Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
شقایق دریایی نیز یک کیسه تن است .
شقایق دریایی شبیه ئیدر بزرگی است که صدها شاخک حساس کوتاه در ا طرا ف دها نش دارد
شقایق های دریایی غالبأ هنگا م جزر در سواحل دریا دیده می شوند
بسیاری از شقایق های دریایی به رنگ درخشان و شبیه گل زیبای شقایق هستند
بيشتر انواع شقايق ها به صخره ها ، صد فها و سطوح ديگر مي چسبند ولي بعضي از آنها مي توانند به سهولت حركت كنند و تعدادي ازانو...
شقايق بوسيله ماهي ها – خرچنگ ها – ساير سخت پوستان ، ستاره دريايي و نرم تنان خورده مي شود . ماهي روغن و ماهي پهن هم از شقا...
بعضي از انواع نرم تنان نسبت به زهرهاي شقايق ها مصون بوده و حتي غاتوليست هاي خارج شده را در داخل بدن جاي مي دهند غذاي اين ج...
ساختمان یک شقایق دریایی صفحه دهانی شاخک ها دهان صفحه پا یه ای
ساختمان یک شقایق دریایی شاخک ها دهان عضله رشته ( تار ) پرده ها گلو ( حلق ) پوشش ( دیوار ) مغز میانی
شقایق دریایی و شکار خرچنگ
عکسی از رابطه همزیستی دلقک ماهی با شقایق دریایی
راز زندگی کمک به دیگران است . تقدیم به بچه های غزه فرخنده پارسا دی ماه 78 پایان
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

شقایق دریایی

3,273 views

Published on

Published in: Education
 • شقایق دریاییView more presentations from Farkhondeh Parsa. (tags: شقایق)<br /><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1234520265758464-3&stripped_title=ss-1023860" width="350" height="288"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1234520265758464-3&stripped_title=ss-1023860"></param><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1234520265758464-3&stripped_title=ss-1023860" width="350" height="288" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

شقایق دریایی

 1. 2. شقایق دریایی نیز یک کیسه تن است .
 2. 3. شقایق دریایی شبیه ئیدر بزرگی است که صدها شاخک حساس کوتاه در ا طرا ف دها نش دارد
 3. 4. شقایق های دریایی غالبأ هنگا م جزر در سواحل دریا دیده می شوند
 4. 5. بسیاری از شقایق های دریایی به رنگ درخشان و شبیه گل زیبای شقایق هستند
 5. 6. بيشتر انواع شقايق ها به صخره ها ، صد فها و سطوح ديگر مي چسبند ولي بعضي از آنها مي توانند به سهولت حركت كنند و تعدادي ازانواع بسيار كوچك شقايق قادر هستند با تكان دادن شاخكهاي خود شنا كنندبعضی از انواع باریک هم كف دريا را سوراخ مي كنند و فقط شاخکها را رها می سازند و در نتیجه صفحه دهانی شا ن باز می شود .
 6. 7. شقايق بوسيله ماهي ها – خرچنگ ها – ساير سخت پوستان ، ستاره دريايي و نرم تنان خورده مي شود . ماهي روغن و ماهي پهن هم از شقايق استفاده مي كنند
 7. 8. بعضي از انواع نرم تنان نسبت به زهرهاي شقايق ها مصون بوده و حتي غاتوليست هاي خارج شده را در داخل بدن جاي مي دهند غذاي اين جانوران از نرمتنان، سخت پوستان، بي مهرگان ديگر و ماهيها تشكيل مي گردد . شكارهاي مزبور بوسيله غاتوليست ها فلج مي شوند و بوسيله شاخكها بسوي دهان برده مي شوند . دهان و سريع نيز مي توانند وسيعاً باز شوند وبعضي از شكارها را مستقيماً بگيرند غذا به داخل حفره داخلي ( انترون ) مي آيد و در آنجا بوسيله آنزيمهاي مترشحه گوارش مي يابد و بوسيله گاسترودرم خوب هضم مي گردد مواد زايد گوارش نيا فته از راه دهان به خارج دفع مي شوند .
 8. 9. ساختمان یک شقایق دریایی صفحه دهانی شاخک ها دهان صفحه پا یه ای
 9. 10. ساختمان یک شقایق دریایی شاخک ها دهان عضله رشته ( تار ) پرده ها گلو ( حلق ) پوشش ( دیوار ) مغز میانی
 10. 11. شقایق دریایی و شکار خرچنگ
 11. 12. عکسی از رابطه همزیستی دلقک ماهی با شقایق دریایی
 12. 13. راز زندگی کمک به دیگران است . تقدیم به بچه های غزه فرخنده پارسا دی ماه 78 پایان

×