Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Sistem SSQS telah di host di Pusat Data, BTP dan boleh dicapai  melalui URL – http://ssqs.moe.edu.my
Lokasi          Pengguna Sistem     •  Admin Sekolah (cetak, kemas kini profil       sekolah dsb)Sek...
Memberi kerjasama kepada pihak BTPN/PKGdalam proses penarafan sekolahMenjawab instrumen SSQS untuk penentuanpenarafan seko...
Pentadbir  Guru Penyelaras Bestari/ICT  Guru  Murid    { 5 Guru dan 5 Murid untuk setiap     subjek BM,BI, Sain...
STANDART KELAYAKAN SEKOLAH BESTARISMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)  a. PENGGUNAAN ICT (40%)    Integrasi IC...
•Sila tanda (√ ) aplikasi berasaskan ICT yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan oleh sekolah anda.
•Sila tandakan (√ ) kekerapan anda menggunakan aplikasi yang berasaskan ICT di atas dalam pentadbiran dan pengurusan.  Na...
•Sila tandakan (√ ) kekerapan peralatan ICT selain daripada komputer seperti telefon bimbit dan sistem siaraya yang digun...
Tahap Kemahiran ICT : (Tandakan () dalam ruang berkaitan)              Sangat               ...
1       2       3       4        5Kemahiran        Boleh     Boleh     Boleh...
1        2       3       4        5Kemahiran     Boleh gunakan  MSWord dan   Boleh  ...
Sangat                        Sangat        rendah                     ...
1      2       3        4         5Kemahiran mencari maklumat    Boleh    Boleh    ...
1       2       3       4       5Kemahiran           Memberi         Memberi ...
Sangat                              Sangat            rendah           ...
Sila nyatakan latihan ICT (seminar, kursus, bengkel, kursus dalaman dll) yang anda perolehidalam tiga (3) tahun kebelakang...
Berapa kerapkah sekolah anda menjalankan aktiviti perkongsian pintar ICTdengan komuniti setempat (PIBG, persatuan, sekolah...
Nyatakan bilangan sesi latihan dalaman berkaitan dengan ICT yang dijalankan di sekolah anda dalam tahun semasa.(Tandakan (...
Nyatakan kekerapan anda menjalankan program Pengurusan Perubahan bagi tujuanmembudayakan penggunaan ICT di sekolah.(Tandak...
Nyatakan bilangan program-program inovatif yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan pembudayaan ICT(Tandakan () da...
INFRASTRUKTUR ICT1)   Maklumat komputer untuk murid•   Jumlah bilangan bilik darjah di sekolah : ________________•  ...
Bilangan LCD Projektor                                       Bilangan       ...
BIL  KOD SEKOLAH  NAMA SEKOLAH          PKG  PENCAPAIAN1   KBA3041    SK PETANI JAYA           ...
Taklimat daerah kmy terkini
Taklimat daerah kmy terkini
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taklimat daerah kmy terkini

573 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taklimat daerah kmy terkini

 1. 1.  Sistem SSQS telah di host di Pusat Data, BTP dan boleh dicapai melalui URL – http://ssqs.moe.edu.my
 2. 2. Lokasi Pengguna Sistem • Admin Sekolah (cetak, kemas kini profil sekolah dsb)Sekolah • Responden (≈ 62 org) – sistem generate tag id secara automatik • PKG BTP • BTPN • BTP
 3. 3. Memberi kerjasama kepada pihak BTPN/PKGdalam proses penarafan sekolahMenjawab instrumen SSQS untuk penentuanpenarafan sekolah
 4. 4. Pentadbir Guru Penyelaras Bestari/ICT Guru Murid { 5 Guru dan 5 Murid untuk setiap subjek BM,BI, Sains, Matematik, Pendidikan Islam/Pendidikan Moral, Sejarah/Kajian Tempatan }^^^ Instrumen mesti di isi berpandukan Buku Panduan Mengisi Data Asas Petunjuk Prestasi Utama ^^^
 5. 5. STANDART KELAYAKAN SEKOLAH BESTARISMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS) a. PENGGUNAAN ICT (40%) Integrasi ICT dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah b. MODAL INSAN (40%) Kecekapan penggunaan ICT dikalangan Pentadbir, Guru, Koordinator IT dan Pelajar c. APLIKASI (10%) Koordinator IT untuk sekolah. d. INSFRASTRUKTUR ICT (10%) Pentadbir dan Koordinator IT
 6. 6. •Sila tanda (√ ) aplikasi berasaskan ICT yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan oleh sekolah anda.
