Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kaf, koren en kunst.
Over het waarderen van de Leuvense
museale collectie
Inhoud
 Voorstelling M Collectie
 Collectie-identiteit
 Een collectie doorgelicht
 Analyses geanalyseerd
 Afstotingsp...
M collectie
M collectie
M collectie
M collectie
• Archeologie : 3000
• Brandglas : 340
• Edelsmeedwerk (ook juwelen): 325
• Glas : 220
• Prentenkabinet
– grafiek, tekenin...
M collectie
M collectie
M collectie
M collectie
Collectie-identiteit
• Interne factoren
• De objecten
• Geschiedenis
• Geografie
• Externe Factoren, Collectie als netwerk...
Een collectie doorgelicht
• Analyse van elke deelcollectie door onafhankelijke specialist
• Start 2012, Nog lopend
• Reeds...
Een collectie doorgelicht
• Nog niet afgerond:
– Architecturale Steenfragmenten
– Archeologie
– Schilderkunst 19de – 20ste...
Analyses geanalyseerd
• Nieuwe en diepere inzichten in de eigen collectie
• Gefundeerde argumenten om ze te beoordelen
• S...
Afstotingsprocedure in M:
Een gedragen beleid
• Eerste collectieplan M 2003: ‘van afstoting is geen sprake’.
• Collectiepl...
Afstotingsprocedure in M:
Een gedragen beleid
1. Inleiding
2. Doelbewuste beleidskeuze
3. Waardering
4. Selectieprocedures...
Afstotingsprocedure in M:
Een gedragen beleid
7. Workflow afstotingstraject object M (Hoofdzakelijk gebaseerd op
LAMO en S...
Waardering
• ABCD categorieën M: combinatie Deltaplan (1990) en MUSIP
(1999)
– A: museaal waardige (top)stukken of unieke ...
Afstotingscriteria
• De vormelijke en inhoudelijke verwervingscriteria van M blijven
relevant in het kader van de beoordel...
Workflow afstotingstraject object M
• 8 stappen, Hoofdzakelijk gebaseerd op LAMO en Spectrum
1. Waardering
2. Checken eige...
Workflow afstotingstraject object M
Stappenplan en timing
2015: fase 1: voorbereiding i.h.k.v. pilootcollectie Meubelen
• Aanmaken Afstotingsfiches en eventue...
Stappenplan en timing
2016-2017: fase 2. Afstoting prioritaire collecties starten
• Opstarten effectieve afstotingsbewegin...
Stappenplan en timing
2018- ev.: fase 3: Niet-prioritaire deelcollecties
• Waarderings- en selectietraject niet-prioritair...
Pilootproject Meubelen:
Wat voorafging 2006-2009
Pilootproject Meubelen:
Wat voorafging 2010-2014
Pilootproject Meubelen
Wat voorafging: 2014
Pilootproject Meubelen:
Wat voorafging: 2014-2015
Pilootproject meubelen
• Laatste fase terugverhuis collectie M
• Acuut probleem: niet genoeg depotruimte – nood aan downsi...
Stand van zaken: september 2015
• 639 objecten uit M-collectie kreeg reeds ABCD-categorie, waarvan 440
meubelcollectie,
– ...
Pilootproject meubelen
Pilootproject meubelen
Pilootproject meubelen
Vervolg…
• (zie dia 21)
Even wat reclame…
• Twee essays
• Peter Carpreau – De collectie,
het kloppende hart van een
museum
• Marjan Debaene – Kaf,...
Vragen of opmerkingen?
Contact:
Marjan Debaene
Diensthoofd Collecties M Leuven
marjan.debaene@leuven.be
www.mleuven.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Niet al goud wat blinkt, 28 september 2015 | Marjan Debaene

392 views

Published on

Marjan Debaene (M Museum Leuven) lichtte tijdens de studiedag 'Niet al goud wat blinkt' toe hoe het Leuvense Museum M sinds 2012 collectiewaardering en -selectie praktisch aanpakt. Meer info: http://www.faronet.be/node/50476

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Niet al goud wat blinkt, 28 september 2015 | Marjan Debaene

