Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Europeana 090309 Cip

720 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Europeana 090309 Cip

 1. 1. Europeana 09/03/2009
 2. 2. i2010 <ul><li>i2010 Digital Libraries </li></ul><ul><li>EC beveelt lidstaten aan om acties te ondernemen (24/6/2006): </li></ul><ul><ul><li>Digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Online toegankelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale preservatie </li></ul></ul><ul><li>“ Een gemeenschappelijke meertalige ingang zou het mogelijk maken het gedistribueerde — dat wil zeggen waar verschillende organisaties op verschillende plaatsen over beschikken — digitale culturele erfgoed van Europa online te doorzoeken. Een dergelijke ingang zou de zichtbaarheid van het erfgoed opvoeren en de nadruk leggen op gemeenschappelijke kenmerken . “ </li></ul>
 3. 3. Europeana <ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><li>Samenbrengen musea, (AV) archieven en bibliotheken </li></ul><ul><li>Problemen van interoperabiliteit tussen de verschillende domeinen uitschakelen </li></ul><ul><li>Via één enkel toegangspunt toegang verlenen tot het Europese digitale culturele/wetenschappelijke erfgoed </li></ul><ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Beeld: schilderijen, tekeningen, plattegronden, foto's en afbeeldingen van museumstukken </li></ul><ul><li>Tekst: boeken, kranten, brieven, dagboeken en archivalia </li></ul><ul><li>Video: films, nieuwsfilms en tv-uitzendingen </li></ul><ul><li>Geluid: muziek en gesproken woord van cilinders, banden, platen en radio-uitzendingen </li></ul>
 4. 4. Demonstrator <ul><li>° 20/11/2008: www.europeana.eu </li></ul><ul><li>3,4 miljoen objecten (2010: 10 miljoen) </li></ul><ul><li>meer dan 1000 cultureel erfgoedorganisaties vertegenwoordigd, bijdrage universiteitsbibliotheek Gent en VKC en KBR </li></ul><ul><li>Basisinteroperabiliteit gebaseerd op Dublin Core </li></ul><ul><li>Meertalige interface in de grootste Europese talen </li></ul><ul><li>Eenvoudige en geavanceerde zoekmodus </li></ul><ul><ul><li>Zoeken op materiaaltype (tekst, beeld, video, audio) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken via wie, wat, hoe, wanneer </li></ul></ul><ul><ul><li>Browsen via tijdsbalk </li></ul></ul>
 5. 5. Aandachtspunten (H. Forster, 11/08) <ul><li>Europeana moet verrijkt worden met meer inhoud vanuit Europa en elders (waar zich ook voor Europa relevante informatie bevindt). </li></ul><ul><li>Er is meer gedigitaliseerde inhoud nodig. </li></ul><ul><li>Informatie uit het publieke domein moet publiek toegankelijk blijven. </li></ul><ul><li>Ook de gegevens waar auteursrecht op van toepassing is zou via Europeana toegankelijk moeten zijn. </li></ul><ul><li>De functionaliteiten van Europeana moeten verbeterd worden. </li></ul>
 6. 6. Coördinerende projecten <ul><li>EDLNet (01/07/2007 - 30/06/2009) </li></ul><ul><ul><li>EDL Stichting (°11/2007) http://www.europeana.eu/edlnet/edl_foundation/purpose.php </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>crossdomein toegang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>juridische basis bieden om projectaanvragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Demonstrator </li></ul></ul><ul><ul><li>Businessplan </li></ul></ul><ul><li>Europeana vs 1.0 (2009: 30 maanden) / EuropeanaConnect </li></ul><ul><ul><li>Uitbouw partnernetwerk, businessplan, betrekken van landenpartners, … </li></ul></ul><ul><ul><li>verdere technische ontwikkeling van Europeana, bv. i.v.m. metadata en meertaligheid </li></ul></ul><ul><li>Europeana moet nadien in zijn substantiële vorm van start kunnen gaan </li></ul>
 7. 7. EDL Stichting EDL Stichting Nationale digitale bibliotheek ACE Film archief X Eurbica Nationaal archief 1 MICHAEL CENL NB 1 NB 2 NB 3 Museum X Archief X Nationaal archief 2 Film Archief 1 Film Archief 2 Film Archief 3 Nationaal archief 3 Bibliotheek X Museum A Archief A Bibliotheek A FIAT Televisie archief 1 Televisie archief 2 IASA Geluids-archief 1 Geluids-archief 2 ICOM Europe Museum 1 Museum 2 ACE
 8. 8. Contentaggregatie via dataharvesting NL 1 NL 2 NL 3 ATHENA EDL National Digital Library ACE Filmarchief X Eurbica Nationaal archief 1 CENL Museum X Archief X Nationaal archief 2 Film Archief 1 Film Archief 2 Film Archief 3 Nationaal archief 3 Bibliotheek X Museum A Archief A Bibliotheek A FIAT Audiovisueel archief 1 Audiovisueel archief 2 IASA Geluids-archief 1 Geluids-archief 2 Museum 1 Museum 2 The European Library GAMA APEnet EFG Culture.fr, CulturaItalia BAM, ...: nationale aggregatoren EuropeanaLocal
