Het Groot Onderhoud | Vlamingen en het verleden

1,266 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
750
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het Groot Onderhoud | Vlamingen en het verleden

 1. 1. PRISMAVELDANALYSE CULTUREEL ERFGOEDVlamingen en het verleden: het draagvlak gepeilddr. Alexander Vander Stichele
 2. 2. Introductie• Eerste resultaten onderzoek ‘Vlamingen & het verleden’• Peilen naar draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen en potentieel aantonen• Voornaamste insteken: - Erfgoedinteresse - Erfgoedparticipatie - Opinies en percepties PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 3. 3. Erfgoedinteresse• Analyse vertrekt vanuit erfgoedinteresse• Grote variatie inzake interesse voor specifieke erfgoedthema’s Uitschieters: - ‘Geschiedenis van het dagelijkse leven’ - ‘Culinair erfgoed’ - ‘Oude gebruiken, tradities of gewoontes’ - ‘Oude ambachten en/of handwerktechnieken’• Sterke interesse voor geschiedenis van het nabije / lokale PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 4. 4. Erfgoedinteresse• Duidelijke socio-demografische verschillen inzake erfgoedinteresse Concreet: - Mannen en vrouwen hebben deels andere interesses - 55-plussers over het algemeen sterker in erfgoed geïnteresseerd dan jongere leeftijdsgroepen - Sterk positief verband tussen opleiding en erfgoedinteresse MAAR niet voor alle thema’s PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 5. 5. Maat voor erfgoed(des)interesse• Uitdaging: Op eenvoudige wijze draagvlak en potentieel voor erfgoed in Vlaanderen bestuderen en aantonen• Hoe? Algemene maat voor sterke erfgoedinteresse Algemene maat voor erfgoeddesinteresse PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 6. 6. Maat voor erfgoed(des)interesseMaat voor sterke erfgoedinteresse Maat voor erfgoeddesinteresse Omschrijving Omvang in Omschrijving Omvang in dataset datasetNiet sterk geïnteresseerd 24% Niet of nauwelijks gedesinteresseerd 23%(0 items) (0 – 1 items)Enigszins sterk geïnteresseerd 29% Enigszins gedesinteresseerd 28,5%(1 – 3 thema’s) (2 – 5 thema’s)Sterk geïnteresseerd 26% Sterk gedesinteresseerd 25,5%(4 – 7 thema’s) (6 – 9 thema’s)Zeer sterk geïnteresseerd 21% Zeer sterk gedesinteresseerd 23%(8 – 19 thema’s) (10 – 19 thema’s) PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 7. 7. Maat voor sterke erfgoedinteresse• Sterk negatief verband tussen mate van erfgoedinteresse en mate van desinteresse (r = -.56)• Duidelijke socio-demografische verschillen inzake algemene erfgoedinteresse en erfgoeddesinteresse Concreet: - Mannen hebben bredere en sterkere interesse - Jongere leeftijdsgroepen (- 34) hebben minder brede en sterke interesse - Hoogopgeleiden hebben bredere en sterkere interesse PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 8. 8. Erfgoedinteresse en -participatie• Duidelijke samenhang tussen erfgoedinteresse enerzijds en erfgoedparticipatie anderzijds. Concreet: Participatie neemt toe naarmate interesse stijgt Participatie neemt af naarmate desinteresse stijgt Niet alleen participatiegraad stijgt, maar ook participatiefrequentie en -breedte Erfgoedinteresse vormt goede indicator voor erfgoedparticipatie PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 9. 9. Erfgoedinteresse en -participatie• Logische vaststelling MAAR systematische analyse van relatie tussen mate van erfgoedinteresse en erfgoedparticipatie laat toe om kansen en mogelijkheden voor erfgoedsector te onderkennen• Immers Data tonen ook discrepantie aan tussen interesse enerzijds en participatie of lidmaatschap anderzijds. PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 10. 10. Erfgoedinteresse en -participatie• Interesse – participatie discrepantie Concreet: - Sterke interesse vertaalt zich vaak niet in participatie. - Beperkte interesse of sterke desinteresse vertaalt zich soms wel in participatie. - Bevinding gaat op voor alle vormen van erfgoedparticipatie. Toont kansen en potentiële groeimogelijkheden voor erfgoedsector Nagaan wat mogelijke oorzaken voor discrepantie zijn PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 11. 