Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Persistent Architecture: Architectuurarchieven duurzaam delen online

515 views

Published on

Architectuurarchief Vlaanderen wil een inhaalbeweging realiseren in de registratie van archieven die zich in het publieke domein bevinden. Deze archieven zijn afkomstig van bekende architecten, vertegenwoordigers van stromingen als de art nouveau en 19-de eeuwse neostijlen. De collectiedata en reproducties publiceren we als open data. We testen het hergebruik van deze data in vijf cases. We analyseren de impact van dit hergebruik, zodat we de meerwaarde van deze open data aanpak kunnen duiden.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Persistent Architecture: Architectuurarchieven duurzaam delen online

  1. 1. Korte beschrijving van het project • Vooroorlogse archieven in onze collectie zijn meestal reeksen tekeningen en foto’s. • Zeer mooie en oude tekeningen en foto’s • In publiek domein!! • Tekeningen en foto’s op stukniveau registreren • Data en testreproducties online ontsluiten • Persistente URI’s toekennen en actief distribueren • Impact meten
  2. 2. Verwachte resultaten van het project • Vooroorlogse ‘tekeningarchieven’ op objectniveau geregistreerd • (Verhoogd) hergebruik van data en beelden door derden  verhoogde impact • Meer kennis en ervaring met open data en persistente URI’s • Opportuniteiten (en valkuilen?) van PID’s bekendmaken in de erfgoedsector
  3. 3. Deze ervaringen willen we delen met de collegagroep • Opportuniteiten en voordelen van werken met persistente URI’s • Do’s en don’ts • Werken met externe developer • Data publiceren op Wikimedia, Zenodo, andere platformen • Gebruik van Culturize tool voor toekenning persistente URI’s
  4. 4. Verwachte moeilijkheden waarvoor we ondersteuning wensen in coachingtraject • Hoe standaarden rond objectregistratie op correcte maar ook haalbare wijze implementeren? • Onze grootste vrees zijn moeilijkheden / beperkingen van technische aard. Is wat we willen technisch mogelijk? Coach kan helpen met uitwerken van alternatieve scenario’s.
  5. 5. Contactgegevens • Wim Lowet, wim.lowet@vai.be

×