 7. 7. •Sila tandakan (√ ) kekerapan anda menggunakan aplikasi yang berasaskan ICT di atas dalam pentadbiran dan pengurusan. Nama Aplikasi Sebulan Tiga Dua minggu Seminggu Setiap sekali minggu sekali sekali hari sekali1 Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM)2 Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS)3 (ISIS)4 Sistem berkaitan kehadiran murid5 Sistem berkaitan pengurusan Pusat Sumber Sekolah6 Sistem berkaitan pengurusan jadual waktu7 Sistem berkaitan pengurusan kokurikulum8 Sistem berkaitan pengurusan kaunseling9 Lain-lain, sila nyatakan __________________ __________________ __________________
 8. 8. •Sila tandakan (√ ) kekerapan peralatan ICT selain daripada komputer seperti telefon bimbit dan sistem siaraya yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan oleh sekolah anda. Sila tandakan (√ ) sekali sahaja Sekali dalam sebulan Sekali dalam tiga minggu Sekali dalam dua minggu Setiap minggu Tiap-tiap hari Sila tandakan (√ ) kekerapan anda menyebarkan maklumat dengan menggunakan media elektronik (emel, SMS, dll). Sila tandakan (√ ) sekali sahaja Sekali dalam sebulan Sekali dalam tiga minggu Sekali dalam dua minggu Setiap minggu Tiap-tiap hari
 9. 9. Tahap Kemahiran ICT : (Tandakan () dalam ruang berkaitan) Sangat Sangat Kemahiran ICT rendah Tinggi 1 2 3 4 5 Kemahiran Boleh Boleh Boleh Boleh membuka Boleh membukamenggunakan membuka membuka membuka komputer dan komputer danperalatan ICT komputer dan komputer dan komputer dan menaip teks, menaip teks,(komputer, LCD, menaip teks, menaip teks, menaip teks, mencetak dan mencetak danscanner, printer dll) mencetak dan mencetak dan mencetak dan menutup menutupdalam pengurusan menutup menutup menutup komputer; komputer;sekolah komputer. komputer; komputer; Boleh Boleh Boleh Boleh memasang LCD memasang LCD memasang memasang kepada kepada LCD kepada LCD kepada komputer dan komputer dan komputer komputer dan menggunanya menggunanya menggunanya dalam dalam dalam pengurusan; pengurusan; pengurusan Boleh mengguna Boleh mengguna scanner dan scanner dan mengimbas teks. mengimbas teks dan gambar, serta menyimpankan nya.
 10. 10. 1 2 3 4 5Kemahiran Boleh Boleh Boleh Boleh membuka Boleh membukamenggunakan membuka membuka membuka komputer dan komputer danperalatan ICT komputer dan komputer dan komputer dan menaip teks, menaip teks,(komputer, LCD, menaip teks, menaip teks, menaip teks, mencetak dan mencetak danscanner, printer dll) mencetak dan mencetak dan mencetak dan menutup menutupdalam pengajaran menutup menutup menutup komputer; komputer;dan pembelajaran komputer komputer; komputer; Boleh Boleh(P&P) Boleh Boleh memasang LCD memasang LCD memasang memasang kepada kepada LCD kepada LCD kepada komputer dan komputer dan komputer. komputer dan menggunanya menggunanya menggunanya dalam P&P; dalam P&P; dalam P&P. Boleh Boleh mengguna mengguna scanner dan scanner dan mengimbas mengimbas teks teks. dan gambar, serta menyimpankan- nya.