11. Erfgoedinteresse en -participatie• Belangrijke vaststelling Effect van erfgoedinteresse is onafhankelijk van geslacht, leeftijd en opleiding Erfgoedinteresse van jongs af aan stimuleren en cultiveren (Potentiële) erfgoedparticipanten veel meer benaderen vanuit specifieke interesses PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 12. 12. VoorbeeldenAantal keer dat respondenten tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging een niet-religieus historisch gebouw of monumentbezochten, opgedeeld naar graad van sterke erfgoedinteresse. 100% 9.2% 15.3% 90% 23.1% 30.9% 80% 39.5% 28.4% 70% 36.5% 60% 36.4% 50% 40.0% 40% 40.8% 3 keer of vaker 30% 62.4% 48.1% 1 tot 2 keer 20% 40.4% 29.1% 10% 19.6% Nooit 0% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 13. 13. VoorbeeldenAantal keer dat respondenten tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging een archeologische site of vindplaatsbezochten, opgedeeld naar mate van interesse in archeologie of oudheidkunde. 100% 1.4% 5.9% 5.6% 90% 11.3% 12.7% 80% 29.7% 24.5% 70% 39.1% 60% 50% 40% 87.3% 64.4% 69.9% 3 keer of vaker 30% 48.2% 1 tot 2 keer 20% 10% Nooit 0% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 14. 14. VoorbeeldenAantal keer dat respondenten tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging traditionele ambachten beoefenden, opgedeeldnaar mate van interesse in oude ambachten of handwerktechnieken. 100% 0.5% 0.6% 2.1% 2.3% 3.1% 7.0% 3.4% 95% 90% 5.4% 97.4% 96.3% 85% 94.3% Meermaals per jaar of vaker 87.6% Een enkele keer 80% Nooit 75% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 15. 15. VoorbeeldenAantal keer dat respondenten tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging boeken over historische onderwerpen lazen (non-fictie), opgedeeld naar graad van sterke erfgoedinteresse. 100% 6.2% 90% 12.7% 14.0% 26.8% 21.4% 80% 40.8% 23.2% 70% 23.2% 60% 26.1% 50% 29.1% 40% 79.8% Meermaals per jaar of vaker 30% 64.1% 55.3% 20% 47.1% Een enkele keer 30.1% 10% Nooit 0% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 16. 16. VoorbeeldenAantal keer dat respondenten tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging televisieprogramma’s en –reportages overhistorische onderwerpen bekeken, opgedeeld naar graad van sterke erfgoedinteresse. 100% 90% 80% 33.7% 70% 54.9% 61.5% 71.7% 60% 85.1% 50% 35.2% 40% Meermaals per jaar of vaker 30% 28.4% 23.9% Een enkele keer 20% 20.0% 31.1% 10% 16.7% 11.7% 14.6% Nooit 8.3% 3.2% 0% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 17. 17. VoorbeeldenLidmaatschap van heemkundige kring opgesplitst naar mate van interesse in lokale of regionale geschiedenis. 100% 0.8% 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% 0.8% 0.9% 1.3% 1.4% 1.9% 3.0% 2.1% 95% 2.9% 90% 99.2% Bestuurslid 97.3% 85% 95.0% 92.5% Actief lid 80% Passief lid Vroeger lid geweest 75% Nooit lid geweest PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 18. 18. VoorbeeldenIndien de afgelopen 12 maanden verdiept in familiegeschiedenis: lidmaatschap van vereniging voor familiekunde? 100% 89.4% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4.4% 3.7% 2.5% 0% Nooit lid geweest Vroeger lid geweest Passief lid Actief lid PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 19. 19. Draagvlak• In vragenlijst specifieke vragen die peilen naar draagvlak voor erfgoed, erfgoedinstellingen en rol van overheid m.b.t. erfgoed. PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 20. 20. Draagvlak – erfgoedinstellingen• Het draagvlak voor cultureel-erfgoedinstellingen zoals archieven en musea is heel groot. - Ook mensen die deze instellingen nooit bezoeken staan er positief tegenover en erkennen het belang er van. - Ook mensen die niet sterk in erfgoed geïnteresseerd zijn of sterk gedesinteresseerd zijn staan er over het algemeen positief tegenover en erkennen het belang er van. PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 21. 