 9. 9. EuropeanaLocal <ul><li>°1 juni 2008 , 36 maanden (eContent Plus ) </li></ul><ul><li>Doel: een best practice netwerk op te zetten om de interoperabiliteit te verbeteren </li></ul><ul><li>voor digitale inhoud uit regionale en lokale bibliotheken, musea, archieven en </li></ul><ul><li>audiovisuele archieven zodat die via Europeana en andere diensten ter beschikking </li></ul><ul><li>gesteld kan worden. </li></ul><ul><li>De Vlaamse partner in dit project is het provinciaal centrum voor cultureel </li></ul><ul><li>erfgoed van de provincie Limburg in samenwerking met de provincie Oost- </li></ul><ul><li>Vlaanderen. </li></ul><ul><li>http://www.europeanalocal.eu/ </li></ul>
 10. 10. Athena <ul><li>° november 2008, 30 maanden (eContent Plus ) </li></ul><ul><li>Athena richt zich voornamelijk op musea en andere erfgoedinstellingen en wil de </li></ul><ul><li>bredere toegang en gebruik van de digitale inhoud van de Europese musea </li></ul><ul><li>stimuleren, met het oog op een latere opname van de content in Europeana. </li></ul><ul><li>De Vlaamse partner in dit project is PACKED . </li></ul><ul><li>http://www.athenaeurope.org/ </li></ul>
 11. 11. GAMA = Gateway to Archives of Media Art <ul><li>° 1/11/2007, 24 maanden (eContent Plus ) </li></ul><ul><li>GAMA richt zich op mediakunst archieven. Het wil een open centrale interface en </li></ul><ul><li>gateway creëren die toegang biedt tot archieven voor mediakunst, én bijdragen aan </li></ul><ul><li>Europeana. </li></ul><ul><li>De Vlaamse partner in dit project is ARGOS vzw. </li></ul><ul><li>http:// www.gama-gateway.eu / </li></ul>
 12. 12. Minerva = Ministerial Netwerk for valorising activities in digitisation <ul><li>coördinerend netwerk dat experten en belanghebbenden vanuit heel Europa </li></ul><ul><li>samenbrengt en zich toespitst op het digitaliseren van cultureel en </li></ul><ul><li>wetenschappelijk erfgoed. </li></ul><ul><li>3 projectfasen (2006-2008), mogelijk vervolg via minerva.net </li></ul><ul><li>Minerva EC 2006-2008: </li></ul><ul><li>N ationale workshops: 24/04/2007 en 18/09/2008 </li></ul><ul><li>Publicaties </li></ul><ul><ul><li>Handbook on cultural web user interaction </li></ul></ul><ul><ul><li>Directory of national legislation for cultural websites </li></ul></ul><ul><ul><li>IPR Guidelines </li></ul></ul><ul><ul><li>Technical Guidelines v.2 & 3D best practices and Guidelines </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/1812617-Minerva-publicaties.html </li></ul></ul><ul><li>http://www.minervaeurope.org </li></ul>
 13. 13. Technische vereisten participatie Europeana <ul><li>De set metadata die gebruikt wordt, laat toe om via links naar het betreffende object te verwijzen en dit op de site van de aanbieder van het object (de cultureel-erfgoedinstelling). </li></ul><ul><li>Het digitaal object dient dus via een permanente directe link op een website beschikbaar te zijn (naar het object zelf of naar een thumbnail) </li></ul><ul><li>De metadata moet in Qualified Dublin Core beschreven zijn. Zie hiervoor het document: http:// dev.europeana.eu /public_ documents / Specification _ for _metadata_ elements _in_the_ Europeana _ prototype.pdf </li></ul><ul><li>Het zou goed zijn als het object voor dataharvesting toegankelijk is via een OAI PMH server. </li></ul><ul><li>De metadata worden dienen in XML te zijn (en harvestbaar via OAI MPH, FTP, DVD) en worden getransformeerd naar ESE Dublin Core. </li></ul>
 14. 14. Coördinatie <ul><li>Europeana Vlaanderen overlegplatform </li></ul><ul><li>informatie inzake Europeana ontvangen en verder verspreiden naar mogelijke belanghebbenden. </li></ul><ul><li>via de Katholieke Universiteit Leuven (als direct betrokken partner in Europeana V.1.0 informatie en advies terugkoppelen naar Europeana. In dit kader zorgt het platform voor de afstemming tussen de verschillende projecten die in het kader van Europeana en op Vlaams niveau uitgevoerd worden. </li></ul><ul><li>advies (technisch, politiek, organisatorisch,...) geven aan de Katholieke Universiteit Leuven over de deelneming van Vlaanderen in Europeana </li></ul><ul><li>mogelijk digitaal materiaal voor Europeana te identificeren en de leveranciers te ondersteunen. </li></ul><ul><li>promotie over Europeana bevorderen. </li></ul><ul><ul><li>http://www.kunstenenerfgoed.be/ake/view/nl/1589834-Europeana.html </li></ul></ul><ul><li>EDLNet Belgium </li></ul>

×