Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Insect 21

261 views

Published on

Insect 21
By:Farkhondeh Parsa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Insect 21

 1. 1. flraslects -231 ‘r -e; llJ= s§& (silltworm/ eézwl 6&5) Byr: E5arl<hond3e-it Parse Farkhondeh
 2. 2. Farkhondeh arsa
 3. 3. ‘-2 3.)-l-3‘-rt .4351 GJ-‘- Jl ~‘-‘ls; -,l fir. »-=4: firlé-U-l ‘3 -Lesa-ubl -‘-5;, -“U cal “-23 , .tJ. i.'i'i “.4 alga (gl ‘gjléil Cu. ..-v‘. és Jlii $.53. c‘ J. ‘ JJAJ dal5l= llJ-7le. .¢'u5-9:444‘-l335~e-= ;,3=lJM-‘5l3l44=J*. Jl6e¢4J5u343Jd. sl= J-l. A5-uelcs‘-‘ . q-‘-25 Farkhondeh
 4. 4. the life cycle of the silkworm / silk moth 431)): 0 silkworm ~29» . ,s s, M Farkhondeh
 5. 5. silkworm 941») N5 silk math 4-33.): Farkhondeh
 6. 6. Cocoon mill _ d. 'wlnp1n-. ' mail: We (“? ‘W*‘? l ‘ e . ,,. a.: .L_. ~u. .., :,51.. J;4.i. _.g l"‘= ‘-"“l‘-’s‘d=3 cu? -rue‘ p5 6:: «$43.3 ‘leave Farkhondeh
 7. 7. , v ‘U3‘. ).. '.). -3 d-‘ U c-; ~x= > on-, :-l-‘»$r_. -d. s1=JJ. :°-ljw4°‘--A-l=2lJ~? lJ4‘lS45~e:3éa. Jl3lJe$5JleJ$z: .s. :5 c&. 'a'iA_gJg.3.c: i.tA‘L‘iIA'a5.l,33SgMu"Ag. }.tf. uuil‘1i_fil. ta. l'iaJhl. J'u&J§3Jl: Il0glJl4.S3gljl c. iui= ‘,. i.. a‘, .:.1t: a.¢‘rA‘, .sI_, §., g‘3Jl. .«-l. ;.‘, .i to , ;L«r. i,_¢I_, I.1at. scs. .u1.‘. i>l. al. s,_, §l: rIJ. :c: «.-.1.. . _JJg§JlJ§. l.I&l1i4.'lA. 'iil-A i$. i_; bJ. _i‘3f5SjllAffiadégjijldfiamfiflaulafiwwllfilyu¢5:iJJJ . -l-‘ufiu-i CJL: .J-‘> fi. lAJAJk4gJ‘&: Iri-Illagldjlc-kuJ:4J&JrtJt€. }J4g: £:i4AAJAE3:‘jlJlJYJAflAprATigJ€lfJS ‘~5*= '=53c:1lJ‘3;_, -i. -lad-lg-4‘l333(l-rlla-‘r-) all-l5l¢l-.3;lJl‘-‘= J-ul’~4-i.5(c‘)-)‘+>= "-‘lJ’l 945 (Ola 945 )b VJVJ‘ Cir! -'“-"¢**"lH-'lJ57JL')l-"5 dbl-l ed-7e. )eleJ5 . -lfi-Su-I J35)» °-UL) -U-fie 0'. » 5:"-. 'r«*‘>‘ JJJAQ-flu-AdJh4-fiJ‘gJ‘T-‘b4$JJhTisfibJgAl. lé’1Ip&'I23J; llf_)Spl. l4.§bJ? (3g. lHi *3-D4-eJ°-‘-74‘-‘e-J5‘-63l‘*5l= z~-55‘-4;; -1}‘-i“= l-9'55‘: °4l5*5lle-3-5llJl‘-8-4J5re3:0-#0‘-29 «ill-in-ll-6-uscsaueu-Tvllerlclll-v. sc. ¢u5-l43'll-lo‘-.3C: relJ-l4S-lirzlg, -was-ll-=3‘-l--l«. s-l. :J Aral u-t e-“J5 ‘U93 Ode-3 Farkhondeh arsa l l‘ ' l‘ -‘—. l
