Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medieval Manuscripts in Flemish Collections: 1000 jaar handschriften in kaart gebracht / Abraham 1800-2020: Nieuw leven voor oud nieuws

42 views

Published on

We brengen alle middeleeuwse handschriften in Vlaams bezit op een gestandaardiseerde en gecontroleerde wijze in kaart. We bundelen alle beschikbare literatuur, we beschrijven de collecties in situ en vragen hulp via crowdsourcing. We maken alle data via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten. Zo zorgen we voor een duurzame en efficiënte dienstverlening.
We brengen alle Belgische kranten uit de periode 1800-2020 in Vlaams bezit op een gestandaardiseerde wijze in kaart. In overleg met stakeholders selecteren we een corpus dat wordt gedigitaliseerd en online ontsloten. We maken alle data via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten. Zo zorgen we voor een open en efficiënte dienstverlening binnen het digitale ecosysteem.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medieval Manuscripts in Flemish Collections: 1000 jaar handschriften in kaart gebracht / Abraham 1800-2020: Nieuw leven voor oud nieuws

 1. 1. MMFC + ABRAHAM 2020 PROJECTEN DIGITALE COLLECTIEREGISTRATIE David Coppoolse Stafmedewerker Collegagroep Digitale Collectieregistratie, 2019-02-21
 2. 2. PROJECT 2: MMFC 2019-02-21 2 MEDIEVAL MANUSCRIPT IN FLEMISH COLLECTIONS. DUIZEND JAAR HANDSCHRIFTEN IN KAART TE GEBRACHT Openbare Bibliotheek Brugge – © Vlaamse Erfgoedbibliotheken – Foto: Stefan Tavernier
 3. 3. MMFC. DOELEN 1. Collectieregistratie — In kaart brengen van alle middeleeuwsehandschriften* in Vlaams bezit op een gestandaardiseerdeen gecontroleerde wijze in een nieuwe manuscripten-databanken de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken * Handgeschreven documenten uit de periode tussen 600 en 1600, ongeacht hun vorm, drager of taal, inclusief losse fragmenten; niet: louter administatieve documenten, privé-aantekeningen in gedrukte werken 2. Open data — Deze data via één centrale en duurzameonline toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar maken 2019-02-21 3
 4. 4. MMFC. PARTNERS 2019-02-21 4 Projecteigenaar — Vlaamse Erfgoedbibliotheken Expertisepartners — Vlaamse Kunstcollectie — VRB – Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties — Illuminare – Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst Collectiebeherendeorganisaties — Abdij der Norbertijnen van Averbode — Erfgoedsite Abdij van Park, Leuven — Bibliotheek HasseltLimburg — Erfgoedbibliotheek HendrikConscience, Antwerpen — GrootseminarieBrugge — Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven Bibliotheken) — Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen — Museum Plantin-Moretus,Antwerpen — Musea Brugge — M – Museum Leuven — Openbare BibliotheekBrugge — RijksarchiefBrugge — RijksarchiefKortrijk — Ruusbroecgenootschap(Universiteit Antwerpen) — Sint-Salvatorskathedraal, Brugge — StadsarchiefGent/DeZwarteDoos — GemeentearchiefKontich — StadsarchiefMechelen — StichtingJean van Caloen, Loppem — UniversiteitsbibliotheekAntwerpen — UniversiteitsbibliotheekGent — KU Leuven Bibliotheken — Alle andereVlaamse/Brusselseorganisaties met Middeleeuwse handschriften in hun collectie
 5. 5. MMFC. RESULTATEN: COLLECTIEREGISTRATIE — Duurzaam metadataschema/regelwerk (momenteel geen gevestigde standaard voor manuscripten) — Online databank voor registratie — Voor ~50 partners: — Basisbeschrijvingen en werkfoto’s van alle middeleeuwsehandschriften in Vlaamse collecties (~3000 handschriften/ fragmenten) — Beschrijvingenvan alle handschriftencollectiesin de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken — Crowdsourcingsinitiatief — Participatievan experts/kenners/liefhebbers — Verrijkte beschrijvingen 2019-02-21 5
 6. 6. MMFC. RESULTATEN: OPEN DATA — Visie en ontwikkelpad digitale dienstverlening VEB — Ontsluiting via opendatahub VEB — Publiek domein — Onlinecatalogus — PersistenteURLs — Export in standaardformaten — APIs — Zoekmachineoptimalisatie — Opname in andere platforms — Linked open data-koppelingenmet eigen en externe databanken 2019-02-21 6
 7. 7. MMFC. PROJECTORGANISATIE 2019-02-21 7 — Projectteam — Projectleider (parttime; vacature) — Registrator (vacature) — Assistent-registrator (BIS-stage; vacature) — An Smets (KU Leuven) — Daniël Ermens (UAntwerpen) — David Coppoolse (VEB) — Eveline Hauwaerts (OB Brugge) — Katrien Deroo (OB Brugge) — Tjamke Snijders (KU Leuven) — Klankbordgroep — Inhoudelijke experts — Projectpartners
