Tournée Générale 29 mei 2013 | Letterenhuis

361 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tournée Générale 29 mei 2013 | Letterenhuis

 1. 1. LetterenhuisHet levende geheugen vande Vlaamse Literatuur
 2. 2. 1933-2013
 3. 3. Missie• Het Letterenhuis verzamelt, bewaart en ontsluit hetarchivalisch en documentair erfgoed van en over alle actoren in hetVlaamse literaire veld.• Als centrale literaire archiefinstelling van Vlaanderen sensibiliseerthet Letterenhuis alle literair-archiefvormers, (professioneel)geïnteresseerden alsmede het grotere publiek voor de culturele enhistorische waarde van literair archief.• Het Letterenhuis bouwt zijn expertiseverder uit, stelt ze ten dienstevan het hele literair-erfgoedveld en werkt aan een solide netwerkvan literair-erfgoedbeheerders.• Voor het ruimere publiek maakt het Letterenhuis het literaire erfgoed inheel Vlaanderen ook kenbaar en toegankelijk via grote en kleinereliteraire activiteiten.
 4. 4. CollectieprofielVlaamse literairearchieven van eind 18eeeuw tot hedenDocumenten van-Schrijvers en dichters-Literaire uitgeverijen-Literaire tijdschriften-Literaire organisaties
 5. 5. CollectieprofielPrivé-archieven!•Actieve prospectie•Verwerving•Adviseren enexpertisedeling
 6. 6. Waarom literair erfgoed bewaren?• Onderzoek
 7. 7. Waarom literair erfgoed bewaren?• Ruime publiek
 8. 8. Collectie ontsloten via Agrippa
 9. 9. Letterenhuis als ontmoetingsplek voor auteurs,lezers, onderzoekers, jongeren, senioren,studenten en verenigingen.-waar schrijvers hun archievenwillen onderbrengen;-waar onderzoekers boeiendeverhalen uit de archievenopdiepen;-waar iedereen zich kan latenbedwelmen door een boeiende200 jaar Vlaamseliteratuurgeschiedenis;-waar ontmoetingen tussenwoordkunstenaars, lezers,dichters, uitgeverijen en hetbrede publiek plaatsvinden.
 10. 10. Neem een kijkje op: www.letterenhuis.beOf mail ons: letterenhuis@stad.antwerpen.be

×