 8. 8. K - I-; _<. __-; _- h; u:chc: cl — . _ . .. :.. _,l. a,s5_; ,I, _,s _ ‘_ ‘ nt (nc, .'l_§. ‘ “. §ll‘l< l‘i‘I()tl‘I (‘. ;§_. J|gj: .)eJSl‘; it¢. ‘.. <_. (l) M ruexlrfi qr“ r‘nc)ult 4_)_, l._5jl. t3l¢i. -:3 I-‘rcsh cocoon Sccorad - vvith pupa n1c)ult I pg-lgjl-I-ilt: iu_g‘ .1 ’I‘I1ird . : I11c)lIlt we «:31-l5‘ ¢= -«.2 l7c)urtl1 , r1tc)lllt rile all-*3‘ ~‘-'4:/ — C. ‘oc: oon i n-: -. I V " ' ' ' ‘V, 1 ’ _ . 5 1 l'zl; xLLir‘cClL! r‘''‘. U:‘ (‘ n1c)ult . ill<. '()r‘n1 f+1‘, _¢j| .tJ| q;g. ,._g Ijfc C_V'ClC of a silkxvor-n1 . * .1 gs .5.» “Lu; as): Farkhondeh
 9. 9. I 2.5 weelés 2 weeks 1 week my ‘,5 Lil»). T U“) ‘-‘Lu: Farkhondeh
 10. 10. pégxlpfiwlifiaififl -filsiilauf-fiul-Wah: -=35‘; -0-iii-l4e3i3ular~= -J34-5:“-bejle-3-lolly! -l. ):l5JlJ5u3-J‘-J‘-NJ-la-53J‘le. )5C: -l-l<IaJJ-. tlJl-ll-I4-l-4‘5>‘«i-9‘-r¢lJ‘-la‘-5'-brésxsi .4--lu-. .~‘3--la-lit-rn. lll. ol. ~=¢--lOla: -r-JSJEI5-l. L9A4$¢, #=lJ~Jl5ulo3.~i -. :.9-U-ls‘--lc>~? -U-. l-rl (Ola alt-. 5) 9-? -ulpi 4,1833 d.9l‘«-l-ss-4-.2-=4-lo-‘col-0-be 4:‘-ilt5.». -I335 0-1|-53-I Cr-3.s~‘~’- alt-be .3‘-I5lJ5u-' (£34 all 945) g3-8139+’-: JeJ4+ .43-9-2 oi‘ u‘-Ill -ll. » Jl afi- -. »i5olJ-79440.? -3ulM3J: l-263-4363-=5J4ul|4-51-l-3'u-l-:54‘-ll-r. ¢.ul¢-'+.5l-l-2 , aIaJlfiIa54:Sd, L., a41fi: ¢uau4.; lJtg3la; i.; L,, I3é 4:-l-43--7-J-*H~a.9Mo3Jeel-3l5=J-l-45H-3-wiealaifi-43544-lrlrl'-o3.wu-3- 4-'lU'-t3J: u5‘-3‘l~r-lc: =l4a'Jl-*5-lei-réfilp-3-l. ~ilulll e. ~$o-l~? -‘l-'-7-S~’I= -lr--l3l. o-’l¢, r- be. ) .434-val-l43-il-‘-i5ul+JuSs7h->‘-lull‘-l$¢= J04-5 Farkhondeh
 11. 11. l-“'-.2‘-5-‘-)4:--t5~lu-‘EJ$#Jl«:43-; ,«ls«l'e-¢e)rleJ5~5-3433-iséls-aJ3l5ul=4$4Jl35-Jae‘-3~a5 "3'lSd"L5.. .ll'33l‘; “-5.. ’:l“'! -'". )". J"fiuhLH$”4-l’JigfilJL5—llUl-I4g; =4SJ3a3luAoJlJJg1uiOJ3G£. JJ C3l‘35u*U3‘4J5-UllJ5l‘u£$O‘$”1)4£&. L): “r-&1.)! lfJ5J*°l~"-"d-‘J-)3‘-.3‘-"hi--l-id-lily-r‘3U5l: ' -4.5‘-""u*r‘b.3l. ‘*"'£. .‘-. 