21. Draagvlak – erfgoedinstellingenMate van instemming met stelling Ik vind het belangrijk dat er musea bestaan, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 10,3% 90% 24,5% 29,4% 80% 39,4% 38,9% 70% 42,2% 60% 50% 47,9% 47,2% Volledig eens 40% Eens 49,2% 48,6% Noch eens, noch oneens 30% 33,4% Oneens 20% Volledig oneens 22,6% 18,5% 10% 8,2% 9,3% 11,7% 0,8% 3,3% 5,9% 2,9% 0% 1,3% 0,4% 1,7% 2,1% de n de n rde n r de n set e er ee r see se e d at a t er ess te re ss re s r es ale sïnte e sï nt e Tot ede sïn esïn e de ge d rk g ged ks g ins Ste er k e lij gsz r st f na uw Eni Ze e t o Nie PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 22. 22. Draagvlak – immaterieel erfgoed• Het draagvlak voor immaterieel erfgoed is heel groot. - Ook mensen die niet sterk in erfgoed geïnteresseerd zijn of zij die sterk gedesinteresseerd zijn hechten veel waarde aan en benadrukken het belang van allerlei vormen van immaterieel erfgoed. (tradities, rituelen, herdenkingsmomenten, dialecten…) PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 23. 23. Draagvlak – immaterieel erfgoedMate van instemming met stelling Onze typische Vlaamse tradities en gewoonten, gerechten, sporten, stoeten en feesten verdienennet zo veel bescherming als onze belangrijkste gebouwen of kunstwerken, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 9,6% 17,6% 14,4% 15,1% 90% 18,2% 80% 70% 51,0% 60% 47,7% 56,7% 50% 64,1% 63,4% Volledig eens 40% Eens Noch eens, noch oneens 30% Oneens 31,0% 30,2% 20% Volledig oneens 22,5% 10% 14,6% 15,0% 5,5% 6,3% 2,3% 4,0% 4,5% 0% 0,8% 0,0% 1,3% 2,9% 1,2% r de n rde n rde n r de n set se e see see se e d at a r es re s re s r es ale te te esïn te e sïn te Tot esïn esïn ged ge d ge d ged el ijks gsz ins S te rk r st er k uw Eni Ze e t o f na Nie PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 24. 24. Draagvlak – cultureel erfgoed• Het draagvlak voor specifieke erfgoedthema’s is heel groot. - Ook mensen die niet sterk in erfgoed geïnteresseerd zijn of zij die sterk gedesinteresseerd zijn hechten veel waarde aan en benadrukken het belang van specifieke vormen van cultureel erfgoed. (literair, muzikaal, religieus, wetenschappelijk of industrieel erfgoed …) PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 25. 25. Draagvlak – cultureel erfgoedMate van instemming met stelling ‘Ons literair, muzikaal, wetenschappelijk, religieus of industrieel erfgoed verdient net zo veelbescherming als onze belangrijkste gebouwen of kunstwerken, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 8,0% 5,6% 13,4% 11,1% 16,0% 90% 80% 37,4% 70% 46,2% 51,1% 60% 62,6% 56,5% 50% Volledig eens 40% Eens 47,1% Noch eens, noch oneens 30% 38,6% Oneens 31,5% 20% Volledig oneens 22,6% 19,9% 10% 5,9% 2,8% 4,4% 5,6% 4,7% 1,3% 0,4% 1,6% 4,0% 1,7% 0% de n en e rd en den set e er e rd sse e er d at a ess sse ess ale t er ïn te re sïn te re sïnt er Tot sïn des ede e de ede ks g s ge rk g rk g e lij g sz in Ste r s te uw Eni Ze e t o f na Nie PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 26. 26. Draagvlak – rol van overheid• Respondenten hebben duidelijke verwachtingen met betrekking tot de taken van de overheid en de rol die deze moet opnemen met het oog op het beschermen, vrijwaren en ontsluiten van het erfgoed. - Vlamingen verwachten (pro)actieve rol van overheid met betrekking tot het vrijwaren, beschermen en ontsluiten van ons erfgoed, ook op financieel vlak. - Deze verwachtingen worden algemeen gedeeld, ook door zij die niet of nauwelijks in erfgoed geïnteresseerd zijn en/of op geen enkele manier aan erfgoedparticipatie doen. PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 27. 27. Draagvlak – rol van overheidMate van instemming met stelling ‘In tijden van economische crisis mag de overheid overwegen om belangrijke stukken uit onzemusea te verkopen, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 2.0% 2.4% 4.7% 3.4% 3.1% 90% 9.3% 8.4% 9.6% 11.6% 20.7% 80% 22.7% 19.5% 70% 28.7% 25.1% 60% 31.0% 50% 45.0% 40.8% Volledig eens 40% 40.0% 41.6% 30% 30.7% Eens 20% Noch eens, noch oneens 10% 25.2% 24.7% 20.1% 15.6% 14.2% 0% Oneens Volledig oneens PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 28. 