Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inhaalbeweging voor het opschonen en het verrijken van de collectiedata van Design Museum Gent

14 views

Published on

Met dit project wil Design Museum Gent de tweede fase realiseren van een noodzakelijke inhaalbeweging rond het aanvullen en opschonen van de digitale data over zijn collectie. Door het maken en schonen van
(hiërarchische) woordenlijsten en het correct wegschrijven van de bestaande data willen we de vervuiling in onze databank wegwerken. Het doel van deze fase is tweeledig: de bestaande data aanzienlijk beter doorzoekbaar maken en ze systematisch verder klaarmaken voor ontsluiting.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inhaalbeweging voor het opschonen en het verrijken van de collectiedata van Design Museum Gent

  1. 1. Korte beschrijving van het project • tweede fase van inhaalbeweging rond het aanvullen en opschonen van de digitale data over onze collectie • maken en schonen van woordenlijsten • de bestaande ‘platte lijsten’ indien mogelijk/wenselijk omvormen tot hiërarchische lijsten • de vervuiling wegwerken • de termen afstemmen met de AAT en andere thesauri zoals RKDArtist&, de Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) en Wikidata, en indien mogelijk te koppelen aan persistente URI’s • per dataset of op te schonen veld de juiste werkmethode/strategie bepalen • het correct wegschrijven van de bestaande data • twee doelen: • bestaande data aanzienlijk beter doorzoekbaar maken • bestaande data systematisch verder klaarmaken voor ontsluiting
  2. 2. Verwachte resultaten van het project • foutloze data die zijn weggeschreven in de juiste velden in de databank en daardoor beter opzoekbaar zijn • correcte al dan niet hiërarchische woordenlijsten die sluitend doorzoekbaar en beter beheersbaar zijn om nieuwe vervuiling tegen te gaan • persistente uri’s voor bepaalde woordenlijsten, om (linked) open data / uitwisselbaarheid van data in de toekomst mogelijk te maken • metadata over ‘vervaardigers’ verrijken (geslacht, nationaliteit, rol)  beter zicht op spreiding binnen collectie en groeien naar volwaardige databank van vervaardigers • het verstrijken van auteursrechten beter opvolgen door toevoegen van sterfdata van vervaardigers ifv open databeleid • betere kennis van/zicht op de inzetbaarheid van programma’s zoals OpenRefine en Fuzzy Lookup voor het opschonen van data
  3. 3. Deze ervaringen willen we delen met de collegagroep • de gehanteerde werkwijzen voor datacleaning • onze ervaringen rond de inzetbaarheid van programma’s zoals OpenRefine en Fuzzy Lookup voor het opschonen van data (in combinatie met Adlib/Erfgoedinzicht)
  4. 4. Verwachte moeilijkheden waarvoor we ondersteuning wensen in coachingtraject • import/export opgeschoonde trefwoordenlijsten via OpenRefine, Fuzzy Lookup in Adlib • mogelijkheden op vlak van open data
  5. 5. Contactgegevens • Annelies De Mey, annelies.demey@stad.gent • Projectmedewerker start op 1/4/2019

×