'l. ‘J-‘*°-3335 G-‘u7l°¥‘-’-‘: l-.34-rl. )-‘ cii-«<= lJJ»-= ‘-alu‘-‘rt: -='-$e44:l6-= "4¢, r+-e-l-I-*'-is-l35u-e~7lJ3~U-la--ls. :elJ’-5*-‘-1.»-*'a. :el. .>9 cfi-aufisiflle-ea-=54e’5=~e454-35u4d9l= ~a¢«4uJis44uJ5Cxl43+~a*u*e“4-lull-A _. u.tl. ,i4:'u: rl. i~§b[1' um . a_, .b. _,. iu. u, -l. ll_5:ig£4-lfit-£gt‘-: 'g_), Il‘_)Su. TiJJJ. .’ --‘J. )3*J‘5‘9e‘5-9*-7‘£. )rl": ‘l-7GlJIU3t$°J“J*79*5“l-l3“lu1*4lLl3‘4‘-‘OU5°’~! "J~3:*e-J5‘ l3J. s~=4-143%. :-lJl-l-ralsl2.>l‘3.9-l.9-3*: -tcllérf-°. s'~*'4r: c:lC: :.: -in‘"4ec. le‘--5-7-Jl-hr-J. s.:4-ul5.: -l _. t_g. a3iu. AGJ$. -'J: _4jl4-llJJ§l Us u. u‘1(lnstar) on will ‘,1: 31 um; 4,? .J«ts(a. -Mia) 4.ie: ... ..i 1., .: .i, .:. .s , a(e. ,-.1.) . J._. *,. *. . «=ulu}e= ¢elL-lasU~:4+3A=5a«= »SJ= -fitlu-1-vi-lax Cfil. )-l. -‘.5-'3‘u-‘ . +-é. ~.: -'-’~'-la. »-I u'l"'lJ “ex Calofel rs‘-Wilevll-. -cl: --: $le41:e: d5-l-U-l 94-W r. ,-lJo5-343361.: -*aiull'3«u~. =~’+’~ . -use- T. x“- T ' ljliarkhondeh
 12. 12. .-u-5-q-9-iiblaqusul-l pjlsl-qhh «. ¢l3*v 4403 ml. » 9-5-ml pi ml-’-JV 4-'l. u£. u54~’-l-u1-‘--l5“'- - annals-«ll. -1r. ,~zr. »le:4=~= J.1:l--sarzsmzarur «: uIaiJLuut. t4s¢dsugj, .t; _»I4s¢I. ,ans4s4sl_, ¢.i4:. tJ¢gl . i1I_, t,u4.i, g_jl , .I; lq. a€u. n.t4.g q4”3Ql_»_J§ulJ}JJgaqdlgll¢gl_Cauba&&S&i44lJlpn3u; l‘)h 1». l3Y'u jl4rl‘)/ (_Gunl}§lJ_). ,a¥l~l'~~~ l. .'iY~~~ mlpfibon uh. J-U5 “U5 5}‘ Cal 3‘ ‘J-lJ5q5lJJ'-' -ll-all-rub C8‘ -13'-7'0-ll-‘Juli! -‘~7'J '3-Fl‘-ld‘-ilJ3l" (-J‘H‘J-'lJc'. il&J-l'4J4C. tilJl¢. $.. H‘. )lt- ¢. ¢l. )l-l-3'-NJ‘-30-*-37'-'lLlinJ‘-F*lltLl.9-‘Callie . -1.9-3-r. p--ll. 'u54.. v-¢I= l-rnl-9 all . -l1'-l-i»q—- 5,uu.3iu, ia.3.pl}, z.m. .3imqLfl5|. qu 4.au, .:. ui~su: Ju¢,3.4,, .sJ 9:0-it--IJ-l3lJ3re-5iJr‘4$lJlqlJr43J-'-'-H 4-'l-7‘4-HC: J.)-lJ-l‘-J‘4-li-J‘-l°-l3-4li-l-'l.9~’- . -u-l-Jar-lo“-I-J-I JulOm-llrolfi¢, ~.4:~? -q-laulu-r-J4-ivhél-file-Jul-5-9-iurlt-lcrhl-I-le3lu-if . -lJ--iEb53-lb5lr, pracl>laal-- _. .3_)l. t1(fll-'$ gfijul 3 pnflgl 5;! qlhtln / . =Jl4u. >-. vJ~= -l1$q1lrlr=43*rulrl-€-«-‘$up-5nJrlpJi4-3J. v/ Farkhondeh arsa
