Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catching the digital heritage: Born-digital collecties van Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas ontsloten: casus websites

7 views

Published on

Catching the digital heritage is een project waarbij twee collectiebeherende instellingen, Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas samen de schouders willen zetten onder het versneld registreren van born-digital documenten. Beide instellingen beheren een ruim aantal born-digital documenten, die tot nu toe, omwille van de specifieke aard van dit erfgoed, nog niet systematisch zijn aangepakt. Er wordt gefocust op websites.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Catching the digital heritage: Born-digital collecties van Amsab-ISG en Liberaal Archief/Liberas ontsloten: casus websites

  1. 1. Catching the Digital Heritage • Samenwerking tussen Amsab-ISG en Liberas/Liberaal Archief • Born-digital collecties: casus websites • Methodes harvesting • Onderzoek standaarden • Onderzoek wettelijk kader • Registreren van de websites (+ publiceren metadata) • Expertise-deling: wiki + workshop
  2. 2. Verwachte resultaten van het project • Werkinstrument registreren websites • + 1.500 geregistreerde websites • Metadata online + gearchiveerde websites intra muros toegankelijk • Pragmatische gids voor het erfgoedveld • Piloot voor toekomstige, bredere projecten (lange termijnperspectief) – zie ook PROMISE
  3. 3. Deze ervaringen willen we delen met de collegagroep • Samenwerking Liberas/Liberaal Achief & Amsab- ISG • …
  4. 4. Verwachte moeilijkheden (waarvoor we ondersteuning wensen in coachingtraject) • Rechtenstatus websites • … • … • … • …
  5. 5. Contactgegevens • Jeroen Buysse (Liberas/Liberaal Archief): jeroen.buysse@liberas.eu • Kim Robensyn (Amsab-ISG): kim.robensyn@amsab.be • Maarten Savels (Amsab-ISG): maarten.savels@amsab.be • Projectmedewerker 1: Tine Vekemans • Projectmedewerker 2: Jeroen Fernandez Alonso

×