 11. 11. 1 2 3 4 5Kemahiran Boleh gunakan MSWord dan Boleh Boleh gunakan Boleh gunakanmenggunakan MSWord untuk grafik dalam gunakan MSWord, MSWord,aplikasi perisian pengurusan. MSWord MSWord dan PowerPoint dan PowerPoint,(Microsoft Office: untuk PowerPoint animasi untuk animasi danWord, Excel, pengurusan. untuk pengurusan. MSExcel dll.Access, PowerPoint pengurusan. untukdll) pengurusan
 12. 12. Sangat Sangat rendah Tinggi 1 2 3 4 5Kemahiran Boleh Boleh Boleh Boleh Bolehmenggunakan membuka membuka membuka membuka membukaemel emel. emel, emel, emel, emel, mengarang mengarang mengarang mengarang, dan dan dan menghantar menghantar menghantar menghantar emel, emel. emel, dan emel, dan menjawab menjawab menjawab emel bersama emel emel bersama lampiran, bersama lampiran dan membina lampiran. membina senarai senarai alamat emel alamat emel dan menghantar emel kepada senarai kumpulan.
 13. 13. 1 2 3 4 5Kemahiran mencari maklumat Boleh Boleh Boleh Boleh Boleh menggunakan membuka membuka membuka membuka membuka Internet Internet. Internet dan Internet dan Internet dan Internet dan cari cari cari maklumat cari maklumat maklumat maklumat menggunakan menggunakan menggunak menggunak www search www search an www an www engine engine search search (Internet (Internet engine engine Explorer, Explorer, (Internet (Internet Nescape Nescape Explorer, Explorer, Navigator dll.) Navigator dll.) Nescape Nescape dan mendapat dan mendapat Navigator Navigator bahan bahan dll.). dll.) dan mengenai mengenai mendapat pengurusan pengurusan, bahan dan mencetak dan mengenai mencetaknya. menyimpan pengurusan. bahan dalam fail.
 14. 14. 1 2 3 4 5Kemahiran Memberi Memberi Memberi Memberi Memberimembimbing nasihat, nasihat dan nasihat, nasihat, nasihat,staf dalam sokongan sokongan sokongan sokongan dan sokongan danpenggunaan ICT dan mengenai dan menjalankan menjalankandi sekolah menggalak- penggunaan menjalan- demonstrasi demonstrasi ICT. kan bengkel kan mengenai mengenai mengenai demonstrasi penggunaan penggunaan penggunaan mengenai ICTdan ICTdan ICT. penggunaan membuat membuat ICT pencerapan pencerapan staf staf menggunakan menggunakan ICT ICTdan memberi ganjaran kepada staf.
 15. 15. Sangat Sangat rendah Tinggi 1 2 3 4 5Kemahiranmenggunakan Boleh Boleh Boleh Boleh Bolehaplikasi menggunakan menggunakan menggunakan menggunakan menggunakanpengurusan satu daripada dua daripada tiga daripada empat daripada lima atau lebihberasaskan ICT aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi daripadayang dibekalkan ke pengurusan: pengurusan: pengurusan: pengurusan: aplikasisekolah (EMIS, pengurusan:SMM, e-SPKB, EMIS/ EMIS/ SMM/ EMIS/ SMM/ EMIS/SMM//e- SMM/WSMS/ e- e- SPKB/ISIS dll. EMIS/ SMM/ISIS dll) e- SPKB/ISISdll. SPKB/ISISdll. e-SPKB/ISISdll. SPKB/ISISdll.