 1. 1. Kaf, koren en kunst. Over het waarderen van de Leuvense museale collectie
 2. 2. Inhoud  Voorstelling M Collectie  Collectie-identiteit  Een collectie doorgelicht  Analyses geanalyseerd  Afstotingsprocedure in M: een gedragen beleid  Case-study: Pilootcollectie binnen het afstootbeleid: Meubelen  Wat voorafging…  Stand van zaken september 2015  Volgende stappen
 3. 3. M collectie
 4. 4. M collectie
 5. 5. M collectie
 6. 6. M collectie
 7. 7. • Archeologie : 3000 • Brandglas : 340 • Edelsmeedwerk (ook juwelen): 325 • Glas : 220 • Prentenkabinet – grafiek, tekeningen: 20.000 – oude drukken: 1300 – handschriften: 75 – veilingcatalogi: 6000 • Koper, Tin, Metaal : 520 • Meubilair : 440 • Militaria: 80 • Munten, penningen, sigillografie en medailles: 13.585 • Porselein en keramiek : 2.000 • Schilderijen : 1.625 • Sculpturen en steensculptuur : 1000 • Tegels : 400 • Textiel : 950 • Diversen: 350 Totaal: 52.210 (exclusief bibliotheek: ca. 10.000) M collectie
 8. 8. M collectie
 9. 9. M collectie
 10. 10. M collectie
 11. 11. M collectie
 12. 12. Collectie-identiteit • Interne factoren • De objecten • Geschiedenis • Geografie • Externe Factoren, Collectie als netwerk presentatie • Collectie-assessment
 13. 13. Een collectie doorgelicht • Analyse van elke deelcollectie door onafhankelijke specialist • Start 2012, Nog lopend • Reeds geanalyseerd: – Brandglas – Meubilair – Edelsmeedwerk en metalen – Glas – Tegels – Munten en Penningen – Porselein en Keramiek – Schilderkunst 15de, 16de, 17de, 18de eeuw – Beeldhouwkunst gotiek, renaissance en 19de eeuw – Oude Drukken – Textiel
 14. 14. Een collectie doorgelicht • Nog niet afgerond: – Architecturale Steenfragmenten – Archeologie – Schilderkunst 19de – 20ste eeuw – Beeldhouwkunst 17de -18de eeuw • Voorlopig buiten beschouwing: Prentenkabinet – 20000 stuks, slechts 60% geregistreerd – Momenteel moeilijk consulteerbaar – Registratie- en conservatie project 2015-2018
 15. 15. Analyses geanalyseerd • Nieuwe en diepere inzichten in de eigen collectie • Gefundeerde argumenten om ze te beoordelen • SWOT analyses van collecties biedt andere perspectieven: - (voor de museumstaf nog niet gekende) Nieuwe Toppers en Missers benoemd (bijv. binnen tegelcollectie, meubelen, …) - Homogene/Heterogene collecties benoemd (porselein, …) - Mogelijkheden, uitdagingen, bedreigingen benoemd: ontsluiting, selectieve verwerving, afstoting,…
 16. 16. Afstotingsprocedure in M: Een gedragen beleid • Eerste collectieplan M 2003: ‘van afstoting is geen sprake’. • Collectieplan M 2013: volledig hoofdstuk gewijd aan opstart afstotingspolicy. • Pilootcollecties: meubelen, alaam, schoolmateriaal – Registreren • ABCD categorieën toepassen (hulpmiddel: collectieanalyses) • Juridische gronden afchecken • Afstotingscriteria toepassen • Methodes: Herbestemming / Teruggave / Ruil / Verkoop/ Vernietiging • Delicaat proces ; documenteren en registreren! • Beleidsplan: – Tegen 2018 moet M een begin gemaakt hebben van afstoting. – Midden 2015 : startnota
 17. 17. Afstotingsprocedure in M: Een gedragen beleid 1. Inleiding 2. Doelbewuste beleidskeuze 3. Waardering 4. Selectieprocedures • Leidraden/Best Practices • Spectrum • Juridische gevolgen/verantwoording • Communicatie en documenteren 5. Afstoting • Criteria • Vormen van afstoting 6. Prioritair te onderzoeken deelcollecties • Meubelen • OCMW-Collecties • Andere prioritaire collecties
 18. 18. Afstotingsprocedure in M: Een gedragen beleid 7. Workflow afstotingstraject object M (Hoofdzakelijk gebaseerd op LAMO en Spectrum) 8. Stappenplan en timing tot en met 2018 9. Kosten/Baten 10.Nuttige links en sites
 19. 19. Waardering • ABCD categorieën M: combinatie Deltaplan (1990) en MUSIP (1999) – A: museaal waardige (top)stukken of unieke stukken onvervangbaar wegens hun (kunst)historische waarde, mogelijk permanent presenteerbaar – B: museaal waardig, niet noodzakelijk te presenteren belangrijke stukken – C: stukken die niet A en B zijn maar toch hun belang hebben omwille van informatieve of educatieve waarde (studiecollectie) – D: objecten die buiten het werkveld van het museum vallen of onvoldoende museale waarde hebben en in aanmerking komen voor afstoting • + voor C- en D objecten ook een waarderingstabel invullen