 13. 13. ~. ‘"-. »A V we x. r: .», A» ‘-V ‘ »": "‘ . 4"-. ‘~. . : ‘‘. l"l4v}', ?.. . ‘.' rm Farkhondeh
 14. 14. ll - I ‘ J: l ; " 5 ‘ o a .9 : . fir ‘Wu J‘ as‘ “as . l :4? up «-= -l cs-93-4 we r {'. )?< Lax 433‘ 03% f-st)! ’ 45 in U‘ 435‘ J3‘: 4'. ’ ll) , .iJ: § (5.4 _)lJ§ o. tl. §3.«. .nl . i
 15. 15. , -' J | - '3 . ._~ - J‘ " I ' i ‘J l ,1 ; ‘Atgjgl 433;? .‘. ."gl~, -' c2:, ;.~’ L5 31 pl 4-94 45 fit-«leul q-A. »(3omby: : mori) -'-L): q°J5 SJ)’ 8,-5‘: J-l(SiI! :"'orm) efiexl ‘ifs’ . l=l~“lLfJL?5r*7‘$JIlé$3-*4-'*43gr*‘-‘9h5J¢5.§§J‘-J“*! Jxl$§ ¢95e5<5.1)3l45‘3.§*7‘$*°4l‘LJ5‘JJJ3.5J$: m‘JJJ*lr*i'$Jili5‘-l‘ (J5 Jlq-4-‘$5-M5‘-A 4-153’ . -l3:-ieaqshal-1-5«‘s3l‘-laws‘-its-lelsie-7-sail 45$)‘: -‘-‘:3-! é‘O. filv‘3lL1:‘#“-‘3:lJ§(, ,v"J§-Me$J*"lJr39JilfJ5-! ““‘J5?*3‘$Js'l‘él. $5-‘53lJ§‘/ .-u~? eul-‘oi _sszs; ,i_, :i, ... t,, ;i45_, s., .rc<4a. .:iau, _,za. Jl. ,¢, ,i_, i./ Celaééi-7=q«q5J+l-3l’~idH5r: lJusl44:l: =J-‘-4:444«d-l5JJ‘1'L‘-l. ~:§e4eJ5ga9-*Je45-eJrl~/ .4339‘ #343 J4‘-lllls3=-«.95 9-‘willie ‘ll? .~’=5l-h- -liibl u3JJlO1-43l¢l°H4J~5d*‘5q5.»543.)§l0.9&4b. HACtHJl“. »3-lqJ‘e5¢u -*'Hblr, sl. )r| ’ . -l-l. ~‘+-e--iexlgueai . ~=l--ljei-Lu-l c,9J‘-‘i-"'e4at)£l-l-3.31433-‘.4335 r, pl. »4-3534')“-«J-SI-bu’ 454,»olflals-3efiwlefi4sJ: a¥eq5J43=3lflulJs‘-llélifififiésl-l-w. »-wit , .,sl: ..: ... .iJ. ,s4.l, gpi3al¢. :,_, ¢.. ,.,4,3a. ,uia, s.: aia, ,;, i3i, ..: ,(, ,igg, :.sa. ta. asi$s, . 4:. .-ts--it-l: 3.: -’I. >l= '-e-5~ur= léa‘. s-ls‘ Farkhondeh
 16. 16. {I-’§”r'iI'<'li‘6fi33li‘*‘“fs“§l .
 17. 17. (r¢'a: :l‘élc3-l‘-"l-*9): -=a2el4l= e.. -‘lae-’-‘ecwl Farkhondeh
 18. 18. : 0.; -3° ale‘-32: ole-‘=1 obi-l N5 ’-2 die 491-‘ Mi suf- . -l-? -l-e- ale J-r dahol '3-D :4 diesel .4-34.». -mmso -u-u u-U5 ~41 tr-li «ll-ul . -U‘-l gaaax O-ll Farkhondeh
 19. 19. r-5-val (U5 -l-5-J dab-2: . =i5l-r--pl: -wads-rilai‘-rial-tilasvasl-43494;: -‘-or Farkhondeh arsa
 20. 20. r-5-val (U5 -l-5-J dab-2: . =i5l-r--pl: -wads-rilai‘-rial-tilasvasl-43494;: -‘-or Farkhondeh arsa
 21. 21. Farkhondeh

×