Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Max Rooses: Reconstructie van een Verspreid Archief

26 views

Published on

Max Rooses was een Vlaams schrijver, kunsthistoricus, eerste conservator van Museum Plantin-Moretus en leider van de Vlaamse Beweging. Hij kan met recht beschouwd worden als een belangrijk historisch figuur binnen de Vlaamse geschiedenis. Vanwege de diverse rollen die Rooses in de maatschappij bekleedde, is zijn archief verspreid over verschillende instellingen. Dit project beoogt een uniforme en overkoepelende ontsluiting en contextualisering van de verschillende delen van Rooses’ archief.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Max Rooses: Reconstructie van een Verspreid Archief

 1. 1. Max Rooses: Reconstructie van een Verspreid Archief Lieneke Nijkamp
 2. 2. Projectbeschrijving • Max Rooses (1839-1914): veelzijdig figuur • Verspreid archief: Rubenianum, Letterenhuis, Museum Plantin-Moretus, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, ADVN, Felixarchief, … • Uniforme en overkoepelende ontsluiting én contextualisering • Kick-off digitalisering archieven Rubenianum.
 3. 3. Projectbeschrijving Periode: 1 jan–31 dec 2020: 1 projectmedewerker FASE 1  Analyse afbakening archief en stukken op objectniveau te ontsluiten  Archiefbeschrijving op bestanddeelniveau  Authority record  Objectbeschrijvingen  Digitaliseren.
 4. 4. Projectbeschrijving Periode: 1 jan–31 dec 2020: 1 projectmedewerker FASE 2  Reflectie  onderzoek archief in andere collecties  opdracht voor uitbestede digitalisatie.
 5. 5. Projectbeschrijving Periode: 1 jan–31 dec 2020: 1 projectmedewerker FASE 3  Registratie in digitale platformen  Registratie in Archiefbank Vlaanderen  Webtentoonstellingen Archiefbank en Google Arts & Culture.
 6. 6. Verwachte resultaten • Verspreide archieven (12 m) uniform beschreven en publiek toegankelijk en doorzoekbaar • Gedigitaliseerde stukken open data beschikbaar • Ervaring digitaliseren voor Rubenianum • Best practices ontsluiting verspreid archief • Nauwere samenwerking / overkoepelende procedures stedelijke partners • Context en historiek geduid via webtentoonstellingen • Boost aan nieuwe info voor kunsthistorisch/historiografisch onderzoek • Incentive voor verder onderzoek naar Max Rooses  biografie • Bron aan kennis voor historiek van eigen huis.
 7. 7. Deze ervaringen willen we delen • Verspreide archieven (12 m) uniform beschreven en publiek toegankelijk en doorzoekbaar • Gedigitaliseerde stukken open data beschikbaar • Ervaring digitaliseren voor Rubenianum • Best practices ontsluiting verspreid archief • Nauwere samenwerking / overkoepelende procedures stedelijke partners • Context en historiek geduid via webtentoonstellingen • Boost aan nieuwe info voor kunsthistorisch/historiografisch onderzoek • Incentive voor verder onderzoek naar Max Rooses  biografie • Bron aan kennis voor historiek van eigen huis.
 8. 8. • Selectie en afbakening • Auteursrecht • Afstemmen procedures • Visueel aantrekkelijke webtentoonstelling • … Verwachte moeilijkheden
 9. 9. Contactgegevens • Lieneke Nijkamp conservator documentatie & archieven Rubenianum, lieneke.nijkamp@antwerpen.be • Elise Gacoms projectmedewerker, elise.gacoms@antwerpen.be PARTNERS • Isabelle Van Ongeval stafmedewerker digitale en audiovisuele collectie Letterenhuis, isabelle.vanongeval@antwerpen.be • Kristof Selleslach archivaris Museum Plantin-Moretus, kristof.selleslach@antwerpen.be • Inez Bourgeois archivaris KMSKA, inez.bourgeois@kmska.be • Michel Vermote coördinator Archiefbank Vlaanderen, michel.vermote@archiefbank.be

×