfers verzamelen over belang van geschiedenis in de samenleving<br /><ul><li>Nagaan wie de erfgoedparticipanten en niet-participanten precies zijn. </li></ul> Info verzamelen over socio-demografie, attitudes,…<br />vrijdag 14 mei 2010<br />4<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 5. 5. Bevolkingsonderzoek – hoe?<br /><ul><li>Cijfers verzamelen via surveyonderzoek</li></ul> Post-enquête<br />  5000 aselect gekozen Vlamingen<br />  Respons verhogen via follow-up (Total Design Method)<br />vrijdag 14 mei 2010<br />5<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 6. 6. Leden en vrijwilligersonderzoek – doel?<br /><ul><li>Voor eerste keer beter zicht krijgen op leden en vrijwilligers binnen erfgoedsector en vergelijkingen met de doorsnee populatie mogelijk maken</li></ul>  Enquête en doelstellingen enquête lopen grotendeels parallel met deze<br /> van het bevolkingsonderzoek<br /><ul><li>Lidmaatschap en vrijwilligerswerk nauwkeuriger in kaart brengen</li></ul>vrijdag 14 mei 2010<br />6<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 7. 7. Leden en vrijwilligersonderzoek – doel?<br /><ul><li>Peilen naar specifieke noden en behoeften van leden en vrijwilligers binnen de erfgoedsector</li></ul>vrijdag 14 mei 2010<br />7<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 8. 8. Leden en vrijwilligersonderzoek – hoe?<br /><ul><li>Cijfers verzamelen via surveyonderzoek</li></ul> Webenquête <br />  Primaire insteken: <br />Koepelorganisaties: Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde…<br />Musea, erfgoedbibliotheken en archieven<br />Verenigingen, instellingen en organisaties die meewerkten aan Erfgoeddag 2010 <br />vrijdag 14 mei 2010<br />8<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 9. 9. Procedure opstellen vragenlijst<br /><ul><li>Verzamelen en bestuderen van relevant onderzoek naar cultuur- en erfgoedparticipatie, bezoekmotieven...</li></ul>Voorbeelden België:<br />Jaarlijkse survey naar Sociaal-culturele veranderingen in Vlaanderen door de SVR.<br />Survey naar het cultuurparticipatiegedrag in Vlaanderen (2003-2004) door het steunpunt Re-Creatief Vlaanderen.<br />Survey naar het participatiegedrag van Vlamingen (2008-2009) door het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport.<br />Survey naar participatie aan amateurkunsten in Vlaanderen (2009) door het Forum voor Amateurkunsten.<br />Survey ‘pratiques et consommationculturelles en Communautéfrançaise’ (2009) door de Franse Gemeenschap<br />vrijdag 14 mei 2010<br />9<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 10. 10. Voorbeelden buitenland:<br />Nederland<br />Vierjaarlijkse ‘Aanvullend Voorzieningen Onderzoek (AVO) door SCP.<br />Het ‘Continu Vrijetijdsonderzoek’ (CVTO) (2008) door TNS NIPO.<br />Frankrijk<br />Zevenjaarlijkse survey naar ‘les pratiquesculturelles des Français’ door DEPS.<br />Groot-Britannië<br />Jaarlijkse ‘Taking Part survey: England'ssurvey of leisure, culture and sport’ door Departmentfor Culture, Media and Sport. <br />Verenigde Staten<br />‘Survey of Public Participation in the Arts’<br />‘Americans and the arts’<br />vrijdag 14 mei 2010<br />10<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 11. 11. <ul><li>Verzamelen en bestuderen van specifiek onderzoek over omgang met, beleving van of kennis over erfgoed, het verleden, geschiedenis, nostalgie...</li></ul>Voorbeelden België:<br />Draagvlakonderzoek onroerend erfgoed (2009) door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE)<br />vrijdag 14 mei 2010<br />11<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 12. 12. Voorbeelden buitenland:<br /> Nederland<br />Survey naar ‘Publieke belangstelling voor archeologie’ (2004) door SCP.<br />Belvedere onderzoek naar beleving van het erfgoed in de bebouwde en landschappelijke omgeving (2004) door SCP.<br />Survey in kader van onderzoek ‘Nationale identiteit en meervoudig verleden’ (2007) door M. Grever en K. Ribbens.<br /> Europa<br />‘Youth and History’: internationaal vergelijkend onderzoek bij scholieren (1997)<br /> Verenigde Staten<br />Survey naar ‘Popularuses of history in American life’ (1998)<br /> Canada<br />Survey naar ‘the Canadians and their past’ (2006)<br />vrijdag 14 mei 2010<br />12<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 13. 