Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

200810 West Wv In Breedbeeld

1,477 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

200810 West Wv In Breedbeeld

 1. 1. Het project ‘WESTHOEK verbeeldt’ Tine Simoens en Liesbeth Thiers, projectcoördinatoren CO 7 - Erfgoedcel Ieper
 2. 2. <ul><li>Opzet </li></ul><ul><li>Projectaanpak </li></ul><ul><li>Traject per gemeente </li></ul><ul><li>Overkoepelende werking </li></ul><ul><li>Uitdagingen </li></ul><ul><li>Oplossingen? </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul>Inhoud presentatie ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 3. 3. <ul><ul><li>‘ HEUVELLAND verbeeldt’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Eind 2005: CO 7 en Erfgoedcel Ieper </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> met steun van Vlaams Centrum voor Volkscultuur </li></ul></ul></ul>Opzet voorgeschiedenis ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 4. 4. <ul><ul><li>Driejarige projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap voor ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>Beoordelingscriteria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeldwerking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking met andere actoren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duidelijk omschreven doelgroep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bovenlokale belang </li></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Opzet projectsubsidie
 5. 5. <ul><ul><li>Creatie van een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal -> databank </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> website </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> publieksgerichte initiatieven </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Duurzaam vrijwilligersnetwerk </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> gemeenschappelijke interesse = (hun) erfgoed </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> lokale bevolking actief betrekken </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek naar een regionale convenant </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> mogelijkheden en beperkingen </li></ul></ul></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Opzet beoogde resultaten
 6. 6. <ul><ul><li>Bewoners van de regio </li></ul></ul><ul><ul><li>-> eigenaar bedreigd erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> potentiële vrijwilliger </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> burger met interesse voor het verleden </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentebesturen </li></ul></ul><ul><ul><li>2 dynamieken -> jong – oud </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>-> uitgeweken regiobewoners </li></ul></ul></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Opzet doelgroep
 7. 7. ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Opzet budget 2005 2006 2007 2008 Vlaamse gemeenschap € 100.000 € 100.000 € 90.000 Erfgoedcel Ieper € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 CO 7 € 3.450 € 10.000 € 12.500 € 12.000 Europa - - - € 8.000
 8. 8. <ul><ul><li>Missie </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie </li></ul></ul><ul><ul><li>Timing </li></ul></ul>Projectaanpak ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 9. 9. <ul><ul><li>‘ WESTHOEK verbeeldt is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de zuidelijke Westhoek dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord , bewaard en ontsloten </li></ul></ul>Projectaanpak missie ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 10. 10. <ul><ul><li>Regionale werking… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uniform </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Herkenbaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitwisseling van expertise </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kosten delen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>… met een lokale toets </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dorpsreflex </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inbedding in dorpsgemeenschap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betrokkenheid dorpsbewoners </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hun erfgoed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laagdrempelig </li></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Projectaanpak visie
 11. 11. <ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Projectaanpak visie
 12. 12. <ul><ul><li>Website: 1 portaal + 7 gemeentelijke </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Projectaanpak visie
 13. 13. <ul><ul><li>7 gemeenten in 3 jaar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heuvelland en Mesen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zonnebeke & Langemark-Poelkapelle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poperinge & Vleteren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ieper </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vast traject aangepast aan elke gemeente </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> graduele verbetering </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Regionale afsluiter </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflectiemoment </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Projectaanpak timing
 14. 14. <ul><ul><li>Ronselcampagne </li></ul></ul><ul><ul><li>Opstart </li></ul></ul><ul><ul><li>Opsporen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewaren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontsluiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijwilligerswerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Afronding </li></ul></ul>Traject per gemeente ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 15. 15. <ul><ul><li>Communicatie via affiches, folders, postkaarten, kalender… </li></ul></ul>Traject per gemeente ronselcampagne
 16. 16. <ul><ul><li>Informatieavonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleiding vrijwilligers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lessenreeks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Handleiding (gratis te downloaden op www.westhoekverbeeldt.be) </li></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente opstart
 17. 17. <ul><ul><li>Uitleenformulier </li></ul></ul><ul><ul><li>Registratiefiche </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedankingskaartje </li></ul></ul><ul><ul><li>Badge </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente opsporen
 18. 18. <ul><ul><li>Digitalisering door vrijwilligers </li></ul></ul><ul><ul><li>(uitleenmateriaal) </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente bewaren
 19. 19. <ul><ul><li>Databank: memorix </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitale registratiefiche </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Website </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.westhoekverbeeldt.be </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Commentaren van publiek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thema’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oproep naar informatie </li></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente ontsluiten
