20090213 Hans

994 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20090213 Hans

 1. 1. Reglement immaterieel cultureel erfgoed 2009 infonamiddag 13/02/09 Hans van der Linden
 2. 2. Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen <ul><li>Speelt in op de UNESCO-conventie Safeguarding of the intangible cultural heritage </li></ul><ul><li>Voorwaarde </li></ul><ul><li>Voor het indienen van kandidaatdossiers bij UNESCO </li></ul><ul><li>(in 2009 enkel voor artikel 16) </li></ul><ul><li>Instrument </li></ul><ul><li>Basis voor een kwalitatief beleid </li></ul><ul><li>Door erkenning door de Vlaamse overheid, wordt men aangespoord om kwaliteitsvol met het voorgedragen element van immaterieel cultureel erfgoed om te gaan </li></ul>
 3. 3. Criteria <ul><li>Formeel </li></ul><ul><li>Zetel en werking in Nederlandse taalgebied of in tweetalige gebied Brussel- Hoofdstad </li></ul><ul><li>Inhoudelijk </li></ul><ul><li>UNESCO-definitie van immaterieel cultureel erfgoed </li></ul><ul><li>Cultureel-erfgoedgemeenschap </li></ul><ul><li>Reeds uitgevoerde beschermingsacties </li></ul><ul><li>Toekomstige beschermingsacties </li></ul><ul><li>Samenwerking met een binnen het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde organisatie </li></ul>
 4. 4. Immaterieel cultureel erfgoed <ul><li>Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel cultureel erfgoed, overgedragen van generatie op generatie, wordt altijd herschapen door gemeenschappen en groepen als antwoord op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis, en geeft hen een gevoel van identiteit en continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit. In deze conventie wordt uitsluitend rekening gehouden met het immaterieel cultureel erfgoed dat zowel compatibel is met bestaande internationale instrumenten voor mensenrechten als met de vereiste van wederzijds respect tussen de gemeenschappen, groepen en individuen, en met duurzame ontwikkeling. </li></ul><ul><li>Het immaterieel cultureel erfgoed, zoals gedefinieerd in paragraaf 1, manifesteert zich inter alia in de volgende domeinen: </li></ul><ul><ul><li>( a) orale tradities en uitdrukkingen, inclusief taal als een vehikel van immaterieel cultureel erfgoed; </li></ul></ul><ul><ul><li>(b) podiumkunsten; </li></ul></ul><ul><ul><li>(c) sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen; </li></ul></ul><ul><ul><li>(d) kennis en praktijken betreffende de natuur en het universum; </li></ul></ul><ul><ul><li>(e) traditionele ambachtelijke vaardigheden. </li></ul></ul><ul><ul><li>art 2,1-2 </li></ul></ul>
 5. 5. Beschermingsacties <ul><li>Bescherming betekent maatregelen treffen die erop gericht zijn </li></ul><ul><li>de leefbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed te verzekeren, </li></ul><ul><li>inclusief de identificatie, de documentatie, het wetenschappelijke </li></ul><ul><li>onderzoek, de bewaring, de bescherming, de promotie, de versterking, de </li></ul><ul><li>overdracht van immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder door formeel en </li></ul><ul><li>niet-formeel onderwijs, en het revitaliseren van verschillende aspecten van </li></ul><ul><li>erfgoed. </li></ul><ul><li>art 2,3 </li></ul><ul><li>“ Safeguarding” </li></ul><ul><li>kwaliteit, bewustzijn en samenwerking </li></ul><ul><li>dynamisch, creatief en vooral erfgoedgericht </li></ul><ul><li>verleden - toekomst </li></ul>
 6. 6. Cultureel-erfgoedgemeenschap (draagvlak) <ul><li>Binnen het kader van zijn beschermingsactiviteiten van het immaterieel cultureel erfgoed </li></ul><ul><li>probeert iedere lidstaat de breedst mogelijke participatie te verzekeren van gemeenschappen, </li></ul><ul><li>groepen en, als dat wenselijk is, individuen, die dat erfgoed creëren, in stand houden en </li></ul><ul><li>doorgeven en hen actief te betrekken bij het beheer ervan. </li></ul><ul><li>art 15 </li></ul><ul><li>Cultureel-erfgoedgemeenschap: een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die </li></ul><ul><li>een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die </li></ul><ul><li>het cultureel erfgoed of aspecten ervan door publieke actie wil behouden en doorgeven aan </li></ul><ul><li>toekomstige generaties </li></ul><ul><li>Cultureel-erfgoeddecreet (23/5/2008), art. 2 °5 </li></ul><ul><li>niet artificieel </li></ul><ul><li>ingebed in de gemeenschap </li></ul><ul><li>alle betrokken erfgoedgemeenschappen moeten hierover geconsulteerd worden. </li></ul>
 7. 7. Samenwerking met een binnen het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde organisatie <ul><li>landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed </li></ul><ul><li>landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur </li></ul><ul><li>collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties </li></ul><ul><ul><li>erkende musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>erkende culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>erkende Nederlandstalige culturele archiefinstellingen gelegen in het </li></ul></ul><ul><ul><li>tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die de Nederlandstalige aanwezigheid in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad documenteren </li></ul></ul><ul><li>samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van </li></ul><ul><li>kunstcollecties </li></ul><ul><li>de Vlaamse Erfgoedbibliotheek </li></ul><ul><li>Archiefbank Vlaanderen </li></ul><ul><li>cultureel-erfgoedconvenants </li></ul><ul><li>Overzicht: www.kunstenenerfgoed.be </li></ul>