 8. 8. PROJECT 2: MMFC 2019-02-21 8 ABRAHAM 2020. NIEUW LEVEN VOOR OUD NIEUWS Openbare Bibliotheek Brugge – © Vlaamse Erfgoedbibliotheken – Foto: Stefan Tavernier KU Leuven Bibliotheken – © Vlaamse Erfgoedbibliotheken – Foto: Stefan Tavernier
 9. 9. ABRAHAM 2020. DOELEN 1. Collectieregistratie Alle Belgische kranten uit de periode 1800-2020 in Vlaams bezit in kaart brengen in Abraham. Catalogus van Belgische kranten en de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 2. Digitalisering Kwetsbarekranten digitaliseren en duurzaambewaren 3. Open data De data via één centrale en duurzameonline toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaarmaken 2019-02-21 9
 10. 10. ABRAHAM 2020. PARTNERS 2019-02-21 10 Projecteigenaar — Vlaamse Erfgoedbibliotheken Expertisepartner — VIAA Vlaams Instituutvoor Archivering Collectiebeherendeorganisaties — ADVN Archiefvoor Nationale Bewegingen — Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis — Bibliotheek HasseltLimburg — Bibliotheca Wasiana — Dacob — Den AST — Erfgoedbibliotheek HendrikConscience — GemeentearchiefLichtervelde — In Flanders Fields Museum — KU Leuven Bibliotheken — Liberaal Archief/Liberas — MUDEL Museum van Deinze en de Leiestreek — Openbare BibliotheekBrugge — Openbare BibliotheekKortrijk — Memorial Museum Passchendaele1917 — StadsarchiefEeklo — StadsarchiefGeel — StadsarchiefGent/DeZwarteDoos — StadsarchiefIeper — StadsarchiefLeuven — StadsarchiefMechelen — StadsarchiefOudenaarde — StadsarchiefTongeren — StadsarchiefWaregem — UniversiteitsbibliotheekGent — Erfgoedbibliotheek Westflandrica — KOERS. Museum van de Wielersport — Alle andereVlaamse/Brusselseorganisatiesmet Belgischekranten in hun collectie
 11. 11. ABRAHAM 2020. RESULTATEN: REGISTRATIE — Uitbreiding datamodel/regelwerk Abraham-catalogus — Voor ~100 partners: — Titelbeschrijvingen en bezitsinformatie Belgische kranten 1800-2020 – Toegevoegd: 1800-1830 & 1950-2020 (~4000 titels/~9000 holdings) – Uitgebreider beschreven: 1830-1950 (7854 titels/17.581 holdings) — Beschrijvingen van alle deelcollecties Belgische kranten opgenomen in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 2019-02-21 11
 12. 12. ABRAHAM 2020. RESULTATEN: DIGITALISERING — Bijkomende financiering / co-sourcing — Kranten geselecteerd voor digitalisering — Selectie in situ beschreven op editieniveau i.f.v. digitalisering — Digitalisering door externe dienstverlener — Duurzame bewaring en ontsluiting door VIAA 2019-02-21 12
 13. 13. ABRAHAM 2020. RESULTATEN: OPEN DATA — Visie en ontwikkelpad digitale dienstverlening VEB — Ontsluiting via opendatahub VEB — Publiek domein — PersistenteURLs — Geoptimaliseerdeonlinecatalogus — Export in standaardformaten — APIs — Zoekmachineoptimalisatie — Opname in andere platforms (Unicat,ICON, Wikidata, opendatadirectories) — Linked open data-koppelingenmet eigen en externe databanken 2019-02-21 13
 14. 14. ABRAHAM 2020. PROJECTORGANISATIE 2019-02-21 14 — In ontwikkeling — Projectteam — Projectleider/registator (vacature) — Assistent-registrator(s) (BIS-stage; vacature) — David Coppoolse (VEB) — Susanna De Schepper (VEB) — … — Klankbordgroep — Projectpartners — Inhoudelijke experts
 15. 15. MEER INFO — MMFC — http://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/mmfc — Projectnieuwsbrief — Abraham 2020 — http://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/abraham-2020 — Projectnieuwsbrief 2019-02-21 15
 16. 16. TE DELEN ERVARINGEN — Beide projecten — Gedistribueerde aanpak – Werken met een groot aantal en uiteenlopende collectiebeherende instellingen – Werken met ambulante registratoren in situ — Registratie van zowel items als de deelcollecties waartoe ze behoren — Praktische implementatie van opendatatechnologie 2019-02-21 16
 17. 17. TE DELEN ERVARINGEN — MMFC — Ontwikkeling en implementatie van een nieuw (internationaal bruikbaar) beschrijvingsmodel i.s.m. experten en (MMFC) — Crowdsourcing als bron van expertise — Abraham 2020 — Conditiebepaling i.f.v. digitalisering — Waarderen en selecteren van krantencollecties — Logistiek van het digitaliseren van periodieken 2019-02-21 17
 18. 18. VERWACHTE UITDAGINGEN  COACHINGSWENSEN 2019-02-21 18 — Medewerking verkrijgen van bijkomende collectiebeheerders — Realisatie bruikbare faciliteiten voor open data — Ontwikkeling duurzame, onderhoudbare, betaalbare datainfrastructuur — Intellectueel eigendom — Metadata/werkfoto’s — Gedigitaliseerdecontent  Weerstandsverwelkomende en verbindende communicatie  Technische begeleiding  Technische begeleiding  Juridisch advies
 19. 19. CONTACTGEGEVENS David Coppoolse Stafmedewerker david@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be +32 3 338 8793

×