 16. 16. Sila nyatakan latihan ICT (seminar, kursus, bengkel, kursus dalaman dll) yang anda perolehidalam tiga (3) tahun kebelakangan ini. BIL LATIHAN ICT TAHUN i ii iii iv v Vi vii
 17. 17. Berapa kerapkah sekolah anda menjalankan aktiviti perkongsian pintar ICTdengan komuniti setempat (PIBG, persatuan, sekolah berhampiran) atausyarikat swasta(Tandakan () dalam ruang berkaitan) Setiap bulan Setahun 6 kali Setahun 4 kali Setahun 2 kali Setahun 1 kali Tiada Sila senaraikan bentuk perkongsian di atas a. _______________________________________________________ b. _______________________________________________________ c. _______________________________________________________
 18. 18. Nyatakan bilangan sesi latihan dalaman berkaitan dengan ICT yang dijalankan di sekolah anda dalam tahun semasa.(Tandakan () pada mana yang berkenaan) 1–2 3–4 5–6 7–8 9 dan lebih Nyatakan kekerapan anda menyebarkan maklumat berkaitan ICT. (Tandakan () pada mana yang berkenaan. Tiap-tiap minggu Tiap-tiap bulan Setahun enam kali Setahun dua kali Setahun sekali
 19. 19. Nyatakan kekerapan anda menjalankan program Pengurusan Perubahan bagi tujuanmembudayakan penggunaan ICT di sekolah.(Tandakan () pada mana yang berkenaan)Sebulan sekaliSetahun enam kaliSetahun empat kaliSetahun dua kaliSetahun sekaliAdakah anda mendapat bantuan (kewangan, latihan, perkakasan ICT dll) daripada pihak luar (PIBG, korporatdll) untuk menambah peralatan atau meningkatkan penggunaan ICT di sekolah Ada TiadaJika ada, tandakan (√) jenis bantuan yang diterima Kewangan Latihan Perkakasan Perisian Khidmat Nasihat Lain-Lain (Sila Nyatakan)
 20. 20. Nyatakan bilangan program-program inovatif yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan pembudayaan ICT(Tandakan () dalam ruang berkaitan) 0 program setahun 1 program setahun 2 program setahun 3 program setahun 4 program setahun 5 atau lebih program setahun Sila senaraikan program-program inovatif di atas: a. _______________________________________________________ b. _______________________________________________________ c. _______________________________________________________ d. _______________________________________________________ e. _______________________________________________________
 21. 21. INFRASTRUKTUR ICT1) Maklumat komputer untuk murid• Jumlah bilangan bilik darjah di sekolah : ________________• Bilangan murid di sekolah : ____________ orang• Bilangan komputer yang berfungsi dan tidak berfungsi Perkara Bilangan komputer Perkara Berfungsi Bilangan komputer Berfungsi Tidak berfungsi Tidak berfungsi• Dalam satu sesi P&P di makmal, satu komputer digunakan oleh .......... orang murid Maklumat komputer/notebook yang dikhaskan untuk kegunaan guru untuk P&P dan pentadbiran •Bilangan guru di sekolah : ______ orang •Bilangan komputer/notebook yang berfungsi dan tidak berfungsi Perkara Bilangan Notebook Bilangan Desktop Berfungsi Tidak Berfungsi Jumlah Keseluruhan
 22. 22. Bilangan LCD Projektor Bilangan Lokasi Tidak berfungsi BerfungsiBilik GuruAsramaMakmal SainsBilik DarjahMakmal KomputerPusat Sumber/Bilik MediaPusat AksesDigunakan secara mudahalih ‘mobile’Lain-lainLokasi komputer yang boleh diakses oleh warga sekolah. Tandakan (√) di ruang yang menunjukkan tempat dimana komputer diletakkan untuk kegunaan warga sekolahLokasi komputer Tandakan (√)Pejabat PentadbiranBilik GuruAsramaMakmal SainsMakmal BestariMakmal PengkomputeranMakmal Komputer dalam PendidikanPusat Sumber/Bilik MediaPusat AksesKoridorKantinLain-lain (sila nyatakan)
 23. 23. BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH PKG PENCAPAIAN1 KBA3041 SK PETANI JAYA 52 KBA3048 SK TAMAN SERI WANG 53 KBC3069 SJK(C) SIN KWANG 54 KBC3070 SJK(C) SIN MIN A 55 KEA3117 SMK BAKAR ARANG 56 KEE3105 SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA 57. KBA3040 SK KEM LAPANGAN TERBANG 5

×