SlideShare a Scribd company logo

أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية

أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية

1 of 2
Download to read offline
‫الدولية‬ ‫للتبرعات‬ ‫الممارسات‬ ‫أفضل‬
‫لألدوية‬
‫األدوية‬ ‫انتقاء‬:
. 1‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫وكمية‬ ‫(نوع‬ ‫الدوائية‬ ‫التبرعات‬‫ت‬‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫وتكون‬ ‫المتلقية‬ ‫الجهة‬ ‫عنها‬ ‫عبرت‬ ‫التي‬ ‫االحتياجات‬ ‫إلى‬ ‫ستند‬
‫الذي‬ ‫البلد‬ ‫احتياجات‬‫يتلقاها‬.
. 2‫البلد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫يوافق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األدوية‬‫األساسية‬ ‫لألدوية‬ ‫الوطنية‬ ‫القائمة‬ ‫على‬ ‫وتظهر‬ ‫السريري‬ ‫لالستخدام‬ ‫المتلقي‬
. 3‫البلد‬ ‫في‬ ‫منتظمة‬ ‫بصورة‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫شبيهة‬ ،‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ،‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫األدوية‬ ‫وصياغة‬ ‫الجرعة‬ ،‫العرض‬
.‫المتلقي‬
‫الصالحية‬ ‫انتهاء‬ ‫وتاريخ‬ ‫الجودة‬ ‫ضمان‬:
. 4‫االدوية‬.‫المتلقي‬ ‫والبلد‬ ‫المانح‬ ‫البلد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫تمتثل‬ ‫وان‬ ‫به‬ ‫موثوق‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫تأتي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
5.‫وأعيدت‬ ‫اآلخرين‬ ‫للمرضي‬ ‫وصفت‬ ‫قد‬ ‫انها‬ ‫اي‬ ،‫الصيدليات‬ ‫دائرة‬ ‫عن‬ ‫خرجت‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫التبرعات‬
‫تشمل‬ ‫وال‬ ، )‫صيدلية‬ ‫إلى‬ ، ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫(علي‬ ‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫في‬‫الصحيين‬ ‫للمهنيين‬ ‫مجانية‬ ‫كعينات‬ ‫تعطى‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬
. 6.ً‫ا‬‫شهر‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫بها‬ ‫المتبرع‬ ‫لألدوية‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫العالمات‬ ‫ووضع‬ ‫والتغليف‬ ‫التعبئة‬ ،‫التقديمي‬ ‫العرض‬:
7.‫في‬ ‫العاملين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فهمها‬ ‫يسهل‬ ‫بلغة‬ ‫األدوية‬ ‫على‬ ‫عالمات‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬‫وتتضمن‬ ‫المتلقي‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫الصحة‬ ‫مجال‬
:‫التالية‬ ‫المعلومات‬
-( ‫الدولية‬ ‫المشتركة‬ ‫التسمية‬INN‫العام‬ ‫االسم‬ ‫أو‬ )
-‫الدفعة‬ ‫رقم‬
-‫والجرعة‬ ‫العرض‬
-‫التصنيع‬ ‫وبلد‬ ‫المصنعة‬ ‫الشركة‬ ‫اسم‬
-‫الكمية‬
-‫التخزين‬ ‫شروط‬
-‫الصالحية‬ ‫تاريخ‬
8.‫بدائل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫يتم‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫المستشفيات‬ ‫في‬ ‫لالستخدام‬ ‫أو‬ ‫كبيرة‬ ‫سعة‬ ‫ذات‬ ‫حاويات‬ ‫في‬ ‫األدوية‬ ‫لشحن‬ ‫األولوية‬ ‫عطى‬ُ‫ت‬
.‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫الزجاجية‬ ‫للحاويات‬
‫األدوية‬ ‫علب‬‫تحتوي‬ ‫يجب‬ ‫ال‬.‫أخرى‬ ‫عناصر‬ ‫على‬
9.‫اإلسبانية‬ ‫الوكالة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫تصدير‬ ‫إذن‬ ‫ولديها‬ ‫البضائع‬ ‫بنقل‬ ‫الخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫للوائح‬ ‫تمتثل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫األدوية‬ ‫شحنات‬
( ‫الصحية‬ ‫والمنتجات‬ ‫لألدوية‬AEMPS.)
‫واإلدارة‬ ‫المعلومات‬:
10.‫ال‬ ‫تخطيط‬ ‫يجب‬.‫والمتلقي‬ ‫المتبرع‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫بصورة‬ ‫باألدوية‬ ‫الخاصة‬ ‫تبرعات‬‫ترسل‬ ‫ال‬‫األ‬‫مسبق‬ ‫إشعار‬ ‫دون‬ ‫دوية‬
‫المتلقية‬ ‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫وبدون‬
11.‫صادرة‬ ‫تبرع‬ ‫برسالة‬ ، ‫التصدير‬ ‫ووثائق‬ ‫األدوية‬ ‫صناديق‬ ‫ترفق‬ ‫أن‬ ‫المستحسن‬ ‫من‬ ، ‫المستقبلة‬ ‫الدولة‬ ‫إلى‬ ‫للدخول‬ ‫بالنسبة‬
.‫األدوية‬ ‫وقيمة‬ ‫الوجهة‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫المانحة‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬
. 12‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والمناولة‬ ‫التخزين‬ ،‫الجمركي‬ ‫التخليص‬ ،‫الحضانة‬ ،‫والمحلي‬ ‫الدولي‬ ‫اإليداع‬ ،‫النقل‬ :‫التكاليف‬‫الجهة‬ ‫تتحملها‬
.‫المانحة‬.‫المستلمة‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫مختلفة‬ ‫طريقة‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫مسب‬ ‫االتفاق‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬

Recommended

Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...farmamundicatalunya
 
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...farmamundicatalunya
 
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...farmamundicatalunya
 
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...farmamundicatalunya
 
Estar embarazada y parir en barcelona
Estar embarazada y parir en barcelonaEstar embarazada y parir en barcelona
Estar embarazada y parir en barcelonafarmamundicatalunya
 
Estar embarazada i Parir en Barcelona
Estar embarazada i Parir en BarcelonaEstar embarazada i Parir en Barcelona
Estar embarazada i Parir en Barcelonafarmamundicatalunya
 

More Related Content

More from farmamundicatalunya

Good practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsGood practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsfarmamundicatalunya
 
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéeDons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéefarmamundicatalunya
 
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsBonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsfarmamundicatalunya
 
Donaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosDonaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosfarmamundicatalunya
 
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosBuenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosfarmamundicatalunya
 
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments farmamundicatalunya
 
Good practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine DonationsGood practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine Donationsfarmamundicatalunya
 
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadamentDonacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadamentfarmamundicatalunya
 

More from farmamundicatalunya (8)

Good practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsGood practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donations
 
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéeDons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
 
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsBonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
 
Donaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosDonaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentos
 
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosBuenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
 
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
 
Good practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine DonationsGood practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine Donations
 
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadamentDonacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament
 

أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية

  • 1. ‫الدولية‬ ‫للتبرعات‬ ‫الممارسات‬ ‫أفضل‬ ‫لألدوية‬ ‫األدوية‬ ‫انتقاء‬: . 1‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫وكمية‬ ‫(نوع‬ ‫الدوائية‬ ‫التبرعات‬‫ت‬‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫وتكون‬ ‫المتلقية‬ ‫الجهة‬ ‫عنها‬ ‫عبرت‬ ‫التي‬ ‫االحتياجات‬ ‫إلى‬ ‫ستند‬ ‫الذي‬ ‫البلد‬ ‫احتياجات‬‫يتلقاها‬. . 2‫البلد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫يوافق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األدوية‬‫األساسية‬ ‫لألدوية‬ ‫الوطنية‬ ‫القائمة‬ ‫على‬ ‫وتظهر‬ ‫السريري‬ ‫لالستخدام‬ ‫المتلقي‬ . 3‫البلد‬ ‫في‬ ‫منتظمة‬ ‫بصورة‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫شبيهة‬ ،‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ،‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫األدوية‬ ‫وصياغة‬ ‫الجرعة‬ ،‫العرض‬ .‫المتلقي‬ ‫الصالحية‬ ‫انتهاء‬ ‫وتاريخ‬ ‫الجودة‬ ‫ضمان‬: . 4‫االدوية‬.‫المتلقي‬ ‫والبلد‬ ‫المانح‬ ‫البلد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫لمعايير‬ ‫تمتثل‬ ‫وان‬ ‫به‬ ‫موثوق‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫تأتي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ 5.‫وأعيدت‬ ‫اآلخرين‬ ‫للمرضي‬ ‫وصفت‬ ‫قد‬ ‫انها‬ ‫اي‬ ،‫الصيدليات‬ ‫دائرة‬ ‫عن‬ ‫خرجت‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫التبرعات‬ ‫تشمل‬ ‫وال‬ ، )‫صيدلية‬ ‫إلى‬ ، ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫(علي‬ ‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫في‬‫الصحيين‬ ‫للمهنيين‬ ‫مجانية‬ ‫كعينات‬ ‫تعطى‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ . 6.ً‫ا‬‫شهر‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫بها‬ ‫المتبرع‬ ‫لألدوية‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
  • 2. ‫العالمات‬ ‫ووضع‬ ‫والتغليف‬ ‫التعبئة‬ ،‫التقديمي‬ ‫العرض‬: 7.‫في‬ ‫العاملين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فهمها‬ ‫يسهل‬ ‫بلغة‬ ‫األدوية‬ ‫على‬ ‫عالمات‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬‫وتتضمن‬ ‫المتلقي‬ ‫البلد‬ ‫في‬ ‫الصحة‬ ‫مجال‬ :‫التالية‬ ‫المعلومات‬ -( ‫الدولية‬ ‫المشتركة‬ ‫التسمية‬INN‫العام‬ ‫االسم‬ ‫أو‬ ) -‫الدفعة‬ ‫رقم‬ -‫والجرعة‬ ‫العرض‬ -‫التصنيع‬ ‫وبلد‬ ‫المصنعة‬ ‫الشركة‬ ‫اسم‬ -‫الكمية‬ -‫التخزين‬ ‫شروط‬ -‫الصالحية‬ ‫تاريخ‬ 8.‫بدائل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫يتم‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫المستشفيات‬ ‫في‬ ‫لالستخدام‬ ‫أو‬ ‫كبيرة‬ ‫سعة‬ ‫ذات‬ ‫حاويات‬ ‫في‬ ‫األدوية‬ ‫لشحن‬ ‫األولوية‬ ‫عطى‬ُ‫ت‬ .‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫الزجاجية‬ ‫للحاويات‬ ‫األدوية‬ ‫علب‬‫تحتوي‬ ‫يجب‬ ‫ال‬.‫أخرى‬ ‫عناصر‬ ‫على‬ 9.‫اإلسبانية‬ ‫الوكالة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫تصدير‬ ‫إذن‬ ‫ولديها‬ ‫البضائع‬ ‫بنقل‬ ‫الخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫للوائح‬ ‫تمتثل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫األدوية‬ ‫شحنات‬ ( ‫الصحية‬ ‫والمنتجات‬ ‫لألدوية‬AEMPS.) ‫واإلدارة‬ ‫المعلومات‬: 10.‫ال‬ ‫تخطيط‬ ‫يجب‬.‫والمتلقي‬ ‫المتبرع‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫بصورة‬ ‫باألدوية‬ ‫الخاصة‬ ‫تبرعات‬‫ترسل‬ ‫ال‬‫األ‬‫مسبق‬ ‫إشعار‬ ‫دون‬ ‫دوية‬ ‫المتلقية‬ ‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫وبدون‬ 11.‫صادرة‬ ‫تبرع‬ ‫برسالة‬ ، ‫التصدير‬ ‫ووثائق‬ ‫األدوية‬ ‫صناديق‬ ‫ترفق‬ ‫أن‬ ‫المستحسن‬ ‫من‬ ، ‫المستقبلة‬ ‫الدولة‬ ‫إلى‬ ‫للدخول‬ ‫بالنسبة‬ .‫األدوية‬ ‫وقيمة‬ ‫الوجهة‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫المانحة‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ . 12‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والمناولة‬ ‫التخزين‬ ،‫الجمركي‬ ‫التخليص‬ ،‫الحضانة‬ ،‫والمحلي‬ ‫الدولي‬ ‫اإليداع‬ ،‫النقل‬ :‫التكاليف‬‫الجهة‬ ‫تتحملها‬ .‫المانحة‬.‫المستلمة‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫مختلفة‬ ‫طريقة‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫مسب‬ ‫االتفاق‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