 8. 8. Toezicht op de Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen <ul><li>Niet vrijblijvend, inventaris als kwalitatief instrument. Negatieve beoordeling kan </li></ul><ul><li>tot verwijdering leiden </li></ul><ul><li>Jaarlijks overzicht van beschermingsacties </li></ul><ul><li>Advisering door ad-hoc beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed </li></ul>
 9. 9. Oproep 2008 <ul><li>Aantallen </li></ul><ul><li>Inventaris immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen: 11 dossiers ingediend / 8 opgenomen </li></ul><ul><li>Representatieve Lijst van UNESCO: 7 aanvragen/ 3 positief </li></ul><ul><li>Opname </li></ul><ul><li>de Sint-Dimpnaverering en de Geelse psychiatrische gezinsverpleging </li></ul><ul><li>de Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten </li></ul><ul><li>het Oud Limburgs Schuttersfeest </li></ul><ul><li>de Vlaamse gebarentaal </li></ul><ul><li>Houtem Jaarmarkt </li></ul><ul><li>de Heilig Bloedprocessie Brugge </li></ul><ul><li>Aalst carnaval </li></ul><ul><li>het Feest van Krakelingen en Tonnekensbrand </li></ul><ul><li>de ommegangsreuzen van Dendermonde </li></ul><ul><li>de ommegangsreuzen van Mechelen </li></ul><ul><li>de reuzen van Brussel </li></ul>
 10. 10. Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO) <ul><li>Uitgangspunt </li></ul><ul><li>De Vlaamse Gemeenschap wil in het kader van de Representatieve Lijst unieke </li></ul><ul><li>elementen van immaterieel cultureel erfgoed voorstellen die zich op het Vlaamse </li></ul><ul><li>territorium manifesteren en die voor anderen inspirerend kunnen zijn. </li></ul><ul><li>Criteria </li></ul><ul><li>het element moet aan de algemene definitie van immaterieel cultureel erfgoed voldoen. (artikel 2 van de conventietekst, zie 3.1.); </li></ul><ul><li>opname in deze lijst zal de zichtbaarheid en het bewustzijn van dit immaterieel cultureel erfgoed verhogen en de dialoog bevorderen waardoor de culturele diversiteit wereldwijd gereflecteerd wordt; </li></ul><ul><li>bij het voordragen dienen gemeenschappen, groepen of individuen zoveel mogelijk betrokken te worden (draagvlak/cultureel erfgoedgemeenschap, zie 3.1.) </li></ul><ul><li>er dienen maatregelen ontwikkeld te worden voor de bescherming en de promotie van het element (zie 3.1.); </li></ul><ul><li>het element is opgenomen in de inventaris van de staat die het voordraagt. </li></ul>
 11. 11. Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO) - 2 <ul><li>Formulieren </li></ul><ul><ul><li>http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/ICH-02-2009-EN-ver-03.doc </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/ICH-02-2009-FR-ver-03.doc </li></ul></ul><ul><li>formulier: identificatie, beschrijving, visibiliteit, maatregelen voor de bescherming en betrokkenheid van de gemeenschappen, groepen of individuen </li></ul><ul><li>documentatie: video-opname, audio-opname, kaartmateriaal en boeken </li></ul><ul><li>Internationale kandidaat-dossiers </li></ul><ul><li>Relevantie om zich in het kader van de culturele diversiteit om zich in internationale nominaties, door (alle) relevante landen ondersteund, te profileren. </li></ul><ul><li>Begeleiding door FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. of een andere op het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisatie </li></ul>
 12. 12. Timing <ul><li>1 april 2009: uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen </li></ul><ul><ul><li>April: advisering door ad-hoc beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed </li></ul></ul><ul><li>1 juni 2009: beslissing van de minister over de ingediende kandidaturen </li></ul><ul><ul><li>Juni: hoorzitting van de UNESCO-kandidaten door de ad-hoc beoordelingscommissie </li></ul></ul><ul><ul><li>immaterieel cultureel erfgoed </li></ul></ul><ul><li>1 augustus 2009: uiterste indiendatum van het herwerkte dossier voor de Representatieve Lijst van UNESCO </li></ul><ul><li>31 augustus 2009: uiterste indiendatum bij UNESCO door de Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>Opnieuw indienen (indien negatief): </li></ul><ul><li>Inventaris immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen: het volgende jaar </li></ul><ul><li>Representatieve Lijst van UNESCO: na vier jaar </li></ul>
 13. 13. Praktische info <ul><li>Formulieren </li></ul><ul><li>http:// www.kunstenenerfgoed / </li></ul><ul><li>> erfgoed > immaterieel cultureel erfgoed > formulieren </li></ul><ul><li>Indienen </li></ul><ul><ul><li>op 1 april 2009 (in tienvoud) </li></ul></ul><ul><ul><li> Marina Laureys </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afdelingshoofd Erfgoed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunsten en Erfgoed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arenbergstraat 9 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1000 Brussel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>en in digitale vorm naar cultureelerfgoed @ vlaanderen.be </li></ul></ul>
 14. 14. Meer informatie <ul><li>http://www.kunstenenerfgoed/ </li></ul><ul><li>> erfgoed > immaterieel cultureel erfgoed </li></ul><ul><li>Hans van der Linden </li></ul><ul><li>hans.vanderlinden@cjsm.vlaanderen.be </li></ul><ul><li>Tel.: 02-553 69 38 </li></ul><ul><li>Arlette Thys </li></ul><ul><li>arlette.thys@cjsm.vlaanderen.be </li></ul><ul><li>Tel.: 02-553 68 34 </li></ul>

×