28. Draagvlak – rol van overheidMate van instemming met stelling ‘De overheid heeft de plicht om er voor te zorgen dat belangrijke kunstwerken of topstukken uitbinnenlandse collecties niet naar het buitenland verdwijnen, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 14.4% 11.6% 18.1% 90% 19.5% 25.2% 80% 70% 44.4% 60% 46.3% 48.1% 52.9% 50% 48.9% Volledig eens 40% 30% Eens 31.9% 34.1% 20% 26.9% Noch eens, noch oneens 22.8% 20.1% 10% 5.4% 6.1% 5.2% Oneens 0% 3.8% 1.0% 5.4% 0.4% 2.0% 3.7% 1.7% Volledig oneens PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 29. 29. Draagvlak – rol van overheidMate van instemming met stelling ‘Als de overheid iets beschermt of als waardevol bestempelt, dan moet ze er ook voor zorgen dat ervoldoende middelen zijn om het te onderhouden of in stand te houden, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 90% 19.3% 12.7% 13.2% 17.5% 23.8% 80% 70% 60% 51.3% 62.5% 50% 61.5% 66.8% 63.5% Volledig eens 40% 30% Eens 20% 29.1% Noch eens, noch oneens 21.7% 18.4% 10% 11.8% Oneens 12.4% 3.7% 0% 1.5% 0.5% 0.2% 1.8% 1.3% 2.6% 1.7% 1.0% Volledig oneens PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 30. 30. Draagvlak – rol van overheidMate van instemming met stelling ‘De overheid moet voldoende middelen ter beschikking stellen zodat onze musea, archieven enbewaarbibliotheken hun collecties steeds meer digitaal ter beschikking kunnen stellen via het internet, opgedeeld naar mate vanerfgoeddesinteresse. 100% 6.9% 5.6% 11.0% 90% 13.2% 16.9% 80% 33.0% 70% 38.9% 40.3% 44.1% 60% 44.2% 50% Volledig eens 40% 49.7% 30% 44.1% Eens 40.1% 35.7% 32.7% 20% Noch eens, noch oneens 10% 7.2% Oneens 5.1% 4.6% 6.5% 5.8% 0% 2.0% 1.6% 3.6% 4.5% 2.9% Volledig oneens PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 31. 31. Draagvlak – rol van overheidMate van instemming met stelling ‘De overheid schiet ernstig tekort als kunstwerken, museum- of archiefstukken beschadigd rakendoordat museumgebouwen of opslagplaatsen in slechte staat zijn, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 4.6% 12.0% 13.8% 7.9% 9.9% 90% 80% 31.6% 35.1% 37.6% 70% 43.1% 39.9% 60% 50% 44.5% Volledig eens 40% 44.0% Eens 30% 41.9% 38.3% 40.9% 20% Noch eens, noch oneens 10% 11.0% 9.2% 6.9% Oneens 4.8% 1.8% 3.7% 1.6% 3.8% 8.3% 3.7% 0% Volledig oneens PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 32. 32. Draagvlak – rol van overheidMate van instemming met stelling ‘De overheid schiet ernstig tekort als kunstwerken, museum- of archiefstukken beschadigd rakendoordat museumgebouwen of opslagplaatsen in slechte staat zijn, opgedeeld naar mate van erfgoeddesinteresse. 100% 4.6% 12.0% 13.8% 7.9% 9.9% 90% 80% 31.6% 35.1% 37.6% 70% 43.1% 39.9% 60% 50% 44.5% Volledig eens 40% 44.0% Eens 30% 41.9% 38.3% 40.9% 20% Noch eens, noch oneens 10% 11.0% 9.2% 6.9% Oneens 4.8% 1.8% 3.7% 1.6% 3.8% 8.3% 3.7% 0% Volledig oneens PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 33. 33. Conclusie• Is er een toekomst voor erfgoed in Vlaanderen? Grote discrepantie tussen interesse en participatie toont aan dat er nog heel wat potentieel is voor de Vlaamse erfgoedsector. Het draagvlak voor erfgoed en erfgoedinstellingen in Vlaanderen blijkt heel groot te zijn. Het belang en de waarde van ons erfgoed wordt eveneens erkend en naar waarde geschat door de minst geïnteresseerden en niet-participanten. PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 34. 34. Conclusie• Via uitgebreide en meer diepgaande analyses zal FARO het beeld van de Vlaamse erfgoedparticipanten de komende maanden verder inkleuren en het potentieel verder in kaart brengen. www.faronet.be/prisma Bijdragen tot actief, dynamisch en innovatief erfgoedbeleid en erfgoedwerking Nagaan hoe latente interesse kan omgebogen worden in een actieve interesse en participatie PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 35. 35. Alexander Vander SticheleT +32 2 213 10 75Alexander.vanderstichele@faronet.beFARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzwPriemstraat 51 | BE-1000 BrusselT +32 2 213 10 60F +32 2 213 10 99info@faronet.be | www.faronet.be PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED

×