Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Op het digitale spoor!

5 views

Published on

Het project heeft in de eerste plaats tot doel lacunes in de collectieregistratie weg te werken. We doen dit in een nieuw collectieregistratiesysteem Erfgoedinzicht (Adlib). We zetten in op 1° een basisregistratieprofiel (zie verder) voor reeds geregistreerde objecten, 2° een minimale registratie (zie verder) van objecten die voordien nog niet werden geregistreerd, 3° de actualisatie van de registratiegegevens van de deelcollectie voertuigen, 4°een herdefiniëring van deelcollecties.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Op het digitale spoor!

 1. 1. Korte beschrijving van het project • Collectie: 350 voertuigen, 62 mobiele machines, 92 miniaturen, 2328 gereedschappen, uitrusting, overige… • Kerncollectie:  Karren  Wagens  Koetsen • Aanverwante ambachten:  Smid  Wagenmaker  Gareel- en zadelmaker  Touwslagerij  Houtzagerij
 2. 2. Korte beschrijving van het project • GXP Libririan (2007), Donnet (2016) + lokaal (papier, mappen) • Project: 2 jaar, instap Fase 1: migratie en integratie bestaande data Fase 2: verbreding Fase 3: actualisatie deelcollectie voertuigen Fase 4: deelcollecties afbakenen en definiëren
 3. 3. Korte beschrijving van het project
 4. 4. Verwachte resultaten van het project • Scherper collectieprofiel: kerncollectie voertuigen + in werking stellen + productie Heemkundige collectie, landbouwcollectie,…?
 5. 5. Verwachte resultaten van het project • Basis voor waardering collectie voertuigen Toekomstperspectief op collectiebeheer/ infrastructuur Interactieve waardering = toegankelijke data
 6. 6. Verwachte resultaten van het project • Integratie typologie onderzoek • Afstemming CAG & collectie Bulskampveld Objectnamen, objectcategorieën Ontwikkeling hiërarchische Thesaurus
 7. 7. Deze ervaringen willen we delen met de collegagroep • Progressie: haalbaarheid van project  Hoe bijsturen?  Welke keuzes? … • Thesaurusopbouw
 8. 8. Verwachte moeilijkheden waarvoor we ondersteuning wensen in coachingtraject • Profiel collectieregistrator? • Gebruik Adlib & Erfgoedinzicht • Fasering en tussentijdse doelen stellen
 9. 9. Contactgegevens • Ellen Daneels – collectiemedewerker: ellen.daneels@karrenmuseum.be • Dieter van Mol – Collectiebeheerder: dieter.vanmol@karrenmuseum.be • Pieter Verhoeven – Directeur: pieter.verhoeven@karrenmuseum.be

×