SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
BONES PRÀCTIQUES PER
A LA DONACIÓ INTERNACIONAL
DE MEDICAMENTS
SELECCIÓ DE MEDICAMENTS
Les donacions de medicaments (tipus i quantitat) han d’estar basades en les neces-
sitats expressades per l’entitat receptora, i d’acord amb les necessitats del país que
els rep.
Els medicaments han d’estar aprovats en el país receptor per al seu ús clínic i han de
figurar en la llista nacional de medicaments essencials.
La presentació, la dosi i la formulació dels medicaments donats han de ser, en la me-
sura possible, anàlogues a les dels utilitzats de manera habitual en el país receptor.
GARANTIA DE QUALITAT I CADUCITAT
Elsmedicamentshandeserd’unafontfidedignaiajustar-sealesnormesdequalitat,
tant del país donant, com del país receptor.
Lesdonacionsdemedicamentsnopodenincloureaquellsquehaginsortitdelcircuit
farmacèutic, això és, hagin estat prescrits a altres malalts i més tard retornats (per
exemple a les oficines de farmàcia), ni donats com a mostres gratuïtes als professio-
nals de salut.
Els medicaments han de tenir una data de caducitat superior a quinze mesos.
1
2
3
4
5
6
PRESENTACIÓ, ENVASAT I ETIQUETATGE
Tots els medicaments han d’estar etiquetats en un idioma fàcilment comprensible
pels professionals de salut del país receptor i incloure la següent informació:
• Denominació Comuna Internacional (DCI) o nom genèric
• número de lot
• presentació i dosi
• nom del fabricant i país de fabricació
• quantitat
• condicions d’emmagatzematge
• data de caducitat
Es prioritzaran els envasos de gran capacitat, o els envasos d’ús hospitalari, alhora
que es cercaran alternatives als envasos de vidre. Les caixes amb medicaments no
poden incloure altres articles.
Els enviaments de medicaments han de complir amb la reglamentació internacional
detransportdemercaderiesihand’anaracompanyatsdelacorresponentautoritza-
ció d’exportació emesa per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).
INFORMACIÓ I GESTIÓ
Les donacions de medicaments s’han de planificar de manera conjunta entre l’enti-
tat donant i la receptora. Els medicaments s’han d’enviar amb el consentiment i el
coneixement de l’entitat que els rep.
Per a l’entrada al país receptor, s’aconsella acompanyar les caixes amb els medica-
mentsiladocumentaciócorresponent,ambunacartadedonacióemesaperl’entitat
donant indicant el destí i el valor dels medicaments.
Lesdespesesdetransport(internacionalilocal),dipòsit,custòdia,despatxdeduana,
emmagatzematge i manipulació són a càrrec de l’entitat donant, o de qui s’acordi de
manera prèvia, amb l’entitat receptora.
Per a més informació:
Tel: 93 244 44 55
catalunya@farmamundi.org
www.farmamundi.org
Un projecte de: Amb el suport de:
8
9
10
11
12
7

More Related Content

More from farmamundicatalunya

Good practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsGood practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsfarmamundicatalunya
 
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéeDons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéefarmamundicatalunya
 
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsBonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsfarmamundicatalunya
 
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدويةأفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدويةfarmamundicatalunya
 
Donaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosDonaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosfarmamundicatalunya
 
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosBuenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosfarmamundicatalunya
 
Good practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine DonationsGood practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine Donationsfarmamundicatalunya
 

More from farmamundicatalunya (8)

Gènere i salut
Gènere i salutGènere i salut
Gènere i salut
 
Good practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsGood practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donations
 
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéeDons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
 
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsBonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
 
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدويةأفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
 
Donaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosDonaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentos
 
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosBuenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
 
Good practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine DonationsGood practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine Donations
 

Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments

  • 1. BONES PRÀCTIQUES PER A LA DONACIÓ INTERNACIONAL DE MEDICAMENTS SELECCIÓ DE MEDICAMENTS Les donacions de medicaments (tipus i quantitat) han d’estar basades en les neces- sitats expressades per l’entitat receptora, i d’acord amb les necessitats del país que els rep. Els medicaments han d’estar aprovats en el país receptor per al seu ús clínic i han de figurar en la llista nacional de medicaments essencials. La presentació, la dosi i la formulació dels medicaments donats han de ser, en la me- sura possible, anàlogues a les dels utilitzats de manera habitual en el país receptor. GARANTIA DE QUALITAT I CADUCITAT Elsmedicamentshandeserd’unafontfidedignaiajustar-sealesnormesdequalitat, tant del país donant, com del país receptor. Lesdonacionsdemedicamentsnopodenincloureaquellsquehaginsortitdelcircuit farmacèutic, això és, hagin estat prescrits a altres malalts i més tard retornats (per exemple a les oficines de farmàcia), ni donats com a mostres gratuïtes als professio- nals de salut. Els medicaments han de tenir una data de caducitat superior a quinze mesos. 1 2 3 4 5 6
  • 2. PRESENTACIÓ, ENVASAT I ETIQUETATGE Tots els medicaments han d’estar etiquetats en un idioma fàcilment comprensible pels professionals de salut del país receptor i incloure la següent informació: • Denominació Comuna Internacional (DCI) o nom genèric • número de lot • presentació i dosi • nom del fabricant i país de fabricació • quantitat • condicions d’emmagatzematge • data de caducitat Es prioritzaran els envasos de gran capacitat, o els envasos d’ús hospitalari, alhora que es cercaran alternatives als envasos de vidre. Les caixes amb medicaments no poden incloure altres articles. Els enviaments de medicaments han de complir amb la reglamentació internacional detransportdemercaderiesihand’anaracompanyatsdelacorresponentautoritza- ció d’exportació emesa per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). INFORMACIÓ I GESTIÓ Les donacions de medicaments s’han de planificar de manera conjunta entre l’enti- tat donant i la receptora. Els medicaments s’han d’enviar amb el consentiment i el coneixement de l’entitat que els rep. Per a l’entrada al país receptor, s’aconsella acompanyar les caixes amb els medica- mentsiladocumentaciócorresponent,ambunacartadedonacióemesaperl’entitat donant indicant el destí i el valor dels medicaments. Lesdespesesdetransport(internacionalilocal),dipòsit,custòdia,despatxdeduana, emmagatzematge i manipulació són a càrrec de l’entitat donant, o de qui s’acordi de manera prèvia, amb l’entitat receptora. Per a més informació: Tel: 93 244 44 55 catalunya@farmamundi.org www.farmamundi.org Un projecte de: Amb el suport de: 8 9 10 11 12 7