 20. 20. Afstotingscriteria • De vormelijke en inhoudelijke verwervingscriteria van M blijven relevant in het kader van de beoordeling van een kunstwerk. • Specifieke afstotingscriteria: – Kwaliteitsverbetering collectie – Geen museale kwaliteit – Geïsoleerde objecten – Onherstelbaar beschadigd waardoor de leesbaarheid is verdwenen – Optimalisering beheerlasten – Dubbels – Oververtegenwoordigd – Collectiemobiliteit en zichtbaarheid – Context ontbreekt
 21. 21. Workflow afstotingstraject object M • 8 stappen, Hoofdzakelijk gebaseerd op LAMO en Spectrum 1. Waardering 2. Checken eigendom/juridische gronden geselecteerde objecten ter afstoting 3. Afstotingstraject bepalen 4. Bestemmeling/ontvanger contacteren. 5. Beslissing laten goedkeuren op college en gemeenteraad. 6. Effectieve overdracht of afstoting. 7. Object uitschrijven 8. Alles documenteren
 22. 22. Workflow afstotingstraject object M
 23. 23. Stappenplan en timing 2015: fase 1: voorbereiding i.h.k.v. pilootcollectie Meubelen • Aanmaken Afstotingsfiches en eventuele andere documenten (waarderingstabellen, checklists), – liefst aan de hand van Adlibsjablonen (onmiddellijk de juiste gegevens in het document ingevuld) • Workflow in detail uitwerken aan de hand van enkele concrete cases • Afronden indeling ABCD categorieën • Afchecken C- en D lijst met externe expert • Bijkomende waardering a.d.h.v. waarderingstabel • Definiëren mogelijke pistes per object of groep van objecten • Contacteren eigenaars (indien van toepassing) • Contacteren mogelijke doelbestemmingen
 24. 24. Stappenplan en timing 2016-2017: fase 2. Afstoting prioritaire collecties starten • Opstarten effectieve afstotingsbeweging meubelcollecties • Contacteren eigenaars (indien nog van toepassing) • Contacteren doelbestemmingen en/of regelen verkoop • Collegeverslag met beslissing voor object of groep van objecten • Opstarten duidelijke communicatie (intern en extern) • Waarderings- en selectietraject andere prioritaire collecties opstarten • Afstotingsbeweging
 25. 25. Stappenplan en timing 2018- ev.: fase 3: Niet-prioritaire deelcollecties • Waarderings- en selectietraject niet-prioritaire deelcollecties opstarten • Eventuele afstotingsbeweging ***
 26. 26. Pilootproject Meubelen: Wat voorafging 2006-2009
 27. 27. Pilootproject Meubelen: Wat voorafging 2010-2014
 28. 28. Pilootproject Meubelen Wat voorafging: 2014
 29. 29. Pilootproject Meubelen: Wat voorafging: 2014-2015
 30. 30. Pilootproject meubelen • Laatste fase terugverhuis collectie M • Acuut probleem: niet genoeg depotruimte – nood aan downsizen… • Heterogene collectie van diverse origine en kwaliteit • Minimale registratie dossiers • Collectie-assessment Meubelen door dr. Ria Fabri • ABCD categorieën: • A, B en C+ meubelen komen naar het M-Depot • C- en D meubelen worden in een afstotingstraject opgenomen • Tijdelijk depot: geen ideaal klimaat. Daarom: vooraf warmtebehandeling tegen houtborende insecten (Thermolignum) en schimmel (ossegal en/of Ethanol). – Verhuis en handling o.l.v. depotbeheerder met technisch medewerkers en vrijwilligers – Fase 1: najaar 2014 – Fase 2: najaar 2015
 31. 31. Stand van zaken: september 2015 • 639 objecten uit M-collectie kreeg reeds ABCD-categorie, waarvan 440 meubelcollectie, – Categorie D: 168 – Categorie C-: 125 – Categorie C+: 146 – Categorie B: 73 – Categorie A: 72 • Totaal af te stoten objecten in deze fase: 293! – 45% van gecategoriseerde objecten (tot nu toe) – Maar: slechts 0,56% van totale collectie
 32. 32. Pilootproject meubelen
 33. 33. Pilootproject meubelen
 34. 34. Pilootproject meubelen
 35. 35. Vervolg… • (zie dia 21)
 36. 36. Even wat reclame… • Twee essays • Peter Carpreau – De collectie, het kloppende hart van een museum • Marjan Debaene – Kaf, koren en kunst. Over het waarderen van de Leuvense collectie • 7 € in de M-shop • Info via mleuven.be
 37. 37. Vragen of opmerkingen? Contact: Marjan Debaene Diensthoofd Collecties M Leuven marjan.debaene@leuven.be www.mleuven.be

×