 20. 20. <ul><ul><li>Wandelroute </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente ontsluiten
 21. 21. <ul><ul><li>Toonmomenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Commentaren van publiek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(post-its - invulboekje) </li></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt in breedbeeld Traject per gemeente ontsluiten
 22. 22. <ul><ul><li>Beeldbankstand </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente ontsluiten
 23. 23. <ul><ul><li>Andere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ HEUVELLAND feest’ 8mm-filmpjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mesen vertelt Leerlingen interviewen grootouders </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ HUMOR verbeeldt wandel-& fietsroute met link tussen heden en verleden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking met grabbelpas/SWAP </li></ul></ul></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente ontsluiten
 24. 24. <ul><ul><li>Kern van vrijwilligers per dorp </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzekering & afsprakennota </li></ul></ul><ul><ul><li>Visitekaartje </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente vrijwilligerswerking
 25. 25. <ul><ul><li>Permanentie of werksessie </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente vrijwilligerswerking
 26. 26. <ul><ul><li>Bedanking: bb-bbq’s, uitstap… </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente vrijwilligerswerking
 27. 27. <ul><ul><li>Extra taken naar vrijwilligers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redactie beschrijvingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beheer commentaren & thema’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beheer gmail-adres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorzitten vergaderingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Coördinatie & opvolging vanuit gemeente </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coördinator = cultuurbeleidscoördinator/archivaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Logistieke ondersteuning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vergaderingen: uitnodiging, verslag… </li></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente afronding
 28. 28. <ul><ul><li>Groep werkt zelfstandig </li></ul></ul><ul><ul><li>Structurele inbedding in gemeente </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Traject per gemeente afronding
 29. 29. <ul><ul><li>Coördinatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Structuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Stuurgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale acties </li></ul></ul>Overkoepelende werking ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 30. 30. <ul><ul><li>Algemene opvolging, aansturing & ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Overleg lokale coördinatoren & stuurgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Databank en website </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiën </li></ul></ul><ul><ul><li>IT-materiaal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 laptop & 1 A4-scanner per gemeente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 A3-scanner per 2 gemeenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uitbreiding externe partners </li></ul></ul>Overkoepelende werking coördinatoren ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 31. 31. Overkoepelende werking structuur ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 32. 32. <ul><ul><li>Advies aan Raad van Bestuur CO7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Afspraken over praktische werking beeldbank </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selectiecriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prints beeldmateriaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatie Nieuwjaarsreceptie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Informatie-uitwisseling </li></ul></ul>Overkoepelende werking stuurgroep ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 33. 33. <ul><ul><li>Nieuwjaarsreceptie </li></ul></ul><ul><ul><li>Wedstrijd landschapskrant </li></ul></ul><ul><ul><li>Week van de Amateurkunsten 2008 </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Overkoepelende werking regionale acties
 34. 34. <ul><ul><li>Broodzakkenactie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stimulans lokale groepen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promotie globale project </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oproep naar beeldmateriaal en vrijwilligers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wedstrijd -> site leren kennen en gebruiken </li></ul></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Overkoepelende werking regionale acties
 35. 35. <ul><ul><li>Algemeen </li></ul></ul><ul><ul><li>Na intensieve begeleiding </li></ul></ul>Uitdagingen ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 36. 36. <ul><ul><li>7 maanden per gemeente </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderschatting overkoepelende werking </li></ul></ul><ul><ul><li>Seizoensgebonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Wissel projectcoördinatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende dynamieken binnen vrijwilligersgroepen </li></ul></ul>Uitdagingen algemeen ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 37. 37. <ul><ul><li>Werkdruk bij lokale coördinatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie lokaal – regionaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewaken huisstijl </li></ul></ul><ul><ul><li>Website up to date houden </li></ul></ul>‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld Uitdagingen na intensieve begeleiding
 38. 38. <ul><ul><li>Google docs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belangrijke documenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gmail </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Picasa: fotoalbums </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kalender </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Leidraad voor communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Toonmomentenbox </li></ul></ul><ul><ul><li>Vernieuwing website -> doel: meer interactief en gebruiksvriendelijk </li></ul></ul>Oplossingen? ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld
 39. 39. <ul><ul><li>Digitale beelddatabank met particulier beeldmateriaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Duurzaam vrijwilligersnetwerk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> cultureel-erfgoedgemeenschap? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Intentienota erfgoedconvenant voor CO 7 -regio </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> opname ‘WESTHOEK verbeeldt’ </li></ul></ul></ul>Resultaten? ‘ WESTHOEK verbeeldt’ in breedbeeld

×