13. <ul><li>Invulling geven aan en afbakening maken van erfgoednotie</li></ul> Wat kan hier allemaal onder begrepen worden: hoe breed gaan we?<br />  Hoe, met wie, wanneer en in welke context kan er aan geparticipeerd worden?<br />  Overzicht nodig om keuze te maken van activiteiten die zullen bevraagd worden<br />vrijdag 14 mei 2010<br />13<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 14. 14. <ul><li>Op basis eerder onderzoek, afbakening erfgoedbegrip en rekening houden met onderzoeksdoelstellingen komen tot opmaak vragenlijst</li></ul> Gefaseerd proces:<br />Interne bespreking vragenlijst FARO<br />Bespreking vragenlijst in werkgroep participatieonderzoek<br />Testfase<br />Voorleggen vragenlijst aan ‘expertengroep’<br />vrijdag 14 mei 2010<br />14<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 15. 15. Inhoud vragenlijst<br /><ul><li>Socio-demografische vragen
 16. 16. Vragen over participatie aan en omgang met ‘publieke erfgoed’ enerzijds en ‘persoonlijke erfgoed’ anderzijds.</li></ul> Vragen naar kennis van, interesse in en belangstelling voor<br />  Vragen naar participatie: uithuizig, privaat en actief<br />  Vragen rond motivatie om te participeren of om actief met erfgoed<br /> bezig te zijn<br />  Vragen over bredere participatiecontext<br /><ul><li>Vragen over gebruik van historische informatiebronnen</li></ul>vrijdag 14 mei 2010<br />15<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 17. 17. Inhoud vragenlijst<br /><ul><li>Vragen over rol van geschiedenis in leven respondent en ruimere samenleving
 18. 18. Vragen over mate van verbondenheid en identificatie met verschillende geografische entiteiten.
 19. 19. Specifieke vraag waarin gepeild wordt naar draagvlak voor erfgoed, erfgoededucatie, overheidsondersteuning…
 20. 20. Attitudevragen: nostalgieschalen, schalen die culturele openheid/geslotenheid meten…</li></ul>vrijdag 14 mei 2010<br />16<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 21. 21. Inhoud vragenlijst<br /><ul><li>Vragen over belang dat gehecht wordt aan tradities en herinneringsmomenten
 22. 22. Vragen die peilen naar bredere vrijetijdsgedrag en media- gebruik
 23. 23. Vragen over lidmaatschap verenigingen.</li></ul>vrijdag 14 mei 2010<br />17<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 24. 24. Timing bevolkingsonderzoek<br /><ul><li>Voorjaar 2010: </li></ul> Opmaak vragenlijst + aanvraag steekproeftrekking<br /><ul><li>Zomer 2010: </li></ul> Logistieke voorbereiding bevraging<br /><ul><li>Najaar 2010: </li></ul> Bevraging (september-november)<br /> Data-invoer, cleaning en weging (december-februari)<br /><ul><li>Voorjaar 2011: </li></ul>Eerste analyses (maart…)<br />vrijdag 14 mei 2010<br />18<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 25. 25. Stand van zaken bevolkingsonderzoek<br /><ul><li>Februari: aanvraag ingediend bij Privacycommissie
 26. 26. Vragenlijst bijna op punt, binnenkort testfase</li></ul>Juni: expertenoverleg<br /><ul><li>Logistieke voorbereiding survey opgestart:</li></ul>Offertes drukkers opgevraagd, kostenraming gemaakt…<br />vrijdag 14 mei 2010<br />19<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 27. 27. Timing leden- en vrijwilligersonderzoek<br /><ul><li>Voorjaar 2010: </li></ul> Opmaak vragenlijst, selectie online bevragingstool, verzameling e-mailadressen<br /><ul><li>Zomer 2010: </li></ul> Invoer vragenlijst en adressen in online tool + testfase <br /><ul><li>Najaar 2010: </li></ul> Bevraging (september-oktober)<br /> Eerste analyses dataset (november-december)<br />vrijdag 14 mei 2010<br />20<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 28. 28. Stand van zaken leden- en vrijwilligersonderzoek<br /><ul><li>Tool voor online bevraging geselecteerd: Checkmarket
 29. 29. Vragenlijst bouwt voort op deze van bevolkingsonderzoek
 30. 30. Verzameling e-mailadressen bezig</li></ul>vrijdag 14 mei 2010<br />21<br />Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed<br />

×