Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
عنکبوت تهیه کننده اسلاید فرخنده پارسا
تار عنکبوت
 
عنکبوتیان چه هستند <ul><li>اعضای شاخه حیوانی خیلی بزرگ به نام بند پایان هستند </li></ul><ul><li>عنکبوتیان با کژدم ها ،هیره...
<ul><li>اندام تنفسی عنکبوت ها صفحات ششی نامیده می شوند زیرا دارای لایه هایی هستند که شبیه صفحات کتاب است عنکبوتها معمولأ د...
قلب مغز چشم ها ساختمان داخلی بدن عنکبوت غددسم شش های کتابی کلیسر ( گیره ) پدیپا لیپ ( پای فکی ) معده غدد گوارشی روده تا...
 
عنکبوتی بر روی برگ
حاکم جهان خود باشیدو هر کاری را باافتخار و به درستی انجام دهید تقدیم به بچه های غزه که با عزت جانشان را فدای سرزمین شان کر...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

spider

1,250 views

Published on

عنکبوت غول آسای پرنده خوار ،بزرگترین عنکبوت دنیاست
جثه این عنکبوت به اندازه یک بشقاب غذا خوری است
عنکبوت های سرزمین های گرمسیری ،بزرگ ترین شبکه تار عنکبوتی رامی سازند که قطر آن تقریبأبه دو متری می رسد

 • spiderView more presentations or upload your own. (tags: عنکبوت)<br /><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1233158483110247-1&stripped_title=spider-presentation-961871" width="350" height="288"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1233158483110247-1&stripped_title=spider-presentation-961871"></param><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ss-1233158483110247-1&stripped_title=spider-presentation-961871" width="350" height="288" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

spider

 1. 1. عنکبوت تهیه کننده اسلاید فرخنده پارسا
 2. 2. تار عنکبوت
 3. 4. عنکبوتیان چه هستند <ul><li>اعضای شاخه حیوانی خیلی بزرگ به نام بند پایان هستند </li></ul><ul><li>عنکبوتیان با کژدم ها ،هیره ها و کنه ها رده خاصی از بند پایان به نام عنکبوتیان را تشکیل می دهند </li></ul><ul><li>عنکبوت هشت پا دارد و شاخک حساس ندارد  سر و سینه عنکبوت متصل به هم و یکسره است </li></ul><ul><li>عنکبوت دو جفت زایده متصل به سرش دارد یک جفت آن توخالی است و منافذی در نوک آنها قرار دارد که از طریق آن ،سم غده های سر عنکبوت می تواند به داخل بدن طعمه جانور تزریق شود . عنکبوت معمولأ هشت  چشم دارند که به ترتیب خاصی روی سرشان قرار گرفته است دانشمندان از فرم قرار گرفتن چشمها ، برای طبقه بندی انواع مختلف عنکبوتها استفاده می کنند </li></ul>
 4. 5. <ul><li>اندام تنفسی عنکبوت ها صفحات ششی نامیده می شوند زیرا دارای لایه هایی هستند که شبیه صفحات کتاب است عنکبوتها معمولأ دو یا چهار عدد شش کتابی دارند هوا از شکافی در شکم عنکبوت به داخل این ششها ی کتابی راه می یابد بسیاری از عنکبوتها سه جفت زائده به نام تارریس دارند که در انتهای قسمت زیرین شکمشان قرار داردهر تارریس از صد ها لوله تشکیل شده است مایع تار از غدد مولد تار عنکبوت و از طریق این لوله ها به هوا راه می یابد و در آنجا سفت می شود و تار هایی را تشکیل می دهد عنکبوت از این تار ها برای تنیدن و نیز ساختن پیله و یا آشیانه برای تخمهایش استفاده می کنددر فصل پائیز بعضی از عنکبوتهای نابالغ تار های بلندی می تنند و باد آنها را به نقاط دور می برد عنکبوتها نیش نمی زنند و در عوض می گزند هنگامی که گاز می گیرند مقدار کمی سم به داخل زخم تزریق می کنند این سم باعث درد و تورم می شود   </li></ul>
 5. 6. قلب مغز چشم ها ساختمان داخلی بدن عنکبوت غددسم شش های کتابی کلیسر ( گیره ) پدیپا لیپ ( پای فکی ) معده غدد گوارشی روده تار ریس سوراخ تناسلی ( راه خروج تخم ها ) حاوی اسپرم تخمدان معقد غدد مولد تار
 6. 8. عنکبوتی بر روی برگ
 7. 9. حاکم جهان خود باشیدو هر کاری را باافتخار و به درستی انجام دهید تقدیم به بچه های غزه که با عزت جانشان را فدای سرزمین شان کردند شهیدان غزه همیشه زنده هستند فرخنده پارسا - بهمن 87

×